Retningslinjer for at kvalificere sig

Se venligst nedenstående information for at flere oplysninger om kvalifikationskravene til vores nonprofitprogram.

Organisationer, der kvalificerer sig til Canvas nonprofitprogram

For at kvalificere sig som nonprofit skal din organisation:

 • Være anerkendt som en velgørenheds- eller nonprofitorganisation af den lokale tilsynsmyndighed i det land, organisationen er registreret
 • Drive sine aktiviteter uden en målsætning om at tjene profit
 • Drive sine aktiviteter med almennyttige formål

Organisationer, der IKKE KVALIFICERER SIG til Canvas nonprofitprogram

Registrerede velgørenhedsorganisationer, der hører under en af nedenstående kategorier, er ikke kvalificerede til Canvas nonprofitprogram:

 • Lovgivning
 • Politisk aktivitet
 • Statslig
 • Uddannelse, herunder børnehaver, daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, universiteter, tekniske eller erhvervsfaglige skoler, alumnegrupper, stipendier, organisationer for studerendes velvære, uddannelser for personer med særlige behov, mellemlange og lange videregående uddannelser, tjenester for studerende, friskoler
 • Professionel sport
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Forretningsudvikling
 • Professionelle organisationer og samfund
 • Jobtræning
 • Interesseorganisation
 • Broderskaber og søsterskaber
 • Organisationer for medarbejder-/medlemsfordele

Påkrævet dokumentation

Bemærk: Den påkrævede dokumentation varierer afhængigt af din organisationsform.

1. Registrerede nonprofitorganisationer (på landebasis)

Vi har indgået et samarbejde med Percent om at verificere nonprofitorganisationer, før de kan få adgang til Canva til nonprofit. Forskellige lande har forskellige krav til understøttende dokumentation. Se kravene for hvert land i Percents guide til verificering af nonprofitorganisationer.

2. Organisationer, der har social indflydelse og et formål i overenstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte
 • Relevante dokumenter, der redegør for dit formål, samt hvordan dine aktiviteter er fokuseret på at opfylde dette formål.
 • "Formål i overensstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte" indebærer et socialt, miljømæssigt, kulturelt eller økonomisk formål, der har til hensigt at håndtere sociale problemer ved at forbedre samfund, menneskers livsmuligheder eller miljøet.
 • Din organisations relevante dokumenter skal tydeligt redegøre for dit formål og vise, at alle dine aktiviteter er fokuserede på at opfylde dette formål (og ikke at opnå en fortjeneste).
3. Offentlige sundhedsorganisationer og statslige enheder, der støtter folkesundhed
 • Du skal fremlægge bevis for din folkesundhedsstatus. Vurderingen heraf afgøres af Canva.