Retningslinjer for at kvalificere sig

Se venligst nedenstående information for at flere oplysninger om kvalifikationskravene til vores nonprofitprogram.

Organisationer, der kvalificerer sig til Canvas nonprofitprogram

For at kvalificere sig som nonprofit skal din organisation:

 • Være anerkendt som en velgørenheds- eller nonprofitorganisation af den lokale tilsynsmyndighed i det land, organisationen er registreret
 • Drive sine aktiviteter uden en målsætning om at tjene profit
 • Drive sine aktiviteter med almennyttige formål

Organisationer, der IKKE KVALIFICERER SIG til Canvas nonprofitprogram

Registrerede velgørenhedsorganisationer, der hører under en af nedenstående kategorier, er ikke kvalificerede til Canvas nonprofitprogram:

 • Lovgivning
 • Politisk aktivitet
 • Statslig
 • Uddannelse, herunder børnehaver, daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, universiteter, tekniske eller erhvervsfaglige skoler, alumnegrupper, stipendier, organisationer for studerendes velvære, uddannelser for personer med særlige behov, mellemlange og lange videregående uddannelser, tjenester for studerende, friskoler
 • Professionel sport
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Forretningsudvikling
 • Professionelle organisationer og samfund
 • Jobtræning
 • Interesseorganisation
 • Broderskaber og søsterskaber
 • Organisationer for medarbejder-/medlemsfordele

Påkrævet dokumentation

Bemærk: Den påkrævede dokumentation varierer afhængigt af din organisationsform.

1. Registrerede nonprofitorganisationer (på landebasis)

Vi har indgået et samarbejde med Percent om at verificere nonprofitorganisationer, før de kan få adgang til Canva til nonprofit. Forskellige lande har forskellige krav til understøttende dokumentation. Se kravene for hvert land i Percents guide til verificering af nonprofitorganisationer.

Registreret som en (i) National NGO, (ii) International NGO, (iii) Association
En del af det finske territorium, tjek venligst definitionen for Finland.
Registreret hos domstolen i Tiranas retskreds som en (i) fond (fondacioni), (ii) centre (qendra), (iii) forening (shoqata), der opererer på nonprofitbasis til offentlig gavn, (iv) permanent udenlandsk Organisation uden fortjeneste.
Registreret som en (i) forening, (ii) centre (gendrat), (iii) forening (shoqatat), der opererer på nonprofitbasis til gavn for offentligheden, (iv) permanent udenlandsk nonprofitorganisation.
En del af USA's territorium, tjek venligst definitionen for USA.
Registreret som en (i) forening, (ii) fond, (iii) anden non-profit organisation
Registreret som en (i) foreninger (associações) hos justits- og menneskerettighedsministeren eller relevant provinskommissær, (ii) nonprofitorganisation, der opererer til gavn for offentligheden, (iii) religiøs organisation, der er lovligt registreret hos regeringen.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som et (i) non-profit-grundlag til offentlig gavn som almennyttige virksomheder registreret hos Registrar of Companies, (ii) Benevolent societies eller særligt autoriserede selskaber registreret hos Registrar of Friendly Societies, (iii) Internationale velgørende fonde eller velgørende internationale fonde, der er registreret hos Financial Services Regulatory Commission, (iv) Andre almennyttige organisationer, der er oprettet ved særlig lov (såsom Antigua and Barbuda Red Cross Society).
Registreret som en (i) civil forening, (ii) fond, (iii) organisation med skattefritagelse, (iv) anden organisation, der opererer på nonprofitbasis til offentlig gavn, (v) internationale nonprofitorganisationer med skattefritagelse, eller (vi) Religiøs organisation.
Registreret i det statslige register over juridiske enheder under Justitsministeriet eller Ministerrådets Komité for Religiøse Anliggender som en (i) ikke-statslig organisation, (ii) ikke-kommerciel organisation, (iii) religiøse organisationer.
Registreret som en (i) skattefri offentlig velfærdsorganisation (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (ii) skattefri institution til fremme af social velfærd (Social Beland Behartigende Instelling – SBBI), (iii) Foundation (stichtingen), (iv) Association (verenigingen), (v) Kirker/ anden religiøs organisation (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Registreret hos en af: (i) Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) har status som Deductible Gift Receipt hos Australian Taxation Office (ATO), ELLER (iii) være fritaget for indkomstskat non-profit organisationer som defineret af ATO
Registreret som en (i) Foundation and Fund (Stiftungen und des fonds), (ii) Association (Vereine), (iii) Corporation (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung eller gGmbH; eller körperschaften des öffentlichen Rechts eller KdÖR), (iv) Religious organisation (religionsgemeinschaften); v) Ikke-statslige internationale organisationer (nichtstaatliche internationale organisationen).
Registreret hos Justitsministeriet som en (i) Offentlig fagforening, (ii) Fond, (iii) Sammenslutning af juridiske enheder (iv) Religiøs institution (v) Anden ikke-statslig organisation eller ikke-kommerciel juridisk enhed
Registreret som en (i) Nonprofit-organisation hos Registrar General's Department (ii) Ikke-statslig organisation hos Registrator of NGO'er, (iii) Foundation
Registreret som en (i) forening, (ii) sociale og kulturelle klubber, (iii) særlige udvalg, der arbejder inden for ungdoms- og sportområdet, (iv) privat institution, (v) religiøs organisation
Registreret som et (i) samfund hos RJSC, (ii) Foundation, (iii) Association (registreret som CLG'er), (iv) Ikke-statslig organisation hos NGOAB, (v) Frivillige sociale velfærdsorganer registreret hos Socialministeriet Velfærd.
Registreret som en (i) velgørende organisation hos Registrator of Corporate Affairs and Intellectual Property, (ii) Nonprofit-virksomheder til offentlig gavn, (iii) den anglikanske kirke eller anden religiøs organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) non-profit forening (association sans but lucrative (ASBL); vereniging zonder winstoogmerk (VZW), (ii) International non-profit forening (association internationale sans but lucratif (AISBL); internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) )), (iii) Privat fond (fondation privée; privat stichting), eller (iv) fond af offentlig interesse (fondation d'utilité publique; stichting van openbaar nut)
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret (i) Velgørenhed hos Indenrigsministeriet (Department of Registry General).
Registreret som en (i) offentlig fordelsorganisation, (ii) gensidig fordelsorganisation, (iii) udenlandsk civilsamfundsorganisation, (iv) fond, (v) samfund
Registreret som en (i) forening (asociaciones), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) nonprofit civile entiteter (entidades civiles sin fines de lucro), (iv) social organisation (organizaciones sociales), (v) ikke-statslige organisation (organizaciones no gubernamentales – ONG)
En del af det nederlandske territorium, se venligst definitionen for Holland.
Registreret som en (i) Organisation af offentlig interesse; (ii) Nonprofitforening og -fond oprettet som en nonprofitorganisation; eller (ii) Religiøs organisation.
Registreret som: (i) Selskab, (ii) Selskaber begrænset af garanti eller (iii) Trust oprettet som en non-profit.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) velgørende organisation og udpeget som en Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) eller (Social Organisation) OS, (ii) Civil Samfundsorganisationer, (iii) Forening, (iv) Private Foundation, (v) Servico Notarial e Registral (Cartorio), (vi) Anden nonprofitorganisation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som (i) Non-profit juridiske enheder (NPLE'er).
Registreret som en (i) sammenslutning, (ii) ikke-statslig organisation (NGO), (iii) fagforening.
Registreret som en (i) Non-profit foreninger (associations sans but lucratif – ASBL), (ii) ASBL erklæret hos kommunale myndigheder og opererer på non-profit basis til offentlig gavn, (iii) Burundis Røde Kors.
Registreret som en (i) lokal ikke-statslig organisation registreret i indenrigsministeriet, (ii) udenlandsk ikke-statslig organisation registreret i udenrigsministeriet.
Registreret som en (i) Public Utility Association, (ii) Anden Nonprofit Association autoriseret af MINATD (iii) Society, (iv) NGO'er godkendt af MINATD
Registreret som en (i) velgørende organisation hos Canada Revenue Agency (CRA), (ii) Nonprofit-driftsenhed med skattefritagelse, (iii) føderal nonprofit-virksomhed (iv) provinsiel nonprofit.
Registreret som en (i) juridisk enhed (pessoas collectivas) erklæret for offentlig nytte (declaradas de utilidade pública) af premierministeren eller hans/hendes delegerede, (ii) anden nonprofitforening (associaçõe) registreret hos justitsministeriet.
Registreret som en (i) velgørende trust, (ii) forening, (iii) nonprofitorganisation med det generelle register, (iv) anden nonprofitorganisation.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (organisation non gouvernementale – ONG) godkendt af regeringen.
Registreret som en (i) forening, (ii) ikke-statslig organisation
Registreret som en (i) Nonprofitorganisation, (ii) Fællesskabsorganisation og naboskabsråd, (iii) Corporation and Public Benefit Foundation, (iv) Indfødt forening og samfund registreret hos CONADI.
Registreret som en (i) Social Association (SA'er) (社会团体, shehui tuanti), (ii) Social Service Organizations (SSO'er) (社会服务机构, shehui fuwu jigou) , (iii) Foundations (基金hui), (jijinhui), ( iv) kvasi-statslig offentlig institution (shiye danwei), (v) velgørende trust (cishan xintuo), (vi) den velgørende organisation (cishan jigou).
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som (i) Nonprofit Corporation, (ii) Association, (iii) Foundation eller (iv) Religiøs organisation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som (i) foreninger med Indenrigs- og Decentraliseringsministeriet og registreret i en juridisk publikation (Journal Officiel)
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) fradragsberettiget forening eller anden forening; (ii) Skattefradragsberettiget fond eller anden fond; (3) Civil- og Idrætsforening.
Registreret som en (i) forening
Registreret som en (i) fond, (ii) forening, (iii) trossamfund
Registreret som (i) Fond
Registreret som: (i) velgørende organisation (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) Foundation (ιδρυμάτωμα), (iiiττσωμ), (iiiττσωμ), iv) Anden nonprofitorganisation, (v) International ikke-statslig organisation.
Registreret i justitsministeriet som en (i) forening (spolky), (ii) fond (nadace), (iii) nonprofit med konstitution (ústavy), (iv) legatfonde (nadační fondy), (v) almennyttige selskaber (obecně prospěšné společnosti), (vi) udbydere af sociale tjenester (poskytovatelé sociálních služeb) som registreret hos Ministeriet for Arbejds- og Sociale anliggender, eller (viii) en religiøs organisation (církevní organizace) registreret hos Kulturministeriet
Registreret som en (i) kulturel, social, uddannelsesmæssig eller økonomisk organisation, (ii) ikke-statslig organisation (ONG) (a) foreninger (b) institutioner for offentlig brug (établissements d'utilité publique), eller (iii) konfessionel organisation .
Registrerede som (i) foreninger, (ii) stiftelser, (iii) institutioner, (iv) religiøse samfund eller (v) organisationer med fradragsberettigede donationer.
Registreret som: (i) Association of public utility (d'utilité publique) ved præsidentielt dekret, (ii) Anden nonprofit-forening, der opererer til offentlig gavn, registreret i Journal Officiel de la République de Djibouti, (iii) Nonprofit Foundation, (iv) ) Nonprofit Cooperative, (v) Nonprofit Non-Governmental Organization.
Registreret som (i) Nonprofit-virksomhed hos Companies and Intellectual Property Office; (ii) Nonprofitorganisation med Trusts og NPO Supervisor; (iii) Velgørenhed godkendt af kabinetsbekendtgørelsen
Registreret som en (i) Public Benefit Association
Registreret som en (i) Foundation (fundaciones), (ii) Nonprofit-selskab (corporaciones sin fines de lucro), (iii) Religiøs organisation (organizaciones religiosas).
Registreret som en (i) forening, (ii) offentlig forening, (iii) civil fond, (iv) udenlandsk ikke-statslig organisation
Registreret hos en af (i) Public Utility Foundation, (ii) Public Utility Association, (iii) Andre non-profit fonde eller foreninger, (iv) Community Development Associations (ADESCOS), (v) Kirken.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation hos ministeriet for arbejde og menneskelig velfærd
Registreret som en (i) nonprofitorganisation som defineret af skatte- og toldnævnet, (ii) forening, (iii) fond, (iv) religiøs forening eller samfund.
Registreret som en (i) non-profit forening
Registreret som en (i) velgørende organisation, (ii) samfund, (iii) udenlandsk civilsamfundsorganisation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) velgørende institution for skattefradragsberettigede donationer, (ii) velgørende fond, (iii) non-profit organisation, (iv) selskab med begrænset garanti.
Registreret som en (i) forening (rekisteröity yhdistys), (ii) Foundation (säätiöt), (iii) religiøse samfund (uskonnollinen yhdyskunta).
Registreret som: (i) Nonprofit etableret i henhold til gældende lov OG registreret i fransk juridisk publikation (Journal Officiel des Associations eller andet).
Et oversøisk departement i Frankrig – se Frankrig for nonprofit-definitionen.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Public Utility Association, (ii) Association erklæret med deres lokale præfektur og offentliggjort i den officielle Tidende for Republikken Gabon.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (NGO) registreret hos NGO Affairs Agency, (ii) Foundation indlemmet hos Registrar of Companies, (iii) Associations incorporated med Registrar of Companies, (iv) Company limited by safety incorporated hos selskabsregistratoren.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (NGO) registreret hos NGO Affairs Agency, (ii) Foundation indlemmet hos Registrar of Companies, (iii) Associations incorporated med Registrar of Companies, (iv) Company limited by safety incorporated hos selskabsregistratoren.
Registreret som en (i) forening (Verein, eV), (ii) Foundation (Stiftung) eller (iii) selskaber med skattefordele (såsom non-profit selskab med begrænset ansvar – gGmbH eller gemeinnützige GmbH; gUG eller gemeinnützige Unternehmergesellschaft) .
Registreret som en (i) velgørende organisation, (ii) ikke-statslig organisation (NGO'er), (iii) Trust eller (iv) Nonprofit Company Limited by Guarantee.
En non-profit organisation (også kendt som en 'not for profit' organisation) er navnet på en juridisk enhed, der ikke optjener penge udelukkende for profit eller personlig vinding. Eksempler på sådanne organisationer omfatter: Foreninger, klubber, foreninger, velgørende organisationer
Registreret som en (i) Foundation (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) Velgørenhedsforening (φιλανθρωπικών σωματείων) Civil Association, (iii) nonprofit organisation, (iii) og religiøst samfund (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Benevolent Society eller Nonprofit organisation, der opererer til gavn for offentligheden (ii) Grenada Røde Kors Society, (iii) Religious Organization.
Frankrigs territorium – se Frankrig for definitionen af nonprofit.
En del af USA's territorium, se venligst definitionen for USA.
Registreret som en (i) civil forening, (ii) fond, (iii) anden nonprofit juridisk enhed, (iv) ikke-statslig organisation (organisationer, non-gouvernementales)
Registreret som en (i) velgørenhedsorganisation hos de relevante myndigheder, (ii) nonprofitorganisationer, der arbejder for offentlighedens gavn.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (organisation non gouvernementales – ONG), (ii) non-profit forening godkendt af Ministeriet for Territorial Administration og Decentralisering (MATD), (iii) Religiøs organisation godkendt af Generalsekretariatet for Religiøse Affairs og registreret hos MATD.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som et (i) Selskab
Registreret som en (i) forening, (ii) fond, (iii) anden nonprofit juridisk enhed, (iv) ikke-statslig organisation (organisationer, ikke-statslige organisationer)
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Association (asociaciones) eller Civil Association (asociaciones civiles), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) Non-Governmental Organization for Development (NGOD) (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) med skattefritagelse fra Executive Revenue Directorate
Enhver berettiget organisation SKAL være skattefritaget af Inland Revenue Department. Registreret som en (i) velgørende institution, (ii) offentlig tillid.
Registreret som (i) forening (egyesületek), fond (alapítványok) og religiøst samfund anerkendt som skattebegunstiget, (ii) nonprofitorganisation (nonprofit gazdasági társaságok), (iii) religiøst samfund, (iv) anden nonprofitforening eller fond.
Registreret som en (i) Public Benefit Organization (félög til almannaheilla), (ii) Public Benefit Organization med grænseoverskridende aktiviteter (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) Ikke-statslige organisationer ( félagasamtök ), (iv) Privat fond med en godkendt charter (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ), (v) Religious and Life review Organization (trúfélög og lífsskoðunarfélög).
Enhver berettiget organisation SKAL være registreret i henhold til Foreign Contribution Regulations Act. Registreret som et (i) Selskab, (ii) Trust, (iii) Section 8 Company (tidligere Section 25).
Registreret som en (i) Foundations (yayasan) godkendt som juridiske enheder af Ministeriet for Lov og Menneskerettigheder, (ii) Incorporated associations (perkumpulan) godkendt som juridiske enheder af Ministeriet for Lov og Menneskerettigheder, eller (iii) Samfundsorganisationer (organisasi kemasyarakatan) registreret hos indenrigsministeriet, provinsguvernøren eller lokale myndigheder.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (NGO) registreret i henhold til gældende lov, (ii) international ngo
Registreret som (i) velgørende organisation hos Charities Regulatory Authority, (ii) Organisation med velgørende skattefritagelsesstatus hos Revenue Commissioner, (iii) skattefrie sportsorganer, (iv) nonprofitvirksomheder begrænset af garanti, der er registreret hos Companies Registry Office .
Registreret som en (i) velgørende organisation (ii) hos velgørenhedskommissionen
Registreret som en (i) forening (Amuta), (ii) forening med certifikat for korrekt ledelse, (iii) Public Benefit Company (PBC), (iv) Public Benefit Foundation, (v) Public Benefit Foundation med certifikat for korrekt ledelse, (vi) Offentlig institution godkendt til skattefritagelser, (vii) offentlig begavelsesorganisation eller (viii) religiøs begavelse.
Registreret som en (i) forening (Associazione), (ii) Foundation (Fondazioni), (iii) Social Cooperative (societa cooperativi), (iv) Nonprofit social nytteorganisation (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) International NGO (organizzazioni non governativa – ONG) registreret hos Udenrigsministeriet og Internationalt Samarbejde, (vi) Religiøs organisation (istituzioni religiose), (vii) Anden nonprofitorganisation.
Registreret som en (i) velgørende organisation i henhold til Charities Act (nr. 32-2013)
Registreret som en (i) Public Interest Association (Koueki Shadan Houjin), (ii) Public Interest Foundation (Koeki Zaidan Houjin) autoriseret af Public Interest Commission, (iii) Special Nonprofit Corporation, (tokutei hieiri katsudo hojin) certificeret af byen regering eller præfekturregering, (iii) sociale velfærdsselskaber godkendt af bystyret, præfekturregeringen og/eller ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd, eller (iv) almindelige foreninger.
Registreret som en (i) velgørende organisation af Jersey Charity Commissioner
Registreret som et: (i) samfund eller udenlandsk samfund, der er registreret hos Ministeriet for Social Udvikling, (ii) organisation, der er berettiget til at modtage skattefradragsberettigede donationer i henhold til artikel 10(B) i indkomstskatteloven, (iii) Nonprofitvirksomhed registreret hos ministeriet for industri og handel (iv) andre juridiske organisationer oprettet ved særlig lov.
Registreret som (i) en ikke-kommerciel organisation (NCO'er) registreret hos Justitsministeriet (såvel som dets territoriale afdelinger) OG etableret som (a) Privat institution, (b) Offentlig sammenslutning, (c) Fond, (d) Religiøs Forening, (e) Velgørende organisation.
Registreret som (i) ikke-statslig organisation registreret (eller fritaget for registrering) hos NGO Coordination Board, (ii) Company Limited by Guarantee registreret hos Registrar of Companies, (iii) Nonprofit Society registreret (eller fritaget for registrering) hos Registrar of Societies, (iv) Trust registreret hos Ministeriet for Jorder og Fysisk Planlægning, (v) Fællesskabsbaseret organisation, der er registreret hos Ministeriet for Arbejde, Social Sikkerhed og Services.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Public Benefit-organisation, der er berettiget til at modtage skattefradragsberettigede donationer, (ii) Nonprofit-privat organisation, der er berettiget til donationer, (iii) Anden nonprofit-, ikke-statslig organisation.
Registreret som en (i) forening (Shoqata), (ii) Foundation (Fondacioni), (iii) Institut (Instituti), (iv) udenlandsk filial af ikke-statslig organisation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret hos Justitsministeriet som en (i) Social forening (Коомдук бирикме), (ii) Foundation (Фонд), (iii) Institution (Мекеме), (iv) Sammenslutning af juridiske enheder, (v) Fællesskabsbaseret organisation, ( vi) Anden ikke-kommerciel organisation
Registreret som en (i) International Non-Governmental Organization (INGO), (ii) Non-profit Association
Registreret som en (i) Public Benefit Organization (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) Association (biedrību), (iii) Foundation (nodibinājumu), (iv) Religiøs organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Non-profit-virksomhed hos Registrar of Companies, (ii) Society with the Registrar General of Societies og opererer på non-profit-basis til gavn for offentligheden.
Registreret som en (i) nonprofitorganisation, (ii) ikke-inkorporerede foreninger, (iii) kooperative selskaber, (iv) fag- og fagforeninger
Registreret som en (i) forening, (ii) ikke-statslig organisation, (iii) civilsamfundsorganisation
Registreret som en (i) skattefri juridisk enhed (juristische person) i henhold til skattelovens artikel 4, stk. Treuhänderschaft)
Registreret som en (i) velgørenhed, (ii) sponsorfond, (iii) organisation med modtagerstatus, (iv) offentlig institution, (v) forening, (vi) religiøs organisation.
Registreret som (i) Public Benefit Organisation, (ii) Non-profit Association (Association sans but lucratif (ASBL), (iii) Foundation (Fondation d' utilité publique), (iv) Social Impact Society med 100 % effektandele, (v) International nonprofitorganisation.
Registreret som en (i) forening (社團) registreret hos Identification Services Bureau (身份證明局) med en godkendt tilskudsanmodning fra Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau eller Labour Affairs Bureau.
Registreret som en (i) Sammenslutning, (ii) Udenlandsk sammenslutning, (ii) Offentlig foreningsnytte (iv) Ikke-statslig Organisation, (v) Fond, (vi) Kulturforening, (vii) Fagforening.
Registreret som en (i) fællesskabsbaseret organisation, (ii) ikke-statslig organisation (NGO) registreret i henhold til Trustees Incorporation Act eller Companies Act, (iii) ikke-statslig organisation (NGO) hos Rådet for NGO'er i Malawi ( CONGOMA)
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation og institution, der er berettiget til skattefradragsberettiget gave, (ii) Charitable Trust, (iii) Youth Society, (iv) Nonprofit Society, (v) Nonprofit Company begrænset af garanti, (vi) Islamic Trust Begavelse, (vii) Moske.
Registreret som en (i) velgørende organisation: (a) offentlige organer og statsinstitutioner, (b) offentlige hospitaler, (c) offentlige skoler (d) øråd (e) fra listen i registerdelen nedenfor; (ii) Sammenslutning; (iii) Offentlig institution; (iv) Nonprofitorganisation
Registreret som en (i) Public Utility Association (forening reconnues d'utilité publique) eller Erklæret Association (association déclarées) hos Ministeriet for Territorial Administration eller stats-/distriktsmyndigheder og udøver offentlige formålsaktiviteter, (ii) Religiøse foreninger eller menigheder (foreninger) cultuelles et congrégations religieuses) registreret hos Ministeriet for Territorial Administration.
Registreret hos en af: (i) Skattefritaget filantropisk organisation eller nonprofitklub, (ii) Frivillig organisation (VO).
Registreret som en (i) velgørende organisation; (ii) Religiøs; (iii) videnskabeligt; (iv) Uddannelsesmæssigt; (v) Social organisation; (i) indenlandsk non-profit enhed; (ii) udenlandsk non-profit enhed
En del af fransk territorium, tjek venligst definitionen for Frankrig.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) velgørende institution godkendt af Mauritius Revenue Authority (MRA), (ii) Charitable Trust, (iii) Charitable Foundation, (iv) Association, (v) Anden non-profit organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) autoriseret modtager, (ii) CLUNI-organisation, (iii) anden privat velgørenheds- eller bistandsorganisation, der opererer uden fortjeneste, (iv) religiøs forening.
Registreret som en (i) nonprofitorganisation etableret ved charter fra præsidenten, (ii) nonprofitorganisation udpeget gennem passende bekendtgørelse, (iii) international organisation
Registreret som en (i) offentlig forening, (ii) offentlig bevægelse, (iii) offentlig virksomhed (iv) sammenslutning af offentlige foreninger, (v) fond
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Offentlig ikke-statslig fond, (ii) Offentlig ikke-statslig forening, (iii) Religiøs organisation hos den generelle myndighed for statsregistrering og/eller hos lokale eller provinsielle myndigheder.
Registreret som en (i) udenlandsk NGO (Strane NVO), (ii) Foundation (Fondacije), (iii) Association (Udruzenja), (iv) Association of Association (Savez udruzenja), (v) Union of Foundation (Savez fondacija)
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) offentlig forening, (ii) anden nonprofit forening, der opererer til offentlig gavn
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (organizações não-governamentais) hos justitsministeriet, herunder en. Association (associaçõen), (ii) International NGO med Udenrigsministeriet og Samarbejdsministeriet.
Registreret som en (i) forening, (ii) Company Limited by Guarantee, (iii) Anden ikke-statslig organisation
Registreret som en (i) Frivillig forening, (ii) Trust hos Mesteren af High Court, eller (iii) Section 21 Company ("virksomhed uden gevinst for øje") hos Companies Registration Office, (iv) Organisation godkendt af ministeren af finans
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) social organisation godkendt af Social Welfare Council (SWC), (ii) ikke-statslig organisation meddelt skattefritagelse af Inland Revenue Department, (iii) forening eller organisation (संस्थाहरु), der ikke udlodder overskud, der opererer på nonprofitbasis for offentligheden hos den relevante myndighed.
Registreret som en (i) nonprofitforening (Verenigingen), (ii) nonprofitfond (Stichtingen), (iii) forening eller fond med status som offentlig velgørende organisation (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) kirke og anden religiøs organisation ( kerkgenootschappen og hun selvstændige onderdelen).
Registreret som: (i) Nonprofit etableret i henhold til gældende lov OG registreret i Ny Kaledonien (Nouvelle-Caledonie) Juridisk publikation (Journal Officiel de la Nouevelle-Caledonie Associations eller andet).
Registreret som en (i) velgørenhedsorganisation hos NZ-velgørenhedstjenester, (ii) nonprofitorganisation med skattefritagelsesstatus hos Inland Revenue eller (iii) Donee Organisation.
Registreret som en (i) Civil Association (asociaciones civiles), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) Federations (federaciones), (iv) Confederations (confederaciones)
Registreret som en (i) sammenslutning, (ii) ikke-statslig organisation, (iii) internationale nonprofitorganisationer
Registreret som en (i) nonprofit, der er berettiget til skattefradragsberettigede donationer, (ii) forening med stiftede repræsentanter for et selskabsorgan, eller (iii) Selskab begrænset af garanti, der opererer uden fortjeneste.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) offentlig interesseorganisation, (ii) borgerforening eller anden nonprofitforening, (iii) nonprofitfond, (iv) religiøs organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Nonprofit Company (selskap), (ii) Foundation (Stiftelser), (iii) Association (Sammenslutninger), (iv) Religious Community (livssynssamfunn), (v) Organisation, der er berettiget til at modtage skattefradragsberettigede donationer.
Registreret nonprofitorganisation som en (i) velgørende organisation, (ii) professionel forening, (iii) Omani Women Association, (iv) social klub
Registreret som en (i) nonprofitorganisation (såsom velgørenhed eller fond til offentlig gavn), (ii) forening med velgørende formål (sektion 42-virksomheder), (iii) samfund, (iv) frivilligt socialt velfærdsorgan, (v) internationalt ikke -statslige organisationer (INGO'er).
Registreret som en (i) nonprofitorganisation med EIN og et gyldigt Palau CPR-nummer
Registreret som en (i) velgørende forening, (ii) civil organisation registreret hos indenrigsministeriet
Registreret som en (i) Religiøse foreninger, (ii) Offentlige Interesseforeninger i henhold til Executive Decret 600 af 2005, (iii) Ikke-kommercielle private Interest Associations under Executive Decret 524 of 2005, (iv) Private Interest Foundations reguleret af lov 25 af 1995.
Registreret som en (i) Incorporated Association, (ii) Trust, (iii) Company, (iv) Cooperative Society, (v) Incorporated Business Group.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for offentligt gode, og som har juridisk dokumentation for bevis, såsom certifikat for NPO-registrering, civilretligt fra justits-/indenrigsministeriet
Registreret som en (i) forening, (ii) fond, (iii) komité, (iv) forening eller fonde godkendt til skattefradragsberettigede donationer.
Registreret som en (i) Donee-institution, (ii) Andet ikke-aktieselskab, der opererer uden fortjeneste.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) forening (stowarzyszenie), (ii) Foundation (fundacja), (iii) almennyttig organisation (organizacjami pożytku publicznego), (iv) Religiøs organisation (organizacja religijna).
Registreret som en (i) juridisk enhed af offentlig forsyning; (2) Privat institution for social solidaritet, (iii) ikke-statslig organisation, (iv) religiøs organisation, (v) ikke-statslig organisation for udviklingssamarbejde.
En del af USA's territorium, se venligst nonprofitdefinitionen for USA.
Registreret som en (i) velgørende foreninger og fonde registreret hos RACA, (ii) private fonde til offentlig gavn, (iii) andre foreninger og nonprofitorganisationer registreret hos MADLSA, (iv) sportsklubber registreret hos Kulturministeriet i Sport, (v) religiøse organisationer og awqaf registreret hos ministeriet for Awqaf og islamiske anliggender.
En del af fransk territorium, se venligst nonprofit-definitionen for Frankrig.
Registreret som en (i) forening, (ii) fond, (iii) føderation, (iv) religiøs organisation. Alle organisationer skal drives på nonprofitbasis.
Registreret som en (i) ikke-kommerciel organisation, (ii) international ikke-kommerciel organisation.
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation af almen interesse, (ii) internationale ikke-statslige organisationer, (iii) trosbaseret organisation (FBO)
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation registreret i henhold til gældende lov, (ii) Foundation, (iii) Association
Registreret som en (i) Nonprofit organisation, (II) Selskab begrænset af garanti hos Registry of Companies and Intellectual Property (ROCIP), (iii) Charitable International Trusts i henhold til International Trusts Act
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Et oversøisk territorium i Frankrig - se Frankrig og fransk definition
Registreret som (i) Nonprofit Company i henhold til Section 326 of the Companies Act (No. 8 of 1994), (ii) Nonprofit Company hos Registrar of Companies i henhold til Section 341 of Companies Act, der opererer til offentlig gavn, (iii) Company Limited by Guarantee, (iv) International Trust, (v) Friendly Societies, (vi) Cooperative Societies
Registreret som (i) Incorporated Society hos Registrar of Incorporated Societies, (ii) Fællesskabsbaseret organisation (CBO'er), (iii) Charitable Trust eller Charitable Society i henhold til Charitable Trusts Act 1965, (iv) Anden nonprofitorganisation oprettet af særlig lovgivning til gavn for offentligheden.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Public Benefit Association (جمعيات النفع العام), (ii) Anden الجمعيات (iii) Association (هلية) (iv) Foundation (المؤسسات اهلية اهلية), (v) Religious Organization, (مالية), (مالية), (v) اوقاف العامة )Awqaf (Public Islamic Trust Endowment
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation godkendt af indenrigsministeriet, (ii) offentlig forsyningsforening af indenrigsministeriet; (iii) Public Utility Foundation af Ministeriet for Økonomi og Finans, (iv) Nonprofitforening erklæret hos Indenrigsministeriet
Registreret som en (i) organisation, der er berettiget til at modtage skattefradragsberettigede bidrag (artikel 15 i selskabsskatteloven), (ii) fond, (iii) forening, (iv) legat, (v) anden nonprofitorganisation.
Registreret som en (i) Association med Registrar of Associations, (ii) Foundations med Seychelles International Business Authority, (iii) Red Cross Society of Seychelles.
Registreret som en (i) ikke-statslig skattefritaget organisation hos generalkommissæren for National Revenue Authority, (ii) ikke-statslig organisation hos ministeriet for finans og økonomisk udvikling (MoFED), (iii) selskaber begrænset af garanti i henhold til § 22 i selskabsloven og registreret hos administratoren og generalsekretæren; (iv) Fællesskabsbaseret organisation (CBO'er) med ministeriet for social velfærd, køn og børneanliggender eller relevante lokale myndigheder, (v) International ikke-statslig organisation.
Registreret som en (i) institutioner af offentlig karakter (IPC'er), (ii) velgørenhed, (iii) anden organisation, der opererer på nonprofitbasis til offentlig gavn, (iv) Charitable Trust registreret som en virksomhedsorgan, (v) samfund , (vi) Virksomheder begrænset af garanti.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) forening (forening på hollandsk), (ii) Foundation (stichting på hollandsk)
Registreret som en (i) Non-profit organisation, (ii) Foundation, (iii) Non-Investment Investment Fund, (iv) Civil Association, (v) Slovakisk Røde Kors, (vi) Kirke, Religiøst Samfund og anden religiøs organisation, (vii) Organisationer med et internationalt element.
Registreret som en (i) forening, (ii) fond, (iii) privat institut med tilladelse til at engagere sig i offentlige tjenester, (iv) trossamfund registreret hos Kulturministeriet.
Registreret som en (i) velgørende trust registreret hos Registrar of Companies, (ii) Cooperative Society, (iii) Skattefritaget organisation i henhold til § 16(1) i indkomstskatteloven, (iv) Anden non-profit organisation for offentligheden fordel
Registreret som en (i) lokal ikke-statslig organisation registreret i henhold til gældende lov, (ii) International ikke-statslig organisation, (iii) Somaliland ikke-statslig organisation
Registreret som en (i) Registreret Section 18A Non-profit Organisation, (ii) Public Benefit Organization, (iii) Nonprofit organisation, (iv) Nonprofit virksomhed, der opererer på non-profit basis til offentlig gavn, (v) Nonprofit Trust.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation, (ii) CBO, (iii) civilsamfundsorganisation, (iv) samfund, (iv) forening.
Registreret som en (i) forening, (ii) Foundation, (iii) Social Initiative Cooperative, (iv) Anden nonprofit enhed såsom sportsklub, forbund eller professionel forening, (v) offentlig forsyningsorganisation eller (vi) religiøs organisation.
Registreret som en (i) frivillige sociale serviceorganisationer, (ii) forening, (iii) fond, (iv) samfund
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Nonprofit Foundation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) nonprofitforening (Ideella föreningar), (ii) Foundation (Stiftelser), (iii) Trossamfund.
Registreret som en (i) forening i den schweiziske civillovbog, (ii) Foundation (Stiftung) i den schweiziske civillovbog eller (iii) skattefritaget organisation.
Registreret som en (i) social forening, (ii) offentlig begavet fond.
Registreret som en (i) offentlig forening, (ii) offentlig fond eller organisation, (iii) forbrugerkooperativ, (iv) religiøs organisation, (v) andre nonprofitinstitutioner eller fagforening
Registreret som en (i) velgørende organisation godkendt til skattefradragsberettigede donationer, (ii) ikke-statslig organisation, (iii) religiøs organisation.
Registreret som en (i) Skattefritaget organisation, (ii) Public Benefit Organization, (iii) Foundation, (iv) Association, (v) Udenlandsk ikke-statslig organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig udviklingsorganisation, (ii) international udviklingsorganisation, (iii) foreninger, der opererer på nonprofit-basis til offentlig gavn, (iv) religiøs organisation
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) skattefri organisation udstedt af Hans Majestæt i Rådet i henhold til § 11(f) i indkomstskatteloven, (ii) Charitable Trust, (iii) Incorporated societies med Registrar of Incorporated Societies, (iv) Andet Nonprofitorganisation oprettet ved særlig lovgivning
Registreret som en (i) velgørende organisation, (ii) nonprofitorganisation hos generalregistratoren, (iii) nonprofitorganisation indlemmet i henhold til selskabsloven, (iv) samfund
Registreret som en (i) forening, (ii) netværk af foreninger, (iii) udenlandsk nonprofitorganisation. Alle organisationer skal være almennyttige til gavn for offentligheden.
Registreret som en (i) fond, (ii) fond med skattefritagelsesstatus, (iii) foreninger, (iv) sociale kooperativer, der opererer på nonprofitbasis til offentlig gavn.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som (i) en NPO i NPO-registret, der føres af NPO Supervisor (Financial Services Commission) eller (ii) et non-profit selskab, der er stiftet og/eller registreret hos Registrar of Companies i henhold til del IVA i Companies Ordinance, som ændret.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation hos National Bureau of NGOs, (ii) Trust and Foundation hos National Bureau of NGOs, (iii) Community Based Organization hos den lokale regering
Registreret hos en af (i)Velgørende organisation, (ii) Offentlig forening, (iii) Religiøs Organisation, (iv) International Nonprofit Organisation.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for offentligt gode, og som har juridisk dokumentation for bevis, såsom certifikat for ngo-registrering fra lokale myndigheder
Registreret hos en (i) England og Wales: Charity Commission, (ii) Nordirland: NICC, (iii) Skotland: OSCR, eller (iv) for skattefritagelse hos HMRC som velgørende organisation.
Registreret hos (i) IRS som fritaget for føderal indkomstskat i henhold til Section 501(c)(3) i US Internal Revenue Code. Aktuelt ikke kvalificerede organisationer: (i) Skattemæssigt sponsorerede organisationer, der ikke har deres egen 501(c)(3)-status. (ii) Underordnede organisationer under gruppefritagelse skal stadig opnå egen anerkendelse af 501(c)(3) skattefritagelse fra IRS for at være berettiget.
Registreret som: (i) civile foreninger, (ii) kooperativer og (iii) fonde
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) Offentlig forening, (ii) Offentlig fond, (iii) Institution, (iv) Andre lovlige former tilvejebragt ved juridiske handlinger.
Registreret som en (i) Charitable Association, (ii) Public Foundation, (iii) Company limited by garanti hos Vanuatu Financial Services Commission.
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) skattefri organisation (velgørenhed, social bistand eller andre nonprofitinstitutioner), (ii) Civilforening, (iii) Fond.
Registreret som (i) Private Social Relief Etablissement (SRE), (ii) Charitable Fund og Social Fund, (iii) International NGO (INGO), (iv) Association, (v) Religiøs organisation, (vi) Videnskabelig og Teknologisk Organisation (STO), (vii) Anden nonprofitorganisation.
En del af USA's territorium, tjek venligst definitionen for USA.
Et oversøisk territorium i Frankrig - se Frankrig og fransk definition
Organisationen skal være registreret hos den lokale tilsynsmyndighed som en nonprofit-enhed, der opererer for det offentliges gode, og have juridisk dokumentation for bevis, såsom NPO-certifikat
Registreret som en (i) ikke-statslig organisation (NGO'er), (ii) Civilsamfundsorganisationer (CSO), (iii) Sammenslutning, (iv) Foundation
Registreret som (i) Public Benefit Organization (ii) Ikke-statslig organisation, (iii) Company Limited by Guarantee, (iv) Society
Registreret som en (i) Privat frivillig organisation, (ii) Nonprofit Trust, (iii) Nonprofitvirksomheder begrænset af garanti, (iv) Religiøs gruppe, (v) International Private Voluntary Organisation
2. Organisationer, der har social indflydelse og et formål i overenstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte
 • Relevante dokumenter, der redegør for dit formål, samt hvordan dine aktiviteter er fokuseret på at opfylde dette formål.
 • "Formål i overensstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte" indebærer et socialt, miljømæssigt, kulturelt eller økonomisk formål, der har til hensigt at håndtere sociale problemer ved at forbedre samfund, menneskers livsmuligheder eller miljøet.
 • Din organisations relevante dokumenter skal tydeligt redegøre for dit formål og vise, at alle dine aktiviteter er fokuserede på at opfylde dette formål (og ikke at opnå en fortjeneste).
3. Offentlige sundhedsorganisationer og statslige enheder, der støtter folkesundhed
 • Du skal fremlægge bevis for din folkesundhedsstatus. Vurderingen heraf afgøres af Canva.