Retningslinjer for at kvalificere sig

Se venligst nedenstående information for at flere oplysninger om kvalifikationskravene til vores nonprofitprogram.

Organisationer, der IKKE KVALIFICERER SIG til Canvas nonprofitprogram

 • Organisationer, der ikke har en 501(c)3-klassificering, men en 501(c)4- eller 501(c)6-klassificering eller en anden nonprofitstatus, opfylder ikke kriterierne
 • Folkeskoler, gymnasier og universiteter (godkendte undtagelser omfatter uafhængige friskoler) Se venligst vores Canva til uddannelse-tilbud
 • Handels- og brancheforeninger, der ikke har velgørende formål eller aktiviteter til nytte for ikke-medlemmer
 • Politiske organisationer og arbejdsorganisationer
 • Enkeltpersoner

Organisationer, der KVALIFICERER SIG til Canvas nonprofitprogram

 1. Registrerede nonprofitorganisationer
 2. Organisationer, der har social indflydelse og et formål i overenstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte
 3. Folkesundhedsorganisationer og statslige enheder, der støtter folkesundhed

Påkrævet dokumentation

Bemærk: Den påkrævede dokumentation varierer afhængigt af din organisationsform.

1. Registrerede nonprofitorganisationer (på landebasis)

 • Folkesundhedsorganisationer og statslige enheder, der støtter folkesundhed (efter Canvas vurdering)
 • Organisationer med gruppefritagelse (fx kirker) skal stadig indhente en 501(c)(3)-klassificering for skattefritagelse fra skattevæsenet (IRS)
 • Canadiske velgørenhedsorganisationer registreret i det canadiske skattevæsen (CRA)
 • Canadiske føderale nonprofitorganisationer registeret i "Industry Canada"
 • Canadiske føderale nonprofitorganisationer registeret i "Industry Canada"
 • Bevis for registrering som forening/stiftelse fra justitsministeriet (IGJ Reg)
 • Civilt/simpelt registreringsbevis fra "Administracion fra Federal De Ingreos Publicos", mennskerettighedsbevis – KN-kode
 • Velgørende organisationer registreret i "Australian Charities and Nonprofits Commission" (ACNC)
 • Fritagelse for indkomstskat for ikke nonprofitorganisationer (defineret af "ATO")
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR)
 • Organisationer registreret i ministeriet for sundhed og familievelfærd
 • Organisationer med social udvikling som registreret formål i ministeriet for social velfærd
 • Registreringsbevis fra det belgiske ministerium ("Vereniging Zonder Winstoogmerk" – VZW), registreringsbevis fra "Moniteur Belge" ("Association sans but lucratif" – ASBL), vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis for registreret skattefritagelse fra "Registrar General", NPO-registreringsbevis, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NPO-registrering fra "Director General del Registro de Asocaciones" eller bevis på stiftelsesregistrering fra "Fundaciones Sins Fines de Lucro"
 • Bevis for registrering som NPO/forening fra justitsministeriet samt vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registrerede samfunds- eller nonprofitorganisationer (NPO'er), virksomheder, som følger de aktiviteter, der er beskrevet i sektion 31 i den opdaterede selskabslov fra 2007, eller fonde, som opererer på nonprofitbasis til nytte for folkesundheden
 • Registreringsbevis for foreninger og stiftelser og PBO fra justits-/indenrigsministeriet
 • Juridiske nonprofitenheder inden for folkesundhed (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) registreret i centralregistreret for folkesundhedsorganisationer, som drives af Justitsministeriet
 • Bevis på NPO-/NGO-registering, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NPO-/NGO-registering fra ministerrådet, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NPO-registrering fra justits-/indenrigsministeriet
 • Bevis på NPO-registrering fra handelskammeret
 • Bevis på NPO-registrering fra justits-/indenrigsministeriet
 • Bevis på NPO-/NGO-registering, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreringsbevis for stiftelse, bevilling fra stiftelsesregisteret, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Foreninger, stiftelser, institutioner og religiøse samfund godkendt af skatteministeriet
 • Bevis på velgørenhedsregistreringsnummer fra IRS
 • Bevis på NGO-registering, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreringsbevis fra domstole, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Nonprofitforeninger (rekisteröity yhdistys), stiftelser (säätiöt) eller religiøse samfund (uskonnollinen yhdyskunta) registreret i den nationale patent- og registreringsmyndighed
 • Nonprofitorganisationer eller ikke-statslige organisationer oprettet i henhold til forening "loi 1901" eller stiftelse "loi 1987" og registreret i "Journal Officiel des Associations" eller andre franske juridiske publikationer
 • Foreninger, stiftelser, eller andre juridiske nonprofitenheder med status inden for folkesundhed ("Gemeinnützigkeit"), velgørenhed ("Mildtaetigkeit") eller religion ("Kirchliche"), og/eller som opererer på nonprofitbasis for folkesundheden
 • Bevis på NGO-registering fra den generelle registreringsafdeling, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NPO-/NGO-registering fra finansministeriet, det officielle statstidende, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis for NPO-/NGO-registrering fra lokal myndighed
 • Bevis for NPO-/NGO-registrering fra lokal myndighed
 • Registreringsbevis for foreninger og stiftelser og PBO fra justits-/indenrigsministeriet
 • Nonprofitorganisationer, ikke-statslige organisationer eller fonde oprettet ved dokument eller lignende og godkendt som velgørende af skattevæsenets afdeling under sektion 88 af skattevæsenets forordning
 • NPO-registreringsbevis fra sagkyndig registreringsdomstol, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registeringsbevis for fonde eller sammenslutninger
 • Stiftelser ("Yayasan") eller foreninger ("Perkumpulan") godkendt som juridiske enheder af ministeriet for retsvæsen og menneskerettigheder
 • CHY-nummer fra "Revenue", vedtægter og stiftelsesdokument
 • AMUTA-nummer fra Staten Israels justitssekretær og NPO-registreringsbevis
 • Bevis på registrering som ONLUS, ODV eller APS, vedtægter og stiftelsesdokument. En kopi af registreringen i Single National Register of the Third Sector (RUNTS), hvis det er nødvendigt og relevant.
 • Bevis på NGO-registrering og TRN-nummer fra finansministeriet
 • Præciserede almennyttige organisationer (NPO'er) bekræftet af præfekturforvaltningen eller kabinetkontoret
 • Social- og velfærdsorganisationer registreret af præfekturforvaltningen og/eller ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd
 • Foreninger med almen interesse og stiftelser autoriseret af kommissionen for almennyttig interesse (af typen nonprofit) eller foreninger, der opererer på nonprofitbasis for folkesundhed
 • Bevis på NGO-registrering fra ministeriet for social udvikling, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NPO-registrering fra justitsministeriet, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NGO-registrering fra Kenyas regering, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreringsbevis som forening, stiftelse og NPO fra lokal myndighed
 • Registreringsbevis for stiftelse fra statens register
 • Bevis for NPO-registrering fra lokal myndighed
 • Registreret nonprofitforening ("associations sans but lucratif" – ASBL) eller stiftelser ("fondations")
 • Vedtægter, bevis for registrering i samfundsregistreret ("Registry of Societies" – ROS) og bevis for registreret skattefritagelse under lov om indkomstskat
 • Bevis for registreret skattefritagelse fra finansministeriet
 • Bevis for NPO-registrering fra justitsministeriet eller registeret for skattepligtige, bevis for registrering som organisation fra den offentlige forvaltning eller det føderale register
 • Bevis på NPO-/NGO-registering fra justitsministeriet, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NGO-registrering fra afdelingen for registrering af lokale virksomheder
 • Nonprofitorganisationer eller ikke-statslige organisationer med almennytte ("Algemeen Nut Beogende Instelling" – ANBI)
 • Institutioner, der fremmer socialt velfærd ("Sociaal Beland Behartigende Instelling" – SBBI), skattefritaget status
 • Stiftelser ("stichtingen") eller foreninger ("verenigingen"), der udfører almennyttige aktiviteter, eller kirker eller andre religiøse organisationer ("kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen")
 • Nonprofitorganisationer eller ikke-statslige organisationer, der er noteret i velgørenhedskommissionens register
 • Bevis for registrering som NPO, velgørenhedsorganisation eller civilsamfundsorganisation fra "Junta de Asistencia Privada", "Juntas de Beneficencia Privada" eller "Indesol"
 • Bevis på NGO-registering, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis for registreret skattefritagelse og XO-/XN-/XR-nummer fra HMRC
 • Bevis for NPO-registrering fra lokal myndighed
 • Bevis for skattefritagelse godkendt af kommissionskontoret i skattevæsenet
 • Bevis for indenlandsk registrering fra Palæstinas ministerium for nationale myndigheder
 • Bevis for NPO-registrering som civil forening fra justitsministeriet, føderalt register
 • Bevis for civil NPO-registrering fra justits-/indenrigsministeriet
 • Bevis for NPO-registrering fra justits-/indenrigsministeriet og skattefritagelse
 • Bevis for registrering i kommissionen for værdipapirer og valuta (SEC), bevis for status som nonprofitorganisation og ikke-aktieselskab gennem relevante dokumenter, bevis for skattefritagelse udstedt af styrelsen for indenlandske indtægter (BIR) og/eller akkreditering af det filippinske råd for NGO-registrering (PCNC)
 • Almennyttige organisationer ("Organizacja Pożytku Publicznego"), stiftelser eller foreninger registreret i det nationale retsregister ("Krajowy Rejestr Sądowy" – KRS), der drives af justitsministeriet
 • "Pessoa Colectiva"-registreringskort og registreringsbevis fra finansministeriet
 • Registreret skattefritagelse fra finansministeriet, NPO-registreringsbevis, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Organisationer skal registreres som foreninger, stiftelser, sammenslutninger eller religiøse foreninger og skal operere på en nonprofitbasis for folkesundheden
 • Bevis på registrering som NGO fra skatteministeriet, registrering i loven om juridiske enheder, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreringsbevis fra den nationale sikkerhedstjeneste eller NGO-bevis fra direktoratet i Rwanda, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreret skattefritagelse fra finansministeriet, NPO-registreringsbevis, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på registrering som velgørenhedsorganisation med “SCXXXXX”-nummer fra myndigheden for skotsk velgørenhed, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Nonprofitorganisationer eller ikke-statslige organisationer registreret i kommissionen for velgørenhed og/eller status som institution af offentlig karakter (IPC)
 • Bevis på registrering som NGO fra afdelingen for social udvikling, vedtægter og stiftelsesdokument fra en virksomhed, der ikke har en aktiekapital
 • Foreninger, stiftelser eller kooperative selskaber med skattefradrag registreret i indenrigsministeriet eller ministeriet for kultur, uddannelse og sport
 • Foreninger, stiftelser eller kooperative selskaber med skattefradrag registreret i indenrigsministeriet eller ministeriet for kultur, uddannelse og sport
 • Foreninger, stiftelser eller religiøse samfund, der er berettiget til skattefritagelse i henhold til kapitel 7 i indkomstsskatteloven og/eller opererer på nonprofitbasis for folkesundheden
 • Bevis på registrering som NGO, "Gemeinnuetzigkeit", "Stiftung" og CH-nummer
 • Nonprofitorganisationer eller ikke-statslige organisationer med besiddelse af et notarbekræftet bevis på juridisk enhed og godkendelse af en afdeling i centralregeringen eller lokale organisationer, der er godkendte af den relevante regionale by- eller statsmyndighed
 • Bevis for registrering i Thailands nationale kulturkommission under kulturministeriet, vedtægter og stiftelsesdokument
 • NPO-bevis eller registrering som organisation til almen nytte fra ministerrådet, vedtægter og stiftelsesdokument
 • NGO-registrering fra 1989, NGO-registrering fra kommisær, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Bevis på NGO-registrering fra lokal myndighed
 • Registreringsnummer fra kommissionen for velgørenhed, CIC-registreringsnummer fra CIC-myndigheden, vedtægter og stiftelsesdokument
 • Registreringsbevis for civile foreninger og registreret skattefritagelse fra lokal myndighed
 • Registreringsbevis for civile foreninger og registreret skattefritagelse fra lokal myndighed
 • Registrerede foreninger og stiftelser og juridisk status som "Decree 45 (2010)" for foreninger, "Decree 148 (2007)" for sociale og velgørende fonde eller "Decree 151 (2007)" for selskaber
 • Bevis på NGO-registering fra lokal myndighed, vedtægter og stiftelsesdokument

2. Organisationer, der har social indflydelse og et formål i overenstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte

 • Relevante dokumenter, der redegør for dit formål, samt hvordan dine aktiviteter er fokuseret på at opfylde dette formål.
 • "Formål i overensstemmelse med almen eller samfundsmæssig nytte" indebærer et socialt, miljømæssigt, kulturelt eller økonomisk formål, der har til hensigt at håndtere sociale problemer ved at forbedre samfund, menneskers livsmuligheder eller miljøet.
HVIS DIN ORGANISATION IKKE HAR EN FORTJENESTE
 • Din organisations relevante dokumenter skal tydeligt redegøre for dit formål og vise, at alle dine aktiviteter er fokuserede på at opfylde dette formål (og ikke at opnå en fortjeneste).
HVIS DIN ORGANISATION HAR EN FORTJENESTE
 • Din organisations relevante dokumenter skal tydeligt redegøre for dit formål og vise, at alle dine aktiviteter er fokuserede på at opfylde dette formål (og ikke at opnå en fortjeneste).
 • Din organisation skal også fremlægge finansiel dokumentation på, at den geninvesterer størstedelen af enhver fortjeneste, den måtte have, for at opfylde sit almennyttige eller samfundsmæssige formål.

3. Offentlige sundhedsorganisationer og statslige enheder, der støtter folkesundhed

 • Du skal fremlægge bevis for din folkesundhedsstatus. Vurderingen heraf afgøres af Canva.