Politik vedrørende intellektuel ejendom

Canva har en mission om at give verden mulighed for at designe. Vi værdsætter vores globale fællesskab bestående af designere og indholdsskabere, som bidrager til vores platform, og vi tager intellektuel ejendomsret alvorligt.

Når du bruger Canva, accepterer du, at alt indhold, du uploader eller indsætter i et design (f.eks. fotos, videoer, tekst og lyd), ikke er i strid med nogen tredjepartsrettigheder. Den mest sikre måde at sikre, at du overholder denne aftale, er kun at uploade indhold, som du selv har oprettet, eller som du har tilladelse til at bruge.

Denne politik beskriver Canvas holdning til krænkelse af intellektuel ejendom og forklarer, hvordan du kan indsende en klage, hvis du mener, at der er indhold på Canva, som krænker dine rettigheder. Vi har desuden inkluderet nogle generelle oplysninger om intellektuel ejendom – men vær opmærksom på, at dette ikke er juridisk vejledning.

Begreber, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav i denne politik, har den betydning, der er angivet i vores Vilkår for anvendelse(opens in a new tab or window).

Hvad er intellektuel ejendom?

Intellektuel ejendom henviser til frembringelser som opfindelser og litterære og kunstneriske værker, design og symboler. Intellektuel ejendom er beskyttet af juridiske rettigheder som ophavsret og varemærker, som giver personer mulighed for at have eksklusive rettigheder til deres frembringelser og kun gøre det muligt for andre personer at bruge frembringelserne med deres tilladelse.

Ophavsret beskytter udførelsen af en original idé i materiel form. Den beskytter kunstneriske værker (f.eks. grafik eller fotografier), litterære værker (f.eks. digte, lyrik og historier), film, musikalske værker og lydoptagelser.

Varemærker beskytter brugen af bestemte mærker, fra ord og logoer til farver og lyde, der kendetegner en kilde til varer eller tjenester.

Hvem har den intellektuelle ejendomsret til et design, der er lavet i Canva?

Det afhænger af opstillingen. Generelt gælder det, at hvis du er skaberen af et originalt design, er du også ophavsretsindehaver. Men hvis du har brugt indhold fra tredjepart (f.eks. licenseret indhold fra Canva-biblioteket) i dit design, er dit ejerskab underlagt sådanne tredjepartsrettigheder (du kan f.eks. ikke gøre krav på ejerskab af ophavsretten for et foto fra Canva-biblioteket, som du har brugt i dit design – du har kun en licens til at bruge dette foto).

Canva giver dig ikke-eksklusive licenser til at bruge forskellige elementer i dine design, herunder fotos, grafik, videoer, skrifttyper og musik. Du kan få flere oplysninger i vores indholdslicensaftale(opens in a new tab or window).

Indsendelse af en anmeldelse om krænkelse af ophavsret til Canva

Canva vil besvare anmeldelser om påståede krænkelser af ophavsret, der overholder Digital Millennium Copyright Act fra 1998 (“DMCA”), og anmeldelser om krænkelse af varemærker, der overholder denne politik.

Hvis du er en Canva-creator, og du vil rapportere en bekymring vedrørende en skabelons originalitet, skal du ikke følge denne proces, men i stedet sende en anmodning med oplysningerne om skabelonen via Creators-supportformularen.(opens in a new tab or window)

Krænkelse af ophavsretter

Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede arbejde er blevet krænket på en måde, der er tilgængelig via tjenesten, skal du informere Canva via nedenstående formular, hvor du vil blive bedt om at angive følgende oplysninger:

 1. En elektronisk eller fysisk underskrift fra indehaveren af ophavsretten eller en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af ophavsretten.
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede arbejde, som du hævder er blevet krænket (hvis det er relevant, kan du angive registreringsnummeret og jurisdiktionen).
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke, og hvor det findes i tjenesten (f.eks. URL-adresse).
 4. Din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 5. En erklæring om, at du er i god tro og mener, at brugen af materialet på den måde, der er klaget over, ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes agent eller lovgivning, og
 6. En erklæring under ed om, at ovenstående oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaver af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af rettighedsindehaveren.

Krænkelse af varemærke

Hvis du mener, at dit registrerede varemærke er blevet krænket på en måde, så det er tilgængeligt via tjenesten, skal du informere Canva via nedenstående formular, hvor du vil blive bedt om at angive følgende oplysninger:

 1. En elektronisk eller fysisk underskrift fra den registrerede indehaver af varemærket eller en person, der er autoriseret til at handle på vegne af varemærkeindehaveren.
 2. Identifikation af det varemærke, som du hævder, er blevet krænket, herunder det officielle nummer, jurisdiktionen, varer og/eller tjenester samt status,
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at krænke, og hvor det findes i tjenesten (f.eks. URL-adresse).
 4. En forklaring af, hvorfor du mener, det anmeldte materiale bruges i strid med dine varemærkerettigheder, herunder de specifikke varer og/eller tjenester, du mener anvendes,
 5. Din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 6. En erklæring om, at du er i god tro og mener, at brugen af materialet på den måde, der er klaget over, ikke er autoriseret af varemærkeindehaveren, dennes agent eller lovgivningen, og
 7. En erklæring under ed om, at ovenstående oplysninger er nøjagtige, og at du er indehaver af varemærket eller er autoriseret til at handle på vegne af rettighedsindehaveren.

Canva accepterer ikke anmeldelser om krænkelse i relation til ikke-registrerede varemærkerettigheder.

I HENHOLD TIL USA'S FØDERALE LOVGIVNING GÆLDER DET, AT HVIS DU BEVIDST FEJLAGTIGT MEDDELER, AT ONLINEMATERIALE UDGØR EN KRÆNKELSE, KAN DU BLIVE SAGSØGT FOR MENED OG IDØMT CIVILRETLIGE STRAFFE, HERUNDER ØKONOMISK ERSTATNING, SAGSOMKOSTNINGER OG ADVOKATSALÆRER.

Bemærk, at denne procedure udelukkende omhandler anmeldelse til Canva om, at dit ophavsretligt beskyttede materiale eller varemærkemateriale er blevet krænket. Ovenstående krav har til hensigt at overholde Canvas rettigheder og forpligtelser i henhold til loven, men de udgør ikke juridisk rådgivning. Det kan være tilrådeligt at søge juridisk bistand vedrørende dine rettigheder og forpligtelser i henhold til DMCA og andre gældende love.

INDSEND EN ANMELDELSE OM KRÆNKELSEHER(opens in a new tab or window)

Hvad sker der, når der er indsendt en anmeldelse om krænkelse af ophavsret?

Canva er forpligtet til at reagere på anmeldelser om krænkelse af ophavsret, som er indsendt i overensstemmelse med DMCA. Hvis Canva modtager en gyldig anmeldelse om krænkelse af ophavsret, vil det anførte materiale blive fjernet fra tjenesten, og vi vil informere den Canva-bruger, der har publiceret det pågældende materiale.

Hvis Canva modtager en gyldig anmeldelse om krænkelse af varemærkerettigheder, vil Canva foretage en undersøgelse og kan, efter eget skøn, foretage handlinger, herunder at fjerne det anførte materiale fra tjenesten og informere den Canva-bruger, der har publiceret det pågældende materiale.

Indsendelse af en modanmeldelse

Hvis du mener, at dit indhold er fjernet ved en fejl, kan du indsende en modanmeldelse.

Modanmeldelsen skal indeholde følgende skriftlige oplysninger:

 1. En elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af det relevante indhold.
 2. En beskrivelse af det indhold, vi har fjernet, herunder hvor det findes i tjenesten (f.eks. URL-adresse).
 3. Din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 4. En erklæring fra dig om, at du giver tilladelse til jurisdiktionen i enhver amerikansk føderal distriktsdomstol i Californien, og at du vil acceptere sagsanlæg fra den person, som har indsendt den anmeldelse, der er beskrevet ovenfor, eller en agent for en sådan person.
 5. En erklæring fra dig under ed om, at du er i god tro og mener, at materialet er blevet fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller fejlidentifikation af det materiale, der skal fjernes eller deaktiveres.

Ovenstående oplysninger skal indsendes til den DMCA-agent, hvis kontaktoplysninger er angivet herunder.

HUSK: Urigtige oplysninger i en modanmeldelse kan medføre strafferetlige eller civilretlige sanktioner.

Hvis du er i tvivl om, hvorfor dit arbejde er blevet inkluderet i en anmeldelse af krænkelse af ophavsret, opfordrer vi dig til at søge uafhængig juridisk rådgivning. Canva kan ikke give brugere juridisk rådgivning.

Hvis din modanmeldelse er fuldstændig og gyldig, videresender vi den direkte til klageren sammen med dine kontaktoplysninger. På dette tidspunkt kan klageren tage retslige skridt mod dig i USA. Hvis klageren efter 10‑14 dage ikke har taget retslige skridt mod dig, kan du kontakte os for at anmode om, at vi genindfører dit indhold. Hvis dit indhold ellers overholder vores vilkår for anvendelse, kan vi på dette tidspunkt genindføre dit indhold.

Kontaktoplysningerne for Canvas DMCA-agent kan findes her(opens in a new tab or window).

Gentagen krænkelse

I overensstemmelse med DMCA og andre gældende love har Canva indført en politik om opsigelse af brugere, som vi vurderer begår gentagne krænkelser af ophavsretten.

Canva kan også efter eget skøn begrænse adgangen til tjenesten og/eller opsige konti for brugere, der krænker andres intellektuelle ejendomsret, uanset om der er tale om gentagen krænkelse eller ej.

Krænkelse uden for Canva

Canva kan desværre ikke hjælpe vores fællesskab med krænkelser af deres arbejde, som er foregået uden for Canva (f.eks. på en onlinemarkedsplads). Vi foreslår, at du følger eventuelle rapporteringsprocedurer, som findes på det relevante websted, eller søger uafhængig juridisk rådgivning.

Andre politikker