hero-image-hand-planting-mangroves

Vi designer en mere bæredygtig fremtid

Canvas bæredygtighedstiltag og -mål


Vi er stolte af det, vi har opnået, og glæder os over vores ambitiøse mål

2021

CO2-neutral på globalt plan

+90 %

reduktion af udledning fra cloud-tjenester

Over 5 mio.

planlagte træer

+800

Klimaskabeloner

canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Vær en drivkraft for det gode med en modig klimaindsats

Der er klar videnskabelig enighed om, at vi skal begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. For at opnå dette skal planeten reducere sin udledning med 50 % inden 2030 og opnå kulstofneutralitet inden 2050.

Ved at tackle klimaforandringer og tænke over vores egne muligheder for at reducere CO2-udledning kan vi være en drivkraft for det gode – et af vores ledende principper.

Mere end CO2-neutralitet

Canvas aktiviteter i Australien har været CO2-neutrale siden 2020. Fra 2021 har alle vores globale aktiviteter, herunder udskrifter og datterselskaber, været CO2-neutrale. Vi er nu gået ind i fasen "Mere end CO2-neutralitet", hvor vores fokus ligger på regenerering, mens vi optrapper vores indsats for at helbrede planeten.

canva-community-photo
Citationstegn
"I dag har virksomheder et meget større ansvar end det gamle ordsprog om ikke at bringe ondt videre."

Melanie Perkins

CEO i Canva


Bæredygtige kontorer

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Drevet af vedvarende energi

Aktiviteterne i Australien drives af vedvarende energi. Vi arbejder i øjeblikket på at matche vores vedvarende energiproduktion og -forbrug døgnet rundt, alle ugens dage. Vores regionale aktiviteter i Filippinerne, Kina, USA og Europa vil følge i den nærmeste fremtid.

Du udskriver, vi planter

Hver gang der afgives en udskriftsordre med Canva, planter vi et træ – en simpel idé med stor effekt.

Canva ønsker at helbrede planeten ved at genoprette nedbrudte landområder, der forsyner fjerne samfund og dyreliv med vigtige ressourcer. Ved at plante og beskytte træer forbedrer vi vandbinding, biodiversitet og beskyttelse af habitater, samtidig med at vi gør det muligt for mindre landmænd at drive et mere bæredygtigt land- og skovbrug.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Fri for kulstoffer

CO2-udligning er et vigtigt udgangspunkt, men det er ikke vores fokus. I overensstemmelse med målet om at begrænse opvarmningen til 1,5 °C forpligter Canva sig til at tackle udfordringerne ved dekarbonisering.

Vi vil rette vores fokus mod materialer og principper for cirkulær økonomi og samtidig fokusere på vores forsyningskæde for at forsøge at forstå de foranstaltninger, som hver af vores indkøbspartnere træffer for at mindske deres miljøaftryk, og de standarder, de overholder.

Fokus på effektfulde kreditter

Det er vigtigt for Canva, at vi er gennemsigtige i vores tilgang til CO2-kreditter. Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets har fastlagt to hovedtyper af CO2-kreditter:

  1. Forebyggelses-/reduktionsprojekter: Reducer udledning fra nuværende kilder. For eksempel ved at finansiere implementeringen af teknologier med lavere CO2-udledning, såsom vedvarende energi.
  2. Fjernelses-/bindingsprojekter: Fjern CO2 fra atmosfæren, herunder gennem naturbaseret kulstofbinding, såsom skovgenplantning.

Vi fokuserer på fjernelseskreditter, og i fremtiden planlægger vi at opbygge vores egne projekter ved hjælp af Farmer Managed Natural Regeneration-metoden.

mountains-forest-photo

Bæredygtighedsskabeloner

Vores styrke er at gøre verden stærkere ved hjælp af design Vi har skabt et omfattende bibliotek af skabeloner til klimaindsatsen, der hele tiden vokser. Vores skabeloner til Jordens dag blev downloadet 3,1 millioner gange i 2021.

lisa-blair-footer-banner-background

Lisa viser vejen

Lisa Blair er en stærk drivkraft for det gode. Hun er den første kvinde, der har sejlet alene rundt om Antarktis uden stop. Nu er hun på vej ud igen for at sejle alene rundt om Antarktis uden stop eller hjælp på mindre end 100 dage for at øge bevidstheden om klimaindsatsen. Vi har indgået et samarbejde med Lisa for at inspirere folk til at gøre en positiv miljøindsats.