Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Krav til uddannelseskvalifikation

Retningslinjer for kvalificering


Hos Canva mener vi, at undervisning er en gave. Derfor er Canva til uddannelse gratis for kvalificerede undervisere og elever verden over uden begrænsninger til noget land.


Bemærk, at Canva til uddannelse i øjeblikket kun er til rådighed for lærere og undervisningsinstitutioner i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Det er i øjeblikket ikke til rådighed for undervisere og institutioner på højere niveauer.


For at få adgang til Canva til uddannelse skal du i øjeblikket være aktiv i en af følgende roller:

 • En certificeret lærer i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse fra en formelt godkendt skole, som på nuværende tidspunkt har en lærerstilling
 • En certificeret skolebibliotekar i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse
 • En certificeret hjælpelærer eller lærer i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse
 • En certificeret pensumspecialist i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse
 • En certificeret underviser på en teknisk eller erhvervsfaglig skole for elever op til ungdomsuddannelsesniveau (eller tilsvarende)

Følgende organisationer kan også få adgang til Canva til uddannelse:

Statsligt anerkendte og formelt akkrediterede:

 • Folkeskoler og ungdomsuddannelser
 • Skoledistrikter
 • Undervisningsafdelinger
 • Andre globale skolesystemer


Hvor længe har jeg adgang til Canva til uddannelse?

Så længe du er en aktiv og kvalificeret underviser eller organisation. Alle brugere af Canva til uddannelse bliver bedt om at verificere deres kvalifikationer med 3 års mellemrum.


Hvem kan ikke få adgang til Canva til uddannelse?

 • Certificerede lærere i folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, som ikke i øjeblikket har en lærerstilling
 • Offentlige bibliotekarer (f.eks. by- eller kommunebibliotekarer)
 • Børnehave- eller dagplejeassistenter
 • Personer, der underviser hjemme, og som hverken er godkendt af eller ansat ved en folkeskole eller en ungdomsuddannelse
 • Private, frivillige eller online undervisere
 • Universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner, herunder undervisere og personale
 • Universitetsstuderende
 • Videregående uddannelsesinstitutioner
 • Voksenuddannelsesinstitutioner
 • Organisationer, der udbyder fritidsaktiviteter uden for skolen
 • Nonprofitorganisationer, der ikke direkte udbyder undervisning (bemærk, at Canva også tilbyder et nonprofitprogram med egne retningslinjer for kvalificering(opens in a new tab or window))
 • Helt nystartede virksomheder med fokus på uddannelse
 • Forældre til børn, der går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse


Hvordan beviser jeg, at jeg er berettiget til Canva til uddannelse?

Hvis du tilmelder dig Canva til uddannelse(opens in a new tab or window) med et verificeret e-maildomæne fra en uddannelse, får du adgang med det samme.


Har du ikke en verificeret e-mailadresse? Det er ikke noget problem. Du skal bare uploade et foto eller en scanning af et af følgende godkendte dokumenter. Så gennemgår vi din ansøgning inden for 48 timer.


Godkendte dokumenter
a

Officiel læreridentifikation, der viser aktuel status, f.eks.:

 • Foto eller scanning af en licens/et certifikat, der viser, at du har en læreruddannelse
 • Foto eller scannet kopi, der viser din ansættelsesstatus på en skole (når vi beder om dette)
 • Foto eller scanning af et skole-ID, der viser din lærerstatus
 • Dokument, der beviser en organisations status som statsligt anerkendt, formelt godkendt uddannelsesinstitution (folkeskole eller ungdomsuddannelse)