Designed in

POSTER 5 - Effekten av AKK-baserad talterapi på kommunikationen hos en vuxen icke-verbal person med CP och intellektuell funktionsnedsättning: en fallstudie 

by

fredrik.aman

Design anything. Publish anywhere.
Get the Canva App