Designed in

Poster 7 - Kartläggning över användningen av alternativ och kompletterande kommunikation hos personal som arbetar med personer med utvecklingsstörning i Svenskfinland

by

fredrik.aman

Design anything. Publish anywhere.
Get the Canva App