Designed in

Regiobijeenkomst biologisch en het nieuwe GLB ·Weet u al hoe hoog uw hectaretoeslag wordt in 2023? ·Welke kansen biedt het GLB rondom de afzetmogelijkheden van het biologische product? ·Welke extra regels komen erbij om mee te doen met de eco-regelingen?

by

Leonie van der Velden

Design anything. Publish anywhere.
Get the Canva App