ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ


ನೀವು ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲಿಸದ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. Canva ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮುಂದಿನ ಬ್ರೌಸರುಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿ:

Android ಅಥವಾ iOS ಗಾಗಿ Canva ವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಥವಾ Canva ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.