Canva berkembang dengan jenama anda

Pilih pelan Canva yang sesuai untuk anda

NILAI TERBAIK

Pelan

Percuma

untuk individu dan kumpulan kecil yang bekerja pada projek pantas

Pro

untuk individu dan pasukan kecil yang memerlukan lebih banyak penyesuaian dan produktiviti

Perusahaan

untuk pasukan lebih besar yang memerlukan kawalan jenama dan kerjasama lanjutan

$0

/selama-lamanya

$9.95

/pengguna/bulan, di bil secara tahunan

$30.00

/pengguna/bulan, di bil secara tahunan

Mulakan sekarangCuba secara percuma

Atau $12.95 pengguna/bulan, di bilkan secara bulanan

Ciri teratas
 • 8,000+ templat percuma
 • 100+ jenis reka bentuk (siaran media sosial, persembahan, surat dan banyak lagi)
 • Beratus ribu foto dan grafik percuma
 • Semua yang Percuma ada, ditambah:
 • Cipta identiti visual anda dengan logo, warna dan fon dalam 1 Kit Jenama
 • Saiz semula reka bentuk satu klik
 • 60,000+ templat percuma
 • 60+ juta imej, foto, video dan grafik stok premium
 • Muat naik fon dan logo anda sendiri
 • Templat tersuai
 • Semua yang Pro ada, ditambah:
 • Mewujudkan identiti visual anda dengan logo, warna dan fon di seluruh pelbagai Kit Jenama
 • Kawal apa yang ahli pasukan anda boleh nampak, akses dan muat naik di Canva dengan kawalan jenama
 • Aliran kerja terbina dalam untuk mendapatkan kelulusan pada reka bentuk anda
 • Lindungi mana-mana bahagian reka bentuk anda daripada edit pasukan dengan penguncian templat lanjutan
 • Storan Tanpa Had
 • Pendaftaran masuk tunggal (SSO)
 • Sokongan tahap Perusahaan 24/7

Percuma

Pro

Perusahaan

NILAI TERBAIK

Percuma

untuk individu dan kumpulan kecil yang bekerja pada projek pantas

Pro

untuk individu dan pasukan kecil yang memerlukan lebih banyak penyesuaian dan produktiviti

Perusahaan

untuk pasukan lebih besar yang memerlukan kawalan jenama dan kerjasama lanjutan

$0

/selama-lamanya

Mulakan sekarang
$9.95

/pengguna/bulan, di bil secara tahunan

Cuba secara percuma

Atau $12.95 pengguna/bulan, di bilkan secara bulanan

$30.00

/pengguna/bulan, di bil secara tahunan

Ciri teratas
 • 8,000+ templat percuma
 • 100+ jenis reka bentuk (siaran media sosial, persembahan, surat dan banyak lagi)
 • Beratus ribu foto dan grafik percuma
Ciri teratas
 • Semua yang Percuma ada, ditambah:
 • Cipta identiti visual anda dengan logo, warna dan fon dalam 1 Kit Jenama
 • Saiz semula reka bentuk satu klik
 • 60,000+ templat percuma
 • 60+ juta imej, foto, video dan grafik stok premium
 • Muat naik fon dan logo anda sendiri
 • Templat tersuai
Ciri teratas
 • Semua yang Pro ada, ditambah:
 • Mewujudkan identiti visual anda dengan logo, warna dan fon di seluruh pelbagai Kit Jenama
 • Kawal apa yang ahli pasukan anda boleh nampak, akses dan muat naik di Canva dengan kawalan jenama
 • Aliran kerja terbina dalam untuk mendapatkan kelulusan pada reka bentuk anda
 • Lindungi mana-mana bahagian reka bentuk anda daripada edit pasukan dengan penguncian templat lanjutan
 • Storan Tanpa Had
 • Pendaftaran masuk tunggal (SSO)
 • Sokongan tahap Perusahaan 24/7
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuKhông
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây1 GB
Thư mục2
Hỗ trợTự phục vụ
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu1
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây100 GB
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.Template & Admin users only
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuNhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mâyKhông giới hạn
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)

Reka bentuk dan Penerbitan

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Template & Admin users only

Kerjasama

Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp

Pengurusan jenama

Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu
Không1Nhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao

Storan

Lưu trữ đám mây
1 GB100 GBKhông giới hạn
Thư mục
2Không giới hạnKhông giới hạn

Keselamatan dan sokongan

Hỗ trợ
Tự phục vụHỗ trợ 24/7Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Dipercayai oleh
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

Soalan Lazim

Sudah tentu! Canva Pro adalah hebat, sama ada anda seorang individu atau pasukan yang kecil.Tidak kira berapa besar pasukan anda, anda boleh merangsang produktiviti anda dan membawa Canva ke tahap yang seterusnya dengan ciri penjimatan masa.Buang kerumitan memangkas dan mensaizkan semula reka bentuk anda dengan Magic Resize, susun foto anda dalam folder dan simpan logo, warna dan fon jenama anda.

Canva untuk Perusahaan adalah ideal untuk organisasi, perniagaan, francais dan agensi dengan pasukan besar yang memerlukan semua produktiviti dan ciri reka bentuk pintar daripada Canva Pro dengan kawalan lanjutan untuk bekerjasama dan menerbitkan reka bentuk pada jenama di skala. Ketahui lebih lanjut tentang Canva untuk Perusahaan di sini.

Anda boleh menjemput seramai mana individu yang anda mahu untuk menyertai jenama anda dalam Canva Pro. Anda tidak akan di bil sepanjang tempoh percubaan anda. Canva Pro memudahkan kerjasama di antara anda dan individu lain dalam pasukan anda, berkongsi templat dan reka bentuk aset, serta memberi komen dan suka hasil kerja masing-masing.

Kami menawarkan langganan percuma untuk Canva Pro bagi bukan untung. Mohon hari ini.

Canva menawarkan program pembelajaran khas untuk pelajar dan guru. Lihat jika anda layak.

Canva Pro mengenakan bayaran $9.95 sebulan apabila dibayar secara tahunan atau $12.95 dibayar secara bulanan.

Anda boleh mencuba Canva Pro secara percuma selama 30 hari.Untuk mengaktifkan akaun Canva Pro, anda perlu memasukkan kad kredit.Anda boleh membatalkan pada bila-bila masa semasa percubaan anda dan anda tidak akan dicaj.

Reka bentuk anda sentiasa peribadi, melainkan anda dengan jelas memilih untuk berkongsi atau menyimpannya sebagai templat untuk pasukan anda.