Dasar Penggunaan Boleh Diterima

Semua pengguna Canva mestilah mematuhi Dasar Penggunaan Boleh Diterima Canva. Dasar ini meletakkan sekatan tertentu pada kandungan yang anda boleh muat naik, reka bentuk yang anda cipta dan cara anda menggunakan Canva.

Canva mempunyai hak untuk menentukan sama ada kandungan melanggar Dasar ini, mengikut budi bicara mutlaknya. Dasar ini mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa.

Anti diskriminasi

Canva tidak menyokong dan tidak akan bertolak ansur dengan Perkhidmatannya digunakan untuk mendiskriminasikan orang lain, terutamanya jika berasaskan kaum, agama, jantina, orientasi seksual, umur, kecacatan, keturunan atau negara asal. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang mungkin atau boleh mencetus, mempromosi atau menyokong diskriminasi seperti ini dan anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan untuk mencetus atau mempromosikan persengketaan atau keganasan. Jika kami, atas budi bicara mutlak kami, percaya bahawa penggunaan Perkhidmatan anda digunakan untuk mendiskriminasi, terutamanya jika berasaskan kaum, agama, jantina, orientasi seksual, umur, kecacatan, keturunan atau negara asal, kami mungkin menamatkan atau menggantung akses Perkhidmatan anda secara kekal atau sementara tanpa notis dan liabiliti untuk sebarang sebab.

Penggunaan Umum

Anda bersetuju untuk tidak memuat naik kandungan, mencipta reka bentuk, atau menggunakan Canva, secara langsung atau tidak langsung, dengan mana-mana cara yang:

 1. Mempromosi atau mencipta risiko berbahaya secara fizikal atau mental, tekanan emosi, kematian, kelumpuhan, atau kecacatan kepada diri sendiri, mana-mana orang atau haiwan;
 2. Mempromosi atau mencipta risiko berbahaya, kerugian, atau kerosakan kepada mana-mana hartanah;
 3. Bertujuan untuk menyakiti atau mengeksploitasi kanak-kanak;
 4. Mengganggu, bersifat makian, menyinggung perasaan yang bersifat perkauman atau etnisiti, memfitnah, melanggar privasi peribadi atau hak publisiti, memfitnah secara bertulis, atau mengancam;
 5. Mendiskriminasi, mencetus, atau mempromosikan diskriminasi terhadap orang lain berdasarkan kaum, agama, jantina, orientasi seksual, umur, kecacatan, keturunan, negara asal, atau sebarang sebab lain;
 6. Eksplisit secara seksual atau bersifat lucah atau mengandungi pautan kepada bahan-bahan seperti itu;
 7. Terlibat dengan jualan atau mempromosikan aktiviti, produk atau perkhidmatan yang melanggar undang-undang;
 8. Penipuan atau mempromosikan aktiviti penipuan;
 9. Melanggar hak mana-mana individu atau pihak ketiga termasuk hak harta intelektual dan privasi data mereka;
 10. Mengandungi sebarang maklumat atau kandungan yang anda tidak mempunyai hak untuk menjadikannya tersedia di bawah sebarang undang-undang atau disebabkan oleh tugas-tugas sulit, kontraktual, atau fidusiari;
 11. Mengandungi sebarang maklumat atau maklumat palsu yang salah, menipu, atau mengelirukan atau mempromosi, menyokong, menggalakkan, atau membantu penyebaran maklumat yang salah;
 12. Melanggar sebarang undang-undang yang berkenaan atau mempromosikan aktiviti yang melanggar undang-undang;
 13. Mengancam atau menjejaskan proses atau institusi demokrasi.


Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menyederhanakan kandungan, sila lawati Pusat Amanah(opens in a new tab or window) kami.


Terakhir dikemas kini 16 Februari 2024

Dasar lain-lain