Canva-Landing-Page-Earth-Day-top-banner

One print. One tree

Utskrift som gir deg en god følelse. Vi planter et tre for hver utskrift som bestilles fra Canva – det er en enkel idé som har en stor innvirkning.

Vår innvirkning så langt

4 millioner

trær plantet

6 millioner

forpliktede trær

3846

mennesker som har nytt godt

4573

hektar land som skal gjenopprettes

Person planting tree sapling in soil

Slik fungerer det

 1. Bestillingen din får et tre. Hver gang du skriver ut med Canva, låser bestillingen opp et tre som skal plantes på ett av våre 18 steder i 11 forskjellige land.
 2. Treet ditt får et hjem. Reduce. Reuse. Grow. (RRG), en akkreditert skogplantingsorganisasjon, finner det perfekte plantestedet for treet ditt for å skape biologisk mangfold og bringe tilbake dyrelivet.
 3. Treet ditt plantes. Våre lokalsamfunn og bønder planter treet ditt, og det bringer tilbake vitalitet til landskapet slik at de kan drive mer bærekraftig gårdsdrift.

Hvorfor plante trær?

Canva er på et oppdrag for å helbrede planeten slik at lokalsamfunn og bønder kan drive mer bærekraftig jordbruk.

Ved å plante og beskytte trær forbedrer vi vannretensjonen, det biologiske mangfoldet og habitatbeskyttelsen samtidig som vi skaper muligheter innen landbruk og skogbruk.

Man in blue t-shirt carrying young tree to plant
Man planting trees in Mt Sinaka

Hva planter vi?

Vi planter innfødte arter for å gjenopprette viktige, truede økosystemer.

For å fremme plantemangfoldet har vi plantet over 205 forskjellige innfødte trearter fra Ficus til Balete-trær til Afzelia Quanzensis.

Hvordan beskytter vi truede arter?

Én utskrift, ett tre-planter beskytter også truede arter ved å redde habitatene deres.

Dette er fokuspunktet for treplantingsstedet vårt på Filippinene, som støtter lokalsamfunn for å finne habitater for truede arter som den filippinske ørnen og den filippinske krokodillen.

Grassy hill in foreground with city behind
A photo of a Philippine Eagle soaring in the sky, wings stretched out

Vi redder den filippinske ørnen

Vi har inngått samarbeid med Philippine Eagle Foundation for å beskytte den truede filippinske ørnen. Vi har som mål å sikre dens overlevelse, det biologiske mangfoldet den representerer, og bærekraftig bruk av skogressursene våre for fremtidige generasjoner.


Den filippinske ørnen – Filippinenes nasjonalfugl – er en av de sjeldneste ørnene i verden. Det er en gigantisk rovfugl som er oppført som kritisk truet av International Union for Conservation of Nature (IUCN), med et anslått antall på bare 400 par igjen i naturen. Ørnene blir daglig truet av menneskelige aktiviteter – skogen er deres eneste hjem.


Dessverre har ulovlig hogst og uansvarlig bruk av ressurser ført til at skoghabitatet deres har forsvunnet, og minst én filippinsk ørn blir drept hvert år. Etter hvert som mer av skogen vår går tapt, flyr de filippinske ørnene stadig lenger bort fra sine vanlige jaktmarker på jakt etter byttedyr. Denne sjeldne og majestetiske fuglearten finnes ingen andre steder enn på Filippinene. Å miste arten til utryddelse vil også bety at verden mister en dyrebar biologisk arv.

Møt samfunnene

Moraharivo, Madagaskar

Våre plantepartnere ved Betsiboka-elven fokuserer på å gjenopprette de dyrebare mangroveskogene. Betsibokas elvemunninger var en gang omgitt av mangroveskog som hadde en rekke habitater for unike plante- og dyrearter. I århundrer har lokale madagaskere satt sin lit til fisk og skalldyr som lever i disse økosystemene som bærekraftige matkilder. Mangrovenes dype rotsystemer er også avgjørende for å stabilisere kystlinjen og redusere erosjon.

 • Type skogplanting – mangrove
 • Størrelse på området – 872 hektar
 • Trær per hektar – 10 000
 • Hektar gjenopprettet i 2021 – 20
 • Bundet karbon per hektar – 840 tonn
 • Total estimert bundet karbon – 16 800 tonn
OnePrintOneTree_Madagascar
OnePrintOneTree_Mozambique

Mahubo, Mosambik

Mahubo-området ligger i distriktet Boane og har et areal på ca. 82 km. Den lokale landsbyen består av over 100 000 mennesker, hvorav de fleste er avhengige av jordbruk for livsopphold. Mangroveskogen i området har lidd store tap på grunn av overhøsting av kull og tømmer. Canva vil gjenopprette et område på ca. 20 hektar ved å plante over 200 000 mangrover, spesielt de hjemmehørende artene Rizhopora, Ceriops og Bruguiera.

 • Type skogplanting – mangrove
 • Områdets størrelse – 645 hektar
 • Trær per hektar – 10 000
 • Hektar gjenopprettet i 2021 – 20
 • Bundet karbon per hektar – 840 tonn
 • Total estimert bundet karbon – 16 800 tonn

Kitiligini, Kenya

Nord for Kenyas hovedstad, Nairobi, ligger landsbyen Kijabe i utkanten av Great Rift Valley. Den er kjent for sitt tørre, bratte terreng og afromontane skoger. Denne unike skogen i Kenya er hjemmet til mange pastorale samfunn som er avhengige av det lokale økosystemet for å livnære seg selv og opprettholde økonomien. På grunn av avskogingshendelser knyttet primært til kullhøsting, er landet svært utarmet. Våre partnere vil bruke flere metoder for skogplanting, inkludert bonde-administrert naturlig regenerering (FMNR) for å bidra til å gjenopprette området.

 • Type skogplanting – afromontan
 • Størrelse på området – 1493 hektar
 • Trær per hektar – 2500
 • Hektar gjenopprettet i 2021 – 20
OnePrintOneTree_Kenya
OnePrintOneTree_AquinBay

Aquin Bay West, Haiti

Overhøstingsaktiviteter for ved og byggemateriale har ødelagt mangroveskogen langs kystlinjene på Haiti. Forurensning, høyere havnivå og orkaner spiller også en rolle i å true mangroveøkosystemene ved å blokkere eller forstyrre tidevannsstrømmen. Det er avgjørende ikke bare for økosystemet, men også for helsen og sikkerheten til lokalsamfunnene, å gjenopprette skogen langs den sørlige kystlinjen. Å plante mangrover vil bidra til å beskytte lokalbefolkningen mot de ødeleggende orkanene som altfor ofte treffer Haiti.

 • Type skogplanting – mangrove
 • Områdets størrelse – 338 hektar
 • Trær per hektar – 10 000
 • Hektar gjenopprettet i 2021 – 9
 • Bundet karbon per hektar – 840 tonn
 • Totalt estimert karbon bundet – 7560 tonn

Filippinene

I begynnelsen av forrige århundre var 70 % av Filippinene skogkledd, men dette har raskt gått ned til et minimum på ca. 18,3 %. Dette skyldes i stor grad avskoging kombinert med landforringelse og har hatt ødeleggende konsekvenser for biologisk mangfold. Med over 304 000 dekar skogdekke ødelagt på Filippinene hvert år, kan de gjenværende skogene være borte innen år 2036.

Med mer enn 20 000 endemiske arter er Filippinene anerkjent som en av 17 nasjoner som til sammen har to tredjedeler av jordens biologiske mangfold.

Med dette i bakhodet og Filippinene som en så viktig del av Canva-familien (vårt største team utenfor Australia er basert i Manila), drives vi til handling. Gjennom dette programmet kan Canva-felleskapet gjøre en forskjell over hele verden og i vår egen bakgård.

OnePrintOneTree_By the numbers
Anførselstegn
"Faren min lærte meg, hvis du kutter ned skogen din, vil den komme tilbake og ødelegge deg. Du vil gå for å kaste spydet ditt, og alt du vil treffe, er en stein. Jeg beskytter denne skogen. Folk kom og prøvde å stjele trærne våre. Jeg sa til dem: "Da må dere også bære bort min døde kropp." Skogen er for viktig for landsbyen vår. Fordi vi beskytter skogen kan vi faktisk overleve på egen hånd med det vi høster her, og trenger ikke hjelp fra andre steder. "

Jean Zamanjisy

Sjef for Antanamarina, Madagaskar

Vanlige spørsmål