Retningslinjer for kvalifikasjon

Se informasjonen nedenfor for å bli kjent med våre kvalifiseringsretningslinjer for programmet for ideelle organisasjoner.

Organisasjoner som er kvalifisert for Canvas program for ideelle organisasjoner

For å bekreftes som ideell organisasjon må organisasjonen din:

 • være anerkjent som veldedighetsorganisasjon eller ideell organisasjon av de lokale myndighetene i landet der organisasjonen er registrert
 • drives på ideell basis
 • drives til allmenn nytte

Organisasjoner som IKKE er kvalifisert for Canvas program for ideelle organisasjoner

Registrerte veldedige organisasjoner som kommer inn under en av kategoriene nedenfor, er ikke berettigede for Canva for ideelle organisasjoner:

 • Lovgivende
 • Politisk aktivitet
 • Myndigheter
 • Utdanning, inkludert førskole, barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere utdanning, universiteter, fagskole og teknisk skole, alumniforeninger, stipendordninger, studentsamskipnader, spesialutdanning, doktorgradsutdanning, studenttjenester, høyskole, friskole
 • Profesjonell idrett
 • Finanstjenester
 • Forretningsutvikling
 • Profesjonelle organisasjoner og foreninger
 • Jobbopplæring
 • Gjensidig organisasjon
 • Studentforeninger
 • Arbeidstakerorganisasjon

Nødvendig dokumentasjon

Merk: Nødvendig dokumentasjon varierer avhengig av organisasjonstype.

1. Registrerte ideelle organisasjoner (per land)

Vi har et samarbeid med Percent for å godkjenne ideelle organisasjoners tilgang til Canva for ideelle organisasjoner. De enkelte land har ulike krav til støttedokumenter. Se Percents veiledning for verifisering av ideelle organisasjoner.

2. Sosiale påvirkningsorganisasjoner med et oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode
 • Stiftelsesdokumenter som beskriver organisasjonens oppdrag og hvordan alle aktivitetene er fokusert på å fullføre dette oppdraget.
 • "Oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode" betyr et sosialt, miljømessig, kulturelt eller økonomisk oppdrag som har som mål å takle sosiale problemer ved å forbedre samfunn, folks livsmuligheter eller miljøet.
 • Organisasjonens stiftelsesdokumenter må tydelig beskrive organisasjonens oppdrag og vise at alle aktiviteter er fokusert på å fullføre oppdraget (heller enn å skaffe inntekter).
3. Folkehelseorganisasjoner og offentlige enheter som bistår med folkehelse
 • Organisasjonen må vise bevis på sin status som folkehelseorganisasjon – dette vurderes etter Canvas skjønn.