Retningslinjer for kvalifikasjon

Se informasjonen nedenfor for å bli kjent med våre kvalifiseringsretningslinjer for programmet for ideelle organisasjoner.

Organisasjoner som er kvalifisert for Canvas program for ideelle organisasjoner

For å bekreftes som ideell organisasjon må organisasjonen din:

 • være anerkjent som veldedighetsorganisasjon eller ideell organisasjon av de lokale myndighetene i landet der organisasjonen er registrert
 • drives på ideell basis
 • drives til allmenn nytte

Organisasjoner som IKKE er kvalifisert for Canvas program for ideelle organisasjoner

Registrerte veldedige organisasjoner som kommer inn under en av kategoriene nedenfor, er ikke berettigede for Canva for ideelle organisasjoner:

 • Lovgivende
 • Politisk aktivitet
 • Myndigheter
 • Utdanning, inkludert førskole, barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere utdanning, universiteter, fagskole og teknisk skole, alumniforeninger, stipendordninger, studentsamskipnader, spesialutdanning, doktorgradsutdanning, studenttjenester, høyskole, friskole
 • Profesjonell idrett
 • Finanstjenester
 • Forretningsutvikling
 • Profesjonelle organisasjoner og foreninger
 • Jobbopplæring
 • Gjensidig organisasjon
 • Studentforeninger
 • Arbeidstakerorganisasjon

Nødvendig dokumentasjon

Merk: Nødvendig dokumentasjon varierer avhengig av organisasjonstype.

1. Registrerte ideelle organisasjoner (per land)

Vi har et samarbeid med Percent for å godkjenne ideelle organisasjoners tilgang til Canva for ideelle organisasjoner. De enkelte land har ulike krav til støttedokumenter. Se Percents veiledning for verifisering av ideelle organisasjoner.

Registrert som en (i) Nasjonal NGO, (ii) Internasjonal NGO, (iii) Association
En del av det finske territoriet, vennligst sjekk definisjonen for Finland.
Registrert ved domstolen i det rettslige distriktet i Tirana som en (i) stiftelse (fondacioni), (ii) sentre (qendra), (iii) forening (shoqata) som opererer på ideell basis for allmennhetens fordel, (iv) permanent utenlandsk Ideell organisasjon.
Registrert som en (i) forening, (ii) sentre (gendrat), (iii) forening (shoqatat) som opererer på ideell basis til det offentlige, (iv) permanent utenlandsk ideell organisasjon.
En del av USAs territorium, vennligst sjekk definisjonen for USA.
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) annen ideell organisasjon
Registrert som en (i) foreninger (associações) hos justis- og menneskerettighetsministeren eller relevant provinskommissær, (ii) ideell organisasjon som opererer til allmennnytte, (iii) religiøs organisasjon som er lovlig registrert hos myndighetene.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som et (i) non-profit-grunnlag for allmennheten som ideelle selskaper registrert hos Registrar of Companies, (ii) Benevolent foreninger eller spesielt autoriserte foreninger registrert hos Registrar of Friendly Societies, (iii) veldedige internasjonale truster eller veldedige internasjonale stiftelser registrert hos Financial Services Regulatory Commission, (iv) Andre ideelle organisasjoner for allmennyttige formål opprettet ved særlov (som Antigua og Barbuda Røde Kors Society).
Registrert som en (i) sivilforening, (ii) stiftelse, (iii) organisasjon med skattefritak, (iv) annen organisasjon som opererer på ideell basis for allmennnytte, (v) internasjonale ideelle organisasjoner med skattefritak, eller (vi) Religiøs organisasjon.
Registrert i Statens register over juridiske personer under Justisdepartementet eller Ministerrådets komité for religiøse anliggender som en (i) ikke-statlig organisasjon, (ii) ikke-kommersiell organisasjon, (iii) religiøse organisasjoner.
Registrert som en (i) Skattefritatt allmennyttig organisasjon (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (ii) Skattefritatt institusjon som fremmer sosial velferd (Social Beland Behartigende Instelling – SBBI), (iii) Foundation (stichtingen), (iv) Association (foreningen), (v) Kirker/ annen religiøs organisasjon (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Registrert hos en av: (i) Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) har statusen Deductible Gift Receipt hos Australian Taxation Office (ATO), ELLER (iii) være fritatt for inntektsskatt ikke-for-profit organisasjoner som definert av ATO
Registrert som en (i) Foundation and Fund (Stiftungen und des fonds), (ii) Association (Vereine), (iii) Corporation (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung eller gGmbH; eller körperschaften des öffentlichen Rechts eller KdÖR), (iv) Religious organisasjon (religionsgemeinschaften); (v) Ikke-statlige internasjonale organisasjoner (nichtstaatliche internationale organisationen).
Registrert hos Justisdepartementet som en (i) offentlig forening, (ii) stiftelse, (iii) forening av juridiske personer (iv) religiøs institusjon (v) annen ikke-statlig organisasjon eller ikke-kommersiell juridisk enhet
Registrert som en (i) ideell organisasjon hos Registrar General's Department (ii) Ikke-statlig organisasjon hos Registrar of NGOs, (iii) Foundation
Registrert som en (i) forening, (ii) sosiale og kulturelle klubber, (iii) spesialkomiteer som arbeider innen ungdom og idrett, (iv) privat institusjon, (v) religiøs organisasjon
Registrert som et (i) samfunn med RJSC, (ii) Foundation, (iii) Association (registrert som CLGs), (iv) Ikke-statlig organisasjon med NGOAB, (v) Frivillige sosiale velferdsbyråer registrert hos sosialdepartementet Velferd.
Registrert som (i) veldedige organisasjoner hos registratoren for bedriftsanliggender og intellektuell eiendom, (ii) ideelle selskaper til offentlig nytte, (iii) den anglikanske kirken eller annen religiøs organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ideell forening (forening sans but lucrative (ASBL); vereniging zonder winstoogmerk (VZW), (ii) International non-profit forening (association internationale sans but lucratif (AISBL); internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) )), (iii) Privat stiftelse (fondation privée; privat stichting), eller (iv) stiftelse av offentlig interesse (fondation d'utilité publique; stichting van openbaar nut)
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert (i) Veldedighet hos innenriksdepartementet (Generalregisteret).
Registrert som en (i) allmennyttig organisasjon, (ii) gjensidig nytteorganisasjon, (iii) utenlandsk sivilsamfunnsorganisasjon, (iv) stiftelse, (v) samfunn
Registrert som en (i) forening (asociaciones), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) ideelle sivile enheter (entidades civiles sin fines de lucro), (iv) sosial organisasjon (organizaciones sociales), (v) ikke-statlig organisasjon (organizaciones no gubernamentales – ONG)
En del av nederlandsk territorium, se definisjonen for Nederland.
Registrert som en (i) organisasjon av offentlig interesse; (ii) ideell forening og stiftelse opprettet som en ideell organisasjon; eller (ii) Religiøs organisasjon.
Registrert som: (i) Samfunn, (ii) Selskaper begrenset av garanti, eller (iii) Trust opprettet som en ideell organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) veldedighet og utpekt som en Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) eller (sosial organisasjon) OS, (ii) Civil Samfunnsorganisasjoner, (iii) Forening, (iv) Private Foundation, (v) Servico Notarial e Registral (Cartorio), (vi) Annen ideell organisasjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som (i) Non-profit juridiske enheter (NPLEs).
Registrert som en (i) forening, (ii) ikke-statlig organisasjon (NGO), (iii) fagforening.
Registrert som en (i) ideelle foreninger (associations sans but lucratif – ASBL), (ii) ASBL erklært hos kommunale myndigheter og som opererer på ideell basis for allmennhetens fordel, (iii) Røde Kors i Burundi.
Registrert som en (i) lokal ikke-statlig organisasjon registrert i innenriksdepartementet, (ii) utenlandsk ikke-statlig organisasjon registrert i utenriksdepartementet.
Registrert som en (i) Public Utility Association, (ii) Other Nonprofit Association autorisert av MINATD (iii) Society, (iv) NGOer godkjent av MINATD
Registrert som en (i) veldedig organisasjon hos Canada Revenue Agency (CRA), (ii) nonprofit driftsenhet med skattefritak, (iii) føderal nonprofit organisasjon (iv) provinsiell ideell organisasjon.
Registrert som en (i) juridisk enhet (pessoas collectivas) erklært for offentlig nytte (declaradas de utilidade pública) av statsministeren eller hans/hennes delegater, (ii) annen ideell forening (associaçõe) registrert i justisdepartementet.
Registrert som en (i) veldedig stiftelse, (ii) forening, (iii) ideell organisasjon med det generelle registeret, (iv) annen ideell organisasjon.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (organisasjon non gouvernementale – ONG) godkjent av myndighetene.
Registrert som en (i) forening, (ii) ikke-statlig organisasjon
Registrert som en (i) ideell organisasjon, (ii) samfunnsorganisasjon og nabolagsråd, (iii) Corporation and Public Benefit Foundation, (iv) urfolksforening og lokalsamfunn registrert hos CONADI.
Registrert som (i) sosiale foreninger (SAs) (社会团体, shehui tuanti), (ii) sosiale tjenesteorganisasjoner (SSOs) (社会服务机构, shehui fuwu jigou) , (iii) Foundations (基金hui), ( iv) kvasi-statlig offentlig institusjon (shiye danwei), (v) veldedig trust (cishan xintuo), (vi) veldedig organisasjon (cishan jigou).
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som (i) Nonprofit Corporation, (ii) Association, (iii) Foundation eller (iv) Religiøs organisasjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) forening med innenriks- og desentraliseringsdepartementet og registrert i en juridisk publikasjon (Journal Officiel)
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Skattefradragsberettiget forening eller annen forening; (ii) Skattefradragsstiftelse eller annen stiftelse; (3) Sivil- og idrettsforbund.
Registrert som en (i) forening
Registrert som en (i) stiftelse, (ii) forening, (iii) trossamfunn
Registrert som en (i) Foundation
Registrert som en: (i) veldedig organisasjon (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) Foundation (ιδρυμάτωμα) (ιδρυμάτωμ), (iiiττωμ), (iiiττωμ), iv) Annen ideell organisasjon, (v) Internasjonal ikke-statlig organisasjon.
Registrert i Justisdepartementet som en (i) forening (spolky), (ii) Foundation (nadace), (iii) ideell organisasjon med konstitusjon (ústavy), (iv) legatfond (nadační fondy), (v) allmennnyttige selskaper (obecně prospěšné společnosti), (vi) leverandører av sosiale tjenester (poskytovatelé sociálních služeb) som er registrert hos Arbeids- og sosialdepartementet, eller (viii) en religiøs organisasjon (církevní organizace) registrert hos Kulturdepartementet
Registrert som en (i) kulturell, sosial, utdannings- eller økonomisk organisasjon, (ii) ikke-statlig organisasjon (ONG) (a) foreninger (b) institusjoner for offentlig nytte (établissements d'utilité publique), eller (iii) konfesjonell organisasjon .
Registrert som en (i) forening (foreninger), (ii) stiftelser (stiftelser), (iii) institusjoner (institusjon), (iv) trossamfunn (religiøse samfund) eller (v) organisasjon med skattefradragsberettigede donasjoner.
Registrert som: (i) Association of public utility (d'utilité publique) ved presidentdekret, (ii) Annen ideell forening som opererer til allmenn nytte registrert i Journal Officiel de la République de Djibouti, (iii) Nonprofit Foundation, (iv) ) Nonprofit Cooperative, (v) Nonprofit Non-Governmental Organization.
Registrert som et (i) nonprofit-selskap hos Companies and Intellectual Property Office; (ii) ideell organisasjon med trusts og NPO Supervisor; (iii) Veldedighet godkjent av kabinettets orden
Registrert som en (i) Allmennnyttig forening
Registrert som en (i) Foundation (fundaciones), (ii) Nonprofit-selskap (corporaciones sin fines de lucro), (iii) Religiøs organisasjon (organizaciones religiosas).
Registrert som en (i) forening, (ii) allmennnyttige forening, (iii) Civil Foundation, (iv) utenlandsk ikke-statlig organisasjon
Registrert hos en av (i) Public Utility Foundation, (ii) Public Utility Association, (iii) Andre non-profit stiftelser eller foreninger, (iv) Community Development Associations (ADESCOS), (v) kirken.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon hos Arbeids- og velferdsdepartementet
Registrert som (i) ideelle organisasjoner som definert av skatte- og tollstyret, (ii) forening, (iii) stiftelse, (iv) religiøs forening eller samfunn.
Registrert som en (i) ideell forening
Registrert som en (i) veldedighet, (ii) samfunn, (iii) utenlandsk sivilsamfunnsorganisasjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) veldedig institusjon for skattefradragsberettigede donasjoner, (ii) veldedige fond, (iii) ideell organisasjon, (iv) selskap begrenset av garanti.
Registrert som en (i) forening (rekisteröity yhdistys), (ii) Foundation (säätiöt), (iii) trossamfunn (uskonnollinen yhdyskunta).
Registrert som: (i) ideell organisasjon etablert i henhold til gjeldende lov OG registrert i fransk juridisk publikasjon (Journal Officiel des Associations eller annet).
En oversjøisk avdeling i Frankrike - se Frankrike for ideell definisjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Offentlig Utility Association, (ii) Association erklært med deres lokale prefektur og publisert i Official Journal of the Republic of Gabon.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (NGO) registrert hos NGO Affairs Agency, (ii) Foundation innlemmet hos Registrar of Companies, (iii) Associations incorporated med Registrar of Companies, (iv) Company limited by garanti incorporated med registerføreren for selskaper.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (NGO) registrert hos NGO Affairs Agency, (ii) Foundation innlemmet hos Registrar of Companies, (iii) Associations incorporated med Registrar of Companies, (iv) Company limited by garanti incorporated med registerføreren for selskaper.
Registrert som en (i) forening (Verein, eV), (ii) Foundation (Stiftung), eller (iii) Selskaper med skattefordeler (Slik som non-profit selskap med begrenset ansvar – gGmbH eller gemeinnützige GmbH; gUG eller gemeinnützige Unternehmergesellschaft) .
Registrert som en (i) veldedighet, (ii) ikke-statlig organisasjon (NGOer), (iii) Trust eller (iv) Nonprofit Company Limited by Guarantee.
En ideell organisasjon (også kjent som en 'ikke for profitt'-organisasjon) er navnet som gis til en juridisk enhet som ikke samler opp penger utelukkende for profitt eller personlig vinning. Eksempler på slike organisasjoner inkluderer: foreninger, klubber, foreninger, veldedige organisasjoner
Registrert som en (i) stiftelse (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) veldedighetsforening (φιλανθρωπικών σωματείων) Civil Association) (iii, ideell organisasjon) (ii) og religiøst samfunn (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Velvillig forening eller ideell organisasjon som opererer for allmennheten (ii) Grenada Røde Kors Society, (iii) Religiøs organisasjon.
Frankrikes territorium - se Frankrike for ideell definisjon.
En del av USAs territorium, se definisjonen for Amerikas forente stater.
Registrert som en (i) sivilforening, (ii) stiftelse, (iii) annen ideell juridisk enhet, (iv) ikke-statlig organisasjon (organisasjoner som ikke er statlige)
Registrert som en (i) veldedig organisasjon hos de relevante myndighetene, (ii) ideelle organisasjoner som opererer til allmennnytte.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (organisasjon non gouvernementales – ONG), (ii) ideell forening godkjent av departementet for territoriell administrasjon og desentralisering (MATD), (iii) religiøs organisasjon godkjent av generalsekretariatet for religiøse Affairs og registrert hos MATD.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) forening
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) annen ideell juridisk enhet, (iv) ikke-statlig organisasjon (organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner)
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) forening (asociaciones) eller sivil forening (asociaciones civiles), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) ikke-statlig organisasjon for utvikling (NGOD) (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) med skattefritak fra Inntektsdirektoratet
Alle kvalifiserte organisasjoner MÅ være skattefritatt av skattedepartementet. Registrert som en (i) veldedig institusjon, (ii) offentlig tillit.
Registrert som (i) forening (egyesületek), stiftelse (alapítványok) og trossamfunn anerkjent som skattemottaker, (ii) ideell organisasjon (nonprofit gazdasági társaságok), (iii) religiøst samfunn, (iv) annen ideell forening eller stiftelse.
Registrert som en (i) allmennyttig organisasjon (félög til almannaheilla), (ii) allmennyttig organisasjon med aktiviteter på tvers av landegrensene (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) ikke-statlige organisasjoner ( félagasamtök ), (iv) Privat stiftelse med en godkjent charter (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ), (v) Religious and Life review Organization (trúfélög og lífsskoðunarfélög).
Hver kvalifisert organisasjon MÅ være registrert under Foreign Contribution Regulations Act. Registrert som en (i) forening, (ii) trust, (iii) seksjon 8-selskap (tidligere seksjon 25).
Registrert som en (i) stiftelser (yayasan) godkjent som juridiske enheter av departementet for lov og menneskerettigheter, (ii) inkorporerte foreninger (perkumpulan) godkjent som juridiske enheter av departementet for lov og menneskerettigheter, eller (iii) samfunnsorganisasjoner (organisasi kemasyarakatan) registrert hos innenriksdepartementet, provinsguvernøren eller lokale myndigheter.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (NGO) registrert under gjeldende lov, (ii) internasjonal NGO
Registrert som (i) veldedig organisasjon hos Charities Regulatory Authority, (ii) organisasjon med veldedig skattefritaksstatus hos Revenue Commissioner, (iii) skattefrie idrettsorganer, (iv) ideelle selskaper begrenset av garanti registrert hos Companies Registry Office .
Registrert som en (i) veldedighet (ii) hos veldedighetskommisjonen
Registrert som en (i) forening (Amuta), (ii) forening med sertifikat for forsvarlig forvaltning, (iii) Public Benefit Company (PBC), (iv) Public Benefit Foundation, (v) Public Benefit Foundation med sertifikat for forsvarlig ledelse, (vi) Offentlig institusjon godkjent for skattefritak, (vii) Offentlig begavelsesorganisasjon eller (viii) religiøs begavelse.
Registrert som en (i) forening (Associazione), (ii) Foundation (Fondazioni), (iii) Sosialt kooperativ (societa cooperativi), (iv) ideell organisasjon for sosial nytte (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) Internasjonal NGO (organizzazioni non governativa – ONG) registrert i Utenriksdepartementet og internasjonalt samarbeid, (vi) Religiøs organisasjon (istituzioni religiose), (vii) Annen ideell organisasjon.
Registrert som en (i) veldedig organisasjon i henhold til veldedighetsloven (nr. 32-2013)
Registrert som en (i) Public Interest Association (Koueki Shadan Houjin), (ii) Public Interest Foundation (Koeki Zaidan Houjin) autorisert av Public Interest Commission, (iii) Special Nonprofit Corporation, (tokutei hieiri katsudo hojin) sertifisert av byen regjeringen eller prefekturregjeringen, (iii) sosiale velferdsselskaper godkjent av bystyret, prefekturregjeringen og/eller departementet for helse, arbeidskraft og velferd, eller (iv) generelle inkorporerte foreninger.
Registrert som en (i) veldedighet av Jersey Charity Commissioner
Registrert som: (i) samfunn eller utenlandsk samfunn registrert hos departementet for sosial utvikling, (ii) organisasjon som er kvalifisert til å motta skattefradragsberettigede donasjoner i henhold til artikkel 10(B) i inntektsskatteloven, (iii) ideell virksomhet registrert hos Nærings- og handelsdepartementet (iv) Andre juridiske organisasjoner opprettet ved særlov.
Registrert som (i) en ikke-kommersiell organisasjon (NCOs) registrert hos Justisdepartementet (så vel som dets territorielle avdelinger) OG etablert som (a) Privat institusjon, (b) Offentlig forening, (c) Foundation, (d) Religiøs forening, (e) veldedig organisasjon.
Registrert som (i) ikke-statlig organisasjon registrert (eller unntatt fra registrering) hos NGO Coordination Board, (ii) Company Limited by Guarantee registrert hos Registrar of Companies, (iii) Nonprofit Society registrert (eller unntatt fra registrering) hos Registrar of Societies, (iv) Trust registrert hos departementet for landområder og fysisk planlegging, (v) Samfunnsbasert organisasjon registrert hos departementet for arbeid, sosial sikkerhet og tjenester.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) allmennnyttig organisasjon som er kvalifisert til å motta skattefradragsberettigede donasjoner, (ii) ideell privat organisasjon som er kvalifisert for donasjoner, (iii) annen ideell, ikke-statlig organisasjon.
Registrert som en (i) forening (Shoqata), (ii) Foundation (Fondacioni), (iii) Institute (Instituti), (iv) utenlandsk gren av ikke-statlig organisasjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert i Justisdepartementet som en (i) sosial forening (Коомдук бирикме), (ii) Foundation (Фонд), (iii) institusjon (Мекеме), (iv) sammenslutning av juridiske personer, (v) fellesskapsbasert organisasjon, ( vi) Annen ikke-kommersiell organisasjon
Registrert som en (i) International Non-Governmental Organization (INGO), (ii) Non-profit Association
Registrert som en (i) allmennyttig organisasjon (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) Association (biedrību), (iii) Foundation (nodibinājumu), (iv) Religiøs organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som et (i) ideelle selskap hos registrar of Companies, (ii) Society with the Registrar General of Societies og opererer på non-profit basis til allmennnytte.
Registrert som (i) ideelle organisasjoner, (ii) ikke-inkorporerte foreninger, (iii) samarbeidende foreninger, (iv) fag- og fagforeninger
Registrert som en (i) forening, (ii) ikke-statlig organisasjon, (iii) sivilsamfunnsorganisasjon
Registrert som en (i) skattefri juridisk person (juristische person) i henhold til artikkel 4(2) i skatteloven, (ii) stiftelse for allmennnytte (gemeinnützige Stiftung), (iii) Association (Verein), (iv) Trust ( Treuhänderschaft)
Registrert som en (i) veldedighet, (ii) sponsorfond, (iii) organisasjon med mottakerstatus, (iv) offentlig institusjon, (v) forening, (vi) religiøs organisasjon.
Registrert som en (i) allmennyttig organisasjon, (ii) ideell forening (Association sans but lucratif (ASBL), (iii) Foundation (Fondation d' utilité publique), (iv) Social Impact Society med 100 % effektandeler, (v) Internasjonal ideell organisasjon.
Registrert som en (i) forening (社團) registrert hos Identification Services Bureau (身份證明局) med en godkjent subsidieforespørsel fra Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau, eller Labour Affairs Bureau.
Registrert som en (i) forening, (ii) utenlandsk forening, (ii) offentlig nytte av foreningen (iv) frivillig organisasjon, (v) stiftelse, (vi) kulturforening, (vii) fagforening.
Registrert som en (i) fellesskapsbasert organisasjon, (ii) ikke-statlig organisasjon (NGO) registrert under Trustees Incorporation Act eller Companies Act, (iii) ikke-statlig organisasjon (NGO) med Council for NGOs i Malawi ( KONGOMA)
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon og institusjon som er kvalifisert for skattefradragsberettiget gave, (ii) Charitable Trust, (iii) Youth Society, (iv) Nonprofit Society, (v) Nonprofit Company begrenset av garanti, (vi) Islamic Trust Begavelse, (vii) Moske.
Registrert som en (i) veldedig organisasjon: (a) offentlige etater og statlige institusjoner, (b) offentlige sykehus, (c) offentlige skoler (d) øyråd (e) fra listen i registerdelen nedenfor; (ii) Forening; (iii) Offentlig institusjon; (iv) ideell organisasjon
Registrert som en (i) offentlig nytteforening (association reconnues d'utilité publique) eller erklært forening (association déclarées) hos departementet for territoriell administrasjon eller statlige/distriktsmyndigheter og driver allmennnyttige aktiviteter, (ii) religiøse foreninger eller menigheter (foreninger) cultuelles et congrégations religieuses) registrert hos departementet for territoriell administrasjon.
Registrert med en av: (i) skattefrie filantropiske organisasjoner eller ideelle klubber, (ii) Frivillig organisasjon (VO).
Registrert som en (i) veldedig organisasjon; (ii) Religiøs; (iii) vitenskapelig; (iv) pedagogisk; (v) sosial organisering; (i) innenlandsk non-profit enhet; (ii) utenlandsk non-profit enhet
En del av fransk territorium, vennligst sjekk definisjonen for Frankrike.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) veldedig institusjon godkjent av Mauritius Revenue Authority (MRA), (ii) Charitable Trust, (iii) Charitable Foundation, (iv) Association, (v) Annen non-profit organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) autorisert mottaker, (ii) CLUNI-organisasjon, (iii) annen privat veldedig organisasjon eller hjelpeorganisasjon som opererer ikke for profitt, (iv) religiøs forening.
Registrert som en (i) ideell organisasjon etablert ved charter fra presidenten, (ii) ideell organisasjon utpekt gjennom passende utøvende ordre, (iii) internasjonal organisasjon
Registrert som en (i) offentlig forening, (ii) offentlig bevegelse, (iii) offentlig virksomhet (iv) forening av offentlige foreninger, (v) stiftelse
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig stiftelse for offentlig nytte, (ii) ikke-statlig forening for offentlig fordel, (iii) religiøs organisasjon hos General Authority for State Registration og/eller hos lokale eller provinsielle myndigheter.
Registrert som en (i) utenlandsk NGO (Strane NVO), (ii) Foundation (Fondacije), (iii) Association (Udruzenja), (iv) Association of Association (Savez udruzenja), (v) Union of Foundation (Savez fondacija)
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Allmennnyttige forening, (ii) Andre ideelle foreninger som opererer til allmennnytte
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (organizações não-governamentais) hos Justisdepartementet, inkludert en. Association (associaçõen), (ii) Internasjonal NGO med Utenriks- og samarbeidsdepartementet.
Registrert som en (i) forening, (ii) Company Limited by Guarantee, (iii) annen ikke-statlig organisasjon
Registrert som en (i) Frivillig forening, (ii) Trust med Master of High Court, eller (iii) Section 21 Company («selskap ikke for vinning») hos Companies Registration Office, (iv) organisasjon godkjent av ministeren av finans
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) sosial organisasjon godkjent av Social Welfare Council (SWC), (ii) ikke-statlig organisasjon gitt skattefritak av Inland Revenue Department, (iii) forening eller organisasjon (संस्थाहरु) som ikke distribuerer overskudd som opererer på ideell basis for allmennytten med vedkommende myndighet.
Registrert som en (i) ideell forening (Verenigingen), (ii) ideell stiftelse (Stichtingen), (iii) forening eller stiftelse med status som allmennyttig organisasjon (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) kirke og annen religiøs organisasjon ( kirkeselskaper og egne deler).
Registrert som: (i) ideell organisasjon etablert i henhold til gjeldende lov OG registrert i New Caledonia (Nouvelle-Caledonie) juridisk publikasjon (Journal Officiel de la Nouevelle-Caledonie Associations eller annet).
Registrert som en (i) veldedighet hos NZ veldedige tjenester, (ii) ideell organisasjon med skattefritaksstatus hos Inland Revenue eller (iii) Donee Organisation.
Registrert som en (i) Sivilforening (asociaciones civiles), (ii) Foundation (fundaciones), (iii) Federations (federaciones), (iv) Confederations (confederaciones)
Registrert som en (i) forening, (ii) ikke-statlig organisasjon, (iii) internasjonale ideelle organisasjoner
Registrert som en (i) ideell organisasjon som er kvalifisert for skattefradragsberettigede donasjoner, (ii) forening med registrerte tillitsvalgte i et selskapsorgan, eller (iii) selskap begrenset av garanti som opererer ikke for profitt.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) offentlig interesseorganisasjon, (ii) borgerforening eller annen ideell forening, (iii) ideell stiftelse, (iv) religiøs organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som (i) ideell organisasjon, (ii) stiftelse, (iii) forening, (iv) livssynssamfunn, (v) organisasjon som er kvalifisert til å motta fradragsberettigede donasjoner.
Registrert ideell organisasjon som en (i) veldedig organisasjon, (ii) profesjonell forening, (iii) Omani Women Association, (iv) samfunnsklubb
Registrert som en (i) ideell organisasjon (som veldedighet eller tillit til offentlig nytte), (ii) forening med veldedige formål (seksjon 42-selskaper), (iii) samfunn, (iv) frivillig sosial velferdsbyrå, (v) internasjonal ikke -statlig organisasjon (INGOs).
Registrert som en (i) ideell organisasjon med EIN og et gyldig Palau personnummer
Registrert som en (i) veldedig forening, (ii) sivil organisasjon registrert i innenriksdepartementet
Registrert som (i) Religiøse foreninger, (ii) Offentlige interesseforeninger i henhold til eksekutivdekret 600 av 2005, (iii) ideelle private interesseforeninger i henhold til eksekutivdekret 524 av 2005, (iv) private interessestiftelser regulert av lov 25 av 1995.
Registrert som en (i) Incorporated Association, (ii) Trust, (iii) Company, (iv) Cooperative Society, (v) Incorporated Business Group.
Organisasjonen må være registrert hos lokal tilsynsmyndighet som ideell enhet som opererer for offentlig beste, og har juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel sertifikat for NPO-registrering, sivil fra Justis-/innenriksdepartementet
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) komité, (iv) forening eller stiftelser godkjent for skattefradragsberettigede donasjoner.
Registrert som en (i) Utført institusjon, (ii) Andre ikke-aksjeselskaper som opererer ikke for profitt.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) forening (stowarzyszenie), (ii) Foundation (fundacja), (iii) Allmennyttig organisasjon (organizacjami pożytku publicznego), (iv) Religiøs organisasjon (organizacja religijna).
Registrert som en (i) juridisk enhet for offentlig nytte; (2) Privat institusjon for sosial solidaritet, (iii) ikke-statlig organisasjon, (iv) religiøs organisasjon, (v) ikke-statlig utviklingssamarbeidsorganisasjon.
En del av USAs territorium, se definisjonen av ideelle organisasjoner for USA.
Registrert som en (i) veldedige foreninger og stiftelser registrert hos RACA, (ii) private stiftelser for allmennheten, (iii) andre foreninger og ideelle organisasjoner registrert hos MADLSA, (iv) idrettsklubber registrert hos Kulturdepartementet Sport, (v) religiøse organisasjoner og awqaf registrert hos departementet for Awqaf og islamske anliggender.
En del av fransk territorium, se definisjonen av ideelle organisasjoner for Frankrike.
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) føderasjon, (iv) religiøs organisasjon. Alle organisasjoner må drives på ideell basis.
Registrert som en (i) ikke-kommersiell organisasjon, (ii) internasjonal ikke-kommersiell organisasjon.
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon for allmenn interesse, (ii) internasjonale ikke-statlige organisasjoner, (iii) trosbasert organisasjon (FBO)
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon registrert i henhold til gjeldende lov, (ii) Foundation, (iii) Association
Registrert som en (i) ideell organisasjon, (II) selskap begrenset av garanti hos Registry of Companies and Intellectual Property (ROCIP), (iii) Charitable International Trusts i henhold til International Trusts Act
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Et oversjøisk territorium i Frankrike - se Frankrike og fransk definisjon
Registrert som et (i) ideell selskap i henhold til paragraf 326 i aksjeloven (nr. 8 av 1994), (ii) ideell virksomhet hos registerføreren for selskaper i henhold til paragraf 341 i aksjeloven som opererer til offentlig nytte, (iii) Company Limited by Guarantee, (iv) International Trust, (v) Friendly Societies, (vi) Cooperative Societies
Registrert som et (i) Incorporated Society hos Registrar of Incorporated Societies, (ii) Fellesskapsbasert organisasjon (CBOs), (iii) Charitable Trust eller Charitable Society i henhold til Charitable Trusts Act 1965, (iv) annen ideell organisasjon opprettet av spesiell lovverk til allmennnytte.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Allmennnyttig forening (جمعيات النفع العام), (ii) Andre الجمعيات (iii)forening (هلية) (iv) Foundation (المؤسسات اهلية), (v) Religiøs organisasjon, (مالية), (v) Religiøs organisasjon اوقاف العامة )Awqaf (Public Islamic Trust Endowment
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon godkjent av innenriksdepartementet, (ii) offentlig bruksforening av innenriksdepartementet; (iii) Stiftelse for offentlig nytte ved departementet for økonomi og finans, (iv) ideell forening erklært til innenriksdepartementet
Registrert som en (i) organisasjon som er kvalifisert til å motta skattefradragsberettigede bidrag (artikkel 15 i lov om bedriftsoverskuddsskatt), (ii) stiftelse, (iii) forening, (iv) legat, (v) annen ideell organisasjon.
Registrert som en (i) forening med Registrar of Associations, (ii) Foundations with the Seychelles International Business Authority, (iii) Red Cross Society of Seychelles.
Registrert som en (i) ikke-statlig skattefritatt organisasjon hos generalkommissæren for National Revenue Authority, (ii) ikke-statlig organisasjon hos departementet for finans og økonomisk utvikling (MoFED), (iii) selskaper begrenset av garanti i henhold til § 22 i selskapsloven og registrert ved kontoret til administratoren og registrar-general; (iv) Samfunnsbasert organisasjon (CBOs) med departementet for sosial velferd, kjønn og barnesaker eller relevante lokale myndigheter, (v) Internasjonal ikke-statlig organisasjon.
Registrert som en (i) institusjoner av offentlig karakter (IPCs), (ii) veldedighet, (iii) annen organisasjon som opererer på ideell basis for allmennnytte, (iv) veldedige stiftelser registrert som et selskapsorgan, (v) samfunn , (vi) Selskaper begrenset av garanti.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) forening (forening på nederlandsk), (ii) Foundation (stichting på nederlandsk)
Registrert som en (i) ideell organisasjon, (ii) Foundation, (iii) Non-Investment Investment Fund, (iv) Civil Association, (v) Slovakisk Røde Kors, (vi) Kirke, Religiøst Samfund og annen religiøs organisasjon, (vii) Organisasjoner med et internasjonalt element.
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) privat institutt med lisens til å engasjere seg i offentlige tjenester, (iv) trossamfunn registrert hos kulturdepartementet.
Registrert som en (i) veldedig stiftelse registrert hos Registrar of Companies, (ii) Cooperative Society, (iii) Skattefritatt organisasjon i henhold til § 16(1) i inntektsskatteloven, (iv) annen ideell organisasjon for offentligheten fordel
Registrert som en (i) lokal ikke-statlig organisasjon registrert i henhold til gjeldende lov, (ii) internasjonal ikke-statlig organisasjon, (iii) Somaliland ikke-statlig organisasjon
Registrert som en (i) registrert seksjon 18A ideell organisasjon, (ii) allmennyttig organisasjon, (iii) ideell organisasjon, (iv) ideell selskap som opererer på ideell basis for allmennhetens fordel, (v) ideell organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon, (ii) CBO, (iii) Civil Society Organisation, (iv) Society, (iv) Association.
Registrert som en (i) forening, (ii) stiftelse, (iii) sosialt initiativkooperativ, (iv) annen ideell enhet som idrettsklubb, forbund eller profesjonell forening, (v) offentlig nytteorganisasjon eller (vi) religiøs organisasjon.
Registrert som en (i) frivillige sosialtjenesteorganisasjoner, (ii) forening, (iii) stiftelse, (iv) samfunn
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) Nonprofit Foundation
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ideell forening (Ideella föreningar), (ii) Foundation (Stiftelser), (iii) Trossamfunn.
Registrert som en (i) forening i den sveitsiske sivilloven, (ii) Foundation (Stiftung) i den sveitsiske sivilloven eller (iii) skattefri organisasjon.
Registrert som en (i) sosial forening, (ii) offentlig begavet stiftelse.
Registrert som en (i) offentlig forening, (ii) offentlig stiftelse eller organisasjon, (iii) forbrukersamvirke, (iv) religiøs organisasjon, (v) andre ideelle institusjoner eller fagforening
Registrert som en (i) veldedig organisasjon godkjent for skattefradragsberettigede donasjoner, (ii) ikke-statlig organisasjon, (iii) religiøs organisasjon.
Registrert som en (i) skattefri organisasjon, (ii) allmennyttig organisasjon, (iii) stiftelse, (iv) forening, (v) utenlandsk ikke-statlig organisasjon.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig utviklingsorganisasjon, (ii) ikke-statlig organisasjon for internasjonal utvikling, (iii) foreninger som opererer på ideell basis for allmennhetens fordel, (iv) religiøs organisasjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) skattefri organisasjon gitt av Hans Majestet i Rådet i henhold til § 11(f) i inntektsskatteloven, (ii) Charitable Trust, (iii) Incorporated foreninger med Registrar of Incorporated Societies, (iv) Annet Ideell organisasjon opprettet ved spesiallovgivning
Registrert som en (i) veldedig organisasjon, (ii) ideell organisasjon hos generalregistratoren, (iii) ideell organisasjon innlemmet under selskapsloven, (iv) samfunnet
Registrert som en (i) forening, (ii) nettverk av foreninger, (iii) utenlandsk ideell organisasjon. Alle organisasjonene skal være ideelle for allmennnytte.
Registrert som en (i) stiftelse, (ii) stiftelse med skattefritaksstatus, (iii) foreninger, (iv) sosiale kooperativer som opererer på ideell basis til det offentlige.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som (i) en NPO i NPO-registeret som vedlikeholdes av NPO Supervisor (Financial Services Commission) eller (ii) et non-profit selskap stiftet og/eller registrert hos Registrar of Companies i henhold til del IVA av Companies Ordinance, som endret.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon hos National Bureau of NGOs, (ii) Trust and Foundation hos National Bureau of NGOs, (iii) Community Based Organization med lokale myndigheter
Registrert hos en av (i) veldedige organisasjoner, (ii) offentlige foreninger, (iii) religiøse organisasjoner, (iv) internasjonale ideelle organisasjoner.
Organisasjonen må være registrert hos lokal tilsynsmyndighet som ideell enhet som opererer for offentlig beste, og har juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel sertifikat for NGO-registrering fra lokale myndigheter
Registrert hos en (i) England og Wales: Charity Commission, (ii) Nord-Irland: NICC, (iii) Skottland: OSCR, eller (iv) for skattefritak med HMRC som veldedighet.
Registrert hos (i) IRS som fritatt for føderal inntektsskatt i henhold til paragraf 501(c)(3) i US Internal Revenue Code. Foreløpig ikke kvalifiserte organisasjoner: (i) Skattemessig sponsede organisasjoner som ikke har sin egen 501(c)(3)-status. (ii) Underordnede organisasjoner under gruppefritak må fortsatt oppnå egen anerkjennelse av 501(c)(3) skattefritak fra IRS for å være kvalifisert.
Registrert som: (i) sivile foreninger, (ii) samvirkeforetak og (iii) stiftelser
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) offentlig forening, (ii) offentlig fond, (iii) institusjon, (iv) andre lovlige former gitt av rettsakter.
Registrert som en (i) veldedig forening, (ii) offentlig stiftelse, (iii) selskap begrenset av garanti hos Vanuatu Financial Services Commission.
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) skattefri organisasjon (veldedige organisasjoner, sosialhjelp eller andre ideelle organisasjoner), (ii) sivil forening, (iii) stiftelse.
Registrert som en (i) Private Social Relief Establishment (SRE), (ii) Charitable Fund and Social Fund, (iii) International NGO (INGO), (iv) Association, (v) Religiøs organisasjon, (vi) Vitenskapelig og teknologisk organisasjon (STO), (vii) Annen ideell organisasjon.
En del av USAs territorium, vennligst sjekk definisjonen for USA.
Et oversjøisk territorium i Frankrike - se Frankrike og fransk definisjon
Organisasjonen må være registrert hos lokal regulator som en ideell enhet som opererer for allmennhetens beste, og ha juridisk dokumentasjon på bevis, for eksempel NPO-sertifikat
Registrert som en (i) ikke-statlig organisasjon (NGOer), (ii) Civil Society Organisations (CSO), (iii) Association, (iv) Foundation
Registrert som (i) Allmennyttig organisasjon (ii) ikke-statlig organisasjon, (iii) Company Limited by Guarantee, (iv) Society
Registrert som en (i) privat frivillig organisasjon, (ii) ideell organisasjon, (iii) ideelle organisasjoner begrenset av garanti, (iv) religiøs gruppe, (v) internasjonal privat frivillig organisasjon
2. Sosiale påvirkningsorganisasjoner med et oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode
 • Stiftelsesdokumenter som beskriver organisasjonens oppdrag og hvordan alle aktivitetene er fokusert på å fullføre dette oppdraget.
 • "Oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode" betyr et sosialt, miljømessig, kulturelt eller økonomisk oppdrag som har som mål å takle sosiale problemer ved å forbedre samfunn, folks livsmuligheter eller miljøet.
 • Organisasjonens stiftelsesdokumenter må tydelig beskrive organisasjonens oppdrag og vise at alle aktiviteter er fokusert på å fullføre oppdraget (heller enn å skaffe inntekter).
3. Folkehelseorganisasjoner og offentlige enheter som bistår med folkehelse
 • Organisasjonen må vise bevis på sin status som folkehelseorganisasjon – dette vurderes etter Canvas skjønn.