Retningslinjer for akseptabel bruk

Alle brukere av Canva må overholde med Canvas retningslinjer for akseptabel bruk. Disse Retningslinjene legger visse begrensninger på innholdet du kan laste opp, designene du oppretter og hvordan du bruker Canva.

Canva forbeholder seg retten til å avgjøre om innholdet bryter disse Retningslinjene etter eget skjønn. Disse Retningslinjene kan bli oppdatert fra tid til annen.

Antidiskriminering

Canva støtter ikke og vil ikke tolerere at Tjenesten brukes til å diskriminere andre, spesielt når det er basert på rase, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, avstamning eller nasjonal opprinnelse. Du har ikke lov til å bruke Tjenesten på en måte som vil, eller sannsynligvis vil oppfordre, fremme eller støtte diskriminering, og du må ikke bruke tjenesten til å oppfordre til eller fremme fiendtlighet eller vold. Hvis vi etter vår egen avgjørelse mener at din bruk av Tjenesten blir brukt til å diskriminere, spesielt hvis det er basert på rase, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, avstamming eller nasjonal opprinnelse, kan vi permanent eller midlertidig avslutte eller suspendere din tilgang til Tjenesten uten varsel og ansvar av hvilken som helst grunn.

Alminnelig bruk

Du godtar å ikke laste opp innhold, opprette design, eller bruke Canva, direkte eller indirekte, på noen måte som:

 1. promoterer eller skaper en risiko for fysisk eller mental skade, emosjonell lidelse, død, funksjonshemming eller misdannelse for deg selv, noen andre personer eller dyr;
 2. promoterer eller skaper en risiko for skade, tap eller ødeleggelse av eiendom;
 3. forsøker å skade eller utnytte barn;
 4. er trakasserende, fornærmende, rasistisk eller etnisk krenkende, ærekrenkende, inngripende i personlig privatliv eller offentlig rettigheter, nedsettende eller truende;
 5. diskriminerer, oppfordrer til eller fremmer diskriminering av andre basert på rase, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemming, avstamning, nasjonal opprinnelse eller noe annet grunnlag;
 6. er seksuelt eksplisitt eller pornografisk av natur eller inneholder lenker til slikt materiale;
 7. involverer salg eller promotering av ulovlige aktiviteter, produkter eller tjenester;
 8. er uredelig eller fremmer uredelig aktiviteter;
 9. krenker rettighetene til enhver person eller tredjepart, inkludert deres immaterielle rettigheter og personvernrettigheter;
 10. inneholder informasjon eller innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller på grunn av konfidensialitet, kontraktsmessige eller tillitsmessige plikter;
 11. inneholder informasjon eller desinformasjon som er falsk, villedende eller misvisende eller på annen måte fremmer, støtter, oppfordrer til eller letter spredning av falsk informasjon;
 12. bryter gjeldende lov eller fremmer aktiviteter som er ulovlige;
 13. truer eller undergraver demokratiske prosesser eller institusjoner.


For mer informasjon om hvordan vi moderer innhold, besøk vårt Tillitssenter(åpner i en ny fane eller et nytt vindu).


Sist oppdatert 16. februar 2024

Andre retningslinjer