hero-image-hand-planting-mangroves

Utvikling av en mer bærekraftig fremtid

Canvas bærekraftsrutiner og mål


Vi er stolte av det vi har oppnådd og gleder oss over våre store mål

2021

karbonnøytral globalt

+90 %

redusere utslipp fra skytjenester

Over 5 millioner

forpliktede trær

800+

Klimamaler

canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Vær en kraft for det gode med sterke klimatiltak

Vitenskapen er tydelig på at vi må begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. For å oppnå dette må planeten redusere utslipp med 50 % innen 2030 og oppnå netto null-utslipp innen 2050.

Å takle klimaendringene og tenke på vår egen evne til å redusere karbonutslipp er en av de ultimate måtene vi kan være en "kraft for det gode" på, en av kjerneverdiene våre.

Beyond Net Zero

Canvas australske drift har vært karbonnøytral siden 2020. Fra og med 2021 er også hele vår globale drift, inkludert utskrifter og datterselskap, karbonnøytral. Vi har nå gått inn i Beyond Net Zero-fasen, hvor vi fokuserer på å plante ny skog, øke innvirkningen vår og helbrede planeten.

canva-community-photo
Anførselstegn
"I vår tid har selskaper et mye større ansvar enn det gamle mantraet om ikke å gjøre noe ondt."

Melanie Perkins

Administrerende direktør i Canva


Bærekraftige kontorer

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Drives med fornybar energi

Vår australske drift drives nå av fornybar energi. Vi arbeider for øyeblikket med å matche vår generering av fornybar energi og bruk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Våre regionale virksomheter på Filippinene, i Kina, USA og Europa vil følge etter i nær fremtid.

Du skriver ut, vi planter

Vi planter et tre for hver utskrift som bestilles fra Canva – det er en enkel idé som har en stor innvirkning.

Canva ønsker å helbrede planeten ved å gjenopprette forringet land som gir kritiske ressurser til fjerntliggende samfunn og ville dyr og planter. Ved å plante og beskytte trær forbedrer vi vannretensjonen, det biologiske mangfoldet og habitatbeskyttelsen samtidig som vi skaper muligheter innen landbruk og skogbruk slik at småbønder kan drive mer bærekraftig jordbruk.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Avkarbonisering

Klimakompensasjon er et viktig startpunkt, men det er ikke det vi har fokus på. I tråd med å begrense oppvarmingen til 1,5 °C, er Canva svært forpliktet til å håndtere utfordringen med å ha en avkarbonisert drift.

Vi vil rette fokuset vårt mot materialer og sirkulærøkonomiprinsipper samtidig som vi også fokuserer på forsyningskjeden vår. Vi ønsker å lære hvilke tiltak hver av våre innkjøpspartnere tar for å redusere sitt miljøavtrykk, og standardene de følger.

Fokus på effektfulle kreditter

Det er viktig for Canva å være åpne om vår tilnærming til karbonkreditt. Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets har definert to hovedtyper av karbonkreditt:

  1. Unngåelses-/reduksjonsprosjekter: redusere utslipp fra nåværende kilder. For eksempel ved å finansiere implementeringen av lavkarbonteknologier, f.eks. fornybar energi.
  2. Avviklings-/avsettelsesprosjekter: fjerne CO2 fra atmosfæren, inkludert via naturbasert avsettelse, f.eks. å plante ny skog.

Vi fokuserer på å fjerne kreditter, og i fremtiden planlegger vi å bygge våre egne prosjekter med Farmer Managed Natural Regeneration.

mountains-forest-photo

Bærekraftige maler

Vår styrke er å styrke verden gjennom design. Vi har opprettet et stort bibliotek med klimatiltaksmaler som vokser kontinuerlig. I 2021 ble våre Earth Day-maler lastet ned 3,1 millioner ganger.

lisa-blair-footer-banner-background

Lisa lyser vei

Lisa Blair er en sterk kraft for det gode. Hun er den første kvinnen som har reist alene rundt Antarktis med ett stopp. Hun reiser nå ut igjen for å reise uten stopp, alene og uten assistanse, rundt Antarktis på mindre enn 100 dager for å øke bevisstheten rundt klimahandlinger. Vi samarbeider med Lisa for å inspirere folk til å ta positive miljøtiltak.