Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Kvalifikasjonskrav for utdanning

Retningslinjer for kvalifikasjon


Vi i Canva mener at det å lære er en gave. Derfor er Canva for utdanning gratis for kvalifiserte lærere og elever. Det er tilgjengelig over hele verden, og er ikke begrenset til noe land.


Vær oppmerksom på at Canva for utdanning for øyeblikket er tilgjengelig for grunnskoler (barneskole og ungdomsskole) og videregående skoler og deres lærere. Det er ikke tilgjengelig for lærere og institusjoner ved høyere utdanning (høyskole og universitet).


Hvis du vil ha tilgang til Canva for utdanning, må du være aktiv i en av følgende roller:

 • En lærer i grunnskolen eller på videregående som er sertifisert av en formelt akkreditert skole, og som for tiden er i en lærerstilling
 • En sertifisert skolebibliotekar i grunnskolen eller på videregående skole
 • En sertifisert læringsstøtteassistent eller lærer i grunnskolen eller på videregående skole
 • En sertifisert pensumspesialist i grunnskolen eller på videregående skole
 • En sertifisert lærer ved en yrkesskole eller fagskole som underviser elever på første eller andre trinn (eller tilsvarende).

Følgende organisasjoner kan også få tilgang til Canva for utdanning:

Offentlig anerkjente, formelt akkrediterte:

 • Grunnskoler, videregående skoler eller folkehøgskoler
 • Skoledistrikter
 • Utdanningsdepartementer
 • Andre globale skolesystemer


Hvor lenge varer tilgangen til Canva for utdanning?

Så lenge du er en aktiv og kvalifisert lærer eller organisasjon. Alle brukere av Canva for utdanning må verifisere dokumentasjonen sin hvert 3. år.


Hvem kan ikke få tilgang til Canva for utdanning?

 • Sertifiserte lærere i grunnskolen eller på videregående skoler, men som for tiden ikke er i lærerstillinger
 • Folkebibliotekarer – f.eks. by- eller fylkesbibliotekarer
 • Førskole- eller barnehageassistenter
 • Hjemmeskolelærere som ikke har lisens, eller som ikke er ansatt hos en grunnskole.
 • Private, frivillige eller nettbaserte gruppelærere
 • Høgskoler, universiteter og andre høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert forelesere og ansatte
 • Høgskole- og universitetsstudenter
 • Institusjoner for etter-/videreutdanning
 • Institusjoner for voksenopplæring
 • Organisasjoner som tilbyr fritidsaktiviteter utenfor skolen
 • Ideelle organisasjoner som ikke tilbyr utdanning direkte (vær oppmerksom på at Canva også tilbyr et program for ideelle organisasjoner med egne retningslinjer for kvalifisering(åpner i en ny fane eller et nytt vindu))
 • Tidlige oppstartsbedrifter med pedagogisk fokus
 • Foreldre til barn som går i grunnskolen eller på videregående skole


Hvordan beviser jeg at jeg er kvalifisert til Canva for utdanning?

Om du registrerer deg for Canva for utdanning(åpner i en ny fane eller et nytt vindu) med et verifisert e-postdomene for utdanning, får du tilgang umiddelbart.


Har du ikke en verifisert e-postadresse? Ikke noe problem. Bare last opp et fotografi eller en skannet kopi av et av disse godkjente dokumentene, så ser vi på søknaden din i løpet av 48 timer.


Godkjente dokumenter

Offisiell læreridentifikasjon som viser gjeldende status, f.eks.:

 • et fotografi eller skannet bilde av en lisens/sertifisering som viser lærerkvalifikasjonen din
 • et fotografi eller et skannet dokument som viser ansettelsesstatus på en skole der dette forespørres av oss
 • et fotografi eller en skannet skole-ID som viser at du har lærerstatus
 • et dokument som beviser en organisasjons status som en statlig anerkjent, formelt akkreditert utdanningsorganisasjon (barneskole, ungdomsskole eller videregående skole)