Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Alle gebruikers moeten voldoen aan het Canva-beleid voor aanvaardbaar gebruik. Dit Beleid beperkt welk soort content je kunt uploaden, welke ontwerpen je kunt maken en hoe je Canva kunt gebruiken.

Canva behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken vast te stellen of content dit Beleid schendt. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Antidiscriminatie

Canva tolereert niet dat de Service wordt gebruikt om tegen anderen te discrimineren, met name betreffende ras, religie, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, afkomst of oorspronkelijke nationaliteit. Je mag de Service niet gebruiken op een manier die aanzet geeft tot dit soort discriminatie, dit promoot of bevordert, of grote kans heeft dit te doen, en je mag de Service niet gebruiken om mensen aan te sporen tot vijandelijkheid of geweld of dit te promoten. Als we, naar eigen goeddunken, vermoeden dat je de Service gebruikt om te discrimineren, in het bijzonder op het gebied van ras, religie, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, afkomst of oorspronkelijke nationaliteit, kunnen we je de toegang tot de Service zonder kennisgeving en aansprakelijkheid voor enige reden tijdelijk of permanent ontzeggen.

Algemeen gebruik

Je gaat ermee akkoord om geen content te uploaden, ontwerpen te maken, of Canva te gebruiken op een manier die, direct of indirect:

 1. Een risico op lichamelijke of geestelijke schade, emotioneel leed, de dood, invaliditeit of verminking aan jezelf, een andere persoon of een dier kan veroorzaken of dit promoot;
 2. Een risico op schade, verlies of beschadiging aan eigendommen kan veroorzaken of dit promoot;
 3. Kinderleed of uitbuiting van kinderen veroorzaken;
 4. Intimiderend, beledigend, haatdragend, smadelijk, privacy van personen of publicatierechten schendt, lasterlijk of bedreigend is;
 5. Discrimineert, aanzet tot discriminatie van andere personen of dit promoot op basis van ras, religie, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, afkomst, oorspronkelijke nationaliteit of om andere redenen;
 6. Expliciet seksueel of pornografisch is of links naar dit soort materiaal bevat;
 7. Illegale activiteiten, producten of services verkoopt of promoot;
 8. Frauduleus is of fraudeactiviteiten promoot;
 9. Rechten van individuen of derde partijen schendt, waaronder hun intellectuele eigendom en rechten met betrekking tot gegevensprivacy;
 10. Informatie of content bevat waar je geen openbaarmakingsrecht toe hebt volgens de wet of vanwege vertrouwelijkheid, contracten of fiduciaire verplichtingen;
 11. Enige informatie of desinformatie bevat die onjuist, bedrieglijk of misleidend is of op een andere manier de verspreiding van onjuiste informatie promoot, goedkeurt, aanbeveelt of bevordert;
 12. Toepasselijke wetten schendt of activiteiten die volgens de wet verboden zijn promoot;
 13. Het democratische proces of instanties bedreigt of ondermijnt.


Voor meer informatie over hoe we content modereren, raadpleeg je ons Trust Centre(opens in a new tab or window).


Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024

Andere beleidsnormen

AI-productvoorwaarden