Canva-Landing-Page-Earth-Day-top-banner

One Print. One Tree

Printen met een goed gevoel. Voor elke printopdracht die bij Canva wordt geplaatst, planten we een boom – het is een simpel idee met een grote impact.

Onze impact tot dusver

4 miljoen

bomen geplant

6 miljoen

bomen geselecteerd om te planten

3846

mensen geholpen

4.573

hectare land voor gepland herstel

Person planting tree sapling in soil

Hoe het werkt

 1. Door jouw bestelling wordt er een boom geplant. Elke keer dat je met Canva print, gaan we een boom planten op een van onze 18 locaties verdeeld over 11 landen.
 2. Je boom krijgt een thuis. Reduce. Reuse. Grow. (RRG), een geaccrediteerde organisatie voor herbebossing, vindt de perfecte locatie voor je boom, zodat deze bijdraagt aan de biodiversiteit en het herstel van de natuur.
 3. Je boom is geplant. Lokale gemeenschappen en boeren planten je boom en voegen hierdoor vitaliteit toe aan hun landschap, zodat ze het land duurzamer kunnen cultiveren.

Waarom bomen planten?

Canva heeft als doel de planeet te helen, zodat lokale gemeenschappen en boeren het land duurzamer kunnen cultiveren.

Door bomen te planten en te beschermen, verbeteren we de waterhuishouding, biodiversiteit en bescherming van de habitat. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor de landbouw en de bosbouw.

Man in blue t-shirt carrying young tree to plant
Man planting trees in Mt Sinaka

Wat planten we?

We planten inheemse boomsoorten om essentiële, bedreigde ecosystemen te herstellen.

We bevorderen de soortendiversiteit van bomen. Tot nu toe hebben we ruim 205 verschillende inheemse boomsoorten gepland: van vijgenbomen en balete-bomen tot aan geluksboonbomen.

Hoe beschermen we bedreigde diersoorten?

Bomen die onder het mom van One Print. One Tree zijn geplant, beschermen ook bedreigde diersoorten door hun leefgebieden te redden.

Lokale gemeenschappen ondersteunen om leefgebieden te vinden voor bedreigde diersoorten zoals de Filipijnse apenarend en Filipijnse krokodil, is dan ook het hoofddoel van onze groeiplaats op de Filipijnen.

Grassy hill in foreground with city behind
A photo of a Philippine Eagle soaring in the sky, wings stretched out

De Filipijnse apenarend redden

We zijn een samenwerking aangegaan met de Philippine Eagle Foundation om de bedreigde Filipijnse apenarend te beschermen. We willen niet alleen de arend redden, maar ook de biodiversiteit die hij vertegenwoordigt. Op die manier werken we toe naar een duurzaam gebruik van bosbestanden voor toekomstige generaties.


De Filipijnse apenarend, de nationale vogel van de Filipijnen, is een van de zeldzaamste arenden ter wereld. Deze gigantische roofvogel staat op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN, internationale unie voor natuurbescherming). Naar schatting zijn er nog zo'n 400 koppels in het wild te vinden. Menselijke activiteiten zijn een dagelijks gevaar voor het voortbestaan van de arenden – het bos is hun enige thuis.


Helaas hebben illegale houtkap en onverantwoordelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen ervoor gezorgd dat hun bosgebied verdwijnt en er elk jaar ten minste één Filipijnse apenarend is gestorven. Nu er steeds meer bosgebied verdwijnt, moeten de apenarenden er steeds verder op uit om prooi te vinden. Deze zeldzame en majestueuze vogel komt alleen voor op de Filipijnen. Als deze vogelsoort uitsterft, verliest de wereld ook een waardevol deel van haar biologische erfgoed.

Leer de gemeenschappen kennen

Moraharivo, Madagaskar

Onze plantpartners in de rivier Betsiboka richten zich op het herstel van de waardevolle mangrovebossen. De riviermondingen van de Betsiboka waren ooit omringd door mangrovebossen met een verscheidenheid aan habitats voor unieke planten- en diersoorten. Eeuwenlang waren de inwoners van Madagaskar voor duurzame voedselbronnen afhankelijk van de vissen en schaaldieren die in deze ecosystemen leven. De diepe wortelsystemen van de mangroven zijn ook essentieel voor het stabiliseren van de kustlijn en het verminderen van erosie.

 • Type herbebossing – mangrove
 • Gebiedsomvang – 872 hectare
 • Bomen per hectare – 10.000
 • Herstelde hectare in 2021 – 20
 • Geïsoleerde hoeveelheid koolstof per hectare – 840 ton
 • Totaal geschatte geïsoleerde koolstof – 16.800 ton
OnePrintOneTree_Madagascar
OnePrintOneTree_Mozambique

Mahubo, Mozambique

Het terrein van Mahubo, gelegen in het district Boane, heeft een gebied van ongeveer 82 km. Het plaatselijke dorp telt meer dan 100.000 mensen, van wie de meesten voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van landbouw. Het gebied heeft een groot verlies van zijn mangrovebossen ondergaan als gevolg van het overmatig oogsten van houtskool en hout. Canva zal een gebied van ongeveer 20 hectare herstellen door meer dan 200.000 mangroven te planten, met name de inheemse soorten Rhizophora, Ceriops en Bruguiera.

 • Type herbebossing – mangrove
 • Gebiedsomvang – 645 hectare
 • Bomen per hectare – 10.000
 • Herstelde hectares in 2021 – 20
 • Geïsoleerde koolstof per hectare – 840 ton
 • Totaal hoeveelheid geschatte geïsoleerde koolstof – 16.800 ton

Kitiligini, Kenia

Ten noorden van de hoofdstad van Kenia, Nairobi, ligt het dorp Kijabe aan de rand van de Grote Slenk. Dit gebied staat bekend om zijn droge, steile landschap en Afromontane bossen. Dit unieke bos in Kenia is het thuis voor vele pastorale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het lokale ecosysteem om zichzelf en de economie te ondersteunen. Vanwege ontbossingen die met name verband houden met houtskoolwinning, is het land sterk aangetast. Onze herstelpartners zullen gebruikmaken van meerdere herbebossingsmethoden, waaronder door boeren beheerde natuurlijke regeneratie (Farmer Managed Natural Regeneration; FMNR) om het gebied te helpen herstellen.

 • Type herbebossing – Afromontane
 • Gebiedsomvang – 1493 hectare
 • Bomen per hectare – 2500
 • Herstelde hectare in 2021 – 20
OnePrintOneTree_Kenya
OnePrintOneTree_AquinBay

Westelijke baai van Aquin, Haïti

Het overmatig oogsten van brandhout en constructiemateriaal heeft de mangrovebossen langs de kustlijnen van Haïti uitgedund. Vervuiling, zeespiegelstijging en orkanen spelen ook een rol in de bedreiging van de gezondheid van mangrove-ecosystemen doordat ze de getijstroom blokkeren of verstoren. Herbebossing van de zuidelijke kustlijn is niet alleen cruciaal voor het ecosysteem, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van lokale gemeenschappen. Het planten van mangroven zal helpen de lokale bevolking te beschermen tegen de verwoestende kracht van orkanen die Haïti maar al te vaak treffen.

 • Type herbebossing – mangrove
 • Gebiedsomvang – 338 hectare
 • Bomen per hectare – 10.000
 • Herstelde hectare in 2021 – 9
 • Geïsoleerde koolstof per hectare – 840 ton
 • Totaal geschatte geïsoleerde koolstof – 7560 ton

Filipijnen

Aan het begin van de vorige eeuw was 70% van de Filipijnen bebost, maar dit is snel afgenomen tot een dieptepunt van ongeveer 18,3%. Dit is grotendeels te wijten aan ontbossing en landdegradatie en heeft verwoestende gevolgen gehad voor de biodiversiteit. Elk jaar wordt er meer dan 304.000 hectare aan bos vernietigd op de Filipijnen. Als dit aanhoudt, zullen in het jaar 2036 ook de resterende bossen verdwenen zijn

Op de Filipijnen leven meer dan 20.000 endemische soorten. Het land wordt erkend als een van de 17 landen die samen twee derde van de biologische diversiteit van de aarde in handen hebben.

Met dit in gedachten en vanwege het feit dat de Filipijnen zo'n belangrijk onderdeel van de Canva-familie zijn (ons grootste offshore-team is gevestigd in Manilla), kunnen we niet anders dan actie ondernemen. Via dit programma kan de Canva-gemeenschap een verschil maken over de hele wereld en in onze eigen achtertuin.

OnePrintOneTree_By the numbers
Aanhalingsteken
"Mijn vader heeft me ooit geleerd dat als je je bos kapt, dit bos terugkomt en jou zal vernietigen. Je zult je speer werpen, maar enkel steen raken. Ik bescherm dit bos. Mensen komen hier om onze bomen te stelen. Ik zei tegen hen: 'Jullie zullen mijn dode lichaam moeten wegdragen.' Het bos is te belangrijk voor ons dorp. Omdat we het bos beschermen, kunnen we onszelf onderhouden van het land hier en hoeven we niet afhankelijk te zijn van andere plaatsen."

Jean Zamanjisy

Hoofd van Antanamarina, Madagaskar

Veelgestelde vragen

Nee, we planten zelf geen bomen. We werken samen met Reduce. Reuse. Grow. Inc. (RRG), een bedrijf dat 'Sustainability-as-a-Service' (duurzaamheid als service) verleent en programma's beheert om de impact van printen, verpakte consumptiegoederen en de technologiesector te helpen compenseren.


RRG beheert namens ons het proces van het planten van bomen. Door in deze landen te werken, draagt Canva niet alleen bij aan de strijd tegen klimaatverandering door het aanplanten van bossen en mangroven waarin koolstof wordt geïsoleerd, maar bieden we de lokale bevolking ook ecologische en sociale voordelen.


Onze partners bij de herstelinspanningen zetten lokale dorpelingen in voor het planten van bomen en het beschermen van het bos. Dit zorgt voor een economische impuls.

RRG beheert namens ons het aanplanten van bomen en kiest de meest geschikte groeiplaatsen, verspreid over de hele wereld. Elk jaar breiden we op deze plantlocaties uit.

Deze locaties hebben we gekozen omdat ze ons in staat stellen het milieuvoordeel wat we bieden te maximaliseren, en ze hebben een positieve impact op de inwoners van de regio's waar we planten.


We willen een bijdrage leveren aan lokale dorpen en gemeenschappen en werken met hen samen om een succesvolle en langdurige herbebossing te realiseren. Onze partners maken gebruik van de methodologie 'Tewerkstellen om te planten' om leden in de lokale gemeenschappen voordelen te bieden. Door middel van een stabiele baan kunnen verarmde dorpelingen zich voedsel, onderdak, kleding en medicijnen veroorloven en uiteindelijk profiteren van een gezond bos om hun gemeenschap te onderhouden.

Naarmate ons programma blijft groeien, zullen we samen met RRG over de hele wereld nieuwe herstellocaties introduceren.

RRG zal zorgen voor het aanplanten van inheemse bomen die geschikt zijn voor de betreffende locatie. Onze partners zullen nooit invasieve soorten planten of introduceren. Soms zullen we op locaties een percentage agroforestry-soorten planten voor een duurzaam gebruik door de gemeenschap.

Dit is afhankelijk van de regio waarin we planten. Ze komen uit commerciële kwekerijen of uit directe zaadverzameling. In het eerste jaar zullen de meeste van onze zaden worden verzameld door de lokale dorpelingen uit nabijgelegen restanten van bossen. Als het nodig is om de verzamelde zaden aan te vullen, worden er zaden gekocht van lokale, vertrouwde zaadbanken. Alle zaailingen van Canva worden gekweekt bij lokale kwekerijen van herstelpartners om de kwaliteit en kiemkracht te garanderen.

Het grootste deel van Canva's projecten die voortkomen uit afdrukbestellingen vindt plaats op overheidsgrond dat onder het directe gezag van de lokale gemeenschap staat. Een aantal van onze agroforestry-projecten op kleinere schaal in Haïti vindt plaats op privégrond van boeren.

De bomen zijn eigendom van de lokale gemeenschappen die actief hebben deelgenomen aan de herstelwerkzaamheden van hun regionale bos. Een uitzondering hierop is wanneer agroforestry-bomen worden geplant op grond van lokale boeren. In dergelijke gevallen zijn de bomen en de opbrengt ervan eigendom van de boeren.

RRG heeft een netwerk van herstelpartners dat samenwerkt met mensen uit de lokale gemeenschap om plantteams op te stellen. Ons doel is om bomen te planten en daarnaast extreme armoede te bestrijden. Mensen uit die gemeenschappen die onder de armoedegrens leven, krijgen werk aangeboden om een betrouwbare inkomstenbron voor hen en hun families te creëren.

De diverse plantmethoden die we gebruiken zijn onder andere verenkeling of door boeren beheerde natuurlijke regeneratie, zaadbollen, zaailingenkwekerijen, overdracht van naakte wortels en het planten van mangrovebroedknoppen.

Zo snel mogelijk Soms staat jouw boom binnen drie maanden in de grond. Dit is afhankelijk van het land waaraan je boom is toegewezen en de seizoensgebondenheid voor het planten.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het bos dat we planten permanent en duurzaam wordt.


Om dit doel te bereiken, werken onze herstelpartners nauw samen met alle overheidsniveaus om schriftelijke overeenkomsten te sluiten waarin wordt aangegeven dat de herstellocaties voor altijd beschermd zijn en dat we niet in houtkapgebieden planten. Hun teams huren lokale dorpelingen in om de bomen te planten, zodat er een economische stimulans is om het welzijn van het herstelproject te verzekeren. Ook bieden ze de lokale dorpelingen alternatieve brandstofbronnen (zuinige drooghoutkachels en zonne-parabolische kachels) die hun afhankelijkheid van houtskool vermindert en/of wegneemt. Tot slot huren ze boswachters in als onderdeel van het personeel. Een van onze plantpartners, Eden Restoration, heeft zelfs recentelijk een Forest Guard Endowment Fund opgericht waarbij één cent van de prijs van elke boom in de duurzame bewaking en bescherming van de herbebossingsgebieden wordt gestopt.

Een bepaald percentage zaailingen- en broedknoppensterfte is onvermijdelijk. Wat RRG heeft ontdekt, is dat sterfte irrelevant wordt naarmate natuurlijke regeneratie begint op te treden en de impact begint te vermenigvuldigen. Op mangrovelocaties overschrijdt natuurlijke regeneratie doorgaans 200% van het oorspronkelijk geplante aantal. Hetzelfde geldt voor de droge looflocaties in Madagaskar.

Op 1 augustus 2022 staat de teller met geplante bomen op 2,4 miljoen. Dit aantal zal alleen maar toenemen, omdat we nog meer bomen willen planten.

Nee. Wij halen papier uit duurzame bronnen, afzonderlijk van onze herbebossingsprojecten.