Richtlijnen inzake geschiktheid

Raadpleeg de onderstaande informatie over onze richtlijnen inzake geschiktheid voor ons non-profitprogramma.

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

 • Organisaties die geen 501(c)3-aanduiding, maar een 501(c)4-, 501(c)6- of andere non-profitstatus hebben, komen niet in aanmerking.
 • K-12-scholen, -hogescholen en -universiteiten. Aanvaardbare uitzonderingen zijn onder meer onafhankelijke bijzondere scholen. Bekijk ons aanbod van Canva for Education.
 • Handelsorganisaties en brancheverenigingen zonder charitatieve doelen of activiteiten die niet-leden ten goede komen
 • Politieke en vakbondsorganisaties
 • Individuen

Organisaties die WEL in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

 1. Geregistreerde non-profits
 2. Organisaties met een sociale impact met een missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang
 3. Volksgezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen die ondersteunen bij de volksgezondheid

Vereiste documentatie

Opmerking: de vereiste documentatie is afhankelijk van uw organisatietype.

1. Geregistreerde non-profitorganisaties (per land)

 • Volksgezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen die ondersteunen bij de volksgezondheid (naar goeddunken van Canva)
 • Organisaties met een groepsvrijstelling (zoals kerken) moeten nog steeds een 501(c)(3)-belastingvrijstelling krijgen van de IRS (belastingdienst).
 • Canadese liefdadigheidsinstellingen die zijn geregistreerd bij de Canada Revenue Agency (CRA)
 • Canadese federale non-profits die zijn geregistreerd bij Industry Canada
 • Canadese federale non-profits die zijn geregistreerd bij Industry Canada
 • Registratiecertificaat voor verenigingen/stichtingen van het Ministerie van Justitie (IGJ Reg)
 • Burgerlijke/eenvoudige certificering van registratie van de Administracion Federal De Ingreos Publicos, certificaat van mensenrechtenorganisatie – CN-nummer
 • Liefdadigheidsinstellingen die zijn geregistreerd bij de Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC)
 • Vrijstelling inkomstenbelasting voor organisaties zonder winstoogmerk, zoals gedefinieerd door de ATO.
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
 • Geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en Gezinszorg
 • Geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken als een organisatie voor sociale ontwikkeling
 • Certificaat van registratie; Kabinet van België – Nederlands: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Certificaat van registratie; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, statuten en akte van oprichting
 • Registratie belastingvrijstelling van de griffier-generaal, NPO-certificaat van registratie, statuten en akte van oprichting
 • NPO-certificaat van registratie van de directeur-generaal del Registro de Asocaciones y of certificaat van registratie van de stichting van de Fundaciones Sins Fines de Lucro
 • Minister van Justitie, certificaat van registratie NPO/Vereniging, statuten en akte van oprichting
 • Geregistreerde verenigingen/non-profitorganisaties (NPO's), bedrijven die activiteiten nastreven zoals beschreven in sectie 31 van de Companies Act, 2007, zoals gewijzigd, of trusts die op een non-profitbasis werken voor het openbaar belang.
 • Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen, PBO van Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk voor het openbaar belang (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност), geregistreerd in het centrale register van organisaties van algemeen nut dat wordt onderhouden door het Ministerie van Justitie.
 • Certificaat van registratie als NPO/NGO, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van registratie als NPO/NGO van de Raad van Ministeries, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
 • Certificaat van NPO-registratie van de Kamer van Koophandel
 • Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
 • Certificaat van registratie als NPO/NGO, statuten en akte van oprichting
 • Certificering van registratie als stichting, schenking uit het Stichtingenregister, statuten en akte van oprichting
 • Verenigingen (foreninger), stichtingen (stiftelser), instellingen (institutioner) of geloofsgemeenschappen (religiøse samfund), goedgekeurd door het Ministerie van Belastingen
 • Certificaat van Social”, charitatief registratienummer van IRS
 • Certificaat van registratie als NGO, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van registratie van gerechtelijke instanties, statuten en akte van oprichting
 • Non-profitorganisaties (rekisteröity yhdistys), stichtingen (säätiöt) of geloofsgemeenschappen (uskonnollinen yhdyskunta), geregistreerd bij de Nationale Raad voor patenten en registraties.
 • Non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties die zijn opgericht krachtens loi 1901 of fondation loi 1987 en zijn geregistreerd in de “Journal Officiel des Associations” of een andere Franse juridische publicatie.
 • Verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen zonder winstoogmerk met een status van openbaar belang (Gemeinnützigkeit), liefdadigheid (Mildtaetigkeit) of religie (Kirchliche) en/of opereren op een non-profitbasis voor het algemeen nut.
 • Certificaat van NGO-registratie van het departement van de griffier-generaal, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van registratie als NPO/NGO van het Ministerie van Financiën, officieel staatsblad, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van NPO/NGO-registratie van de lokale overheid
 • Certificaat van NPO/NGO-registratie van de lokale overheid
 • Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen, PBO van Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
 • Non-profitorganisaties, niet-gouvernementele organisaties of trusts die krachtens een akte of anderszins zijn opgericht en zijn goedgekeurd als liefdadigheidsinstelling door de Inland Revenue Department (belastingdienst) onder sectie 88 van de Inland Revenue Ordinance.
 • NPO-certificaat van registratie van de bevoegde rechtbank van registratie, statuten en akte van oprichting
 • Registratiecertificaat van trust of genootschap
 • Stichtingen (Yayasan) of verenigingen (Perkumpulan) die zijn goedgekeurd als rechtspersonen door het Ministerie van Wetgeving en Mensenrechten
 • CHY-nummer van de belastingdienst, statuten en akte van oprichting
 • ‘AMUTA’-nummer van de griffier van de staat Israël, certificaat van NPO-registratie
 • Bewijs van inschrijving als een ONLUS, ODV of APS, statuten en oprichtingsakte. Indien nodig en van toepassing, een kopie van inschrijving in het nationale register van de derde sector (Runts).
 • Certificaat van NGO-registratie, “TRN”-nummer van het Ministerie van Financiën
 • Specifieke non-profitorganisaties (NPO's) die zijn gecertificeerd door de departementale overheid of het kabinet
 • Maatschappelijke welzijnsinstellingen die zijn geregistreerd bij de departementale overheid en/of het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn
 • Verenigingen en stichtingen van openbaar belang die zijn geautoriseerd door de Commissie van openbaar belang; of algemene verenigingen met rechtspersoonlijkheid (van het type non-profit) die opereren op een non-profitbasis voor het algemeen nut.
 • Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, statuten en akte van oprichting (vertaald)
 • NPO-registratiecertificaat van het Ministerie van Justitie, statuten en akte van oprichting
 • NGO-registratiecertificaat van de Keniaanse overheid, statuten en akte van oprichting
 • Geregistreerde certificering als vereniging, stichting, NPO bij de lokale overheid
 • Registratiecertificaat van oprichting uit het staatsregister
 • Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid
 • Geregistreerde verenigingen zonder winstoogmerk (associations sans but lucratif – ASBL) of stichtingen (fondations).
 • Statuten, geregistreerd bij het verenigingenregister (Registry of Societies, ROS), belastingvrijstelling geregistreerd onder de wet op de inkomstenbelasting
 • Geregistreerd voor belastingvrijstelling bij het Ministerie van Financiën
 • Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie of register van belastingbetalers, registratie als maatschappelijke organisatie/vereniging van de overheidsadministratie of het federale register
 • NPO-/NGO-registratiecertificaat van het Ministerie van Justitie, statuten en akte van oprichting
 • Statuten en akte van oprichting (vertaald naar het Engels)
 • NGO-registratiecertificaat van het registratiebureau voor lokale bedrijven
 • Non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties met status van Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI
 • Instelling ter bevordering van het maatschappelijk welzijn (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) met status voor belastingvrijstelling
 • Stichtingen of verenigingen die activiteiten van openbaar belang nastreven; of kerken of andere religieuze organisaties (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
 • Non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties die zijn opgenomen in het register van de commissie voor liefdadigheidsinstellingen.
 • Certificaat van NPO, organisatie van openbaar belang, maatschappelijke organisatie van Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada of Indesol
 • Certificaat van NGO-registratie, statuten en akte van oprichting
 • Geregistreerd voor belastingvrijstelling, XO-/XN-/XR-nummer van HMRC
 • Certificaat van NPO-registratie van de lokale overheid
 • Wet op fiscale vrijstelling, goedgekeurd door het kantoor van de commissaris van de belastingdienst
 • Certificaat van binnenlandse registratie van het Ministerie van de Palestijnse nationale autoriteit
 • Certificaat van NPO-registratie, maatschappelijke organisatie van het Ministerie van Justitie, federaal register
 • Certificaat van NPO-registratie, maatschappelijk, van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
 • Certificaat van NPO-registratie van het Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken, belastingvrijstelling
 • Geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) en in staat de status van non-stock, non-profit te specificeren door middel van bestuursdocumenten, een certificaat van belastingvrijstelling uitgegeven door het Bureau of Internal Revenue (BIR) en/of accreditatie door de Philippine Council for NGO Certification (PCNC).
 • Organisaties van openbaar belang (Organizacja Pożytku Publicznego), stichtingen of verenigingen geregistreerd in het register van nationale rechtbanken (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS), onderhouden door het Ministerie van Justitie.
 • Registratiekaart van “Pessoa Colectiva”, registratiecertificering van het Ministerie van Financiën
 • Registratie belastingvrijstelling van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, statuten en akte van oprichting
 • Organisaties moeten geregistreerd zijn als verenigingen, stichtingen, federaties of religieuze verenigingen en werken op een non-profitbasis voor het openbaar belang.
 • Certificaat van NGO-registratie van het Ministerie van Belastingen, de wet inzake registratie van rechtspersonen, statuten en akte van oprichting (vertaald)
 • Certificaat van registratie van de nationale veiligheidsdienst of als NGO van het directoraat van Rwanda, statuten en akte van oprichting
 • Registratie belastingvrijstelling van het Ministerie van Financiën, NPO-certificaat van registratie, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van registratie als liefdadigheidsinstelling, "SCXXXXX”-nummer van het bureau van de Schotse toezichthouder inzake liefdadigheidsinstellingen, statuten en akte van oprichting
 • Non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties die zijn geregistreerd bij de commissaris van liefdadigheidsinstellingen (Commissioner of Charities) en/of de status van instelling van openbaar belang (Institution of Public Character, IPC) hebben.
 • Certificaat van NGO-registratie van het departement van Sociale Ontwikkeling, statuten en akte van oprichting, oprichtingsakte van een bedrijf zonder aandelenkapitaal
 • Verenigingen, stichtingen of coöperaties met belastingaftrek die zijn geregistreerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken of het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Sport.
 • Verenigingen, stichtingen of coöperaties met belastingaftrek die zijn geregistreerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken of het Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Sport.
 • Verenigingen, stichtingen of religieuze gemeenschappen die in aanmerking komen voor vrijstelling van inkomstenbelasting op grond van hoofdstuk 7 van de Wet op de inkomstenbelasting en/of die werken op non-profitbasis voor het openbaar belang.
 • Certificaat van NPO-registratie, “Gemeinnuetzigkeit”, “Stiftung”, CH-nummer
 • Non-profitorganisaties of niet-gouvernementele organisaties die een notarieel certificaat van rechtspersoon hebben en een vergunning hebben ontvangen van een departement van de centrale overheid; of lokale organisaties die een vergunning hebben ontvangen van de desbetreffende regionale gemeente of provinciale overheid.
 • Geregistreerd bij het bureau van de nationale commissie voor culturele zaken in Thailand, onder het Ministerie van Cultuur, statuten
 • Certificaat van NPO of registratie als organisatie van openbaar belang van de Raad van Ministeries, statuten en akte van oprichting
 • NGO-registratiestatus 1989, NGO-registratie van commissaris, statuten en akte van oprichting
 • Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid
 • Charitatief registratienummer van de liefdadigheidscommissie, CIC-registratienummer van de CIC-toezichthouder, statuten en akte van oprichting
 • Registratiecertificaat als maatschappelijke vereniging, geregistreerd voor belastingvrijstelling door de lokale overheid
 • Registratiecertificaat als maatschappelijke vereniging, geregistreerd voor belastingvrijstelling door de lokale overheid
 • Geregistreerde verenigingen, stichtingen met juridische status (Besluit 45 (2010) voor verenigingen en Besluit 148 (2007) voor maatschappelijke en charitatieve fondsen) of kennisgeving (besluit 151 (2007) inzake coöperaties
 • Certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid, statuten en akte van oprichting

2. Organisaties met een sociale impact met een missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang

 • Bestuursdocumenten waarin uw missie wordt uiteengezet en hoe al uw activiteiten zich richten op het realiseren van deze missie.
 • "Missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang" betekent een sociale, milieutechnische, culturele of economische missie die erop is gericht sociale problemen aan te pakken door het verbeteren van gemeenschappen, levenskansen van mensen of het milieu.
ALS UW ORGANISATIE GEEN WINST MAAKT
 • De bestuursdocumenten van uw organisatie moeten uw missie duidelijk uiteenzetten en aantonen dat al uw activiteiten zijn gericht op het realiseren van deze missie (in plaats van winst te maken).
ALS UW ORGANISATIE WEL WINST MAAKT
 • De bestuursdocumenten van uw organisatie moeten uw missie duidelijk uiteenzetten en aantonen dat al uw activiteiten zijn gericht op het realiseren van deze missie (in plaats van alleen winst te maken).
 • Uw organisatie moet ook bewijzen in financiële documenten dat het merendeel van de gemaakte winst wordt geherinvesteerd in het realiseren van het algemene of maatschappelijke belang.

3. Volksgezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen die ondersteunen bij de volksgezondheid

 • U moet bewijs kunnen tonen van uw status van volksgezondheid. De bepaling hiervan is naar goeddunken van Canva.