Richtlijnen inzake geschiktheid

Raadpleeg de onderstaande informatie over onze richtlijnen inzake geschiktheid voor ons non-profitprogramma.

Organisaties die in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

Om aangemerkt te worden als geverifieerde non-profitorganisatie moet deze:

 • erkend zijn als een goed doel of non-profitorganisatie door de lokale regelgevende instantie in het land waar u geregistreerd staat
 • actief zijn zonder winstoogmerk
 • actief zijn voor het openbaar belang

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

Geregistreerde goede doelen die in een van de onderstaande categorieën vallen, komen niet in aanmerking voor Canva for Nonprofits:

 • Wetgevend
 • Politieke activiteit
 • Overheid
 • Onderwijs, waaronder de crèche, peuterklas, kleuterklas, basis- en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, universiteiten, beroepsonderwijs en technische school, alumnigroepen, studiebeurzen, studentenwelzijn, speciaal onderwijs, graduate- en professional school, studentendiensten, undergraduate-school, bijzondere school
  • Neem voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een kijkje bij ons Canva for Education-aanbod
  • Neem voor hoger onderwijs en universiteiten een kijkje bij ons Canva for Campus-aanbod
 • Professionele sport
 • Financiële diensten
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Professionele organisaties en verenigingen
 • Beroepsopleiding
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Studentenverenigingen
 • Organisatie ten behoeve van werknemers/leden

Vereiste documentatie

Opmerking: de vereiste documentatie is afhankelijk van uw organisatietype.

1. Geregistreerde non-profitorganisaties (per land)

We zijn de samenwerking aangegaan met Percent om non-profitorganisaties te verifiëren, zodat deze toegang krijgen tot Canva for Nonprofits. Verschillende landen hebben verschillende vereisten voor ondersteunende documentatie. Voor de volledige vereisten voor elk land, zie Percent's richtlijnen voor verificatie zonder winstoogmerk.

Geregistreerd als (i) Nationale NGO, (ii) Internationale NGO, (iii) Vereniging
Een deel van het Finse grondgebied, controleer de definitie voor Finland.
Geregistreerd bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van Tirana als een (i) Stichting (fondacioni), (ii) Centra (qendra), (iii) Vereniging (shoqata) die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (iv) Permanent buitenlands Non-profit organisatie.
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) centra (gendrat), (iii) vereniging (shoqatat) die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (iv) permanente buitenlandse non-profitorganisatie.
Een deel van het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, controleer de definitie voor de Verenigde Staten van Amerika.
Geregistreerd als (i) Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Andere non-profitorganisatie
Geregistreerd als (i) Associaties (associações) bij de Minister van Justitie en Mensenrechten of relevante Provinciale Commissaris, (ii) Non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen nut, (iii) Religieuze Organisatie wettelijk geregistreerd bij de overheid.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) non-profitbasis voor het algemeen nut als non-profitbedrijven geregistreerd bij de Registrar of Companies, (ii) Benevolent-verenigingen of speciaal gemachtigde verenigingen geregistreerd bij de Registrar of Friendly Societies, (iii) Charitatieve internationale trusts of internationale liefdadigheidsstichtingen die zijn geregistreerd bij de Financial Services Regulatory Commission, (iv) andere non-profit organisaties van openbaar nut die zijn opgericht bij speciale wetgeving (zoals het Rode Kruis van Antigua en Barbuda).
Geregistreerd als (i) Burgerlijke Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Organisatie met belastingvrijstelling, (iv) Andere organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (v) Internationale non-profitorganisaties met belastingvrijstelling, of (vi) Religieuze organisatie.
Geregistreerd bij het Rijksregister van rechtspersonen onder het ministerie van Justitie of het Comité voor Religieuze Zaken van de Raad van Ministers als een (i) niet-gouvernementele organisatie, (ii) niet-commerciële organisatie, (iii) religieuze organisaties.
Geregistreerd als (i) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), (ii) Vrijgestelde Instelling ter Bevordering van Maatschappelijk Welzijn (SBBI), (iii) Stichting (stichtingen), (iv) Vereniging (verenigingen), (v) kerken/andere religieuze organisaties (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Geregistreerd bij een van: (i) Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) houder zijn van de status Deductible Gift Receipt bij de Australian Taxation Office (ATO), OF (iii) een non-profitorganisatie zijn die is vrijgesteld van inkomstenbelasting zoals gedefinieerd door de ATO
Geregistreerd als een (i) Stichting en Fonds (Stiftungen und des fonds), (ii) Vereniging (Vereine), (iii) Corporation (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung of gGmbH; of körperschaften des öffentlichen Rechts of KdÖR), (iv) Religieus organisatie (religionsgemeinschaften); (v) Niet-gouvernementele internationale organisaties (nichtstaatliche internationale organisationen).
Geregistreerd bij het Ministerie van Justitie als een (i) Openbare vakbond, (ii) Stichting, (iii) Vereniging van rechtspersonen (iv) Religieuze instelling (v) Andere niet-gouvernementele organisatie of niet-commerciële rechtspersoon
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie bij de griffier-generaal, (ii) niet-gouvernementele organisatie bij de griffier van NGO's, (iii) Stichting
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) sociale en culturele clubs, (iii) speciale commissies die werkzaam zijn op het gebied van jeugd en sport, (iv) particuliere instelling, (v) religieuze organisatie
Geregistreerd als (i) Vereniging bij de RJSC, (ii) Stichting, (iii) Vereniging (geregistreerd als CLG's), (iv) Niet-gouvernementele organisatie bij de NGOAB, (v) Vrijwillige instellingen voor maatschappelijk welzijn geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Zaken Welzijn.
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsinstelling bij de Registrar of Corporate Affairs and Intellectual Property, (ii) non-profitbedrijven voor algemeen nut, (iii) de Anglicaanse kerk of andere religieuze organisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) vereniging zonder winstoogmerk (association sans but lucratif (ASBL); vereniging zonder winstoogmerk (VZW), (ii) internationale vereniging zonder winstoogmerk (association internationale sans but lucratif (AISBL); internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW )), (iii) particuliere stichting (fondation privée; private stichting), of (iv) stichting van algemeen belang (fondation d'utilité publique; stichting van openbaar nut)
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd (i) liefdadigheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (afdeling griffie-generaal).
Geregistreerd als (i) Algemeen Nut Beogende Instelling, (ii) Onderlinge Nut Beogende Instelling, (iii) Buitenlandse Maatschappelijke Organisatie, (iv) Stichting, (v) Maatschappij
Geregistreerd als een (i) Vereniging (asociaciones), (ii) Stichting (fundaciones), (iii) Non-profit burgerlijke entiteiten (entidades civiles sin fines de lucro), (iv) Sociale Organisatie (organizaciones sociales), (v) Niet-gouvernementele organisatie (organizaciones no gubernamentales – ONG)
Onderdeel van het Nederlands grondgebied. Raadpleeg onze definitie van Nederland.
Geregistreerd als een (i) Organisatie van algemeen belang; (ii) Non-profitorganisatie en -stichting opgericht als een non-profitorganisatie; of (ii) Religieuze organisatie.
Geregistreerd als een: (i) Maatschappij, (ii) Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of (iii) Trust opgericht als een non-profitorganisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling en aangewezen als een Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) of (Social Organisation) OS, (ii) Civil Maatschappijorganisaties, (iii) Vereniging, (iv) Private Foundation, (v) Servico Notarial e Registral (Cartorio), (vi) Andere non-profitorganisatie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Non-profit juridische entiteiten (NPLE's).
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) niet-gouvernementele organisatie (NGO), (iii) vakbond.
Geregistreerd als een (i) Vereniging zonder winstoogmerk (associations sans but lucratif – ASBL), (ii) ASBL die is aangegeven bij de gemeentelijke autoriteiten en zonder winstoogmerk werkt voor het algemeen nut, (iii) het Rode Kruis van Burundi.
Geregistreerd als een (i) lokale niet-gouvernementele organisatie geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, (ii) buitenlandse niet-gouvernementele organisatie geregistreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Geregistreerd als een (i) vereniging van openbaar nut, (ii) andere non-profitorganisatie geautoriseerd door de MINATD (iii) samenleving, (iv) NGO's goedgekeurd door de MINATD
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling bij de Canada Revenue Agency (CRA), (ii) non-profitorganisatie met belastingvrijstelling, (iii) federale non-profitorganisatie (iv) provinciale non-profitorganisatie.
Geregistreerd als een (i) juridische entiteit (pessoas collectivas) verklaard van openbaar nut (declaradas de utilidade pública) door de minister-president of zijn/haar afgevaardigden, (ii) andere non-profitorganisatie (associaçõe) geregistreerd bij het ministerie van Justitie.
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) vereniging, (iii) non-profitorganisatie bij het algemeen register, (iv) andere non-profitorganisatie.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (organisatie niet-gouvernementele – ONG) goedgekeurd door de overheid.
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) niet-gouvernementele organisatie
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie, (ii) gemeenschapsorganisatie en buurtraden, (iii) corporatie en stichting van openbaar nut, (iv) inheemse vereniging en gemeenschap geregistreerd bij CONADI.
Geregistreerd als (i) sociale verenigingen (SA's) (社会团体, shehui tuanti), (ii) maatschappelijke organisaties (SSO's) (社会服务机构, shehui fuwu jigou) , (iii) stichtingen (基金会,jijinhui), ( iv) quasi-gouvernementele openbare instelling (shiye danwei), (v) liefdadigheidsinstelling (cishan xintuo), (vi) de liefdadigheidsorganisatie (cishan jigou).
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Non-profitorganisatie, (ii) Vereniging, (iii) Stichting of (iv) Religieuze organisatie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Verenigingen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Decentralisatie en geregistreerd in een Juridische Publicatie (Journal Officiel)
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) fiscaal aftrekbare vereniging of andere vereniging; (ii) Stichting Fiscaal Aftrekbaar of andere Stichting; (3) Burgerlijke en Sportvereniging.
Geregistreerd als een (i) Vereniging
Geregistreerd als (i) Stichting, (ii) Vereniging, (iii) Religieuze gemeenschap
Geregistreerd als een (i) Stichting
Geregistreerd als: (i) Liefdadigheidsorganisatie (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) Stichting (ιδρυμάτων), (iii) Vereniging en samenleving (σωματείων), (iv) Overig Non-profitorganisatie, (v) Internationale niet-gouvernementele organisatie.
Geregistreerd bij het Ministerie van Justitie als een (i) vereniging (spolky), (ii) stichting (nadace), (iii) non-profitorganisatie met grondwet (ústavy), (iv) schenkingsfondsen (nadační fondy), (v) instellingen van openbaar nut (obecně prospěšné společnosti), (vi) sociale dienstverleners (poskytovatelé sociálních služeb) zoals geregistreerd bij het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, of (viii) een religieuze organisatie (církevní organizace) geregistreerd bij het Ministerie van Cultuur
Geregistreerd als een (i) culturele, sociale, educatieve of economische organisatie, (ii) niet-gouvernementele organisatie (ONG) (a) verenigingen (b) instellingen van openbaar nut (établissements d'utilité publique), of (iii) confessionele organisatie .
Geregistreerd als (i) Vereniging (foreninger), (ii) Stichting (stiftelser), (iii) Instellingen (institutioner), (iv) Religieuze gemeenschappen (religiøse samfund) of (v) Organisatie met fiscaal aftrekbare giften.
Geregistreerd als een: (i) Vereniging van openbaar nut (d'utilité publique) bij presidentieel besluit, (ii) Andere non-profitorganisatie die voor algemeen nut werkt, geregistreerd in het Journal Officiel de la République de Djibouti, (iii) Stichting zonder winstoogmerk, (iv ) Coöperatie zonder winstoogmerk, (v) Niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk.
Geregistreerd als een (i) non-profitbedrijf bij het Companies and Intellectual Property Office; (ii) Non-profitorganisatie met de Trusts en NPO-toezichthouder; (iii) Liefdadigheid goedgekeurd door de Orde van het Kabinet
Geregistreerd als (i) Algemeen Nut Beogende Instelling
Geregistreerd als (i) Stichting (fundaciones), (ii) Non-profitorganisatie (corporaciones sin fines de lucro), (iii) Religieuze organisatie (organizaciones religiosas).
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) algemeen nut beogende vereniging, (iii) burgerlijke stichting, (iv) buitenlandse niet-gouvernementele organisatie
Geregistreerd bij een van (i) Public Utility Foundation, (ii) Public Utility Association, (iii) Other Non-Profit Foundation of Association, (iv) Community Development Associations (ADESCOS), (v) Church.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Arbeid en Menselijk Welzijn
Geregistreerd als een (i) Non-profitorganisatie zoals gedefinieerd door de Belastingdienst, (ii) Vereniging, (iii) Stichting, (iv) Religieuze Vereniging of vereniging.
Geregistreerd als een (i) Vereniging zonder winstoogmerk
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) samenleving, (iii) buitenlandse maatschappelijke organisatie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) liefdadigheidsinstelling, (iii) non-profitorganisatie, (iv) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Geregistreerd als (i) Vereniging (rekisteröity yhdistys), (ii) Stichting (säätiöt), (iii) Religieuze gemeenschappen (uskonnollinen yhdyskunta).
Geregistreerd als een: (i) Non-profitorganisatie opgericht volgens de geldende wetgeving EN geregistreerd in de Franse juridische publicatie (Journal Officiel des Associations of andere).
Een overzees departement van Frankrijk – verwijs naar Frankrijk voor de non-profitdefinitie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Vereniging van Openbaar Nut, (ii) Vereniging verklaard bij hun lokale prefectuur en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Republiek Gabon.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (NGO) geregistreerd bij de NGO Affairs Agency, (ii) Stichting opgericht bij de Registrar of Companies, (iii) Verenigingen opgericht bij de Registrar of Companies, (iv) Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de griffier van bedrijven.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (NGO) geregistreerd bij de NGO Affairs Agency, (ii) Stichting opgericht bij de Registrar of Companies, (iii) Verenigingen opgericht bij de Registrar of Companies, (iv) Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de griffier van bedrijven.
Geregistreerd als een (i) Vereniging (Verein, eV), (ii) Stichting (Stiftung), of (iii) Bedrijven met belastingvoordelen (zoals een non-profitbedrijf met beperkte aansprakelijkheid – gGmbH of gemeinnützige GmbH; gUG of gemeinnützige Unternehmergesellschaft) .
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) niet-gouvernementele organisatie (NGO's), (iii) trust of (iv) non-profitbedrijf met beperkte aansprakelijkheid.
Een organisatie zonder winstoogmerk (ook wel 'organisatie zonder winstoogmerk' genoemd) is de naam die wordt gegeven aan een rechtspersoon die niet louter voor winst of persoonlijk gewin geld opbouwt. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: verenigingen, clubs, verenigingen, goede doelen
Geregistreerd als een (i) Stichting (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) Liefdadigheidsorganisatie (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) Vereniging zonder winstoogmerk, (iv) Burgerlijke organisatie zonder winstoogmerk, (v) Kerkelijke en religieuze gemeenschap ( het gebruik van het apparaat).
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Welwillende Maatschappij of Non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen nut (ii) Grenada Rode Kruisvereniging, (iii) Religieuze Organisatie.
Grondgebied van Frankrijk – verwijs naar Frankrijk voor de non-profitdefinitie.
Een deel van het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, zie de definitie voor de Verenigde Staten van Amerika.
Geregistreerd als (i) Burgerlijke Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Andere rechtspersoon zonder winstoogmerk, (iv) Niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisaties)
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling bij de relevante autoriteiten, (ii) non-profitorganisaties die werken voor het algemeen nut.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (organisation non gouvernementales – ONG), (ii) non-profitorganisatie goedgekeurd door het ministerie van territoriaal bestuur en decentralisatie (MATD), (iii) religieuze organisatie goedgekeurd door het secretariaat-generaal van religieuze Zaken en geregistreerd bij MATD.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Vereniging
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) andere rechtspersoon zonder winstoogmerk, (iv) niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisaties)
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) vereniging (asociaciones) of burgerlijke vereniging (asociaciones civiles), (ii) stichting (fundaciones), (iii) niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkeling (NGOD) (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) met belastingvrijstelling van de Uitvoerend directoraat inkomsten
Elke in aanmerking komende organisatie MOET zijn vrijgesteld van belasting door de Belastingdienst. Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) openbaar vertrouwen.
Geregistreerd als (i) Vereniging (egyesületek), Stichting (alapítványok), en Religieuze Gemeenschap erkend als fiscaal begunstigde, (ii) Non-profitorganisatie (non-profit gazdasági társaságok), (iii) Religieuze Gemeenschap, (iv) Andere non-profitorganisatie of stichting.
Geregistreerd als een (i) algemeen nut beogende instelling (félög til almanaheilla), (ii) algemeen nut beogende instelling met grensoverschrijdende activiteiten (almanaheillafélög yfir landamæri), (iii) niet-gouvernementele organisaties ( félagasamtök ), (iv) particuliere stichting met een goedgekeurd handvest (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ), (v) Religieuze en levensbeschouwelijke organisatie (trúfélög og lífsskoðunarfélög).
Elke in aanmerking komende organisatie MOET geregistreerd zijn onder de Foreign Contribution Regulations Act. Geregistreerd als een (i) Vereniging, (ii) Trust, (iii) Sectie 8 Bedrijf (voorheen Sectie 25).
Geregistreerd als (i) Stichtingen (yayasan) goedgekeurd als juridische entiteiten door het Ministerie van Wet en Mensenrechten, (ii) Opgenomen verenigingen (perkumpulan) goedgekeurd als juridische entiteiten door het Ministerie van Wet en Mensenrechten, of (iii) Maatschappelijke organisaties (organisasi kemasyarakatan) geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, provinciegouverneur of lokale autoriteiten.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (NGO) geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, (ii) Internationale NGO
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsorganisatie bij de Charities Regulatory Authority, (ii) Organisatie met liefdadigheidsstatus van belastingvrijstelling bij de Revenue Commissioner, (iii) Belastingvrije sportorganisaties, (iv) Non-profitbedrijven met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd bij het Companies Registry Office .
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling (ii) bij de liefdadigheidscommissie
Geregistreerd als (i) Vereniging (Amuta), (ii) Vereniging met Verklaring van Goed Beheer, (iii) Algemeen Nut Beogende Maatschappij (PBC), (iv) Algemeen Nut Beogende Stichting, (v) Stichting Algemeen Nut Beogend Beheer met Verklaring van Goed Beheer, (vi) Openbare instelling goedgekeurd voor belastingvrijstellingen, (vii) Openbare schenkingsorganisatie of (viii) Religieuze schenking.
Geregistreerd als een (i) Vereniging (Associazione), (ii) Stichting (Fondazioni), (iii) Sociale Coöperatie (societa cooperativi), (iv) Non-profit organisatie van maatschappelijk nut (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) Internationale NGO (organizzazioni non governmentativa – ONG) geregistreerd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, (vi) Religieuze organisatie (istituzioni religiose), (vii) Andere non-profitorganisatie.
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsorganisatie onder de Charities Act (Nr. 32-2013)
Geregistreerd als een (i) Public Interest Association (Koueki Shadan Houjin), (ii) Public Interest Foundation (Koeki Zaidan Houjin) geautoriseerd door de Public Interest Commission, (iii) Special Nonprofit Corporation, (tokutei hieiri katsudo hojin) gecertificeerd door de stad overheids- of prefectuurregering, (iii) sociale welzijnsinstellingen die zijn goedgekeurd door het stadsbestuur, de prefectuurregering en/of het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn, of (iv) General Incorporated Associations.
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling door de Jersey Charity Commissioner
Geregistreerd als een: (i) Maatschappij of Buitenlandse Maatschappij geregistreerd bij het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, (ii) Organisatie die in aanmerking komt voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare giften op grond van Artikel 10(B) van de Wet op de Inkomstenbelasting, (iii) Non-profitorganisatie geregistreerd bij het Ministerie van Industrie en Handel (iv) Andere juridische organisaties opgericht bij bijzondere wet.
Geregistreerd als (i) niet-commerciële organisatie (NCO's) geregistreerd bij het ministerie van Justitie (evenals zijn territoriale afdelingen) EN gevestigd als (a) particuliere instelling, (b) openbare vereniging, (c) stichting, (d) Religieuze Vereniging, (e) Liefdadigheidsorganisatie.
Geregistreerd als (i) niet-gouvernementele organisatie geregistreerd (of vrijgesteld van registratie) bij de NGO Coordination Board, (ii) Company Limited by Guarantee geregistreerd bij de Registrar of Companies, (iii) Non-profitorganisatie geregistreerd (of vrijgesteld van registratie) bij de Registrar of Societies, (iv) Trust geregistreerd bij het Ministerie van Land en Ruimtelijke Ordening, (v) Op de gemeenschap gebaseerde organisatie geregistreerd bij het Ministerie van Arbeid, Sociale Zekerheid en Diensten.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Algemeen Nut Beogende Instelling die in aanmerking komt voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare donaties, (ii) Non-profit Particuliere Organisatie die in aanmerking komt voor donaties, (iii) Andere non-profit, niet-gouvernementele organisatie.
Geregistreerd als (i) Vereniging (Shoqata), (ii) Stichting (Fondacioni), (iii) Instituut (Instituti), (iv) Buitenlandse tak van niet-gouvernementele organisatie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd bij het ministerie van Justitie als een (i) sociale vereniging (Коомдук бирикме), (ii) stichting (Фонд), (iii) instelling (Мекеме), (iv) vereniging van rechtspersonen, (v) gemeenschapsorganisatie, ( vi) Andere niet-commerciële organisatie
Geregistreerd als een (i) internationale niet-gouvernementele organisatie (INGO), (ii) non-profitorganisatie
Geregistreerd als (i) Algemeen Nut Beogende Instelling (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) Vereniging (biedrību), (iii) Stichting (nodibinājumu), (iv) Religieuze organisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Non-profitbedrijven bij de Registrar of Companies, (ii) Society bij de Registrar General of Societies en opereren op non-profitbasis voor het algemeen nut.
Geregistreerd als (i) non-profitorganisaties, (ii) verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, (iii) coöperatieve verenigingen, (iv) vakbonden en vakbonden
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) niet-gouvernementele organisatie, (iii) maatschappelijke organisatie
Geregistreerd als (i) van belasting vrijgestelde rechtspersoon op grond van artikel 4 lid 2 van de Belastingwet, (ii) Gemeinnützige Stiftung, (iii) Vereniging (Verein), (iv) Trust ( Treuhänderschaft)
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsinstelling, (ii) sponsorfonds, (iii) organisatie met status van begunstigde, (iv) openbare instelling, (v) vereniging, (vi) religieuze organisatie.
Geregistreerd als (i) Algemeen Nut Beogende Instelling, (ii) Vereniging zonder winstoogmerk (Association sans but lucratif (ASBL), (iii) Stichting (Fondation d' utilité publique), (iv) Social Impact Society met 100% impact-aandelen, (v) Internationale non-profitorganisatie.
Geregistreerd als een (i) vereniging (社團) geregistreerd bij het Identification Services Bureau (身份證明局) met een goedgekeurde subsidieaanvraag van het Social Welfare Bureau, Education and Youth Affairs Bureau of Labour Affairs Bureau.
Geregistreerd als (i) Vereniging, (ii) Buitenlandse vereniging, (ii) Vereniging van openbaar nut (iv) Niet-gouvernementele organisatie, (v) Stichting, (vi) Culturele vereniging, (vii) Vakbond.
Geregistreerd als een (i) gemeenschapsorganisatie, (ii) niet-gouvernementele organisatie (NGO) geregistreerd onder de Trustees Incorporation Act of de Companies Act, (iii) niet-gouvernementele organisatie (NGO) bij de Council for NGOs in Malawi ( CONGOMA)
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie en instelling die in aanmerking komt voor een fiscaal aftrekbare gift, (ii) Charitable Trust, (iii) Youth Society, (iv) Nonprofit Society, (v) Nonprofit Company limited by guarantee, (vi) Islamic Trust Schenking, (vii) Moskee.
Geregistreerd als (i) Liefdadigheidsorganisatie: (a) Overheidsinstanties en staatsinstellingen, (b) Openbare ziekenhuizen, (c) Openbare scholen (d) Eilandsraden (e) uit de lijst in het register hieronder; (ii) Vereniging; (iii) openbare instelling; (iv) Non-profitorganisatie
Geregistreerd als een (i) Vereniging van Openbaar Nut (association reconnues d'utilité publique) of Verklaarde Vereniging (association déclarées) bij het Ministerie van Territoriaal Bestuur of de staats-/districtsautoriteiten en die activiteiten van openbaar nut nastreven, (ii) Religieuze Vereniging of congregaties (verenigingen cultuelles et congrégations religieuses) geregistreerd bij het Ministerie van Territoriaal Bestuur.
Geregistreerd bij een van: (i) een belastingvrije filantropische organisatie of non-profitclub, (ii) een vrijwilligersorganisatie (VO).
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsinstelling; (ii) Religieus; (iii) Wetenschappelijk; (iv) Educatief; (v) Sociale organisatie; (i) binnenlandse non-profitorganisatie; (ii) buitenlandse non-profitorganisatie
Een deel van Frans grondgebied, controleer de definitie voor Frankrijk.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsinstelling goedgekeurd door de Mauritius Revenue Authority (MRA), (ii) Charitable Trust, (iii) Charitable Foundation, (iv) Association, (v) Andere non-profitorganisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Bevoegde Begunstigde, (ii) CLUNI-organisatie, (iii) Andere particuliere liefdadigheids- of hulporganisatie zonder winstoogmerk, (iv) Religieuze Vereniging.
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie die is opgericht bij handvest van de president, (ii) non-profitorganisatie die is aangewezen door middel van een passend uitvoeringsbesluit, (iii) internationale organisatie
Geregistreerd als een (i) openbare vereniging, (ii) openbare beweging, (iii) openbare instelling (iv) vereniging van openbare verenigingen, (v) stichting
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele stichting van openbaar nut, (ii) niet-gouvernementele vereniging van openbaar nut, (iii) religieuze organisatie bij de algemene autoriteit voor staatsregistratie en/of bij lokale of provinciale autoriteiten.
Geregistreerd als (i) Buitenlandse NGO (Strane NVO), (ii) Stichting (Fondacije), (iii) Vereniging (Udruzenja), (iv) Unie van Verenigingen (Savez udruzenja), (v) Vereniging van Stichtingen (Savez fondacija)
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Vereniging van Algemeen Nut, (ii) Andere Vereniging zonder winstoogmerk die voor algemeen nut werkt
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie (organizações não-governmentais) bij het ministerie van Justitie, waaronder een. Association (associaçõen), (ii) internationale ngo met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking.
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) Company Limited by Guarantee, (iii) andere niet-gouvernementele organisatie
Geregistreerd als een (i) Vrijwillige Vereniging, (ii) Trust bij de Meester van het Hooggerechtshof, of (iii) Sectie 21 Bedrijf (“bedrijf niet voor winst”) bij het Bedrijvenregistratiebureau, (iv) Organisatie goedgekeurd door de Minister van financiën
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) sociale organisatie die is goedgekeurd door de Social Welfare Council (SWC), (ii) een niet-gouvernementele organisatie die belastingvrijstelling heeft gekregen van de belastingdienst, (iii) een vereniging of organisatie (संस्थाहरु) die geen winst uitkeert die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut met de relevante autoriteit.
Geregistreerd als een (i) Nonprofit Association (Vereniging), (ii) Nonprofit Foundation (Stichting), (iii) Association or Foundation with public benefit organisation status (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) Church and other Religious Organisation (Kerkgenootschap en hun zelfstandige onderdelen).
Geregistreerd als een: (i) Non-profitorganisatie opgericht volgens de geldende wetgeving EN geregistreerd in Nieuw-Caledonië (Nouvelle-Caledonie) Juridische publicatie (Journal Officiel de la Nouevelle-Caledonie Associations of andere).
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsinstelling bij NZ Charities Services, (ii) non-profitorganisatie met belastingvrijstelling bij de Belastingdienst of (iii) Begunstigdeorganisatie.
Geregistreerd als (i) Burgerlijke Vereniging (asociaciones civiles), (ii) Stichting (fundaciones), (iii) Federaties (federaciones), (iv) Confederaties (confederaciones)
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) niet-gouvernementele organisatie, (iii) internationale non-profitorganisaties
Geregistreerd als (i) non-profitorganisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) vereniging met trustees van een rechtspersoon, of (iii) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zonder winstoogmerk.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) organisatie van algemeen belang, (ii) burgervereniging of andere vereniging zonder winstoogmerk, (iii) stichting zonder winstoogmerk, (iv) religieuze organisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) non-profitbedrijf (selskaper), (ii) stichting (Stiftelser), (iii) vereniging (Sammenslutninger), (iv) religieuze gemeenschap (livssynssamfunn), (v) organisatie die in aanmerking komt voor fiscaal aftrekbare donaties.
Geregistreerde non-profitorganisatie als een (i) liefdadigheidsorganisatie, (ii) professionele vereniging, (iii) Omani Women Association, (iv) community social club
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie (zoals een liefdadigheidsinstelling of trust voor algemeen nut), (ii) vereniging met liefdadigheidsdoeleinden (sectie 42 bedrijven), (iii) samenleving, (iv) vrijwillige instantie voor maatschappelijk welzijn, (v) internationale non-profitorganisatie -gouvernementele organisatie (INGO's).
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie met EIN en een geldig burgerservicenummer van Palau
Geregistreerd als een (i) Charitatieve Vereniging, (ii) Burgerlijke Organisatie geregistreerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Geregistreerd als (i) Religieuze verenigingen, (ii) Verenigingen van openbaar belang volgens het uitvoerend besluit 600 van 2005, (iii) Verenigingen van particulier belang zonder winstoogmerk volgens het uitvoerend besluit 524 van 2005, (iv) Stichtingen van particulier belang gereguleerd door wet 25 van 1995.
Geregistreerd als een (i) Incorporated Association, (ii) Trust, (iii) Company, (iv) Cooperative Society, (v) Incorporated Business Group.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder geregistreerd zijn als non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang en in het bezit is van juridische documentatie als bewijs, zoals een certificaat van NPO-registratie, civiel van het ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken
Geregistreerd als (i) Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Comité, (iv) Vereniging of Stichting goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare giften.
Geregistreerd als een (i) begunstigde instelling, (ii) andere niet-aandelenvennootschap zonder winstoogmerk.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Vereniging (stowarzyszenie), (ii) Stichting (fundacja), (iii) Algemeen Nut Beogende Instelling (organizacjami pożytku publicznego), (iv) Religieuze organisatie (organizacja religijna).
Geregistreerd als een (i) rechtspersoon van openbaar nut; (2) Particuliere instelling voor maatschappelijke solidariteit, (iii) Niet-gouvernementele organisatie, (iv) Religieuze organisatie, (v) Niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
Onderdeel van het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika. Raadpleeg de non-profitdefinitie voor de Verenigde Staten van Amerika.
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsverenigingen en stichtingen geregistreerd bij de RACA, (ii) particuliere stichtingen voor algemeen nut, (iii) andere verenigingen en non-profitorganisaties geregistreerd bij de MADLSA, (iv) sportclubs geregistreerd bij het Ministerie van Cultuur van Sport, (v)religieuze organisaties en awqaf geregistreerd bij het Ministerie van Awqaf en Islamitische Zaken.
Een deel van Frans grondgebied, raadpleeg de non-profitdefinitie voor Frankrijk.
Geregistreerd als (i) Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Federatie, (iv) Religieuze organisatie. Alle organisaties moeten zonder winstoogmerk opereren.
Geregistreerd als een (i) niet-commerciële organisatie, (ii) internationale niet-commerciële organisatie.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie van algemeen belang, (ii) internationale niet-gouvernementele organisaties, (iii) op geloof gebaseerde organisatie (FBO)
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie geregistreerd onder de geldende wet, (ii) Stichting, (iii) Vereniging
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie, (II) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij de Registry of Companies and Intellectual Property (ROCIP), (iii) Charitable International Trusts volgens de International Trusts Act
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Een overzees gebiedsdeel van Frankrijk - verwijs naar Frankrijk en de Franse definitie
Geregistreerd als een (i) non-profitbedrijf in overeenstemming met artikel 326 van de Companies Act (nr. 8 van 1994), (ii) non-profitbedrijf bij de griffier van bedrijven in overeenstemming met artikel 341 van de Companies Act die werkt voor algemeen nut, (iii) Company Limited by Guarantee, (iv) International Trust, (v) Friendly Societies, (vi) Cooperative Societies
Geregistreerd als een (i) Incorporated Society bij de Registrar of Incorporated Societies, (ii) Community-based organisatie (CBO's), (iii) Charitable Trust of Charitable Society volgens de Charitable Trusts Act 1965, (iv) Andere non-profitorganisatie opgericht door speciale wetgeving die het algemeen nut dient.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Algemeen Nut Beogende Vereniging (جمعيات النفع العام), (ii) Andere الجمعيات (iii) Vereniging (هلية) (iv) Stichting (المؤسسات اهلية), (v) Religieuze Organisatie (المنظ اسمية), (vi) ( اوقاف العامة )Awqaf (Public Islamic Trust Endowment
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie die is goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, (ii) een vereniging van openbaar nut door het ministerie van Binnenlandse Zaken; (iii) Stichting van Openbaar Nut door het Ministerie van Economie en Financiën, (iv) Vereniging zonder winstoogmerk gedeclareerd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Geregistreerd als een (i) organisatie die in aanmerking komt voor het ontvangen van fiscaal aftrekbare bijdragen (artikel 15 van de wet op de vennootschapsbelasting), (ii) stichting, (iii) vereniging, (iv) schenking, (v) andere non-profitorganisatie.
Geregistreerd als (i) Vereniging bij de Registrar of Associations, (ii) Stichtingen bij de Seychelles International Business Authority, (iii) Rode Kruisvereniging van de Seychellen.
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele belastingvrijgestelde organisatie bij de commissaris-generaal van de National Revenue Authority, (ii) niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Financiën en Economische Ontwikkeling (MoFED), (iii) Bedrijven met beperkte garantie volgens sectie 22 van de Companies Act en geregistreerd bij het bureau van de administrateur en griffier-generaal; (iv) Community-based Organization (CBO's) met het Ministerie van Sociale Zaken, Gender en Kinderzaken of relevante lokale overheid, (v) Internationale Niet-gouvernementele Organisatie.
Geregistreerd als (i) Instellingen met een openbaar karakter (IPC's), (ii) Liefdadigheid, (iii) Andere organisatie die op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (iv) Charitable Trust geregistreerd als rechtspersoon, (v) Maatschappij , (vi) Bedrijven met beperkte garantie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Vereniging (vereniging in het Nederlands), (ii) Stichting (Nederlands)
Geregistreerd als een (i) non-profitorganisatie, (ii) stichting, (iii) niet-investeringsfonds, (iv) burgerlijke vereniging, (v) Slowaaks Rode Kruis, (vi) kerk, religieuze samenleving en andere religieuze organisatie, (vii) Organisaties met een internationaal element.
Geregistreerd als een (i) Vereniging, (ii) Stichting, (iii) Particulier Instituut met een vergunning om deel te nemen aan diensten van openbaar nut, (iv) Religieuze gemeenschap geregistreerd bij het Ministerie van Cultuur.
Geregistreerd als een (i) Charitable Trust geregistreerd bij de Registrar of Companies, (ii) Cooperative Society, (iii) Belastingvrijgestelde organisatie volgens sectie 16(1) van de Income Tax Act, (iv) Andere non-profitorganisatie voor het publiek voordeel
Geregistreerd als een (i) lokale niet-gouvernementele organisatie geregistreerd onder de geldende wetgeving, (ii) internationale niet-gouvernementele organisatie, (iii) Somaliland niet-gouvernementele organisatie
Geregistreerd als een (i) Geregistreerde Sectie 18A Non-profitorganisatie, (ii) Algemeen Nut Beogende Instelling, (iii) Non-profitorganisatie, (iv) Non-profitbedrijf dat op non-profitbasis werkt voor het algemeen nut, (v) Non-profit Trust.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie, (ii) CBO, (iii) maatschappelijke organisatie, (iv) samenleving, (iv) vereniging.
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) stichting, (iii) coöperatie van sociale initiatieven, (iv) andere non-profitorganisatie zoals sportclub, federatie of beroepsvereniging, (v) organisatie van openbaar nut of (vi) religieuze organisatie.
Geregistreerd als een (i) Vrijwillige Maatschappelijke Dienstverleningsorganisatie, (ii) Vereniging, (iii) Stichting, (iv) Maatschappij
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) Stichting zonder winstoogmerk
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) Vereniging zonder winstoogmerk (Ideella föreningar), (ii) Stichting (Stiftelser), (iii) Geloofsgemeenschap.
Geregistreerd als een (i) Vereniging in het Zwitserse Burgerlijk Wetboek, (ii) Stichting (Stiftung) in het Zwitserse Burgerlijk Wetboek of (iii) Belastingvrijgestelde organisatie.
Geregistreerd als een (i) Sociale Vereniging, (ii) Public Endowed Foundation.
Geregistreerd als een (i) openbare vereniging, (ii) openbare stichting of organisatie, (iii) consumentencoöperatie, (iv) religieuze organisatie, (v) andere non-profitinstellingen of vakbond
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsorganisatie die is goedgekeurd voor fiscaal aftrekbare donaties, (ii) niet-gouvernementele organisatie, (iii) religieuze organisatie.
Geregistreerd als (i) van belasting vrijgestelde organisatie, (ii) algemeen nut beogende instelling, (iii) stichting, (iv) vereniging, (v) buitenlandse niet-gouvernementele organisatie.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie, (ii) internationale niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie, (iii) verenigingen die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut, (iv) religieuze organisatie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) van belasting vrijgestelde organisatie verleend door Zijne Majesteit in de Raad overeenkomstig artikel 11(f) van de wet op de inkomstenbelasting, (ii) Charitable Trust, (iii) Incorporated Societies bij de griffier van Incorporated Societies, (iv) Overige Non-profitorganisatie opgericht door speciale wetgeving
Geregistreerd als (i) liefdadigheidsorganisatie, (ii) non-profitorganisatie bij de griffier-generaal, (iii) non-profitorganisatie opgericht onder de Companies Act, (iv) samenleving
Geregistreerd als een (i) vereniging, (ii) netwerken van verenigingen, (iii) buitenlandse non-profitorganisatie. Alle organisaties moeten non-profit zijn voor algemeen nut.
Geregistreerd als (i) Stichting, (ii) Stichting met vrijgestelde status, (iii) Verenigingen, (iv) Sociale coöperaties die op non-profitbasis werken voor het algemeen nut.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) een vzw in het vzw-register bijgehouden door de vzw-toezichthouder (commissie financiële diensten) of (ii) een vennootschap zonder winstoogmerk opgericht en/of geregistreerd bij de griffier van vennootschappen overeenkomstig deel IVA van de vennootschapsverordening, als gewijzigd.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) niet-gouvernementele organisatie bij het National Bureau of NGOs, (ii) Trust and Foundation bij het National Bureau of NGOs, (iii) Community Based Organization bij de lokale overheid
Geregistreerd bij een van (i) liefdadigheidsorganisaties, (ii) openbare verenigingen, (iii) religieuze organisaties, (iv) internationale non-profitorganisaties.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder geregistreerd zijn als non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang en in het bezit is van juridische bewijsstukken, zoals een certificaat van NGO-registratie van de lokale overheid
Geregistreerd bij een (i) Engeland en Wales: Charity Commission, (ii) Noord-Ierland: NICC, (iii) Schotland: OSCR, of (iv) voor belastingvrijstelling met HMRC als liefdadigheidsinstelling.
Geregistreerd bij (i) IRS als vrijgesteld van federale inkomstenbelasting onder Sectie 501(c)(3) van de Amerikaanse Internal Revenue Code. Organisaties die momenteel niet in aanmerking komen: (i) Fiscaal gesponsorde organisaties die geen eigen 501(c)(3)-status hebben. (ii) Ondergeschikte organisaties met groepsvrijstelling moeten nog steeds een eigen erkenning van 501(c)(3) belastingvrijstelling verkrijgen van de IRS om in aanmerking te komen.
Geregistreerd als: (i) Burgerlijke Verenigingen, (ii) Coöperaties en (iii) Stichtingen
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) openbare vereniging, (ii) openbaar fonds, (iii) instelling, (iv) andere wettige vormen die door rechtshandelingen worden geboden.
Geregistreerd als een (i) liefdadigheidsvereniging, (ii) openbare stichting, (iii) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij de Vanuatu Financial Services Commission.
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als een (i) van belasting vrijgestelde organisatie (liefdadigheidsinstelling, sociale bijstand of andere non-profitinstelling), (ii) maatschappelijke organisatie, (iii) stichting.
Geregistreerd als een (i) particuliere instelling voor sociale hulp (SRE), (ii) liefdadigheidsfonds en sociaal fonds, (iii) internationale ngo (INGO), (iv) vereniging, (v) religieuze organisatie, (vi) wetenschappelijke en technologische organisatie (STO), (vii) Andere non-profitorganisatie.
Een deel van het grondgebied van de Verenigde Staten van Amerika, controleer de definitie voor de Verenigde Staten van Amerika.
Een overzees gebiedsdeel van Frankrijk - verwijs naar Frankrijk en de Franse definitie
De organisatie moet bij de lokale toezichthouder zijn geregistreerd als een non-profitorganisatie die werkt voor het algemeen belang, en in het bezit zijn van juridische documentatie als bewijs, zoals een NPO-certificaat
Geregistreerd als (i) niet-gouvernementele organisatie (NGO's), (ii) maatschappelijke organisaties (CSO), (iii) vereniging, (iv) stichting
Geregistreerd als (i) algemeen nut beogende instelling (ii) niet-gouvernementele organisatie, (iii) vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, (iv) maatschappij
Geregistreerd als een (i) particuliere vrijwilligersorganisatie, (ii) non-profit trust, (iii) non-profitbedrijven met beperkte garantie, (iv) religieuze groep, (v) internationale particuliere vrijwilligersorganisatie
2. Organisaties met een sociale impact met een missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang
 • Bestuursdocumenten waarin uw missie wordt uiteengezet en hoe al uw activiteiten zich richten op het realiseren van deze missie.
 • "Missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang" betekent een sociale, milieutechnische, culturele of economische missie die erop is gericht sociale problemen aan te pakken door het verbeteren van gemeenschappen, levenskansen van mensen of het milieu.
 • De bestuursdocumenten van uw organisatie moeten uw missie duidelijk uiteenzetten en aantonen dat al uw activiteiten zijn gericht op het realiseren van deze missie (in plaats van winst te maken).
3. Volksgezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen die ondersteunen bij de volksgezondheid
 • U moet bewijs kunnen tonen van uw status van volksgezondheid. De bepaling hiervan is naar goeddunken van Canva.