Richtlijnen inzake geschiktheid

Raadpleeg de onderstaande informatie over onze richtlijnen inzake geschiktheid voor ons non-profitprogramma.

Organisaties die in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

Om aangemerkt te worden als geverifieerde non-profitorganisatie moet deze:

 • erkend zijn als een goed doel of non-profitorganisatie door de lokale regelgevende instantie in het land waar u geregistreerd staat
 • actief zijn zonder winstoogmerk
 • actief zijn voor het openbaar belang

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor het non-profitprogramma van Canva

Geregistreerde goede doelen die in een van de onderstaande categorieën vallen, komen niet in aanmerking voor Canva for Nonprofits:

 • Wetgevend
 • Politieke activiteit
 • Overheid
 • Onderwijs, waaronder de crèche, peuterklas, kleuterklas, basis- en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs, universiteiten, beroepsonderwijs en technische school, alumnigroepen, studiebeurzen, studentenwelzijn, speciaal onderwijs, graduate- en professional school, studentendiensten, undergraduate-school, bijzondere school
  • Neem voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs een kijkje bij ons Canva for Education-aanbod
  • Neem voor hoger onderwijs en universiteiten een kijkje bij ons Canva for Campus-aanbod
 • Professionele sport
 • Financiële diensten
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Professionele organisaties en verenigingen
 • Beroepsopleiding
 • Onderlinge waarborgmaatschappij
 • Studentenverenigingen
 • Organisatie ten behoeve van werknemers/leden

Vereiste documentatie

Opmerking: de vereiste documentatie is afhankelijk van uw organisatietype.

1. Geregistreerde non-profitorganisaties (per land)

We zijn de samenwerking aangegaan met Percent om non-profitorganisaties te verifiëren, zodat deze toegang krijgen tot Canva for Nonprofits. Verschillende landen hebben verschillende vereisten voor ondersteunende documentatie. Voor de volledige vereisten voor elk land, zie Percent's richtlijnen voor verificatie zonder winstoogmerk.

2. Organisaties met een sociale impact met een missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang
 • Bestuursdocumenten waarin uw missie wordt uiteengezet en hoe al uw activiteiten zich richten op het realiseren van deze missie.
 • "Missie die consistent is met een algemeen of maatschappelijk belang" betekent een sociale, milieutechnische, culturele of economische missie die erop is gericht sociale problemen aan te pakken door het verbeteren van gemeenschappen, levenskansen van mensen of het milieu.
 • De bestuursdocumenten van uw organisatie moeten uw missie duidelijk uiteenzetten en aantonen dat al uw activiteiten zijn gericht op het realiseren van deze missie (in plaats van winst te maken).
3. Volksgezondheidsorganisaties en overheidsinstellingen die ondersteunen bij de volksgezondheid
 • U moet bewijs kunnen tonen van uw status van volksgezondheid. De bepaling hiervan is naar goeddunken van Canva.