Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Geschiktheidsvereisten voor onderwijs

Richtlijnen voor geschiktheid


Hier bij Canva vinden we dat leren een geschenk is. Daarom is Canva for Education gratis voor in aanmerking komende leerkrachten en studenten, over de hele wereld beschikbaar en niet beperkt tot een land.


Houd er rekening mee dat Canva for Education momenteel beschikbaar is voor (leerkrachten van) het basis- of voortgezet onderwijs. Het is op dit moment niet beschikbaar voor (leerkrachten van) het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).


Om toegang te krijgen tot Canva for Education, moet je momenteel actief zijn in een van de volgende rollen:

 • Een gecertificeerde leerkracht (in het basis- of voortgezet onderwijs) van een formeel geaccrediteerde school, die momenteel een onderwijspositie bekleedt
 • Een gecertificeerde schoolbibliothecaris (in het basis- of voortgezet onderwijs)
 • Een gecertificeerde onderwijsassistent of leerkracht (in het basis- of voortgezet onderwijs)
 • Een gecertificeerde leerplanspecialist (in het basis- of voortgezet onderwijs)
 • Een gecertificeerde docent op een technische school of een instelling voor beroepsonderwijs, met leerlingen in het basis- of voortgezet onderwijs (of gelijkwaardig)

De volgende organisaties hebben ook toegang tot Canva for Education:

Door de overheid erkend, officieel geaccrediteerd:

 • Scholen in het basis- of voortgezet onderwijs
 • Schooldistricten
 • Ministerie van onderwijs
 • Andere algemene schoolsystemen


Hoelang heb ik toegang tot Canva for Education?

Zolang je een actieve en in aanmerking komende leerkracht of organisatie bent. Alle gebruikers van Canva for Education krijgen elke 3 jaar een verzoek om hun gegevens opnieuw te verifiëren.


Wie kan geen toegang krijgen tot Canva for Education?

 • Gediplomeerde leerkrachten (in het basis- of voortgezet onderwijs), die momenteel geen onderwijsposities bekleden
 • Openbare bibliothecarissen - bijvoorbeeld bibliothecarissen in stad of gemeente
 • Assistenten op kleuterschool of kinderdagverblijf
 • Onderwijzers van thuisonderwijs die niet in het bezit zijn van een licentie of momenteel niet in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs werken.
 • Privé-, vrijwillige of online-leraren
 • Hogescholen, universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs, met inbegrip van docenten en personeel
 • Hogeschool- en universiteitsstudenten
 • Instellingen voor voortgezet onderwijs
 • Instellingen voor volwassenenonderwijs
 • Organisaties die buitenschoolse activiteiten aanbieden
 • Non-profitorganisaties die niet rechtstreeks lesgeven (let op: Canva biedt ook een non-profitprogramma met eigen richtlijnen voor geschiktheid aan)
 • Startende ondernemingen in een vroeg stadium met een educatieve focus
 • Ouders van kinderen die onderwijs volgen (in het basis- of voortgezet onderwijs)


Hoe kan ik bewijzen dat ik in aanmerking kom voor Canva for Education?

Als je je registreert voor Canva for Education met een geverifieerd e-maildomein voor het onderwijs, krijg je meteen toegang.


Heb je geen geverifieerd e-mailadres? Geen enkel probleem. Upload dan een foto of een gescande kopie van een van deze goedgekeurde documenten, en we zullen je aanvraag binnen 48 uur beoordelen.


Goedgekeurde documenten

Officiële lerarenidentificatie waaruit de huidige status blijkt, bijv.:

 • Foto of scan van een licentie/certificering waarop de onderwijsbevoegdheid is aangegeven
 • Foto of scan die een arbeidssituatie op een school aantoont, bijv. arbeidsbrief, loonstrook
 • Foto of scan van schoolidentificatie met vermelding van onderwijsstatus
 • Document waaruit blijkt dat een organisatie de status heeft van door de overheid erkende, officieel geaccrediteerde onderwijsinstelling (in het basis- of voortgezet onderwijs)