Naleving

Onze beleidsregels voor de naleving van wereldwijde voorschriften is hier te vinden.

Antiomkopings- en anticorruptiebeleid

Dit beleid voorziet in richtlijnen voor werknemers van Canva om de naleving van wereldwijde antiomkopingswetten te garanderen.

Anti-slavernijverklaring

Deze verklaring bevat een uiteenzetting van de acties die Canva onderneemt om de risico's van moderne slavernij in haar bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketen aan te pakken.

Toegankelijkheid/508-naleving

Op deze pagina wordt een toelichting gegeven over de toegankelijkheidsinspanningen van Canva en bevat onze meest recente VPAT-samenvatting.

Privacy

Meer informatie over de manier waarop Canva uw gegevens verwerkt en de wereldwijde privacywetten naleeft is hier te vinden.

Ga naar de pagina Privacy

Privacy

Meer informatie over de manier waarop Canva uw gegevens verwerkt en de wereldwijde privacywetten naleeft is hier te vinden.

Ga naar de pagina Privacy

Beveiliging

Hier vindt u meer informatie over hoe Canva uw gegevens veilig houdt.

Ga naar de pagina Veiligheid

Beveiliging

Hier vindt u meer informatie over hoe Canva uw gegevens veilig houdt.

Ga naar de pagina Veiligheid