Trust voor Education

Hier zijn onze certificeringen, overeenkomsten en aanvullende informatie te vinden ter bescherming van de gegevens van studenten in Canva for Education.

Amerikaanse certificeringen

FERPA-gecertificeerd

Canva for Education is gecertificeerd in overeenstemming met FERPA.

Canva for Education en ons privacybeleid zijn ontwikkeld in overeenstemming met de verantwoordelijkheden van Canva onder de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ter bescherming van persoonlijke informatie in de onderwijsdossiers van studenten. Wij stemmen ermee in met elke school en elk district samen te werken om gezamenlijk de naleving van de FERPA-voorschriften ter bescherming van de vertrouwelijkheid van onderwijsdossiers te garanderen en om ambtenaren op scholen, ouders en in aanmerking komende studenten de mogelijkheid te bieden dergelijke dossiers te openen en te raadplegen, en om verdere bekendmaking van persoonlijke informatie uitsluitend te beperken tot waar nodig om de onderwijsdoelstellingen van de school te ondersteunen.

Canva is FERPA-gecertificeerd door iKeepSafe.

COPPA-gecertificeerd

Canva for Education is gecertificeerd in overeenstemming met COPPA.

Canva voldoet aan COPPA omdat er niet bewust persoonlijke informatie van een kind jonger dan 13 jaar wordt verzameld tenzij een school of district ons toestemming heeft gegeven dergelijke informatie te verzamelen om onderwijsdiensten te kunnen leveren. In overeenstemming met COPPA vertrouwt Canva op de school of het district om de juiste toestemming en autorisatie te verlenen (of te verkrijgen van een ouder of voogd) voor het gebruik van onze diensten door een student jonger dan 13 jaar oud en voor het verzamelen en gebruiken van gegevens van studenten door Canva met als doel het leveren van onderwijsdiensten en voor geen enkel ander commercieel doel.

Canva is COPPA-gecertificeerd door iKeepSafe.

Aanvullende informatie

Aanvullende voorwaarden Canva for Education

Deze voorwaarden zijn van toepassing op scholen en districten, en omvatten de meest voorkomende contractuele wijzigingen verzocht door onderwijsinstellingen ten aanzien van de gebruikersvoorwaarden van Canva.

Gegevenselementen Canva for Education

Deze pagina bevat het beperkte aantal gegevenselementen dat van studenten, onderwijzers en beheerders wordt verzameld om Canva for Education te kunnen aanbieden.

Nationale overeenkomst gegevensprivacy en nalevingsverklaring staatswet

Canva heeft de nationale overeenkomst gegevensprivacy ondertekend, evenals verschillende addenda op staatsniveau. Deze pagina bevat meer informatie over deze overeenkomsten en legt uit hoe uw school of district een bestaande nationale overeenkomst gegevensprivacy kan ondertekenen.