• Privacy

Privacy

Uw privacy is ongelooflijk belangrijk voor ons. Een van onze kernwaarden is 'Wees een goed mens' en dit is van toepassing op alles wat we doen, inclusief de manier waarop we uw informatie verwerken. We waarderen het u ons uw informatie toevertrouwt en we erkennen de belangrijke verantwoordelijkheid die wij hebben onze deze informatie veilig te houden.

Hoe we uw privacy respecteren

 • U heeft de controle - Gebruikers kunnen hun gegevens verwijderen of downloaden via de accountinstellingen en andere privacyverzoeken (zoals toegang tot hun gegevens) indienen via privacy@canva.com. Wij houden ons aan de wetten die toestemming voor marketing en tracking vereisen, en bieden de mogelijkheid om u uit te schrijven.
 • Strikte interne beleidsregels - Over de manier waarop we gebruikersgegevens verwerken, beveiligen en bewaren, en reageren op incidenten. We houden tevens actuele gegevens bij over onze activiteiten ten aanzien van gegevensverwerking en gegevensstromen.
 • Waarborgen voor buitenlandse overdrachten - Wanneer Canva uw gegevens overdraagt naar een andere locatie dan waar u woont (met name als deze locatie minder strikte privacywetten heeft), zorgen we ervoor dat er adequate technische, organisatorische en contractuele voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
 • Transparantie inzake gegevens en privacy - In ons privacybeleid wordt nauwkeurig uiteengezet hoe we uw gegevens gebruiken. We verstrekken ook regelmatig transparantieverslagen over verzoeken die we ontvangen van overheidsinstanties om toegang te krijgen tot gegevens van gebruikersaccounts.
 • Effectbeoordelingen gegevensbescherming - Onze praktijken zijn gestoeld op ingebouwde privacy, waarbij nieuwe producten en projecten met een privacyrisico worden beoordeeld op eventuele effecten.

Veelgestelde vragen - Privacy

Canva slaat uw gegevens op in de Verenigde Staten.

Canva is een wereldwijd bedrijf met personeel over de hele wereld. De gegevens worden verwerkt door groepsleden van Canva in Australië, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Europa en de Verenigde Staten in overeenstemming met de overeenkomst gegevensoverdracht die binnen onze hele groep geldt.

We worden ondersteund door diverse wereldwijd gerespecteerde dienstverleners over de hele wereld die ons helpen Canva aan u te leveren. We vereisen dat zij een overeenkomst gegevensverwerking aangaan met Canva.

Deze overeenkomsten zijn ontwikkeld om te voldoen aan alle privacywetten die de gegevens van onze gebruikers over de hele wereld beschermen. Voor onze gebruikers in Europa en het Verenigd Koninkrijk bevatten deze overeenkomsten de EU standaard contractuele clausules(opens in a new tab or window) en het VK addendum internationale gegevensoverdracht(opens in a new tab or window). We voeren tevens effectenbeoordelingen van overdrachten uit bij leveranciers die persoonsgegevens uit Europa en het Verenigd Koninkrijk ontvangen om de technische en organisatorische maatregelen te beoordelen, naast een grondig onderzoek naar de beveiliging.

Ja. We hebben een team van specialisten in Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en de Filippijnen, en een netwerk van adviseurs over de hele wereld die ervoor zorgen dat we een veilig en betrouwbaar platform bouwen.

Uw ontwerpen zijn standaard ingesteld op ons hoogste privacyniveau. Dit betekent dat alleen mensen die zijn toegevoegd aan een ontwerp dit kunnen openen. Iedereen die niet is toegevoegd, moet toegang aanvragen.

U kunt het privacyniveau van uw ontwerpen bijwerken, zodat iedereen met een koppeling deze kan openen. U kunt ook een koppeling voor alleen-bekijken gebruiken, waarmee iedereen op het internet met de koppeling of de URL uw ontwerp kan openen. Omdat koppelingen doorgestuurd of op internet geplaatst kunnen worden door ontvangers, raden we u aan geen vertrouwelijke informatie in de ontwerpen op te nemen als deze instellingen zijn ingeschakeld.

Voor meer informatie over de privacy-instellingen van ontwerpen, leest u ons hulpartikel hier(opens in a new tab or window).

Canva is toegewijd aan het garanderen van de veiligheid van studenten en onderwijzers bij het gebruik van Canva for Education. We zijn een vertrouwde partner voor scholen en districten, en we streven naar het voldoen aan of overtreffen van onze nalevingsverplichtingen ten aanzien van gegevens van studenten onder de toepasselijke wetgeving. Canva for Education en ons privacybeleid zijn ontwikkeld in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden onder de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) en de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), en onze naleving is gecertificeerd door iKeepSafe(opens in a new tab or window).

Canva heeft de nationale overeenkomst gegevensprivacy van de Verenigde Staten (opgesteld door het Student Data Privacy Consortium) ondertekend, evenals deze modelovereenkomst met een aantal staten in de Verenigde Staten. Voor staten of districten die de nationale overeenkomst gegevensprivacy niet hebben ondertekend, heeft Canva een Addendum over gegevensverwerking(opens in a new tab or window) opgesteld dat automatisch in uw overeenkomst met ons wordt geïntegreerd. Daarnaast beoordeelt Canva de overeenkomsten inzake gegevensprivacy en gegevensuitwisseling op staats- of districtsniveau. Voor informatie over het aangaan van een nationale overeenkomst gegevensprivacy met Canva of het verstrekken van een overeenkomst voor beoordeling kunt u een e-mail sturen naar edu-experts@canva.com. Als u er klaar voor bent om Canva te gaan gebruiken, gaat u naar: https://www.canva.com/education/(opens in a new tab or window)

Voor klanten van Canva Team hebben we een Addendum over gegevensverwerking(opens in a new tab or window) toegevoegd aan Canva Teams dat automatisch in uw overeenkomst met ons wordt geïntegreerd.

Namens onze klanten in Europa en het Verenigd Koninkrijk treden we op als gegevensverwerker in verband met persoonsgegevens binnen uw Team. Om ervoor te zorgen dat u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen, bevat het addendum over gegevensverwerking de volgende informatie:

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Canva via privacy@canva.com(opens in a new tab or window).

Onze plaatselijke vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is:

European Data Protection Office UK (EDPO UK)

8 Northumberland Avenue,

London WC2N 5BY, Verenigd Koninkrijk

info@edpo.com(opens in a new tab or window).

Onze plaatselijke vertegenwoordiger in de Europese Economische Ruimte is:

European Data Protection Office (EDPO)

Regus Block 1, Blanchardstown Corporate Park,

Ballycoolen Road, Blanchardstown,

Dublin, D15 AKK1, Ierland.

info@edpo.com(opens in a new tab or window).

Canva AI

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens te beschermen heel serieus. Daarom willen we transparant zijn over het privacybeleid, de praktijken en de technologieën die we implementeren om je gegevens te beveiligen.

Om te garanderen dat jij altijd de controle houdt over hoe wij jouw gegevens gebruiken, introduceerden we twee nieuwe privacyinstellingen die je zelf kunt beheren. Eén instelling heeft betrekking op je algemene gebruiks- en activiteitsgegevens, terwijl de andere instelling verband houdt met je gebruikerscontent. Met deze nieuwe instellingen kun je kiezen welk soort gegevens je graag met ons wilt delen en hoe we ze wel of niet mogen gebruiken om AI te trainen.

Geen nood, je kunt de manier waarop wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken altijd wijzigen en beheren via de pagina Privacyinstellingen(opens in a new tab or window), waar je jouw voorkeuren op elk ogenblik kunt bijwerken.

Veelgestelde vragen - Gebruik van gegevens om Canva AI te trainen

Canva traint zijn AI niet met je gebruikerscontent, tenzij jij die instelling inschakelt in je Privacyinstellingen(opens in a new tab or window).

Wij ontwikkelen onze AI-functies door een gecombineerd gebruik van:

 • Content afkomstig van ontwerpers die deel uitmaken van het Canva Creators(opens in a new tab or window)-programma en die daar toestemming voor hebben gegeven. Voor de komende drie jaar hebben we $ 200 miljoen gereserveerd voor Canva Creators en Creator-gedreven AI: zo bezorgen we onze Creators een goede inkomstenstroom terwijl ze helpen de creativiteit van miljoenen mensen overal ter wereld aan te wakkeren.
 • Gelicentieerde content van stock media-bedrijven en andere partners. Inzenders, creatieve professionals en agentschappen ontvangen royalty's voor deze licentiëring.
 • Content met een vrije licentie.
 • Gebruikerscontent van onze gebruikers die nadrukkelijk hun toestemming hebben gegeven en die zich expliciet hebben aangemeld om Canva te helpen betere AI-functies te bouwen.
 • Algemeen gebruik en algemene activiteit van onze gebruikers die zich niet hebben afgemeld. Dit omvat zaken zoals ontwerpmetadata, bijvoorbeeld welke kleur- en lettertypecombinaties populair zijn binnen onze gemeenschap, maar ook andere geanonimiseerde informatie die hieronder wordt beschreven. Maar nog belangrijker: jouw privé-ontwerpcontent zit hier niet bij inbegrepen en je kunt er op elk moment voor kiezen om deze optie uit te schakelen.

Ons scala aan AI-functies wordt aangedreven door een verscheidenheid aan modellen en technologieën, waaronder opensource-modellen die door onze partners zijn ontwikkeld. Zonder uitdrukkelijke toestemming staan wij onze partners niet toe om modellen te trainen met gebruikerscontent.

Algemene gebruiks- en activiteitsgegevens bevatten wel informatie over hoe mensen Canva gebruiken, maar bevatten nooit je gebruikerscontent. Algemene gebruiks- en activiteitsgegevens bevatten zaken zoals:

 • metadata over ontwerpen, zoals hoe mensen lay-outs, kleuren en lettertypes gebruiken;
 • analytische elementen, zoals welke functies je gebruikt en op welke knoppen je klikt;
 • zoekopdrachten, zoals naar welke sjablonen en illustraties mensen op zoek gaan;
 • prompts die instructies of opdrachten zijn, zoals prompts die in Magic Edit worden ingevoerd (maar de foto die je aan het bewerken bent zit hier niet bij inbegrepen).

We gebruiken deze informatie als hulp om betere producten en functies te bouwen. Door bijvoorbeeld te weten wat de populairste lettertypes zijn, kunnen we betere lettertypecombinaties en suggesties bieden. In de Privacyinstellingen(opens in a new tab or window) kun je er op elk ogenblik voor kiezen om je af te melden voor het delen van deze gegevens.

Jouw content omvat elementen zoals de tekst in je ontwerpen, media die jij uploadt en content-gebaseerde prompts die je invoert (we verwijzen hiernaar als jouw 'gebruikerscontent'). De foto's en video's die je invoert via Magic Video of de prompts die je gebruikt voor Magic Write, worden bijvoorbeeld als content-gebaseerde prompts beschouwd. Standaard gebruiken we deze informatie niet om onze AI-producten te trainen en we geven ook geen toestemming aan derden om dat te doen. Indien je dat wenst, kun je het delen van deze informatie wel inschakelen om ons te helpen Canva te verbeteren, maar dat is volledig optioneel.

Wil jij ons helpen betere producten te bouwen en besluit je daarom het delen van informatie in te schakelen? We beseffen dat het om gevoelige informatie gaat: daarom gelden er strikte controles en beleidslijnen die ontworpen werden om jouw privacy te beschermen.

Jij kunt de manier waarop we jouw gegevens gebruiken voor productverbetering beheren via de Canva-pagina Privacyinstellingen(opens in a new tab or window), waar je je voorkeuren kunt bijwerken. Je kunt deze voorkeuren op elk ogenblik wijzigen.

Zo geef je Canva toestemming om jouw gebruikerscontent te gebruiken:

 1. Log in op je Canva-account.
 2. Ga naar ‘Accountinstellingen’ en klik op het tabblad ‘Privacyinstellingen’.
 3. Zoek het onderdeel met de titel 'Je content op Canva wordt niet gebruikt om AI te trainen, tenzij je dit inschakelt' en schakel de schakelaar in.

Zo beheer jij hoe Canva je algemene gebruiks- en activiteitsgegevens gebruikt:

 1. Log in op je Canva-account.
 2. Ga naar ‘Accountinstellingen’ en klik op het tabblad ‘Privacyinstellingen’.
 3. Zoek het onderdeel met de titel ‘Canva baseert zich op je algemene gebruik en activiteit om AI-functies te verbeteren, tenzij je dit uitschakelt’ en schakel de schakelaar uit.

Canva Creators hebben de volledige controle over hoe hun content en gegevens worden gebruikt. Creators kunnen zich afmelden bij het Canva AI-trainingsproces door op elk ogenblik via het Ondersteuningsformulier voor ontwerpers(opens in a new tab or window) hun voorkeuren bij te werken.

‘Wees een goed mens’ is een van onze Canva-kernwaarden en die geldt ook voor de manier waarop we je gegevens behandelen. Jouw privacy is bijzonder belangrijk voor ons. In ons Trust Center kun je meer lezen over hoe wij voor de privacy(opens in a new tab or window) en veiligheid(opens in a new tab or window) van jouw gegevens zorgen.

Standaard staan we niet toe dat derden AI trainen met jouw content. Geef je Canva echter de toestemming om jouw gebruikerscontent te gebruiken voor het trainen van AI, dan kunnen we jouw gebruikerscontent af en toe delen met vertrouwde derdenpartners die ons helpen met de optimalisering van onze AI-producten. Wees gerust: we hebben deze derden nauwkeurig gescreend en we passen strikte maatregelen en beleidslijnen toe om de veiligheid en privacy van jouw gegevens te garanderen.

Bij Canva for Education-gebruikers zijn de privacyinstellingen uitgeschakeld. Dit betekent dat Canva for Education-gebruikers deze privacyinstellingen niet kunnen in- of uitschakelen. Canva traint niet met de gebruikerscontent van leerlingen die Canva for Education gebruiken en voor deze gebruikers hebben we het onmogelijk gemaakt om deze privacyinstelling in te schakelen.

Gebruikers met een Canva for Teams-account zullen zien dat deze optie in de Privacyinstellingen momenteel uitgeschakeld is. Alleen je teambeheerder kan deze instelling wijzigen en beheren. Binnenkort zal het mogelijk zijn om deze optie in te schakelen; we brengen je op de hoogte zodra het zover is. Dit betekent dat we jouw gebruikerscontent niet gebruiken om AI te verbeteren en te trainen; we staan dit ook niet toe aan derden.

Nee. Kies je ervoor om een app van derden te gebruiken die beschikbaar is op canva.com/apps, dan gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die derde. We raden je aan om na te gaan hoe de derde partij jouw gegevens en gebruikerscontent gebruikt voordat je de app van die derde gaat gebruiken.

Certificaten van overeenstemming

FERPA-conform
COPPA-conform