Maaloo browserii keessan haaromsaa


Akka fokkaatutti browserii moofaa fi hin deegaramne fayyadamaa jirta. Canvatti gamaduu itti-fufuudhaaf, maaloo kutaa browserii isaa haaraa haaromsaa:

Canva for Android or iOS argachudhaaf akka filaannotti armaa bira cuuqaasa.
Yookan waa'ee Canva baruudhaaf asitti cuqaasi.