Maaloo browserii keessan haaromsaa


Akka fokkaatutti browserii moofaa fi hin deegaramne fayyadamaa jirta. Canvatti gamaduu itti-fufuudhaaf, maaloo kutaa browserii isaa haaraa haaromsaa:

Canva for Android or iOS argachudhaaf akka filaannotti armaa bira cuuqaasa.
Akka filannootti, waa'ee Canva caalaatti yoo barbaadde asirratti cuqaasi