Wytyczne dotyczące kryteriów wyboru

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać nasze wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji do naszego programu dla organizacji non-profit.

Organizacje, które NIE kwalifikują się do programu Canva dla organizacji non-profit

 • Nie kwalifikują się organizacje, które nie mają statusu 501(c)3, lecz oznaczenie 501(c)4, 501(c)6 lub inny status organizacji non-profit.
 • Szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe i uniwersytety. Dopuszczalne wyjątki obejmują niezależne szkoły społeczne. Zapoznaj się z naszą ofertą Canva dla oświaty.
 • Stowarzyszenia handlowe i branżowe bez celów charytatywnych lub działań na rzecz osób niebędących członkami
 • Organizacje polityczne i pracownicze
 • Podmioty indywidualne

Organizacje, które KWALIFIKUJĄ się do programu Canva dla organizacji non-profit

 1. Zarejestrowane organizacje non-profit
 2. Organizacje społeczne, których misja jest spójna z korzyścią publiczną lub społeczną
 3. Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego

Wymagana dokumentacja

Uwaga: wymagana dokumentacja różni się w zależności od typu organizacji.

1. Zarejestrowane organizacje non-profit (na podstawie krajów)

Stany Zjednoczone
 • Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego (według uznania firmy Canva)
 • Organizacje objęte wyłączeniem grupowym (np. Kościoły) muszą nadal uzyskać uznanie statusu 501(c)(3) będącego podstawą do zwolnienia podatkowego z amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS).
Kanada
 • Kanadyjskie organizacje charytatywne zarejestrowane w kanadyjskim urzędzie podatkowym (CRA)
 • Kanadyjskie federalne organizacje non-profit zarejestrowane w agencji rządowej Industry Canada
 • Kanadyjskie federalne organizacje non-profit zarejestrowane w agencji rządowej Industry Canada
Argentyna
 • Zaświadczenie rejestracji stowarzyszenia/fundacji wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (IGJ Reg)
 • Cywilne/uproszczone zaświadczenie o rejestracji wydane przez urząd podatkowy Administracion Federal De Ingreos Publicos, Certyfikat Praw Człowieka – numer CN
Australia
 • Organizacje charytatywne zarejestrowane w australijskiej organizacji charytatywnej i komisji non-profit (ACNC)
 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla organizacji non-profit zgodnie z definicją ATO.
Austria
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
Bangladesz
 • Rejestracja w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Rodzinnej
 • Rejestracja w Ministerstwie Opieki Społecznej jako Organizacja Rozwoju Społecznego
Belgia
 • Zaświadczenie rejestracji; Rząd Belgii – holenderski: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Zaświadczenie rejestracji; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Bermudy
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Kierownika Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
BOLIWIA
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez urząd Director General del Registro de Asocaciones lub Zaświadczenie o rejestracji fundacji wydane przez urząd Fundaciones Sins Fines de Lucro
BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • Minister Sprawiedliwości, Zaświadczenie o rejestracji OPP/Stowarzyszenia, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Botswana
 • Zarejestrowane stowarzyszenia / organizacje non-profit (OPP), firmy prowadzące działalność opisaną w art. 31 Ustawy o spółkach z 2007 r., z późniejszymi zmianami lub fundusze powiernicze działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Brazylia
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń, fundacji, OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
Bułgaria
 • Osoby prawne non-profit działające na rzecz pożytku publicznego (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Burkina Faso
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Kamerun
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Radę Ministrów, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Chile
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
Kolumbia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Izby Handlu
Kostaryka
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
Cypr
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Czechy
 • Zaświadczenie o rejestracji jako fundacja, darowizny z rejestru fundacji, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Dania
 • Stowarzyszenia (foreninger), fundacje (stiftelser), instytucje (institutioner) lub wspólnoty religijne (religiøse samfund) zatwierdzone przez Ministerstwo Podatków
Ekwador
 • Numer rejestracyjny organizacji charytatywnej wydany przez urząd IRS
Egipt
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Estonia
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez sądy krajowe, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Finlandia
 • Stowarzyszenia non-profit (rekisteröity yhdistys), fundacje (säätiöt) lub wspólnoty religijne (uskonnollinen yhdyskunta) zarejestrowane w Krajowej Radzie ds. Patentów i Rejestracji.
Francja
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe utworzone na mocy ustawy „Association Loi 1901” lub „Fondation Loi 1987” i zarejestrowane w rejestrze „Journal Officiel des Associations” lub jakiejkolwiek innej francuskiej publikacji prawniczej.
Niemcy
 • Stowarzyszenia, fundacje lub inne osoby prawne non-profit, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (Gemeinnützigkeit), organizacji charytatywnej (Mildtaetigkeit) lub organizacji religijnej (Kirchliche) i/lub działają na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Ghana
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Departament Sekretarza Generalnego, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Grecja
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Ministerstwo Finansów, Dziennik Ustaw, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Gwatemala
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP/NGO wydane przez samorząd lokalny
Gujana
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP/NGO wydane przez samorząd lokalny
Honduras
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń, fundacji, OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
SRA Hongkong (Chiny)
 • Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe lub fundusze powiernicze utworzone na mocy aktu lub w inny sposób i zatwierdzone jako organizacje charytatywne przez urząd skarbowy (Inland Revenue Department) zgodnie z art. 88 ustawy o podatku dochodowym (Inland Revenue Ordinance).
Węgry
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP wydane przez właściwy sąd rejestrowy, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Indie
 • Zaświadczenie o rejestracji funduszu powierniczego lub towarzystwa
Indonezja
 • Fundacje (Yayasan) lub stowarzyszenia (Perkumpulan) zatwierdzone jako osoby prawne przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka (Ministry of Law and Human Rights)
Irlandia
 • Numer CHY wydany przez Urząd Skarbowy, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Izrael
 • Numer „AMUTA” wydany przez urząd State of Israel Registrar, Zaświadczenie o rejestracji OPP
Włochy
 • Zaświadczenie o rejestracji jako „Onlus” lub „Cooperative Sociale”, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Jamajka
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, numer „TRN” wydane przez Ministerstwo Finansów
Japonia
 • Określone korporacje non-profit (OPP) certyfikowane przez rząd prefektury lub kancelarię rządu
 • Organizacje opieki społecznej zarejestrowane w rządzie prefektury i/lub Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej
 • Stowarzyszenia i fundacje interesu publicznego upoważnione przez Komisję ds. Interesu publicznego; lub stowarzyszenia spółek (General Incorporated Associations) (non-profit) działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Jordania
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego, Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone)
Kazachstan
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP wydane przez Ministra Sprawiedliwości, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Kenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO wydane przez Rząd Kenii, Statut i Umowa Stowarzyszenia
KOREA
 • Zaświadczenie o rejestracji jako stowarzyszenie, fundacja, OPP wydane przez samorząd lokalny
Łotwa
 • Zaświadczenie o rejestracji fundacji wydane przez Rejestr Państwowy
Litwa
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez samorząd lokalny
Luksemburg
 • Zarejestrowane stowarzyszenia non-profit (associations sans but lucratif – ASBL) lub fundacje (fondations).
Malezja
 • Statut Stowarzyszenia, Zaświadczenie o rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń (ROS), Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane na mocy ustawy o podatku dochodowym
Malta
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez Ministerstwo Finansów
Meksyk
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub Rejestr Podatników, Rejestracja jako społeczeństwo/stowarzyszenie obywatelskie wydane przez Administrację publiczną lub Rejestr Federalny
MOŁDAWIA
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Maroko
 • Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone na j. angielski)
Namibia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP z Lokalnego Urzędu Rejestracji Firm
Holandia
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe z organizacjami pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI)
 • Status zwolnienia z podatku wydany przez instytucję promująca opiekę społeczną (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI)
 • Fundacje (stichtingen) lub stowarzyszenia (verenigingen) prowadzące działalność pożytku publicznego; lub kościoły lub inne organizacje religijne (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Nowa Zelandia
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe wymienione w rejestrze Charities Commission.
Nikaragua
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Organizacji świadczeń Socjalnych, Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego wydane przez urząd Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada lub Indesol
Nigeria
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
IRLANDIA PÓŁNOCNA
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, Numer XO/XN/XR wydany przez brytyjski urząd podatkowy (HMRC)
Norwegia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez samorząd lokalny
Pakistan
 • Ustawa o zwolnieniu z podatku, zatwierdzona przez urząd Office of Commissioner of Inland Revenue
AUTONOMIA PALESTYŃSKA
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez urząd Autonomii Palestyńskiej
Panama
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Stowarzyszenia Obywatelskiego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Rejestr Federalny
Paragwaj
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Stowarzyszenia Obywatelskiego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
Peru
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych, Zwolnienie z podatku
Filipiny
 • Rejestracja w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zdolność do określenia statusu non-stock, non-profit na podstawie dokumentów regulujących, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydanego przez Biuro Podatkowe (BIR) i/lub akredytacji wydanej przez Radę Filipin dla certyfikacji organizacji pozarządowych (PCNC).
Polska
 • Organizacje Pożytku Publicznego, fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Portugalia
 • Karta rejestracyjna „Pessoa Colectiva”, zaświadczenie o rejestracji wydane przez Ministerstwo Finansów
Portoryko
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Departament Skarbu, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Rumunia
 • Organizacje muszą być zarejestrowane jako stowarzyszenia, fundacje, federacje lub stowarzyszenia wyznaniowe i działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Rosja
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Podatkowe, Ustawa o rejestracji podmiotów prawnych, Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone)
Rwanda
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez Narodową Służbę Bezpieczeństwa lub jako NGO wydane przez urząd Rwanda Directoriate, Statut i Umowa Stowarzyszenia
SAN SALVADOR
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Departament Skarbu, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
SZKOCJA
 • Zarejestrowane stowarzyszenia lub fundacje utworzone na podstawie Art. 15(1) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Serbia
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe zarejestrowane przez urząd Commissioner of Charities i/lub posiadające status instytucji o charakterze publicznym (IPC).
Singapur
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego, Statut i Umowa Stowarzyszenia, Zaświadczenie o założeniu spółki nieposiadającej kapitału zakładowego
Republika Południowej Afryki
 • Stowarzyszenia, fundacje lub spółdzielnie podlegające odliczeniu od podatku zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie Kultury, Edukacji i Sportu.
Hiszpania
 • Zaświadczenie o rejestracji organizacji charytatywnej z numerem „SCXXXXX” wydane przez urząd Office of Scottish Charity, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Szwecja
 • Stowarzyszenia, fundacje lub wspólnoty wyznaniowe uprawnione do zwolnienia z podatku dochodowego na mocy rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym i/lub działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Szwajcaria
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, „Gemeinnuetzigkeit”, „Stiftung”, numer CH
Tajwan
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe posiadające notarialne zaświadczenie osoby prawnej i licencjonowane przez departament rządu centralnego; lub organizacje lokalne licencjonowane przez odpowiednie władze regionalne miasta lub powiatu.
Tajlandia
 • Zarejestrowane w urzędzie National Cultural Affairs Commission w Tajlandii w Ministerstwie Kultury, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Turcja
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP lub organizacji pożytku publicznego wydane przez Radę Ministrów, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Uganda
 • Statut rejestracji NGO z 1989 r., Rejestracja NGO wydana przez Urząd Komisarza, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez samorząd lokalny
Wielka Brytania
 • Numer rejestracyjny organizacji charytatywnej nadany przez urząd Charity Commission, numer rejestracyjny CIC nadany przez organ regulacyjny CIC, Statut i Umowa Stowarzyszenia
Urugwaj
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń obywatelskich, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez samorząd lokalny
WENEZUELA
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń obywatelskich, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez samorząd lokalny
Wietnam
 • Zarejestrowane stowarzyszenia, status prawny fundacji (Dekret 45 z 2010 r. dla stowarzyszeń i Dekret 148 z 2007 r. dotyczący funduszy społecznych i charytatywnych) lub powiadomienie w sprawie spółdzielni (Dekret 151 z 2007 r.)
Zimbabwe
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez samorząd lokalny, Statut i Umowa Stowarzyszenia

2. Organizacje społeczne, których misja jest spójna z korzyścią publiczną lub społeczną

 • Dokumentacja zarządzająca, która określa Twoją misję i określa, w jaki sposób wszystkie Twoje działania są ukierunkowane na jej osiągnięcie.
 • „Misja zgodna z korzyścią publiczną lub społeczną” oznacza misję społeczną, środowiskową, kulturalną lub gospodarczą, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez poprawę warunków społeczności, szans życiowych ludzi lub stanu środowiska.
JEŚLI ORGANIZACJA NIE PRZYNOSI ZYSKÓW
 • Dokumenty zarządzające organizacji muszą jasno określać jej misję i pokazywać, że wszystkie jej działania są ukierunkowane na osiągnięcie tej misji (a nie na generowanie zysku).
JEŚLI ORGANIZACJA PRZYNOSI ZYSK
 • Dokumenty zarządzające organizacji muszą jasno określać jej misję i pokazywać, że wszystkie jej działania są ukierunkowane na osiągnięcie tej misji (a nie na generowanie zysku).
 • Organizacja musi również wykazać w dokumentacji finansowej, że inwestuje ponownie większość osiągniętych zysków w realizację swojej misji publicznej lub społecznej.

3. Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego

 • Należy udowodnić status organizacji zdrowia publicznego - którego ustalenie zależy od uznania firmy Canva.