Canva-Landing-Page-Earth-Day-top-banner

Jeden wydruk, jedno drzewo

Drukowanie, które daje korzyści. Każde złożone zamówienie druku w Canva to jedno posadzone przez nas drzewo – prosty pomysł, który pozwala wiele osiągnąć.

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

2,7 miliona
zasadzonych drzew
5,7 miliona
drzew, które zobowiązaliśmy się zasadzić
3846
osób, które skorzystały
4457
hektarów terenu do renaturalizacji
Person planting tree sapling in soil

Jak to działa

 1. Zasadzimy drzewo za Twoje zamówienie. Za każde zamówienie wydruku z Canva zasadzimy jedno drzewo w jednej z naszych 18 lokalizacji w 11 krajach.
 2. Twoje drzewo znajdzie dom. Firma Reduce. Reuse. Grow. (RRG), akredytowana organizacja zajmująca się zalesianiem, znajdzie idealne miejsce, aby zasadzić Twoje drzewo, wspierając tym samym bioróżnorodność i przywracanie dzikiej przyrody.
 3. Sadzimy Twoje drzewo. Nasze lokalne społeczności i rolnicy zasadzą Twoje drzewo, przywracając witalność okolicznym terenom, aby mogli uprawiać ziemię w sposób bardziej zrównoważony.

Po co sadzić drzewa?

Canva podejmuje działania na rzecz uzdrowienia planety, aby lokalne społeczności i rolnicy mogli uprawiać ziemię w sposób bardziej zrównoważony.

Poprzez sadzenie i ochronę drzew poprawiamy retencję wody, bioróżnorodność i ochronę środowiska, jednocześnie tworząc możliwości w zakresie rolnictwa i agroleśnictwa.

Man in blue t-shirt carrying young tree to plant
Man planting trees in Mt Sinaka

Jakie drzewa sadzimy?

Sadzimy rodzime gatunki, aby przywrócić równowagę w zagrożonych ekosystemach.

Chcąc wspierać różnorodność roślinności, zasadziliśmy ponad 205 różnych gatunków rodzimych, od różnych odmian figowców po Afzelia quanzensis.

Jak chronimy zagrożone gatunki?

Inicjatywa One Print. One Tree polega także na ochronie zagrożonych gatunków poprzez ratowanie ich siedlisk.

Jest to główny cel naszego ośrodka sadzenia drzew na Filipinach, który wspiera lokalne społeczności w poszukiwaniu siedlisk dla zagrożonych gatunków, takich jak małpożer i krokodyl filipiński.

Grassy hill in foreground with city behind
A photo of a Philippine Eagle soaring in the sky, wings stretched out

Na ratunek małpożerowi

Podjęliśmy współpracę z fundacją Philippine Eagle Foundation, aby pomóc w ochronie zagrożonego małpożera. Dążymy do zapewnienia jego przetrwania, różnorodności biologicznej, którą reprezentuje, oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych, aby mogły korzystać z nich przyszłe pokolenia.


Małpożer, narodowy ptak Filipin, to jeden z najrzadszych przedstawicieli jastrzębiowatych na świecie. Jest to duży ptak drapieżny, którego Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznaje za gatunek krytycznie zagrożony. Według szacunków na wolności żyje jedynie 400 par. Populacji małpożera zagrażają codzienne działania człowieka, a las jest jego jedynym domem.


Niestety nielegalny wyrąb i nieodpowiedzialne wykorzystanie zasobów doprowadziły do zaniku jego siedlisk leśnych, a co roku zabijany jest co najmniej jeden małpożer. Wraz ze zmniejszaniem się powierzchni lasów małpożery oddalają się od swoich normalnych terenów łowieckich w poszukiwaniu pożywienia. Ten rzadki i majestatyczny gatunek ptaka nie występuje nigdzie poza Filipinami. Wyginięcie gatunku oznaczałaby także, że świat traci cenne dziedzictwo biologiczne.

Poznaj nasze społeczności

Moraharivo, Madagaskar

Nasi partnerzy zajmujący się sadzeniem drzew na rzece Betsiboka skupiają się na odbudowie lasów namorzynowych. W przeszłości ujścia rzeki Betsiboka porastały lasy namorzynowe, w których znajdowały się różnorodne siedliska unikalnych gatunków roślin i zwierząt. Przez setki lat ryby i skorupiaki żyjące w tych ekosystemach służyły tutejszym Malgaszom za zrównoważone źródło żywności. Głębokie systemy korzeniowe namorzynów odgrywają kluczową rolę w stabilizacji linii brzegowej i ograniczeniu erozji.

 • Rodzaj ponownego zalesiania – namorzyny
 • Wielkość terenu– 872 hektary
 • Liczba drzew na hektar – 10 000
 • Liczba hektarów przywróconych w 2021 r. – 20
 • Sekwestracja dwutlenku węgla na hektar – 840 ton metrycznych
 • Całkowita szacowana sekwestracja dwutlenku węgla – 16 800 ton metrycznych
OnePrintOneTree_Madagascar
OnePrintOneTree_Mozambique

Mahubo, Mozambik

Mahubo, położone w dystrykcie Boane, zajmuje powierzchnię około 82 km. Miejscowość ta liczy ponad 100 tys. mieszkańców, z których większość utrzymuje się z rolnictwa. Obszar ten doświadczył ogromnej utraty lasów namorzynowych na skutek nadmiernego pozyskiwania węgla drzewnego i drewna. Firma Canva przywróci lasy na obszarze około 20 hektarów, sadząc ponad 200 000 namorzynów, w szczególności rodzimych gatunków korzeniar Rizhopora, Ceriops i Bruguiera.

 • Rodzaj ponownego zalesiania – namorzyny
 • Wielkość terenu – 645 hektarów
 • Liczba drzew na hektar – 10 000
 • Liczba hektarów przywróconych w 2021 r. – 20
 • Sekwestracja dwutlenku węgla na hektar – 840 ton metrycznych
 • Całkowita szacowana sekwestracja dwutlenku węgla – 16 800 ton metrycznych

Kitiligini, Kenia

Na północ od stolicy Kenii, Nairobi, na skraju Wielkiej Doliny Ryftowej leży wioska Kijabe. Jej krajobraz charakteryzują suche, górzyste tereny oraz lasy afromontańskie. W tym wyjątkowym lesie w Kenii mieszka wiele społeczności pasterskich, które, dzięki lokalnemu ekosystemowi, są w stanie utrzymać siebie oraz miejscową gospodarkę. Na skutek wylesiania, związanego przede wszystkim z pozyskiwaniem węgla drzewnego, tereny te są wysoce zdegradowane. Nasi partnerzy zajmujący się odnawianiem lasów zastosują wiele metod ponownego zalesiania, w tym regenerację naturalną zarządzaną przez rolników (ang. FMNR), aby przyczynić się do odtworzenia tego obszaru.

 • Rodzaj ponownego zalesiania – lasy afromontańskie
 • Wielkość terenu – 1493 hektary
 • Liczba drzew na hektar – 2500
 • Liczba hektarów przywróconych w 2021 r. – 20
OnePrintOneTree_Kenya
OnePrintOneTree_AquinBay

Aquin Bay West, Haiti

Nadmierne pozyskiwanie drewna opałowego i materiałów budowlanych zdziesiątkowało lasy namorzynowe wzdłuż wybrzeży Haiti. Zanieczyszczenie, podnoszenie się poziomu morza oraz huragany również mają swój udział w pogarszaniu się stanu ekosystemów namorzynowych na skutek blokowania lub zakłócania pływu morskiego. Ponowne zalesianie południowego wybrzeża ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ekosystemu, lecz także dla zdrowia i bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Sadzenie lasów namorzynowych pomoże chronić miejscową ludność przed niszczycielskimi siłami huraganów, które uderzają zbyt często w Haiti.

 • Rodzaj ponownego zalesiania – namorzyny
 • Wielkość terenu – 338 hektarów
 • Liczba drzew na hektar – 10 000
 • Liczba hektarów przywróconych w 2021 r. – 9
 • Sekwestracja dwutlenku węgla na hektar – 840 ton metrycznych
 • Całkowita szacowana sekwestracja dwutlenku węgla – 7560 ton metrycznych

Filipiny

Na początku ubiegłego wieku lasy pokrywały 70% obszaru Filipin , ale wielkość ta spadła gwałtownie do poziomu około 18,3%. Wynika to w dużej mierze z wylesiania oraz degradacji gleby i ma do tej dzisiaj niszczycielski wpływ na różnorodność biologiczną. Ze względu na fakt, że każdego roku na Filipinach niszczonych jest ponad 304 tys. akrów pokrywy leśnej, do roku 2036 pozostałe lasy mogą zniknąć.

Z uwagi na występowanie na ich terytorium ponad 20 tys. gatunków endemicznych Filipiny są jednym z 17 krajów, w których łącznie znajdują się dwie trzecie różnorodności biologicznej Ziemi.

W związku z tym oraz ze względu na fakt, że Filipiny są tak ważną częścią rodziny Canva (nasz największy zespół zewnętrzny ma siedzibę w Manili), jesteśmy zmobilizowani do działania. Dzięki temu programowi społeczność Canva może wywrzeć istotny wpływ zarówno na całym świecie, jak i na naszym własnym podwórku.

OnePrintOneTree_By the numbers
Znak zapytania
„Mój ojciec nauczył mnie, że jeśli zetniesz swój las, ten las powróci i cię zniszczy. Jeśli rzucisz włócznią – trafisz tylko w kamień. Ja chronię ten las. Ludzie przybywają i próbują kraść nasze drzewa, ale ja im mówię: „Po moim trupie”. Las jest zbyt ważny dla naszej wioski. Ponieważ chronimy las, jesteśmy w stanie przetrwać samodzielnie, dzięki tej ziemi, i nie jesteśmy zależni od innych miejsc”.

Jean Zamanjisy

Wódz Antanamariny na Madagaskarze

Często zadawane pytania

Nie, sami fizycznie nie sadzimy drzew. Nawiązaliśmy współpracę z Reduce. Reuse. Grow. Inc. (RRG), firmą zajmującą się zrównoważonym rozwojem jako usługą (ang. Sustainability-as-a-Service), która obsługuje programy pomagające zaradzić wpływowi druku, pakowanych towarów konsumenckich oraz branży technologicznej.


RRG będzie zarządzać procesem sadzenia drzew w naszym imieniu. Dzięki działaniom prowadzonym w tych krajach firma Canva nie tylko przyczyni się do przeciwdziałania zmianie klimatu poprzez sadzenie lasów i namorzynów pochłaniających dwutlenek węgla, lecz także zapewni korzyści ekologiczne i społeczne miejscowej ludności.


Nasi partnerzy w swoich staraniach o odnowienie lasów zapewniają mieszkańcom lokalnych wiosek zatrudnienie przy pracach związanych z sadzeniem drzew i ochroną lasów, wspierając tym samym rozwój gospodarczy.

RRG będzie zarządzać procesem sadzenia drzew w naszym imieniu i wybierze najbardziej odpowiednie miejsca do sadzenia drzew na całym świecie. Każdego roku będziemy powiększać tereny nasadzenia.

Wybraliśmy te miejsca, ponieważ pozwalają nam zmaksymalizować korzyści wynikające z naszych działań na rzecz środowiska i jednocześnie wywierać pozytywny wpływ na mieszkańców regionów, w których sadzimy drzewa.


Musimy angażować się we współpracę z lokalnymi wioskami i społecznościami, aby wysiłki na rzecz ponownego zalesiania przyniosły pomyślne i wieloletnie rezultaty. Nasi partnerzy stosują metodologię „Zatrudnij, aby sadzić”, która ma przynosić członkom lokalnych społeczności korzyści związane ze składaniem zamówień przez klientów. Dzięki stałemu zatrudnieniu ubogich mieszkańców wioski będzie stać na produkty pierwszej potrzeby, takie jak żywność, schronienie, odzież, lekarstwa, i zrozumieją oni, jakie korzyści dla utrzymania ich społeczności płyną z posiadania zdrowego lasu.

Wraz z rozwojem naszego programu wspólnie z firmą RRG będziemy wprowadzać na całym świecie nowe miejsca objęte odtwarzaniem lasów.

Firma RRG dopilnuje, aby sadzone były rodzime, odpowiednie dla danego miejsca drzewa. Nasi partnerzy nigdy nie będą sadzić ani wprowadzać żadnych gatunków inwazyjnych. Czasami na terenach odtwarzania lasów zostanie sadzony pewien odsetek gatunków rolno-leśnych – co ma na celu wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony przez społeczność.

To zależy od regionu, w którym je sadzimy. Pozyskujemy je z komercyjnych szkółek leśnych lub z bezpośrednio zebranych nasion. W pierwszym roku, większość naszych nasion zbierają lokalni mieszkańcy wiosek znajdujących się w pobliskich wciąż zachowanych lasach. Jeśli trzeba uzupełnić zbiór nasion, kupuje się je w lokalnych, sprawdzonych bankach nasion. Wszystkie sadzonki wykorzystywane przez firmę Canva pochodzą z lokalnych szkółek prowadzonych przez partnerów zajmujących się odnawianiem lasów, aby zapewnić odpowiednią jakość i tempo kiełkowania.

Większość projektów związanych z wydrukami na zamówienie w serwisie Canva realizowana jest na terenach państwowych, które znajdują się pod bezpośrednim nadzorem lokalnej społeczności. Niektóre z naszych mniejszych, rolno-leśnych projektów na Haiti są realizowane na prywatnych gruntach należących do rolników.

Drzewa są własnością lokalnych społeczności, które aktywnie uczestniczyły w odtwarzaniu swoich lasów regionalnych. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy sadzi się drzewa rolno-leśne na gruntach należących do lokalnych rolników. W takich przypadkach właścicielami drzew i związanych z nimi dochodów są poszczególni rolnicy.

Firma RRG posiada sieć partnerów zajmujących się odnawianiem lasów, którzy będą współpracować z członkami lokalnej społeczności w celu utworzenia zespołów zajmujących się sadzeniem. Naszym celem jest sadzenie drzew oraz walka ze skrajnym ubóstwem. Osoby żyjące poniżej progu ubóstwa w tych społecznościach otrzymają zatrudnienie, dzięki któremu zyskają pewne źródło dochodu dla siebie i swoich rodzin.

Stosujemy różne metody: sadzenie pojedyncze lub poprzez naturalną odnowę, zarządzaną przez rolnika, kule nasienne, szkółkę sadzonek, sadzenie z gołym korzeniem i sadzenie rozmnóżki namorzynowej.

Jak najszybciej. Czasami drzewo znajdzie się w ziemi już po trzech miesiącach. Zależy to od kraju, do którego jest przypisane dane drzewo, oraz sezonowości sadzenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby posadzony przez nas las był trwały i rozwijał się w sposób zrównoważony.


W tym celu nasi partnerzy odnawiający lasy ściśle współpracują z władzami na wszystkich szczeblach, aby zagwarantować pisemne umowy, w ramach których miejsca odnowienia zyskają status chronionych bezterminowo. Nie sadzimy na obszarach pozyskiwania drewna. Zespoły naszych partnerów zatrudniają lokalnych mieszkańców wioski do sadzenia drzew, tak aby istniał bodziec ekonomiczny do zapewnienia powodzenia projektu odnawiania lasów. Zaopatrują też lokalnych mieszkańców w alternatywne źródła paliwa (oszczędne piece na suche drewno i kolektory słoneczne z lustrem parabolicznym), co zmniejsza i/lub eliminuje ich no od węgla drzewnego. Ponadto jako część siły roboczej zatrudniają one strażników leśnych. Jeden z naszych partnerów zajmujących się sadzeniem, firma Eden Restoration, niedawno utworzyła fundusz Forest Guard Endowment Fund, w ramach którego przeznacza się jeden cent z ceny każdego drzewa na długoterminową ochronę i zabezpieczenie miejsc ponownego zalesiania.

Nie da się uniknąć obumierania niektórych sadzonek i rozmnóżek. Firma RRG odkryła jednak, że obumieranie nie ma znaczenia, gdy zaczyna zachodzić naturalne odnawianie, który ma zwielokrotniony wpływ. Na stanowiskach namorzynowych naturalne odnowienie zwykle przekracza 200% pierwotnej liczby posadzonych drzew. To samo dotyczy suchych obszarów liściastych na Madagaskarze.

Do 1 sierpnia 2022 roku udało nam się zasadzić 2,4 miliona drzew. Liczba ta stale rośnie wraz z naszym zaangażowaniem w sadzenie kolejnych drzew.

Nie. Pozyskujemy papier ze zrównoważonych źródeł, niezwiązanych z naszymi projektami ponownego zalesiania.