Darmowe wykresy Gantta online

Dokładnie planuj swoje projekty dzięki funkcjonalnemu harmonogramowi zadań na wykresie Gantta online. Twórz wykresy Gantta ze swoim zespołem, korzystając z bezpłatnych szablonów tablic i elementów oprogramowania do wykresów Gantta Canva.
SkyScanner
Playa Bowls
Painting with a Twist
Realty Austin
Engie
City of Los Angeles

Utwórz wykres Gantta online

Śledź każdą aktywność związaną z procesem biznesowym, projektem szkolnym lub wydaniem produktu i rób to za pomocą odpowiednich narzędzi. Nasz program do tworzenia wykresów Gantta umożliwia tworzenie osi czasu dla wszystkich zadań i łatwe monitorowanie postępów dzięki bezpłatnemu szablonowi wykresu Gantta. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, korzystając z przydatnych narzędzi, bogatej biblioteki multimediów i nieskończonego obszaru roboczego tablic online Canva.

Nieskończona przestrzeń dla nieograniczonych pomysłów

Profesjonalnie zaprojektowane szablony, przyspieszające obieg pracy

Dziel się pomysłami z kimkolwiek, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.

Przeprowadź warsztat z elementami tablicy, naklejkami i minutnikiem.

Łatwo osadzaj wykres Gantta w dokumentach, prezentacjach i nie tylko

Łatwe w użyciu narzędzia tablicowe online i wizualizacja danych


Jak utworzyć wykres Gantta

Jak zrobić wykres Gantta
Utwórz wykres Gantta(opens in a new tab or window)

Otwórz aplikację Canva na komputerze lub urządzeniu mobilnym i wyszukaj "Wykres Gantta", aby rozpocząć nowy projekt tablicy.

Wybierz projekt wykresu Gantta z naszej kolekcji szablonów. Filtruj wyszukiwanie w zależności od motywu, stylu lub koloru. Możesz dostosować wybrany układ lub zacząć od zera.

Rozpocznij planowanie projektu od zebrania najważniejszych szczegółów: daty rozpoczęcia i zakończenia, zaangażowanych zespołów, zasobów i budżetu. Określ charakter swojego projektu. Czy jest to rozwój produktu? A może wydarzenie promocyjne dla Twojej firmy? Stamtąd możesz wstępnie wymienić zadania i procesy związane z Twoim projektem. Możesz również podzielić je na główne działania i podzadania. Następnie uszereguj zadania w oparciu o czas ich rozpoczęcia.

Uzupełnij wykres Gantta, organizując każde zadanie na osi czasu. Wykorzystaj elementy z naszej biblioteki projektów, aby wizualnie zaplanować swój harmonogram. Tabele i wykresy słupkowe pomogą Ci łatwo śledzić, które zadania są wykonywane w określonym czasie. Użyj kształtów i symboli, aby wskazać kamień milowy projektu. Możesz także oznaczyć kolorami każde zadanie, aby łatwo je kategoryzować i rozpoznawać. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca na planowanie zadań i osi czasu, po prostu rozszerz ją do tablicy.

Zaproś swój zespół i innych interesariuszy do przeglądania lub edytowania wykresu Gantta. Korzystaj z niego podczas spotkań i burzy mózgów, aby identyfikować dodatkowe zadania, aktualizować harmonogramy, publikować aktualizacje za pomocą karteczek samoprzylepnych lub oznaczać zadania i komentarze. Udostępnij go szerszej publiczności, pobierając go lub prezentując bezpośrednio z edytora. Możesz także osadzić go w swoich dokumentach Canva i innych projektach.
Utwórz wykres Gantta(opens in a new tab or window)

Czym jest wykres Gantta?

Wykres Gantta wizualnie przedstawia plan projektu w czasie. To narzędzie do zarządzania projektami pomaga zespołom planować duże projekty, dzieląc je na zadania i podzadania oraz układając je na osi czasu. Każde zadanie jest wymienione po jednej stronie wykresu, a obok każdego z nich znajduje się pozioma linia odpowiadająca długości zadania. Mapując zadania w ten sposób, możesz szybko sprawdzić, ile czasu zajmie każde z nich i które zadania się pokrywają.

Dlaczego warto korzystać z wykresów Gantta?

wykres Gantta

Posiadanie skutecznego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak wykresy Gantta, pomaga sprawnie realizować duże, złożone projekty. Nie tylko wizualizuje daną oś czasu projektu, ale także buduje zrozumienie i określa oczekiwania wśród zespołów i interesariuszy. Jest to wypróbowane i przetestowane narzędzie używane w różnych branżach i zespołach w projektowaniu, marketingu, planowaniu wydarzeń, rozwoju produktów i oprogramowania i nie tylko.

Tworzenie wykresu Gantta daje Twojemu zespołowi pełny obraz projektu. Możesz podzielić swój projekt na zadania i zależności, aby ocenić ich trudność i priorytet, przypisać odpowiednie zasoby, prognozować harmonogram oraz śledzić ich postęp i ukończenie. Ostatecznie daje to kierownikom projektów i interesariuszom informacje umożliwiające kalibrację decyzji, zarządzanie obciążeniem pracą w celu dotrzymania kamieni milowych i terminów projektu, a ostatecznie osiągnięcie doskonałości w pracy.

Składniki wykresu Gantta

wykres Gantta lista zadań

Lista zadań

Zadania i działania projektu wymienione po lewej stronie wykresu
wykres Gantta oś czasu

Oś czasu

Daty projektu na górze wykresu, często z pionowym znacznikiem na bieżącej dacie.
wykres Gantta paski zadań

Paski zadań

Reprezentuje ramy czasowe lub czas trwania określonego zadania.
wykres Gantta kamienie milowe

Kamienie milowe

Zadanie o dużym wpływie na projekt, symbolizowane przez diament na końcu paska zadań.
wykres Gantta zależności

Zależności

Pokazuje zależności między podzadaniami, często reprezentowane przez strzałki.
wykres Gantta zasoby

Zasoby

Nazwy osób przypisanych do zadania

Zarządzanie projektami w pełnej krasie

wykres gantta przykład 01

Zobacz, jak Twój projekt przebiega płynnie dzięki wizualnej osi czasu, którą możesz nawigować. Uwzględnij każde zadanie, proces, osobę i czas na wykresie Gantta, aby skutecznie prognozować zasoby i wysiłki. Canva umożliwia łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających wykresów Gantta bez konieczności uczenia się skomplikowanego oprogramowania. Nasz łatwy w użyciu kreator wykresów Gantta umożliwia wybór z naszej kolekcji szablonów. Dostosuj dowolny przykład wykresu Gantta za pomocą naszych narzędzi i elementów tablicy online. Zmieść dowolną liczbę zadań w nieskończonym obszarze roboczym, aby lepiej je zaplanować, przydzielić i wykonać - ułatwiając zarządzanie projektami Tobie i Twojemu zespołowi.

Wizualne planowanie projektu w pracy

wykres gantta przykład 02

Wykorzystaj każdy element wizualny z naszej biblioteki projektów, aby doprowadzić swój projekt do pomyślnej realizacji. Zintegruj je z komponentami używanymi do tworzenia wykresu Gantta. Możesz łatwo zaplanować swój projekt za pomocą wizualnych wskazówek, które sprawią, że zespoły biznesowe oraz interesariusze będą zawsze na bieżąco. Uporządkuj listę zadań za pomocą tabel i wykresów słupkowych, pokaż zależności za pomocą strzałek i kształtów lub przypisz kolory reprezentujące członków zespołu. Kolory i ikony mogą nawet oznaczać etap projektu, na którym znajduje się zadanie. Masz na myśli konkretny element? Po prostu narysuj go i zobacz, jak ożywa na wykresie Gantta.

Zsynchronizuj pracę z wieloma zespołami

wykres gantta przykład 03

Większość dużych projektów wymaga współpracy wielu zespołów lub działów. Często zespoły te znajdują się w różnych budynkach, miastach lub krajach. Canva ułatwia współpracę zespołową na naszej intuicyjnej tablicy online. Twórz wykresy Gantta z kolegą lub zaprezentuj oś czasu projektu interesariuszowi, szybko udostępniając link do projektu. Otwórz swoje okno na nowe pomysły związane z projektem. Pozwól swojemu zespołowi wprowadzać zmiany na liście zadań, aktualizować postępy za pomocą komentarzy i wirtualnych karteczek samoprzylepnych oraz dostosowywać docelowe ukończenia w czasie rzeczywistym.

Twórz wykresy Gantta, które będą widoczne dla wszystkich

wykres gantta przykład 04

Każdy interesariusz projektu pokocha dobry wykres Gantta. Łatwo udostępniaj wykresy Gantta każdemu zaangażowanemu w projekt. Spraw, by wszyscy współpracownicy byli na bieżąco dzięki widocznej osi czasu. Pozwól swojemu zespołowi na dostęp do projektu w dowolnym miejscu, z dowolnego komputera stacjonarnego, urządzenia z systemem iOS lub Android. Po prostu wyślij e-mailem dostęp do edycji lub przeglądania bezpośrednio z edytora. Wykresy Gantta dobrze komponują się z tablicą ścienną, więc dlaczego nie pobrać pliku PNG, JPG lub PDF w wysokiej rozdzielczości, aby go wydrukować i powiesić na tablicy? Albo wyświetlić go na ekranie jak prezentację, korzystając z widoku prezentera? Wykres Gantta można osadzić w raportach, witrynach internetowych lub dokumentach Canva.

Szablony diagramów i wykresów Gantta

Nie trać czasu na skomplikowane oprogramowanie. Szablony Canva to krótka droga do łatwych i solidnych wykresów Gantta. Po prostu kliknij wykres, aby dodać własne dane. Utwórz wykres w kilka minut. Zacznij od wybrania jednego z poniższych szablonów.
Znak zapytania
"Canva ma szeroki wybór prostych w użyciu szablonów do projektowania raportów, które pozwoliły mi łatwo osadzić moje wykresy i informacje oraz pomogły mi skupić się na treści, a nie spędzić godziny na projektowaniu".

Assem A


Często zadawane pytania

Nazwa wykresu pochodzi od jego twórcy, Henry'ego Gantta, który spopularyzował swoje narzędzie do zarządzania projektami w latach 1910-1915. Wzoruje się on na wcześniejszym wykresie z końca XIX wieku autorstwa polskiego inżyniera Karola Adamieckiego o nazwie Harmonogram.

Wykresy Gantta są używane głównie do zarządzania projektami. Branże ze złożonymi projektami wykorzystują ten wykres do wizualnego planowania i śledzenia ważnych zadań i harmonogramów w celu lepszej realizacji i zarządzania czasem. Nie oznacza to jednak, że małe przedsiębiorstwo lub grupa studentów nie może docenić dobrego wykresu Gantta w swoim planie rozwoju biznesu lub pracy dyplomowej. Każdy projekt, niezależnie od skali, może skorzystać z dobrze przemyślanego wykresu Gantta.

Korzystanie z wykresu Gantta jest proste dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu. Wybierz konfigurowalny szablon z naszego kreatora wykresów Gantta, który pomoże Ci podzielić projekt na zadania oraz oszacować czas i wysiłek związany z projektem. Po sporządzeniu listy zadań i nadaniu im odpowiedniej kolejności, możesz dodać paski zadań, aby przewidzieć harmonogram ich ukończenia lub wskazać czas trwania zadania. Od tego momentu zarządzanie działaniami i obciążeniem pracą twojego zespołu będzie łatwiejsze.

Tworzenie wykresu Gantta służy również jako narzędzie do zarządzania czasem. Po wypisaniu wszystkich zadań możesz oszacować czas ukończenia każdego z nich. Zwróć uwagę na zadania z zależnościami, aby lepiej zoptymalizować czas trwania. Możliwości twojego zespołu, obciążenie pracą i zasoby również wpływają na to, ile czasu zajmie wykonanie zadania. Po ukończeniu wykresu Gantta zobaczysz bardziej precyzyjną oś czasu z kamieniami milowymi i trudnymi terminami, na które należy zwrócić uwagę. Z tego miejsca możesz łatwo kalibrować i decydować o priorytetach pracy.

Wykresy Gantta są łatwe do odczytania, gdy zrozumiesz używane komponenty. Najlepiej jest czytać wykres od lewej do prawej. Lista zadań pojawia się po lewej stronie, ułożona w kolejności ich wykonywania, a odpowiadające im daty i oś czasu pojawiają się po prawej stronie. Po prostu zwróć uwagę na poziomy pasek każdego zadania, często oznaczony kolorem, i jego długość, ponieważ reprezentują one czas trwania.

Powiązane wykresy

Śledź postępy projektu za pomocą wykresów Gantta