Zarządzaj plikami cookie

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne w celu udostępnienia ci witryny i wszelkich innych usług oraz do korzystania z niektórych jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów. Bez tych plików cookie usługi, które zamowiłeś, takie jak strony transakcyjne i konta bezpiecznego logowania, nie byłyby możliwe.

Ponieważ te pliki cookie są niezbędne, aby umozliwić ci dostęp do witryny i innych usług, ich zablokowanie może nie być możliwe. Można jednak odrzucić lub usunąć sygnały nawigacyjne – w tym celu należy wyczyścić ustawienia przeglądarki, zgodnie z podanym poniżej opisem.

Nazwa pliku cookieCzas trwania
Canva
Używamy plików cookie do podstawowych celów. Służą one do celów bezpieczeństwa i uwierzytelniania.
CDI1 rok
CID, CAZ, CAR, CB, CL, CS, CUI30 dni
CPA, CPA2, CCK3 godziny
COS2 godziny
CLS
Służy do umożliwiania użytkownikom programu Canva dla oświaty logowanie za pośrednictwem zintegrowanego systemu zarządzania uczeniem (LMS).
2 godziny
CDP1 rok
CTC6 miesięcy
user_id, CAI1 rok
lithiumSSO
Ten plik cookie umożliwia użytkownikom logowanie się za pośrednictwem SSO do naszego forum społecznościowego, obsługiwanego przez Khoros.
30 dni
Cloudflare
Używamy Cloudflare do wspierania wydajności i infrastruktury naszej witryny. Więcej informacji o Cloudflare można znaleźć tutaj.
__cfruid
Służy do zarządzania ruchem przychodzącym i dokładniejszego sprawdzania pochodzenia danego żądania.
Sesja
__cf_bm
Służy do identyfikowania i ograniczania zautomatyzowanego ruchu aby chronić naszą witrynę przed „złymi” botami.
30 minut
cf_clearance
Służy do zarządzania procesem bezpieczeństwa captcha poprzez przechowywanie szczegółowych informacji na temat powodzenia testu captcha.
1 rok
Castle
__cid
Służy do zapobiegania atakom zagrażającym bezpieczeństwu.
13 miesięcy
_hp2_hld
Służy do określania, w której domenie można umieścić plik cookie, ponieważ domeny będące pod sufiksem publicznym blokują umieszczanie plików cookie na najwyższym poziomie.
Sesja
_hp2_id.APP_ID, _hp2_ses_props. APP_ID
Służy do śledzenia zachowań użytkowników na stronie internetowej.
13 miesięcy
__
Służy do przechowywania danych Castle.
13 miesięcy
Stripe
Są to pliki cookie zainstalowane przez Stripe. Służą do zapamiętywania, kim jest użytkownik, i umożliwiają witrynie internetowej przetwarzanie płatności bez przechowywania informacji o jego karcie kredytowej. Więcej informacji o Stripe można znaleźć tutaj.

Służą do celów związanych z wykrywaniem oszustw i do oceny ryzyka związanego z próbą dokonania transakcji.
__stripe_mid1 rok
__stripe_sid30 minut
Google Login
Te pliki cookie są instalowane przez Google, aby umożliwić użytkownikowi logowanie się przy użyciu konta Google.
g_state
Służy do zarządzania stanem logowania w przypadku logowania się do Google.
6 miesięcy
__Host-xxxx13 miesięcy
Niezbędne pliki cookie – tylko w aplikacji mobilnej

W zależności od urządzenia i systemu operacyjnego nasi dostawcy zewnętrzni mogą zbierać określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej Canva. Jest to niezbędne, aby nasza aplikacja działała poprawnie i była bezpieczna. Należą do nich:

 • Canva – przesyłanie zapisanych danych o zdarzeniach do naszego zaplecza.
 • Castle – używamy Castle do celów bezpieczeństwa oraz do wykrywania zagrożeń i prób przejęcia konta.
 • Google Firebase Crashlytics (tylko w urządzeniach z Androidem) – używamy Firebase Crashlytics do raportowania awarii i błędów.
 • Sentry – używamy Sentry do raportowania awarii i błędów.
Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie rejestrują informacje o wyborach dokonanych przez użytkownika i umożliwiają nam dostarczanie odpowiednich treści i dostosowywanie strony do jego potrzeb. To oznacza, że jeśli użytkownik będzie nadal korzystać ze strony lub do niej wróci, możemy zapewnić mu nasze usługi według potrzeb. Te pliki cookie pozwalają nam:

 • Zapamiętać zastosowane ustawienia, takie jak układ, rozmiar tekstu, preferencje i kolory;
 • Wyświetlić użytkownikowi informację o tym, że jest zalogowany; oraz
 • Zapisać opcje ułatwień dostępu.
Nazwa pliku cookieCzas trwania
Canva
Umieszczamy te pliki cookie, aby włączyć określone funkcje naszej witryny i naszych usług.
review_cookie
Służy do określania, czy użytkownik przesłał już recenzję i do zapobiegania umieszczania tej samej recenzji wielokrotnie.
Sesja
like_cookie
Służy do zapamiętywania „polubień” użytkownika.
1 rok
CLP_GC
Służą do zarządzenia dostępem do treści/stron warunkowych na marketingowych stronach docelowych.
1 rok
CLP_L
Służy do zapamiętywania wyboru użytkownika dotyczącego przechodzenia na strony przetłumaczone na język inny niż obecnie skonfigurowany język przeglądarki.
1 miesiąc
Branch
Umieszczamy te pliki cookie, aby umożliwić głębokie linkowanie z witryny Canva do stron w aplikacji mobilnej Canva. Więcej informacji o Branch można znaleźć tutaj.
_s
Służy do głębokiego linkowania z witryny do stron w aplikacji mobilnej Canva.
1 rok
Drift
Używamy Drift, aby umożliwić użytkownikowi rozmowę z przyjaznym chatbotem w celu uzyskania dodatkowych informacji o produktach Canva i skontaktowania się z naszym zespołem sprzedaży. Więcej informacji o Drift można znaleźć tutaj.
driftt_aid
Używany jako token identyfikujący użytkownika, służy zapamiętywaniu informacji, które użytkownik podał za pośrednictwem czatu.
2 lata
driftt_sid
Używany jako token identyfikujący sesję w celu włączenia funkcje specyficzne dla sesji.
30 minut
DRIFT_visitCount, DRIFT_openTabs
Służą do określania liczby wizyt i czasu spędzonego na stronie oraz do odtwarzania powiadomień dźwiękowych.
2 lata
DRIFT_SESSION_ID, DRIFT_SESSION_STARTE, DRIFT_ALWAYS_SEND_IDS
Służą do powiązania użytkownika z sesją przeglądarki, wskazania, kiedy dana sesja się rozpoczęła i śledzenia unikalnych wyświetleń plików typu playbook.
2 lata
driftt_eidt, drift_ujwt
Służą do bezpiecznej identyfikacji użytkowników na stronie.
2 lata
driftt_aaid
Służy do tworzenia bezpośredniej korelacji między użytkownikiem a przedstawicielem, który otrzyma wiadomość.
2 lata
_d_mkto, __d_hsutk, __d_eloqua, __d_pardot
Służą jako znaczniki plików cookie Marketo, Hubspot, Eloqua i Pardot.
2 lata
Optimizely
Używamy Optimizely do zwiększania wydajności i optymalizacji witryny internetowej. Więcej informacji o Optimizely można znaleźć tutaj.
optimizelyEndUserId
Służy jako unikalny identyfikator użytkownika.
6 miesięcy
optimizelyDomainTestCookie
Służy do testowania różnych wersji stron internetowych dla różnych użytkowników w tym samym czasie oraz do śledzenia, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej witrynie.
6 miesięcy
AWSELB, optimizelyRumLB
Służą do kontrolowania atrybutów pliku cookie AWSELB.
Sesja
Ada
Używamy usługi Ada, aby umożliwić Ci rozmowę z przyjaznym chatbotem w celu szybkiego rozwiązania prostych zgłoszeń do działu pomocy. Więcej informacji o usłudze Ada można znaleźć tutaj.
pusherTransportTLS
Służy do interakcji z interfejsem Ada API.
Trwały
chatter
Służy do identyfikowania użytkownika w usłudze Ada.
Trwały
secretButton
Służy do wskazywania, czy agent wysłał prośbę o tajną wiadomość podczas przekazywania Oracle. Umożliwia zachowanie statusu pomiędzy zmianami stron.
Trwały
vuid
Służy do przechowywania historii użycia użytkownika przez serwisie Vimeo (wczytuje się tylko wówczas, gdy dołączone jest wideo).
2 lata
parentOrigin
Służy do określania miejsca osadzenia bota, tj. określenia, które witryny go używają i z którymi witrynami nawiązać komunikację.
Trwały
_dd_s
Służy do monitorowania sesji użytkownika na potrzeby śledzenia DataDog RUM.
10–15 minut
ada-embed_is-drawer-open
Służy do określania, czy szuflada została poprzednio otwarta, dzięki czemu możemy automatycznie otworzyć czat, kiedy użytkownicy przechodzą do innych stron.
Trwały
ada-embed_chatter-created
Służy do określania, czy utworzono już chatter.
Trwały
tpw_ada_chat_rollout_group, twp_ada_chap_rollout_last_prob
Służy do określania, do której grupy wdrażania należy użytkownik oraz czy bot jest mu wyświetlany na podstawie zaplanowanego procentu użytkowników.
Trwały
tpw_marketing_campaigns_shown
Służy do określania, czy bot został wyświetlony użytkownikowi na stronie określonej kampanii, aby nie został mu pokazany ponownie w przypadku rezygnacji.
Trwały
ada-embed_chat-manifest-cache
Służy do przechowywania informacji na temat dostępnych bieżących wersji („canary” lub „stabilne”).
Trwały
ada-embed_chat-assigned-version
Służy do przechowywania wersji czatu przypisanych do użytkownika (do celów testowania A/B).
Trwały
Funkcjonalne pliki cookie – tylko w aplikacji mobilnej

W zależności od urządzenia i systemu operacyjnego nasi dostawcy zewnętrzni mogą gromadzić określone informacje, gdy użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej Canva, aby umożliwić korzystanie z jej funkcji. Należą do nich:

 • Branch – korzystamy z usługi Branch, aby umożliwić głębokie linkowanie z łączy zawartych w naszej witrynie do bezpośrednich stron w aplikacji mobilnej Canva.
Analityczne pliki cookie

Używamy analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu i danych dotyczących użytkowania witryny oraz do analizy sposobu uzyskiwania dostępu do witryny, korzystania z niej lub jej działania, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia związane z obsługą oraz aby utrzymywać, obsługiwać i stale ulepszać witrynę.
Dzięki tym plikom cookie możemy:

 • lepiej poznać odwiedzających naszą witrynę, aby ulepszyć sposób prezentowania naszych treści;
 • testować różne koncepcje projektowe dla poszczególnych stron, takich jak nasza strona główna;
 • zbierać informacje o osobach odwiedzających witrynę, dotyczących np. tego, gdzie się znajdują i jakich przeglądarek używają;
 • określać liczbę użytkowników witryny;
 • ulepszać witrynę mierząc wszelkie pojawiające się błędy oraz
 • przeprowadzać badania i diagnostykę, i, dzięki temu, ulepszać ofertę produktów.
Nazwa pliku cookieCzas trwania
Canva
Canva wspiera program partnerski, który pozwala partnerom polecać serwis Canva użytkownikom.
CAC
Ten plik Cookie pozwala serwisowi Canva na sprawdzanie, czy użytkownik został skierowany do serwisu przez partnera.
90 dni
Fullstory
Canva korzysta z Fullstory w celu rejestrowania sesji użytkowników, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystają oni z witryny i nowych funkcji. Więcej informacji o FullStory można znaleźć tutaj.
fs_uid
Służy do identyfikowania i rozróżniania danych każdego użytkownika.
3 miesiące
Google Analytics
Używamy Google Analytics do śledzenia zachowań użytkowników w naszej witrynie, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób z niej korzystają. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w sekcji 4 niniejszej Polityki.
_ga
fpid
_gat
_gid
Służy do rozróżniania użytkowników przez Google Analytics.
2 lata
2 lata
1 minuta
24 godziny
_gat_UA-,
Służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.
2 lata
_gclxxxx,
Służy jako plik cookie Google do śledzenia konwersji.
90 dni
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx,
Służy do ładowania skryptów na naszej stronie.
Sesja
Google Optimize
Używamy Google Optimize do testowania treści witryny i do optymalizacji.
_gaexp
Służy do określania uwzględnienia udziału użytkownika w eksperymencie oraz do zakończenia eksperymentów, w których brał udział użytkownik.
90 dni
Hotjar
Używamy Hotjar do śledzenia zachowań użytkowników w naszej witrynie, aby łatwiej zrozumieć, w jaki sposób oni z niej korzystają. Więcej informacji o Hotjar można znaleźć tutaj.
_hjTLDTest
Służy do określenia wiodącej ścieżki pliku cookie, której można użyć zamiast nazwy hosta strony.
Sesja
_hjAbsoluteSessionInProgress
Służy do wykrywania pierwszej sesji wyświetlenia strony przez użytkownika.
30 minut
_hjFirstSeen
Służy do identyfikacji pierwszej sesji nowego użytkownika na stronie internetowej.
Sesja
_hjIncludedInSessionSample
_hjIncludedInPageviewSample
Służy do określenia, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych zgodnie z dziennym limitem sesji witryny.
30 minut
_hjid
Służy jako unikalny identyfikator użytkownika.
1 rok
Innovid
Korzystamy z pomocy firmy Innovid w celu śledzenia wideo w Internecie. Więcej informacji o firmie Innovid można znaleźć tutaj.
Data+Math (Liveramp)
Te pliki cookie służą Data+Math do przechwytywania anonimowych wskaźników witryny, aby ułatwić serwisowi Canva mierzenie skuteczności reklam. Więcej informacji o Data+Math można znaleźć tutaj.
tvpixel.com
Służy do przechwytywania anonimowych wskaźników witryny, aby ułatwić serwisowi Canva mierzenie skuteczności reklam.
1 rok
_dpm_idTrwały
(unikalny identyfikator użytkownika: 2 lata)
_dpm_ses30 minut
Analityczne pliki cookie – tylko w aplikacji mobilnej

W zależności od urządzenia i systemu operacyjnego my i nasi dostawcy zewnętrzni możemy również gromadzić pewne informacje w celu oceny danych o ruchu i użytkowaniu podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej Canva. Należą do nich:

 • Google Firebase – Używamy Google Firebase do monitorowania wydajności naszej aplikacji mobilnej i przesyłania danych do Google Analytics,by pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych aplikacji.
Pliki cookie do określania odbiorców docelowych

Zezwalamy firmom zewnętrznym, w tym firmom reklamowym, na umieszczanie plików cookie w naszej Witrynie. Te pliki cookie umożliwiają takim firmom rozróżnianie i śledzenie aktywności użytkownika w różnych witrynach. Dzięki temu , gdy użytkownik korzysta z Internetu, mogą one wyświetlać reklamy, które są dla niego istotne, oraz rejestrować jego działania w celu wyświetlania reklam, które uznają za odpowiednie.

Pliki cookie pozwalają nam i stronom trzecim dowiedzieć się, czy użytkownik widział daną reklamę lub typ reklamy oraz ile czasu upłynęło od jej ostatniego wyświetlenia. Informacje te są wykorzystywane do ograniczenia częstotliwości wyświetlania reklam, dostosowania ich do potrzeb użytkownika oraz pomiaru skuteczności reklam. Możemy wykorzystać informacje z jednego urządzenia, aby spersonalizować Twoje środowisko użytkownika na innym urządzeniu.

Nazwa pliku cookieCzas trwania
Canva
CLP_UTM
Służą do przechowywania parametrów UTM z ciągu zapytania do momentu ich użycia do przesłania formularza do Salesforce/Pardot.
1 tydzień
Google Tag Manager
gtm_custom_user_engagement
Służy do obsługi innych tagów marketingowych przez rejestrowanie konkretnych interakcji użytkowników.
30 minut
gtm_custom_user_engagement_lock_4
Służy do obsługi innych tagów marketingowych przez rejestrowanie konkretnych interakcji użytkowników.
4 godziny
Canva code
Używany przez serwis Canva do wstawiania Google Tag Manager w celu dodawania plików cookie i zarządzania tagami w naszej witrynie.
Trwały
gtm_fpc_engagement_event
Służy do obsługi innych tagów marketingowych przez rejestrowanie konkretnych interakcji użytkowników.
4 godziny
Microsoft Advertising
Są to pliki cookie umieszczane przez platformę Microsoft Advertising. Więcej informacji o Microsoft Advertising można znaleźć tutaj.
NAP, SRCHD, _HPVN, ANON, BFB, BFBUSR
Używane w celu zapewniania ukierunkowanych reklam i możliwości pomiaru.
2 lata
ipv6, _SS, _EDGE_S
Używane w celu zapewniania ukierunkowanych reklam i możliwości pomiaru.
Sesja
SRCHUSR, ABDEF, SRCHHPGUSR, _EDGE_V, _RwBf
Używane w celu zapewniania ukierunkowanych reklam i możliwości pomiaru.
1 rok
SnrOvr
Używane w celu zapewniania ukierunkowanych reklam i możliwości pomiaru.
Sesja
MUID, MR, SRCHD, SRCHUID, MUIDB
Służą do anonimowego identyfikowania sesji użytkowników, aby ułatwić nam pomiar skuteczności naszych kampanii marketingowych.
2 lata
OID
Służy jako identyfikator obiektu w systemie tożsamości firmy Microsoft.
3 miesiące
_uetsid, _uetvid
Używane jako unikalny identyfikator użytkownika i identyfikator sesji i służące do śledzenia, co dzieje się po kliknięciu reklamy przez użytkownika.
30 minut
Braze
Braze to firma marketingowa, która opracowuje oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami oraz automatyzacji marketingu mobilnego. Więcej informacji o Braze można znaleźć tutaj.
ab._gd
Służy do określania domeny pliku cookie na poziomie głównym, umożliwiającej prawidłowe działanie zestawu SDK w subdomenach.
1 rok
ab.storage.sessionId
Służy do przechowywania sesji umożliwiającej korzystanie z usług Braze.
1 rok
ab.storage.userId
Służy do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika, który umożliwia korzystanie z usług Braze.
1 rok
Pardot (Salesforce)
Te pliki cookie pomagają nam śledzić aktywność w naszej Witrynie w celu określenia potencjalnych klientów. Więcej informacji o Pardot można znaleźć tutaj.
visitor_id
Służą jako unikalne identyfikatory odwiedzających witrynę.
Trwały
visitor_id-hash
Służą jako unikalne identyfikatory odwiedzających witrynę.
Trwały
lpv
Służy do uniemożliwienia śledzenia przez Pardot wielu wyświetleń strony w ramach pojedynczego zasobu w ciągu 30-minutowej sesji.
30 minut
pardot
Służy do oznaczenia aktywnej sesji i nie jest używany do śledzenia.
Sesja
Google Ads
Korzystamy z Google Ads, aby docierać do naszych klientów za pośrednictwem sieci reklamowej Google. Więcej informacji o Google Ads można znaleźć tutaj.
NID
Służy do wyświetlania i personalizowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklamy, wyciszania reklam, których użytkownik nie chce już oglądać, oraz mierzenia skuteczności reklam.
6 miesięcy
ANID
Służy do wyświetlania i personalizowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklamy, wyciszania reklam, których nie chcesz już oglądać, oraz mierzenia skuteczności reklam.
13 miesięcy (Europa), 2 lata (inne regiony)
SID, HSID
Służą do rejestrowania identyfikatora konta Google użytkownika oraz ostatniego czasu logowania. Używane do celów uwierzytelniania i bezpieczeństwa.
2 lata
DSID
Służy do identyfikowania i zapamiętywania preferencji użytkownika w witrynach innych niż witryny Google.
2 tygodnie
_gads
Służy do wyświetlania reklam Google w tej Witrynie oraz mierzenia skuteczności reklam.
13 miesięcy
_gac_, _gcl_, FPGCLAW
Służą do wyświetlania reklam Google w tej Witrynie oraz mierzenia skuteczności reklam.
90 dni
__Secure-3PSIDCC, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID
Służą do budowania profilu zainteresowań użytkowników w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam dzięki retargetowaniu.
2 lata
SIDCC
Służy jako zabezpieczenie w celu ochrony danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem.
6 miesięcy
SEARCH_SAMESITE
Służy do uniemożliwiania przeglądarce wysyłania tego pliku cookie wraz z żądaniami międzywitrynowymi.
Trwały
SAPISID, SSID
Służą do zbierania informacji o użytkowniku w przypadku filmów udostępnianych przez YouTube.
Trwały
APISID
Służy do personalizowania reklam na podstawie ostatnich wyszukiwań i interakcji.
2 lata
1P_JAR
Używany na osadzonych filmach z YouTube w celu rejestrowania danych statystycznych dotyczących liczby wyświetleń.
1 miesiąc
conversion
Służy do mierzenia konwersji od momentu wyświetlenia reklamy Google do momentu zostania klientem serwisu Canva.
30 dni
Facebook
Te pliki cookie i piksele śledzące analizują aktywność przeglądania w celu śledzenia skuteczności reklam, dostosowywania odbiorców oraz ulepszania przekierowywania reklam. Więcej informacji o śledzeniu Facebook można znaleźć tutaj.
fr, _fbp
Używane przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy są umieszczone w witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
90 dni
ATN
Używany przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy jest umieszczony w witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
2 lata
xs
Używany przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy jest umieszczony w witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
1 rok
c_user, xs
Używany przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy znajdują się na witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
1 rok
spin
Używany przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy jest umieszczony w witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
1 dzień
locale
Używany przez Facebook do dostarczania spersonalizowanych reklam, a także do śledzenia użytkowników, gdy jest umieszczony w witrynach osób trzecich za pośrednictwem wtyczki społecznościowej Facebook.
7 dni
oo
Używany przez Facebook do zarządzania preferencjami dotyczącymi rezygnacji.
5 lat
wd, dpr
Używany przez Facebook do pomiaru wydajności.
7 dni
sb, datr
Używane przez Facebook do celów bezpieczeństwa i ochrony.
2 lata
LinkedIn Insights
Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie LinkedIn. Więcej informacji o LinkedIn Insights można znaleźć tutaj.
lidc
Służy do optymalizacji wyboru centrum danych.
24 godziny
bscookie
Służy do zapisywania stanu 2FA zalogowanego użytkownika.
2 lata
bcookie
Służy do jednoznacznej identyfikacji urządzeń w celu wykrywania nadużyć.
2 lata
UserMatchHistory
Służy do synchronizacji identyfikatorów LinkedIn Ads.
30 dni
lang
Służy do zapamiętywania ustawień językowych użytkownika.
Sesja
lissc
Służy do zapewnienia prawidłowego atrybutu SameSite dla wszystkich plików cookie w tej przeglądarce.
1 rok
Pinterest Ads
Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie Pinterest. Więcej informacji o Pinterest można znaleźć tutaj.
_pinterest_sess, _pinterest_ct
Służą do przechowywania informacji o stanie zalogowania użytkownika w przeglądarce internetowej lub przeglądarce w aplikacji.
1 rok
_pinterest_ct_mw, _pinterest_ct_rt
Służą do otwierania treści w przeglądarce mobilnej użytkownika lub przeglądarce w aplikacji.
Sesja
_epik, _derived_epik
Używane, gdy ktoś kliknie reklamę na Pinterest, aby ułatwić tagowi Pinterest znaleźć dopasowanie i zapisać informacje w pamięci podręcznej w celu ułatwienia przyszłego dopasowywania.
1 rok
_pin_unauth, _pinterest_ct_ua
Używane jako identyfikator, gdy Pinterest nie może dokonać dopasowania.
1 rok
Twitter
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy ukierunkowanej i analizę na platformie Twitter. Więcej informacji o Twitter można znaleźć tutaj.
guest_id
Służy do integracji z platformą Twitter i umożliwia udostępnianie informacji w mediach społecznościowych.
2 lata
personalization_id
Służy do integracji z platformą Twitter i umożliwia udostępnianie informacji w mediach społecznościowych.
2 lata
Google DoubleClick
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy ukierunkowanej i analizę na platformie Google. Więcej informacji o Google DoubleClick można znaleźć tutaj.
IDE
Ten plik cookie umożliwia dostarczanie ukierunkowanej reklamy.
13 miesięcy (Europa), 2 lata (inne regiony)
RUL
Ten plik cookie umożliwia dostarczanie ukierunkowanej reklamy.
1 rok
test_cookie
Ten plik cookie umożliwia dostarczanie ukierunkowanej reklamy.
1,5 roku
YouTube
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy behawioralnej i analizę na platformie YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć tutaj.
CONSENT
Służy do zapisywania preferencji użytkownika i innych informacji.
Trwały
YSC
Używany przez platformę YouTube do zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika i kojarzenia działań użytkownika.
Sesja
GPS
Służy do uzyskiwania danych GPS dotyczących użytkowników mobilnych.
30 minut
VISITOR_INFO1_LIVE
Używany jako unikalny identyfikator do zapamiętywania preferencji użytkownika i innych informacji, takich jak preferowany język czy preferowana liczba wyników wyszukiwania, które mają być wyświetlane na stronie wyników.
6 miesięcy
Yahoo Ad Exchange
Te pliki cookie umożliwiają dostarczanie reklamy ukierunkowanej i analizę na platformie Yahoo. Więcej informacji o Yahoo Ad Exchange można znaleźć tutaj.
A1, A3, B, GUC, APID
Służą do rejestrowania aktywności przeglądania w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych.
13 miesięcy
APIDTS
Służą do rejestrowania aktywności przeglądania witryn przez użytkownika w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych.
24 godziny
IDSYNC
Plik cookie używany do wyświetlania reklam ukierunkowanych.
13 miesięcy
Baidu
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy behawioralnej i analizę na platformie Baidu.
HMACCOUNT
Służy do wysyłania danych o urządzeniu i zachowaniu użytkownika na platformę Baidu. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.
1 dzień
Snapchat
Używamy tych plików do łatwiejszego dostarczania ukierunkowanych reklam użytkownikom w Chinach.
_scid
Używany jako unikalny identyfikator, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie do użytkowników odpowiednich reklam.
1 rok
sc_at
Używany jako unikalny identyfikator, który umożliwia reklamodawcom zewnętrznym kierowanie do użytkowników odpowiednich reklam.
13 miesięcy
Yotpo
Te pliki cookie są umieszczane przez Yotpo, platformę do zarządzania recenzjami produktów.
piksel
Służy jako narzędzie do recenzowania produktów, pomagające w optymalizacji wyszukiwania.
Trwały
_sp_xxxxxxxxxx
Służy jako narzędzie do recenzowania produktów, pomagające w optymalizacji wyszukiwania.
Trwały
Tiktok
Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie TikTok.
s_v_web_id
Te pliki cookie umożliwiają reklamę behawioralną i analizę na platformie TikTok.
1 rok
Amazon
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy behawioralnej i analizę przez systemy reklamowe Amazon.
ad_id
Przechowuje identyfikator reklamowy na potrzeby usług reklamowych Amazon.
30 dni
Outbrain
Te pliki cookie umożliwiają dostarczenie reklamy behawioralnej i analizę na platformie Outbrain. Więcej informacji o Outbrain można znaleźć tutaj.tutaj
auid
Przechowuje identyfikator reklamowy na potrzeby urządzeń przenośnych.
90 dni
outbrain_click_id
Śledzi odwiedziny w witrynie.
1 dzień
outbrain_cid_fetch
Umożliwia śledzenie wydarzenia w witrynie.
60 minut
Pliki cookie do określania odbiorcy docelowego – tylko aplikacja mobilna

W zależności od urządzenia i systemu operacyjnego nasi dostawcy zewnętrzni mogą gromadzić określone informacje do celów reklamy ukierunkowanej, gdy użytkownik korzysta z aplikacji mobilnej Canva. Należą do nich:

 • Apple Search Ads – śledzenie służące do wskazywania, kiedy użytkownik przechodzi do aplikacji mobilnej Canva ze sklepu z aplikacjami Apple
 • AppsFlyer – platforma do marketingu mobilnego i danych nadawcy umożliwiająca serwisowi Canva integrację z platformami marketingowymi firm zewnętrznych, które kierują odbiorców z powrotem do naszych aplikacji mobilnych i śledzą wskaźniki danych nadawcy.
 • Braze – Braze to platforma do przesyłania wiadomości, która umożliwia serwisowi Canva dostarczanie kampanii marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, powiadomień push i wiadomości w aplikacji.
 • Facebook SDK – ten zestaw SDK umożliwia tworzenie łączy do stron docelowych, a także zapewnia wskaźniki związane z instalowaniem i odinstalowywaniem aplikacji oraz logowaniem się do niej.
 • Google Ads – umożliwia serwisowi Canva pomiar wpływu reklam dostarczanych za pośrednictwem Google na pobieranie i instalowanie aplikacji.