Polityka dotycząca dopuszczalnego użytkowania platformy

Wszyscy użytkownicy platformy Canva muszą przestrzegać postanowień Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania platformy. Znajdują się w niej pewne ograniczenia dotyczące treści, jakie można udostępniać, projektów, jakie można tworzyć, a także sposobu korzystania z platformy Canva.

Canva zastrzega sobie prawo do określenia wedle uznania, czy dana treść narusza niniejszą Politykę. Niniejsza Polityka może być co jakiś czas aktualizowana.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Firma Canva nie wspiera ani nie toleruje używania jej Usługi w celu dyskryminowania innych osób, szczególnie ze względu na rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie czy narodowość. Nie możesz wykorzystywać naszej Usługi w sposób, który (potencjalnie) podżegałby, promowałby lub wspierał taką dyskryminację. Nie możesz też korzystać w niej w celu podżegania ani promowania wrogości lub przemocy. Jeżeli uznamy, że korzystasz z naszej Usługi w celu dyskryminowania kogoś, szczególnie ze względu na rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie czy narodowość, możemy trwale lub tymczasowo zablokować albo zawiesić Twój dostęp do naszej Usługi bez uprzedniego powiadomienia ani bez ponoszenia za to jakiekolwiek odpowiedzialności.

Użytek ogólny

Zgadzasz się nie przesyłać treści, tworzyć projektów ani korzystać z platformy Canva (bezpośrednio ani pośrednio) w sposób, który:

 1. promuje lub tworzy ryzyko krzywdy fizycznej lub psychicznej, cierpienia emocjonalnego, śmierci, niepełnosprawności lub oszpecenia dowolnych osób czy zwierząt;
 2. promuje lub tworzy ryzyko obrażeń, strat lub uszkodzenia mienia;
 3. ma na celu krzywdzenie lub wykorzystywanie dzieci;
 4. nosi znamiona nękania, znęcania się, oszczerstwa, zniesławienia lub groźby, jest obraźliwy dla osób określonej rasy lub pochodzenia etnicznego albo narusza prywatność lub prawo do wizerunku;
 5. dyskryminuje inne osoby ze względu na rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość itp., promuje takie działania lub do nich podżega;
 6. ma charakter jednoznacznie seksualny lub pornograficzny albo zawiera linki do materiałów o takim charakterze;
 7. dotyczy sprzedaży lub promowania nielegalnych działań, produktów lub usług;
 8. stanowi lub promuje nieuczciwe działanie;
 9. narusza prawa osób fizycznych lub stron trzecich, w tym ich własność intelektualną lub prywatność ich danych;
 10. zawiera jakiekolwiek informacje lub treści, których nie masz prawa udostępniać ze względu na obowiązujące przepisy, konieczność zachowania poufności albo postanowienia umowne lub obowiązki powiernicze;
 11. zawiera jakiekolwiek informacje, które są fałszywe, zwodnicze lub wprowadzające w błąd albo które w jakikolwiek sposób promują, popierają lub umożliwiają rozprzestrzenianie fałszywych informacji;
 12. narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo lub promuje działania nielegalne;
 13. podważa procesy lub instytucje demokratyczne lub im zagraża.


Aby uzyskać informacje na temat sposobu, w jaki moderujemy treści, odwiedź nasze Centrum zaufania(opens in a new tab or window).


Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2024 r.

Inne polityki