hero-image-hand-planting-mangroves

Kreowanie bardziej zrównoważonej przyszłości

Cele i praktyki serwisu Canva w dziedzinie zrównoważonego rozwoju


Jesteśmy dumni z tego, co udało się osiągnąć i podekscytowaniem myślimy o naszych dużych celach.

2021

globalna neutralność węglowa

ponad 90%

mniej emisji dzięki usługom chmurowym

Ponad 5 mln

drzew, które zobowiązaliśmy się zasadzić

ponad 800

Szablony na temat klimatu

canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Czyń dobro: działaj odważnie na rzecz klimatu

Stanowisko naukowców jest zgodne i jasne: musimy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. Aby zrealizować ten cel, cały świat powinien zmniejszyć emisję o 50% do 2030 roku i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

Rozmowa na temat zmiany klimatu i rozważenie własnych możliwości w zakresie zmniejszania emisji dwutlenku węgla to jeden z najlepszych sposobów na wspólne działania dla dobra planety – a to jedna z naszych naczelnych zasad.

Więcej niż zero netto

Działalność firmy Canva w Australii jest neutralna węglowo od 2020 roku. Od 2021 roku cała nasza globalna działalność operacyjna, w tym druk i praca naszych spółek zależnych, również są neutralne węglowo. Obecnie weszliśmy w fazę Więcej niż zero netto, w której będziemy koncentrować się na regeneracji, zwiększaniu naszego pozytywnego wpływu i uzdrawianiu planety.

canva-community-photo
Znak zapytania
„W dzisiejszym świecie na firmach spoczywa o wiele większa odpowiedzialność niż powtarzanie wyświechtanego sloganu, który zachęca do nieczynienia zła”.

Melanie Perkins

Dyrektor generalny Canva


Biura przyjazne środowisku

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Moc z odnawialnych źródeł energii

Działalność operacyjna w Australii opiera się na energii odnawialnej. Obecnie pracujemy, aby generować i wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten sam model chcielibyśmy zastosować w najbliższej przyszłości w kontekście naszej regionalnej działalności operacyjnej na Filipinach, w Chinach, USA i Europie.

Gdy drukujesz, sadzimy drzewo

Każde złożone zamówienie druku w Canva to jedno posadzone przez nas drzewo – prosty pomysł, który pozwala wiele osiągnąć.

Misją firmy Canva jest uleczenie planety poprzez przywrócenie do życia zniszczonych terenów będących źródłem najważniejszych zasobów dla odległych społeczności i dzikiej przyrody. Sadząc i chroniąc drzewa, usprawniamy retencję wody, zwiększamy bioróżnorodność i chronimy siedliska. Jednocześnie tworzymy też możliwości w zakresie rolnictwa i agroleśnictwa, dzięki czemu małe gospodarstwa rolne mogą zarządzać swoimi zasobami w bardziej zrównoważony sposób.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Dekarbonizacja

Offsety węglowe są ważnym punktem wyjścia, ale to nie one stanowią główny przedmiot naszego zainteresowania. Firma Canva z głębokim zaangażowaniem stała czoła wyzwaniu, jakim jest dekarbonizacja, a podejmowane przez nas wysiłki są zgodne z założeniem potrzeby ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C.

Będziemy kierować naszą uwagę na stosowane materiały i zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, jednocześnie koncentrując się na łańcuchu dostaw, aby zrozumieć, jakie środki podejmuje każdy z partnerów ds. zaopatrzenia w celu zmniejszenia własnego śladu środowiskowego i jakich standardów przestrzega.

Ukierunkowanie na kredyty przynoszące efekty

Dla Canva ważne jest zagwarantowanie pełnej przejrzystości w naszym podejściu do kredytów węglowych. Istnieją dwa główne rodzaje projektów, za które można uzyskać wspomniane kredyty, zdefiniowane przez grupę zadaniową ds. skalowania dobrowolnych rynków kompensacji emisji dwutlenku węgla (Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets):

  1. Projekty unikania/redukcji: zakładają zmniejszanie emisji z bieżących źródeł. Przykładem może być finansowanie wdrażania niskoemisyjnych technologii, takich jak te wykorzystujące energię odnawialną.
  2. Projekty usuwania/sekwestracji: polegają na usuwaniu CO2 z atmosfery, na przykład na drodze sekwestracji naturalnej, takiej jak ponowne zalesianie.

Skupiamy się na kredytach węglowych powiązanych z usuwaniem gazów cieplarnianych i planujemy stworzyć w przyszłości nasze własne projekty regeneracji natury zarządzane przez rolników.

mountains-forest-photo

Szablony na temat zrównoważonego rozwoju

Nasza siła to otwieranie możliwości ludziom z całego świata dzięki projektowaniu. Stworzyliśmy obszerną bibliotekę szablonów na temat działań na rzecz klimatu. Ich kolekcja stale się powiększa. W 2021 roku nasze szablony o Dniu Ziemi pobrano 3,1 miliona razy.

lisa-blair-footer-banner-background

Lisa wyznacza drogę

Lisa Blair ma siłę, której używa, by czynić dobro. Jest pierwszą kobietą, która opłynęła Antarktydę w pojedynkę z jednym postojem. Teraz wyrusza w tę podróż ponownie: chce opłynąć Antarktydę bez postojów, w pojedynkę i bez niczyjej pomocy w mniej niż 100 dni, aby zwiększać świadomość o działaniach na rzecz klimatu. Nawiązaliśmy współpracę z Lisą, ponieważ pragniemy zainspirować ludzi do angażowania się w inicjatywy mające pozytywny wpływ na środowisko.