Canva растет вместе с вашим брендом

Подберите для себя подходящий тарифный план Canva

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Планы

Бесплатно

для отдельных лиц и маленьких групп, работающих над небольшими проектами

Canva Pro

для отдельных лиц и небольших групп, которым нужно больше персонализации и которые работают над более крупными проектами

Предприятие

для больших команд, которым нужен расширенный контроль над брендом и совместной работой

$0

/навсегда

$9.95

/пользователь/месяц, оплата ежегодно

$30.00

/пользователь/месяц, оплата ежегодно

Начать работуПопробуйте бесплатно

Или за $12.95 пользователя/месяц, оплата ежемесячно

Лучшие функции
 • Более 8000 бесплатных шаблонов
 • Более 100 типов дизайнов (для публикаций в социальной сети, презентаций, писем и многого другого)
 • Сотни тысяч бесплатных фотографий и графики
 • Все, что входит в бесплатную версию, а также:
 • Создайте ваш корпоративный стиль, настроив цвета, логотипы и шрифты в едином фирменном стиле
 • Изменение размера дизайна в один клик
 • Более 60 000 бесплатных шаблонов
 • Более 60 млн премиум-изображений, фотографий, видео и графики
 • Загрузка собственных шрифтов и логотипов
 • Пользовательские шаблоны
 • Все, что входит в Pro , а также:
 • Установите ваш корпоративный стиль, настроив цвета, логотипы и шрифты в нескольких фирменных стилях
 • Управляйте тем, что участники команды могут видеть, к чему могут получать доступ и что могут загружать в Canva, с помощью элементов управления
 • Встроенные рабочие процессы для получения одобрения ваших дизайнов
 • С помощью расширенных функций блокировки шаблона можно отключить возможность редактирования вашего дизайн участниками команды
 • Неограниченное хранилище
 • Единые данные для входа
 • Круглосуточная корпоративная поддержка

Бесплатно

Canva Pro

Предприятие

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Бесплатно

для отдельных лиц и маленьких групп, работающих над небольшими проектами

Canva Pro

для отдельных лиц и небольших групп, которым нужно больше персонализации и которые работают над более крупными проектами

Предприятие

для больших команд, которым нужен расширенный контроль над брендом и совместной работой

$0

/навсегда

Начать работу
$9.95

/пользователь/месяц, оплата ежегодно

Попробуйте бесплатно

Или за $12.95 пользователя/месяц, оплата ежемесячно

$30.00

/пользователь/месяц, оплата ежегодно

Лучшие функции
 • Более 8000 бесплатных шаблонов
 • Более 100 типов дизайнов (для публикаций в социальной сети, презентаций, писем и многого другого)
 • Сотни тысяч бесплатных фотографий и графики
Лучшие функции
 • Все, что входит в бесплатную версию, а также:
 • Создайте ваш корпоративный стиль, настроив цвета, логотипы и шрифты в едином фирменном стиле
 • Изменение размера дизайна в один клик
 • Более 60 000 бесплатных шаблонов
 • Более 60 млн премиум-изображений, фотографий, видео и графики
 • Загрузка собственных шрифтов и логотипов
 • Пользовательские шаблоны
Лучшие функции
 • Все, что входит в Pro , а также:
 • Установите ваш корпоративный стиль, настроив цвета, логотипы и шрифты в нескольких фирменных стилях
 • Управляйте тем, что участники команды могут видеть, к чему могут получать доступ и что могут загружать в Canva, с помощью элементов управления
 • Встроенные рабочие процессы для получения одобрения ваших дизайнов
 • С помощью расширенных функций блокировки шаблона можно отключить возможность редактирования вашего дизайн участниками команды
 • Неограниченное хранилище
 • Единые данные для входа
 • Круглосуточная корпоративная поддержка
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuKhông
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây1 GB
Thư mục2
Hỗ trợTự phục vụ
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu1
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây100 GB
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.Template & Admin users only
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuNhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mâyKhông giới hạn
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)

Дизайн и публикация

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Template & Admin users only

Совместная работа

Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp

Управление брендом

Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu
Không1Nhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao

Хранилище

Lưu trữ đám mây
1 GB100 GBKhông giới hạn
Thư mục
2Không giới hạnKhông giới hạn

Безопасность и поддержка

Hỗ trợ
Tự phục vụHỗ trợ 24/7Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Нам доверяют
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

Часто задаваемые вопросы

Конечно! Canva Pro подойдет как отдельным людям, так и небольшим командам. Повысьте эффективность своей работы и оцените всю прелесть платформы Canva благодаря функциям, которые сэкономят вам массу времени. Вы сможете с легкостью менять размер дизайнов из одного формата в другой, сортировать фотографии по папкам и сохранять корпоративные логотипы, цвета и шрифты

Canva for Enterprise идеально подходит для организаций, предприятий, компаний, обладающих договором франшизы, и агентств с большими командами, которым нужны все возможности Canva Pro для дизайна и усовершенствованные средства управления для совместной работы и публикации фирменных дизайнов в крупном масштабе. Подробнее о Canva for Enterprise см. здесь.

Вы можете приглашать неограниченное количество человек в свою корпоративную команду, используя Canva Pro. Во время пробного периода вы не несете никаких расходов. С помощью Canva Pro легко работать совместно с другими участниками вашей команды, делиться шаблонами и дизайнерскими материалами, комментировать работу друг друга и ставить отметки «Нравится».

Некоммерческим организациям мы предлагаем бесплатные подписки на Canva Pro. Подать заявку.

На платформе Canva доступны специальные образовательные программы для учащихся и преподавателей. Ознакомьтесь с условиями.

Подписка на Canva Pro стоит $9.95 в месяц при оплате на год или $12.95 при ежемесячной оплате.

Вы можете пользоваться Canva Pro бесплатно в течение 30 дней. Для активации Canva Pro необходимо ввести данные кредитной карты. Вы можете отменить пробный доступ в любое время без дополнительных затрат.

Ваши дизайны всегда видны только вам, если только вы явным образом не захотите поделиться ими или сохранить их как шаблоны для своей команды.