Amnesty

Idag har opinionsbildningen flyttat ut på nätet. Delade bilder är 2000-talets demonstrationsskyltar.21 Jessie Mawson är specialist på sociala medier på Amnesty International Australia. Hon skapar och hanterar webbmaterial i förhoppningen om att budskapen ska få människor att ta ställning och agera. Jessie utbildar också Amnestys lokala aktionsgrupper (som består av hundratals aktivister) och lär dem att föra ut budskap om mänskliga rättigheter genom sina egna sociala mediekonton.

”Våra aktivister är helt vanliga människor. Ytterst få av dem har tillgång till eller kunskaper i professionella designprogram … Just det var länge ett svåröverkomligt hinder för oss. Sociala medier är visuella medier och då krävs det bilder som engagerar.”

Lösningen var att börja använda Canva. Sedan mitten av 2014 har Canva varit motorn bakom standardiseringen av Amnestys visuella webbmaterial. Med den nya uppgraderingen till Canva Pro kan Jessie och alla andra Amnesty-aktivister uppmärksamma brott mot de mänskliga rättigheterna omedelbart. Ofta handlar det bokstavligen om liv eller död.

“Amnesty works in real time,” Jessie explains. “We have to act fast. Graphic content often needs to be turned around in just minutes – so the templates available through Canva Pro are great for that.”

The Australian team shares their Canva Pro templates. When Amnesty receives word of an execution, unfair trial, exposed war crimes or gross miscarriages of social justice – their yellow and black Brand Kit is ready to go. These iconic colours are already set as the default design elements in Canva Pro.

With such a recognisable online brand, consistency across social platforms is crucial. As well as Amnesty International Australia’s national channels (which reach up to 20 million people a month), there are Action Centres in each state. These coordinate hundreds of localised Action Groups – creating some online branding confusion. Jessie has been using Canva Pro to standardise the profile pictures of all these various offshoots.

“Centrally creating and distributing these new profile pics to hundreds of accounts (and keeping them up to date in the future) could have been nightmarish, but a simple Canva template – that activists could update themselves – made it super simple.”

As a grassroots organisation, it’s essential for Amnesty to empower all members in creating their own content. With resources stretched thin, Canva Pro helps Jessie share the workload for campaigns nationwide.

“I’m very grateful that Canva runs a Nonprofit Program that gives organisations like Amnesty – for whom cost is so often a barrier – access to this wonderful tool!”

For more information about Amnesty International and their work, visit www.amnesty.org.au.