”En enhetlig visuell identitet förenar personalen, volontärer och bidragsgivare över nationella gränser i den vision vi delar om en värld utan svält.

CAROLYN TURNEY, CHEF FÖR DIGITAL UNDERHÅLLNING

Stop Hunger Now har tillhandahållit mer än 200 miljoner måltider till människor i över 50 länder. De anordnar storskaliga evenemang för matförpackning och koordinerar riktade humanitära insatser. De är baserade i Raleigh i USA och deras kreativa team är en drivande kraft bakom rekryteringen. Carolyn Turney är chef för digital underhållning. Hon skapar onlineinnehåll som återger personliga berättelser om hopp och beskriver orsakerna till extrem fattigdom. Carolyn går ofta direkt till Canva när det gäller akutsituationer.

”Om katastrofer inträffar måste Stop Hunger Now reagera omedelbart för att få ut mat, rent vatten, filtar, mediciner – allt som behövs – till de överlevande”, säger Carolyn. ”Vi måste rekrytera all hjälp vi kan få. Canva har varit en stor hjälp i att göra det. Ju snabbare jag kan skapa grafik som tydligt visar våra behov, desto snabbare kan vi få stöd på fältet och hjälpa de människor som behöver det allra mest.”

Med Facebook och Twitter når huvudkontoret för Stop Hunger Now ut till över 1 miljon onlineanvändare varje månad. Allt som allt har de 20 kontor i USA och ytterligare sex på andra håll i världen, vart och ett med sina egna nätverk i sociala medier. Att bevara en enhetlig visuell identitet mellan alla dessa kontor är avgörande för att få trovärdighet online.

“Canva Pro allows Stop Hunger Now to refine our brand,” Carolyn says, “Ensuring what we’re saying and showing supporters (or potential supporters) in California matches what we’re saying and showing those in India, and North Carolina, and South Africa, and so on.”

Stop Hunger Now use Canva-made images to illuminate stories of hope and promise. The creative team use Canva Pro to create powerful infographics. Carolyn explains that with Canva Pro, Stop Hunger Now can can change the scope of each design according to its intended audience. They have flexible Canva Pro templates, ready to demonstrate either a microview (the effect of hunger and extreme poverty on the individual) or a macroview (the effect on a national GDP, for example). In either case, it comes down to simple, visual storytelling.

Stop Hunger Now have only recently upgraded to Canva Pro, as a part of the Canva for Good initiative. However, Carolyn claims they are already seeing positive results for international collaboration. Approved photos and logos are now organized by folder, ready to drop into any project. Since configuring a Brand Kit, their chosen colors and fonts are the default when starting a Canva design. This saves time and energy, both being precious resources to any organisation.

”Som ideell organisation har vi inte haft budget för ett program som gör att vi kan ha sådan kontroll över vår berättelse”, säger Carolyn. ”Att ha en enhetlig visuell identitet förenar personalen, volontärer och donatorer över nationella gränser i den vision vi delar om en värld utan svält.”

See what Canva can do for your team!

Request a demo now

Ta din design till nästa nivå med Canva för företag

Vill du veta mer om hur ditt team kan få hjälp av Canva? Ange dina uppgifter så kontaktar vi dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.