Canva-mallar

Effekterna av det nya coronaviruset, covid-19, är nu kännbara över hela världen. Vi tror att vi är starkare när vi arbetar tillsammans. Det är viktigt att vi alla vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda och underlätta för oss själva, våra nära och kära och våra lokala och globala samhällen. Använd vår nya samling mallar och bidra till att #stoppaspridningen.

Affischer – Stoppa spridningen

Instagram-händelse – Stoppa spridningen

Inlägg på sociala medier – Stoppa spridningen

Facebook-inlägg – Stoppa spridningen

Inlägg på sociala medier – Korrekt information

Om du vill sprida korrekt information från Världshälsoorganisationen eller meddelanden för att stödja ditt samhälle kommer här några tips på resurser som kan vara till hjälp under en tid som präglas av stor osäkerhet.

Affischer – Korrekt information