Canva för team

Skydda din organisation med enkel inloggning

Danone
Hubspot
Sony Music
Pearson
SkyScanner
Playa Bowls

Sammanför hela organisationen säkert

Med enkel inloggning (SSO) blir det enklare och säkrare att införa Canva för team(opens in a new tab or window) i din organisation. Ställ in funktionen så att teammedlemmarna kan registrera sig, logga in och komma igång på bara några ögonblick.

Centralisera kontroll och regelefterlevnad

SSO ger dig enkel åtkomst till företagets alla appar, webbplatser och databaser utan krångliga autentiseringsprocesser. Med SSO slipper du hålla reda på en massa användarnamn och komplicerade lösenord. Det blir också enklare att hantera och utöka medlemsregistreringar och inloggningar.

Möjliggör teamsamarbeten direkt

SSO ökar den operationella effektiviteten och leder till färre IT-supportärenden internt. Det spelar ingen roll om företaget har två eller tvåtusen anställda – du kan enkelt hitta och bjuda in teammedlemmar som kan inleda designarbeten direkt utan att behöva oroa sig för säkerheten.

Smidig SSO-integrering

Det är enkelt för en IT-avdelning att konfigurera SSO. När väl administratörerna är utsedda kan de när som helst konfigurera och ändra teamets SSO-inställningar på egen hand. Om det behövs har Canva tagit fram enkla stegvisa anvisningar(opens in a new tab or window) som hjälper teamet att komma igång.

Fullspäckad med bra funktioner

Obegränsat innehåll

Få obegränsad tillgång till mallar, bilder, teckensnitt och färger i premiumklass.

Varumärkesmall

Skapa återanvändbara mallar med varumärkets färger, teckensnitt och logotyper.

Mitt varumärke

Använd varumärket konsekvent med Mitt varumärke-paket som du kan tillämpa på alla slags innehåll.

Kommentarer och delning

Lås upp förstklassiga samarbetsfunktioner som underlättar för team i stor skala.

Smidig integrering

Integrera Canva med enkel inloggning och tvåfaktorsautentisering.

Förbättrad hantering av tillgångar

Centralisera alla dina innehålls- och varumärkestillgångar med åtkomstbehörigheter.

Administration och rapportering

Använd avancerade verktyg för grupp- och varumärkeshantering.

Innehållsplanerare

Schemalägg inlägg på sociala medier i förväg och se hur de presterar med insikter.

Insikter

Lås upp förstklassiga insikter om vem som har sett din design och när.

Säkerhet

Tillgång till Canvas ISO 27001-certifierade plattform och support dygnet runt alla dagar.

Betala när du växer

Flexibel debitering som gör det möjligt att utöka teamet efter behov.

Citattecken
”När vi skapar kampanjer för flera kanaler bygger vi mallar i Canva som gör att användarna kan ta del av tillgångar och lokalisera dem till sina egna marknader. När vi skapar mallarna ger vi användarna åtkomst och riktlinjer för hur mallarna ska användas. Därefter ger Canva dem möjlighet att fylla i egen text och byta till bilder som är relevanta för just deras marknad för att visa på mångfald. Det handlar om att ge de som skapar innehåll över hela världen möjlighet att arbeta utan att designen står i vägen.

Judson Cowan

Senior designchef, Skyscanner