CANVA FÖR IDEELLA organisationer

Lär dig hur Stop Hunger reagerar blixtsnabbt med Canva när en katastrof inträffar

En enhetlig visuell identitet förenar personalen, volontärer och bidragsgivare över nationella gränser i den vision vi delar om en värld utan svält. Det sparar tid och energi, vilket är två väsentliga resurser för alla organisationer.

Om Stop Hunger Now

Stop Hunger Now har tillhandahållit mer än 200 miljoner måltider till människor i över 50 länder. De anordnar storskaliga evenemang för matförpackning och koordinerar riktade humanitära insatser. De är baserade i Raleigh, North Carolina i USA och deras kreativa team är en drivande kraft bakom rekryteringen. Carolyn Turney är chef för digital underhållning. Hon skapar onlineinnehåll som återger personliga berättelser om hopp och beskriver orsakerna till extrem fattigdom. Carolyn går ofta direkt till Canva när det gäller akutsituationer.

”Om katastrofer inträffar måste Stop Hunger Now reagera omedelbart för att få ut mat, rent vatten, filtar, mediciner – allt som behövs – till de överlevande”, säger Carolyn.

Citattecken
”Canva har varit en stor hjälp i att göra det. Ju snabbare jag kan skapa grafik som tydligt visar våra behov, desto snabbare kan vi få stöd på fältet och hjälpa de människor som behöver det allra mest.”

Carolyn Turney

Chef för digital underhållning

Det kreativa teamet använder Canva Pro för att skapa kraftfull infografik.

Enkel, visuell berättarkonst på sociala medier

Med Facebook och Twitter når huvudkontoret för Stop Hunger Now ut till över 1 miljon onlineanvändare varje månad. Allt som allt har de 20 kontor i USA och ytterligare sex på andra håll i världen, vart och ett med sina egna nätverk i sociala medier. Att bevara en enhetlig visuell identitet mellan alla dessa kontor är avgörande för att få trovärdighet online.

”Med Canva Pro kan Stop Hunger Now förfina sitt varumärke”, säger Carolyn. ”Vi kan se till att det vi berättar och visar för våra anhängare (eller potentiella anhängare) i Kalifornien stämmer med det vi berättar och visar för de som är i Indien, Sydafrika och så vidare.”Stop Hunger Now använder bilder som skapats i Canva för att belysa berättelser om hopp och tilltro. Det kreativa teamet använder Canva Pro för att skapa kraftfull infografik. Carolyn förklarar att med Canva Pro kan Stop Hunger Now ändra räckvidden för varje design så att den passar den avsedda målgruppen. De har flexibla Canva Pro-mallar, redo att demonstrera antingen ett mikroperspektiv (effekten av svält och extrem fattigdom på individnivå) eller ett makroperspektiv (effekten på ett lands BNP, till exempel). I båda fallen handlar det om enkel, visuell berättarkonst.

”En enhetlig visuell identitet förenar personalen, volontärer och bidragsgivare över nationella gränser i den vision vi delar om en värld utan svält.”
Carolyn Turney
Chef för digital underhållning

Sammanfattning

Stop Hunger Now har nyligen uppgraderat till Canva Pro, som en del av Canva för välgörenhet-initiativet. Carolyn menar dock att de redan kan se positiva resultat i fråga om internationella samarbeten. Godkända foton och logotyper ordnas nu efter mapp, redo att användas i vilket projekt som helst. Efter att Mitt varumärke ställts in är de valda färgerna och teckensnitten standard när en Canva-design påbörjas. Det sparar tid och energi, vilket är två väsentliga resurser för alla organisationer. ”

Som ideell organisation har vi inte haft budget för ett program som gör att vi kan ha sådan kontroll över vår berättelse”, säger Carolyn. ”Att ha en enhetlig visuell identitet förenar personalen, volontärer och donatorer över nationsgränserna i den vision vi delar om en värld utan svält.”

Omnämnda funktioner

Brand Kit

Keep your branding consistent with brand kits you can apply to any piece of content.

Easy design platform

Easy design platform

Premium content

Access 75 million+ photos, audio videos and graphics

Templates

420,000+ professional templates to choose from

CANVA FÖR TEAM

Se vad Canva kan göra för din verksamhet