Riktlinjer för stödberättigande

Här nedan hittar du mer information om våra riktlinjer för behörighet till programmet för ideella organisationer.

Organisationer som kvalificerar sig för Canvas program för ideella organisationer

Organisationen måste vara något av följande för att klassificeras som ideell:

 • Erkänd som en välgörenhetsorganisation eller ideell organisation av den lokala reglerande myndigheten i det land där den är registrerad
 • Ideell verksamhet
 • Verkar för allmännyttan

Följande organisationer uppfyller INTE kraven för deltagande i Canvas program för ideella organisationer

Registrerade välgörenhetsorganisationer som inte hamnar i någon av nedanstående kategorier kvalificerar sig inte för Canva för ideella organisationer:

 • Lagstiftande
 • Politisk aktivitet
 • Myndighet
 • Utbildning – inklusive förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, yrkesutbildning, folkhögskola, alumnigrupper, stipendier, elevhälsa, forskarutbildning, grundutbildning, studentservice, friskola
 • Professionell idrott
 • Finansiella tjänster
 • Affärsutveckling
 • Yrkesorganisationer och sammanslutningar
 • Arbetsträning
 • Kundägd organisation
 • Studentföreningar
 • Arbetstagar-/medlemsorganisation

Följande dokumentation krävs

Obs! Vilken dokumentation som krävs kan variera beroende på organisationens typ.

1. Registrerade ideella organisationer (varierar beroende på land)

Vi samarbetar med Percent för att bekräfta vilka organisationer som ska få åtkomst till Canva för ideella organisationer. Olika länder har olika krav på styrkande dokument. De fullständiga kraven för respektive land hittar du i Percents guide för verifiering av ideella organisationer.

2. Sociala organisationer som jobbar för lokalsamhället eller det allmännas bästa
 • Styrdokument som beskriver missionen och hur verksamheten har utformats i syfte att nå dessa mål.
 • Med ”lokalsamhället eller det allmännas bästa” avses en social, ekologisk, kulturell eller ekonomisk mission där målet är att motverka sociala problem genom att förbättra den samhälleliga gemenskapen, människors livsvillkor och miljön.
 • Styrdokumenten måste beskriva missionen på ett tydligt sätt och visa att verksamheten har utformats i syfte att nå dessa mål (och inte för att generera vinster).
3. Folkhälsoorganisationer och myndigheter som arbetar med folkhälsa
 • Organisationen måste kunna styrka sin status som folkhälsoorganisation (avgörs av Canva från fall till fall).