Globala målen: världens viktigaste att-göra-lista.

Varje mål fokuserar på en viktig fråga och kräver en kollektiv insats på global nivå. För att alla ska få den framtid vi själva vill ha måste vi ha uppnått målen senast 2030.

Börja i liten skala

Det handlar inte om att några få stora aktörer ska göra drastiska förändringar. Alla måste dra sitt strå till stacken. Börja med något så enkelt som att göra ett inlägg på sociala medier för att öka medvetenheten.

Nyckeln till förändring är kommunikation

Ju fler människor som känner till de globala målen, desto bättre. Ökad medvetenhet leder till ökat engagemang ute i samhället och får människor att ställa större krav på politikerna. Dela din design om de globala målen online, så att släkt och vänner kan få titta.

Vad gör ditt företag?

Både stora och små företag försöker lösa globala problem genom innovationer och samverkan. Att dela ditt företags plan och framsteg är ett utmärkt sätt att inspirera andra och få kontakt med likasinnade organisationer.

Presentationer med ett gott syfte

Våra presentationsmallar är perfekta för den som vill visa andra varför de globala målen är så viktiga eller för att uppdatera teamet om vilka framsteg som gör inom den egna organisationen.

Gör gott med sociala medier

Bästa sättet att få med sig den stora massan är att använda sociala medier. Du kan dela idéer, öka medvetenheten eller till och med initiera diskussioner som leder till förändring.

Rätt foto i sammanhanget

Vi har valt ut hundratals fantastiska bilder till varje globalt mål. Du hittar dem genom att söka på SDG1, SDG2, SDG3 osv. (Efter engelskans Sustainable Development Goals, SDG.)

Har du hört talas om vår Challenge for Change?

Vi har skapat en 30-dagars interaktiv utmaning som belyser globala problem. Gör den i din egen takt och vinn ett pris!

17 mål. 169 delmål. 193 länder. 1 framtid.

Vi har ett stort jobb framför oss, men om alla bidrar kan vi tillsammans göra världen lite bättre.