Policy för godtagbar användning

Samtliga Canva-användare måste följa Canvas Policy för godtagbar användning. Policyn begränsar vilket innehåll du kan ladda upp, designerna du skapar och hur du använder Canva.

Canva förbehåller sig rätten att avgöra om innehåll bryter mot policyn efter eget gottfinnande. Den här policyn kan komma att uppdateras från tid till annan.

Bekämpning av diskriminering

Canva tillåter inte att dess tjänst används för att diskriminera andra, i synnerhet inte när det gäller etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, börd eller nationellt ursprung. Du har inte tillåtelse att använda tjänsten på ett sätt som kan, eller troligen kan, inspirera, främja eller stötta sådan diskriminering och du får inte använda tjänsten för att inspirera till eller främja fientlighet eller våld. Om vi anser att din användning av tjänsten omfattar diskriminering, i synnerhet om den baseras på etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, börd eller nationellt ursprung, kan vi permanent eller temporärt avsluta eller avbryta din åtkomst till Tjänsten utan föregående meddelande och utan skyldigheter, oavsett anledning.

Allmän användning

Du samtycker till att inte ladda upp innehåll, skapa designer eller använda Canva direkt eller indirekt på ett sätt som

 1. främjar eller skapa en risk för fysisk eller psykisk skada, känslomässigt lidande, dödsfall, invaliditet eller vanställande av dig själv, en annan person eller ett djur
 2. främjar eller skapar en risk för personskada, förlust eller egendomsskada
 3. syftar till att exploatera eller skada barn
 4. är trakasserande, grovt, rasistiskt eller etniskt stötande, nedsättande, inkräktande på sekretess eller offentlighetsrättigheter, ärekränkande eller hotfullt
 5. diskriminerar, uppmuntrar till eller främjar diskriminering av andra baserat på etnisk tillhörighet, religion, kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, börd, nationellt ursprung eller annat
 6. är sexuellt eller pornografiskt eller innehåller länkar till sådant material
 7. involverar försäljning eller marknadsföring av olagliga aktiviteter, produkter eller tjänster
 8. är bedrägligt eller främjar bedräglig aktivitet
 9. kränker rättigheterna för en individ eller tredje part, inklusive deras immateriella egendom och dataskyddsrättigheter
 10. innehåller information och innehåll som du inte har rätt att lämna ut enligt lag eller på grund av skyldigheter avseende konfidentialitet, avtal eller skyldigheter i egenskap av förvaltare
 11. innehåller information eller desinformation som är falsk, missvisande eller missledande eller som på andra sätt främjar, godkänner, uppmuntrar till eller underlättar spridning av falsk information
 12. bryter mot tillämplig lag eller främjar aktiviteter som anses vara olaglig verksamhet
 13. hotar eller underminerar demokratiska processer eller institutioner.


Besök vårt Trust Center(opens in a new tab or window) för mer information om hur vi modererar innehåll.


Senast uppdaterad 16 februari, 2024

Andra policyer