hero-image-hand-planting-mangroves

Designar för en mer hållbar framtid

Canvas hållbarhetsarbete och -mål


Vi är stolta över vad vi har uppnått och taggade inför våra stora mål

2021
globalt koldioxidneutrala
+90 %
minska utsläppen från molntjänster
2028
arbetar mot att få verksamheten helt koldioxidfri
> 3,5 mn
träd planterade under 2022
> 800
Klimatmallar
canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Gör gott med kraftiga klimatåtgärder

Vetenskaplig konsensus är tydlig med att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Om vi ska klara det måste de globala utsläppen minska med 50 % till 2030 och vi måste nå nettonollutsläpp till 2050.

Med vår kärnvärdering ”Gör gott” som vägledning strävar Canva efter det slutgiltiga målet att vara fullständigt fossilfria till 2028. Det betyder att vi jobbar mot att koldioxidutsläppen som kan hänföras till Canva och dess globala verksamhet genom scope 1-, 2- och 3-utsläpp ska vara noll.

Bortom netto noll

Canvas verksamhet i Australien har varit koldioxidneutral sedan 2020. Från och med 2021 är hela vår globala verksamhet, inklusive tryckverksamhet och dotterbolag, också koldioxidneutrala. Vi har nu inlett fasen Bortom netto noll, där vi fokuserar på återställning, att öka vår inverkan och att hjälpa planeten att läka, med det slutliga målet om verkliga nollutsläpp till 2028.

canva-community-photo


Hållbara kontor

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Förnybar drivkraft

Verksamheten i Australien drivs av förnybar energi. Vi arbetar för närvarande med att matcha vår produktion och förbrukning av förnybar energi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vår regionala verksamhet i Filippinerna, Kina, USA och Europa följer efter inom en snar framtid.

Du trycker, vi planterar

För varje tryckbeställning som görs hos Canva planterar vi ett träd – en enkel idé som ger stor effekt.

I slutet av 2022 kommer det att finnas 3,5 miljoner träd i marken, med fokus på naturligt återställande som efterliknar vad en naturlig skog skulle göra. Trädplanteringar väljs ut utifrån graden av avskogning och fattigdom i regionen. Vi vill arbeta tillsammans med lokalbefolkningen i byar och samhällen för att uppnå en framgångsrik och bestående återbeskogning.

Genom att skapa arbetstillfällen som plantsättare och platschef hjälper vi också till att generera social nytta i lokalsamhällena.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Utfasning av koldioxidutsläpp

Koldioxidkompensation är en bra början, men det är inte där vårt fokus ligger. För att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C är Canva fast beslutna att lösa utmaningen att skapa en global verksamhet utan koldioxidutsläpp till 2028.

Vi fokuserar på material och på principerna om cirkulär ekonomi, och dessutom på leveranskedjan, där vi försöker förstå vilka åtgärder var och en av våra leverantörer vidtar för att minska sina miljömässiga fotavtryck samt vilka standarder de följer. Det här är avgörande för vårt långsiktiga mål om en verksamhet helt utan koldioxidutsläpp.

Fokus på effektfulla krediter

Det är viktigt för Canva att vi är transparenta om vår inställning till koldioxidkrediter. Det finns två huvudsakliga typer av koldioxidkrediter enligt definitionen av Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets:

  1. Undvikande-/minskningsprojekt: minska utsläpp från nuvarande källor. Till exempel genom att finansiera implementeringen av teknik med lägre utsläpp, som förnybar energi.
  2. Upptags-/inlagringsprojekt: ta bort koldioxid från atmosfären, bland annat genom naturbaserad kolinlagring som att återplantera skog.

Vi fokuserar på inlagringskrediter och i framtiden planerar vi att bygga våra egna FMNR-projekt (Farmer Managed Natural Regeneration).

mountains-forest-photo

Hållbarhetsmallar

Vår styrka är att stärka världen med hjälp av design. Vi har skapat ett omfattande bibliotek med mallar för klimatåtgärder, och det fortsätter att växa. Under 2021 laddades våra mallar för Jordens dag ner 3,1 miljoner gånger.
lisa-blair-footer-banner-background

Lisa visar vägen

Lisa Blair är en baddare på att göra gott. Hon blev den första kvinnan som seglade ensam runt Antarktis med ett enda stopp. Nu beger hon sig återigen ut för att segla ensam, utan stopp och utan hjälp runt Antarktis på mindre än 100 dagar, för att öka medvetenheten om klimatåtgärder. Vi samarbetar med Lisa för att inspirera andra att vidta positiva miljöåtgärder.