hero-image-hand-planting-mangroves

Designar för en mer hållbar framtid

Canvas hållbarhetsarbete och -mål


Vi är stolta över vad vi har uppnått och taggade inför våra stora mål

2021

globalt koldioxidneutrala

+90 %

minska utsläppen från molntjänster

Mer än 5 miljoner

inköpta träd

> 800

Klimatmallar

canva-value-be-a-force-for-good-sticker

Gör gott med kraftiga klimatåtgärder

Vetenskaplig konsensus är tydlig med att vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Om vi ska klara det måste de globala utsläppen minska med 50 % till 2030 och vi måste nå nettonollutsläpp till 2050.

Ett av Canvas kärnvärden är en önskan om att ”göra gott”. Finns det något bättre sätt att göra det på än att motverka klimatförändringarna och minska våra egna koldioxidutsläpp?

Bortom netto noll

Canvas verksamhet i Australien har varit koldioxidneutral sedan 2020. Sedan 2021 är hela vår globala verksamhet, inklusive tryckverksamhet och dotterbolag, också koldioxidneutrala. Vi har nu inlett fasen Bortom netto noll, där vi fokuserar på återställning, göra skillnad och hjälpa planeten att läka.

canva-community-photo
Citattecken
”Idag har företagen ett mycket större ansvar än det gamla mantrat att inte göra något dåligt med flit.”

Melanie Perkins

Vd för Canva


Hållbara kontor

  • canva-kitchen-man-cooking
  • canva-recycling-bins
  • canva-bee-hive-rooftop


canva-building-facade-sydney

Förnybar drivkraft

Verksamheten i Australien drivs av förnybar energi. Vi arbetar för närvarande med att matcha vår produktion och förbrukning av förnybar energi 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Vår regionala verksamhet i Filippinerna, Kina, USA och Europa följer efter inom en snar framtid.

Du trycker, vi planterar

För varje tryckbeställning som görs hos Canva planterar vi ett träd – en enkel idé som ger stor effekt.

Canva vill hjälpa planeten att läka genom att återställa förstörda jordar som förser avlägset belägna byar och djurliv med livsviktiga resurser. Genom att plantera och vårda träd förbättrar vi såväl vattenretention som biologisk mångfald och skyddar djurens naturliga hemvist. Samtidigt skapar vi även arbetstillfällen inom småskaligt och hållbart jord- och skogsbruk.

girl-planting-seeds
man-harvesting-plants

Utfasning av koldioxidutsläpp

Koldioxidkompensation är en bra början, men det är inte där vårt fokus ligger. För att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C är Canva fast beslutna om att klara utmaningen att bedriva verksamhet utan koldioxidutsläpp.

Vi fokuserar på material och på principerna om cirkulär ekonomi, och dessutom på leveranskedjan, där vi försöker förstå vilka åtgärder var och en av våra leverantörer vidtar för att minska sina miljömässiga fotavtryck samt vilka standarder de följer.

Fokus på effektfulla krediter

Det är viktigt för Canva att vi är transparenta om vår inställning till koldioxidkrediter. Det finns två huvudsakliga typer av koldioxidkrediter enligt definitionen av Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets:

  1. Undvikande-/minskningsprojekt: minska utsläpp från nuvarande källor. Till exempel genom att finansiera implementeringen av teknik med lägre utsläpp, som förnybar energi.
  2. Upptags-/inlagringsprojekt: ta bort koldioxid från atmosfären, bland annat genom naturbaserad kolinlagring som att återplantera skog.

Vi fokuserar på inlagringskrediter och i framtiden planerar vi att bygga våra egna FMNR-projekt (Farmer Managed Natural Regeneration).

mountains-forest-photo

Hållbarhetsmallar

Vår styrka är att stärka världen med hjälp av design. Vi har skapat ett omfattande bibliotek med mallar för klimatåtgärder, och det fortsätter att växa. Under 2021 laddades våra mallar för Jordens dag ner 3,1 miljoner gånger.

lisa-blair-footer-banner-background

Lisa visar vägen

Lisa Blair är en baddare på att göra gott. Hon blev den första kvinnan som seglade ensam runt Antarktis med ett enda stopp. Nu beger hon sig återigen ut för att segla ensam, utan stopp och utan hjälp runt Antarktis på mindre än 100 dagar, för att öka medvetenheten om klimatåtgärder. Vi samarbetar med Lisa för att inspirera andra att vidta positiva miljöåtgärder.