Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Behörighetskrav för utbildning

Riktlinjer för stödberättigande


Vi på Canva anser att lärande är en gåva. Därför är Canva för utbildning gratis för behöriga lärare och elever. Det är tillgängligt över hela världen och är inte begränsat till något land.


Observera att Canva för utbildning för närvarande är tillgängligt för lärare och institutioner på grundskole- eller gymnasienivå. Det är för närvarande inte tillgängligt för lärare och institutioner inom högre utbildning (högskolor och universitet).


För att få åtkomst till Canva för utbildning måste du för närvarande vara aktiv i någon av följande roller:

 • En certifierad grundskole- eller gymnasielärare från en formellt ackrediterad skola som för närvarande innehar en lärarposition
 • En certifierad skolbibliotekarie på grundskole- eller gymnasienivå
 • En certifierad lärarassistent eller lärare på grundskole- eller gymnasienivå
 • En certifierad läroplansspecialist på grundskole- eller gymnasienivå
 • En legitimerad lärare på en teknisk skola eller en yrkesskola för elever i grundskolan eller gymnasieskolan (eller motsvarande)

Följande organisationer kan också få tillgång till Canva för utbildning:

Statligt erkända, formellt ackrediterade:

 • Grundskolor, gymnasieskolor eller förskolor
 • Skolområden
 • Utbildningsdepartement
 • Andra globala skolsystem


Hur länge har jag tillgång till Canva för utbildning?

Så länge du är en aktiv och behörig lärare eller organisation. Alla Canva för utbildning-användare uppmanas att bekräfta sina inloggningsuppgifter på nytt efter 3 år.


Vem kan inte komma åt Canva för utbildning?

 • Certifierade grundskole- eller gymnasielärare som för närvarande inte innehar lärarpositioner
 • Offentliga bibliotekarier, t.ex. stads- eller länsbibliotekarier
 • Förskole- eller daghemsbiträden
 • De som undervisar inom hemundervisning och som inte är legitimerade eller för närvarande anställda inom grundskola eller gymnasium.
 • Privata, frivilliga eller onlinehandledare
 • Högskolor, universitet och andra institutioner för högre utbildning, inklusive föreläsare och personal
 • Högskole- och universitetsstudenter
 • Institutioner för fortbildning/vidareutbildning
 • Vuxenutbildningsinstitutioner
 • Organisationer som tillhandahåller fritidsaktiviteter utanför skolan
 • Ideella organisationer som inte levererar utbildning direkt (observera att Canva också erbjuder ett ideellt program med egna riktlinjer för berättigande(opens in a new tab or window))
 • Nystartade uppstartsprojekt med pedagogisk inriktning
 • Föräldrar till barn på grundskole- eller gymnasienivå


Hur bevisar jag att jag är berättigad till Canva för utbildning?

Om du registrerade dig för Canva för utbildning(opens in a new tab or window) med en verifierad e-postdomän för utbildning får du åtkomst direkt.


Saknar du en verifierad e-postadress? Inga problem! Ladda upp ett foto eller en skannad kopia av någon av följande godkända handlingar, så granskar vi din ansökan inom 48 timmar.


Godkända handlingar

Officiell läraridentifiering som visar aktuell status, som följande:

 • Foto eller skanning av en licens/certifiering som anger undervisningskvalifikation
 • Foto eller skanning som visar anställningsstatus på en skola om vi begär det
 • Foto eller skanning av skol-ID som anger undervisningsstatus
 • Dokument som bevisar en organisations status som en statligt erkänd, formellt ackrediterad (grundskola, gymnasium eller förskola) utbildningsinstitution