แม่แบบ Canva

ผลกระทบของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เป็นที่รับรู้ได้ทั่วโลก เราเชื่อว่าร่วมมือกันเราดีขึ้นได้ และเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราทุกคนที่ต้องใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องตัวเราเอง คนที่เรารัก และชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกให้ปลอดภัยและได้รับการสนับสนุน โปรดเลือกใช้คอลเล็กชันแม่แบบใหม่ของเราอย่างอิสระเพื่อช่วย #หยุดการแพร่ระบาด

โปสเตอร์ – หยุดการแพร่ระบาด

Instagram Story – หยุดการแพร่ระบาด

โพสต์โซเชียล – หยุดการแพร่ระบาด

โพสต์ Facebook – หยุดการแพร่ระบาด

โพสต์โซเชียล – ข้อมูลที่ถูกต้อง

หากคุณต้องการแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องจากองค์การอนามัยโลก และเผยแพร่ข้อความเพื่อสนับสนุนชุมชนของคุณ นี่คือทรัพยากรบางส่วนที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้

โปสเตอร์ – ข้อมูลที่ถูกต้อง