Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

ข้อกำหนดการรับสิทธิ์การศึกษา

เกณฑ์การรับสิทธิ์ใช้งาน


ที่ Canva เราคิดว่าการเรียนรู้คือของขวัญ เราจึงได้มอบ Canva สำหรับการศึกษาให้ครูและนักเรียนที่มีสิทธิ์ได้ใช้งานฟรี พร้อมใช้งานได้ทั่วโลกและไม่จำกัดเฉพาะประเทศใดๆ


โปรดทราบว่าปัจจุบัน Canva สำหรับการศึกษามีให้บริการสำหรับครูและสถาบันระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) แต่ยังไม่มีให้บริการสำหรับอาจารย์และสถาบันระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) ในขณะนี้


หากต้องการเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษา คุณต้องมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ครูระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและยังคงมีตำแหน่งเป็นครูผู้สอนอยู่ในปัจจุบัน
 • บรรณารักษ์โรงเรียนระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ผู้ช่วยหรือครูสนับสนุนการเรียนรู้ระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ครูที่ผ่านการรับรองในโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า)

องค์กรต่อไปนี้ยังเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาได้เช่นกัน:

ได้รับการยอมรับและการรับรองอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ:

 • โรงเรียนระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเตรียมอุดมศึกษา)
 • เขตการศึกษา
 • แผนกการศึกษา
 • ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากลอื่นๆ


สิทธิ์เข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาของฉันใช้ได้นานแค่ไหน?

ตราบใดที่คุณเป็นคุณครูหรือองค์กรที่ยังมีการทำงานอยู่และมีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ ผู้ใช้ Canva สำหรับการศึกษาทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันข้อมูลประจำตัวอีกครั้งทุกๆ 3 ปี


ใครไม่สามารถเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาได้บ้าง?

 • ครูระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง แต่ไม่มีตำแหน่งเป็นครูผู้สอนในปัจจุบัน
 • บรรณารักษ์สาธารณะ เช่น บรรณารักษ์ประจำเมืองหรือเขต
 • ผู้ช่วยดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก
 • ผู้ให้การศึกษาแบบโฮมสคูลที่ไม่มีใบอนุญาตหรือปัจจุบันทำงานอยู่ในสถาบันระดับ K-12
 • ติวเตอร์ส่วนตัว ติวเตอร์อาสาสมัคร หรือติวเตอร์ออนไลน์
 • วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
 • นักศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง/ระดับอาชีวศึกษา
 • สถาบันการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่
 • องค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษานอกหลักสูตรนอกโรงเรียน
 • บริษัทสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา
 • ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในการศึกษาระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)


ฉันจะพิสูจน์ว่าฉันมีสิทธิ์ใช้ Canva สำหรับการศึกษาได้ยังไงบ้าง?

หากคุณสมัครใช้งาน Canva สำหรับการศึกษา(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)ด้วยโดเมนอีเมลเพื่อการศึกษาที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงได้ทันที


หากไม่มีอีเมลที่ได้รับการยืนยัน ไม่มีปัญหา เพียงอัพโหลดภาพถ่ายหรือสำเนาสแกนเอกสารรายการหนึ่งจากเอกสารที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดเหล่านี้ แล้วเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณภายใน 48 ชั่วโมง


เอกสารที่ได้รับอนุมัติ

บัตรประจำตัวครูอย่างเป็นทางการที่แสดงสถานะปัจจุบัน เช่น:

 • ภาพถ่าย/ภาพสแกนใบอนุญาต/ใบรับรองที่ระบุคุณวุฒิการสอน
 • ภาพถ่ายหรือภาพสแกนแสดงสถานภาพการจ้างงานที่โรงเรียนตามที่เราร้องขอ
 • ภาพถ่ายหรือภาพสแกนบัตรประจำตัวของโรงเรียนที่ระบุสถานะการเป็นผู้สอน
 • เอกสารพิสูจน์สถานะขององค์กรในฐานะสถาบันการศึกษาระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับเตรียมอุดมศึกษา) ที่ได้รับการยอมรับและการรับรองอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ