Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

ข้อกำหนดการรับสิทธิ์การศึกษา

แนวทางคุณสมบัติ


ที่ Canva เราคิดว่าการเรียนรู้คือของขวัญ จึงมอบ Canva สำหรับการศึกษาให้ฟรีสำหรับครูและนักเรียนที่มีสิทธิ์ พร้อมใช้งานทั่วโลกและไม่จำกัดเฉพาะประเทศใดๆ


โปรดทราบว่าปัจจุบัน Canva สำหรับการศึกษาพร้อมให้บริการสำหรับครูและสถาบันระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) แต่ยังไม่มีให้บริการสำหรับอาจารย์และสถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย)


ในการเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษา คุณต้องมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ครู K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการซึ่งอยู่ในตำแหน่งการสอนในปัจจุบัน
 • บรรณารักษ์โรงเรียน K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ผู้ช่วยหรือครูสนับสนุนการเรียนรู้ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตร K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง
 • ครูที่ผ่านการรับรองในโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า)
 • นักการศึกษาแบบโฮมสคูลที่ลงทะเบียนกับองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานรับรองอื่นๆ
 • นักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google (GCE), ผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google (GCT) และนักการศึกษาเชิงนวัตกรรมของ Microsoft (MIE) ที่กำลังสอนในระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)

องค์กรต่อไปนี้ยังเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาได้:

รัฐบาลยอมรับ รับรองอย่างเป็นทางการ:

 • โรงเรียนระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือก่อนระดับมหาวิทยาลัย)
 • เขตการศึกษา
 • แผนกการศึกษา
 • ระบบโรงเรียนระดับโลกอื่นๆ


สิทธิเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาของฉันจะนานแค่ไหน

ตราบใดที่คุณเป็นครูหรือองค์กรที่ทำงานอยู่และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ ผู้ใช้ Canva สำหรับการศึกษาทุกคนจะได้รับแจ้งให้ยืนยันข้อมูลรับรองอีกครั้งทุกๆ 3 ปี


ใครไม่สามารถเข้าถึง Canva สำหรับการศึกษาบ้าง

 • ครูระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา) ที่ผ่านการรับรอง ซึ่งไม่ได้อยู่ในตำแหน่งการสอนในปัจจุบัน
 • บรรณารักษ์สาธารณะ เช่น บรรณารักษ์ประจำเมืองหรือเขต
 • ผู้ช่วยดูแลเด็กก่อนวัยเรียนหรือในสถานรับเลี้ยงเด็ก
 • นักการศึกษาแบบโฮมสคูลที่ลงทะเบียนกับองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานรับรองอื่นๆ
 • ติวเตอร์ส่วนตัว ติวเตอร์อาสาสมัคร หรือติวเตอร์ออนไลน์
 • วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
 • นักศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • สถานศึกษาต่อเนื่อง/เพิ่มเติม
 • สถาบันการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่
 • องค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษานอกหลักสูตรนอกโรงเรียน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้สอนโดยตรง (โปรดทราบว่า Canva ยังเสนอโปรแกรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งมีเกณฑ์การรับสิทธิ์ใช้งานแยกด้วย)
 • บริษัทสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา
 • ผู้ปกครองของเด็กที่อยู่ในการศึกษาระดับ K-12 (ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา)


ฉันจะพิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ใช้ Canva สำหรับการศึกษาอย่างไร

หากคุณสมัครใช้งาน Canva สำหรับการศึกษาด้วยโดเมนอีเมลเพื่อการศึกษาที่ได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงได้ทันที


ถ้าไม่มีอีเมลที่ยืนยัน ไม่มีปัญหา เพียงอัปโหลดภาพถ่ายหรือสำเนาสแกนของหนึ่งในเอกสารที่ได้รับอนุมัติเหล่านี้ แล้วเราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณภายใน 48 ชั่วโมง


เอกสารที่อนุมัติ

 • บัตรประจำตัวครูอย่างเป็นทางการที่แสดงสถานะปัจจุบันอย่าง เช่น
 • ภาพถ่าย/ภาพสแกนใบอนุญาต/ใบรับรองที่ระบุคุณวุฒิการสอน
 • ภาพถ่าย/ภาพสแกนเอกสารแสดงสถานภาพการทำงานที่โรงเรียน เช่น หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • ภาพถ่ายหรือภาพสแกนบัตรประจำตัวของโรงเรียนที่ระบุสถานะการเป็นผู้สอน
 • ภาพถ่ายหรือภาพสแกนใบรับรองนักการศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google หรือใบรับรองผู้ฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองของ Google
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียนเป็นนักการศึกษาโฮมสคูล
 • เอกสารพิสูจน์สถานะขององค์กรในฐานะสถาบันการศึกษาระดับ K-12 ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับเตรียมอุดมศึกษา) ของรัฐบาล