Canva-Landing-Page-Earth-Day-top-banner

One Print, One Tree

การพิมพ์ที่ทำให้รู้สึกดี ทุกครั้งที่สั่งพิมพ์ด้วย Canva เราจะปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่สร้างผลกระทบมหาศาล

ผลกระทบโครงการจนถึงวันนี้

2.7 ล้าน
ต้นที่ปลูก
5.7 ล้าน
ต้นที่ต้องการปลูก
3,846
จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์
4,457
จำนวนเฮกตาร์ที่มีแผนจะฟื้นฟู
Person planting tree sapling in soil

ดูวิธีการทำงาน

 1. คำสั่งซื้อของคุณคือต้นไม้ 1 ต้นทุกครั้งที่คุณสั่งพิมพ์ด้วย Canva คำสั่งซื้อของคุณจะปลดล็อกต้นไม้ 1 ต้นสำหรับปลูกในที่หนึ่งจาก 18 แห่งของเราใน 11 ประเทศ
 2. ต้นไม้ของคุณจะลงหลักปักฐาน Reduce. Reuse. Grow. (RRG) องค์กรปลูกป่าที่ได้รับการรับรอง ค้นหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบสำหรับต้นไม้ของคุณเพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูสัตว์ป่า
 3. ปลูกต้นไม้ของคุณ ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรของเราปลูกต้นไม้ให้คุณ นำชีวิตชีวามาสู่ภูมิทัศน์ของพวกเขา เพื่อให้สามารถทำฟาร์มได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

ทำไมเราถึงต้องปลูกต้นไม้?

Canva กำลังทำภารกิจรักษาโลก เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรสามารถทำฟาร์มได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น

โดยการปลูกและปกป้องต้นไม้ เราปรับปรุงการกักเก็บน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสในด้านการเกษตรและวนเกษตร

Man in blue t-shirt carrying young tree to plant
Man planting trees in Mt Sinaka

เราปลูกต้นไม้อะไรบ้าง?

เรากำลังปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญและถูกคุกคาม

เพื่อส่งเสริมความหลากหลายของพืชพรรณ เราได้ปลูกต้นไม้พื้นเมืองกว่า 205 สายพันธุ์ ตั้งแต่ต้น Ficus ถึง Balete ไปจนถึง Afzelia Quanzensis

เราจะปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้ยังไง?

One Print, One Tree ยังปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ด้วยการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านั้น

นี่คือจุดรวมของพื้นที่ปลูกต้นไม้ของเราในฟิลิปปินส์ ซึ่งสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อค้นหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกอินทรีฟิลิปปินส์และจระเข้ฟิลิปปินส์

Grassy hill in foreground with city behind
A photo of a Philippine Eagle soaring in the sky, wings stretched out

ปกป้องอินทรีฟิลิปปินส์

เราได้ร่วมมือกับ Philippine Eagle Foundation เพื่อปกป้องนกอินทรีฟิลิปปินส์ที่ใกล้สูญพันธุ์ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสายพันธ์ุนกนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ทรัพยากรป่าไม้ของเราอย่างยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต


นกอินทรีฟิลิปปินส์ — นกประจำชาติของฟิลิปปินส์ — คือหนึ่งในนกอินทรีที่หายากที่สุดในโลก เป็นนกล่าเหยื่อขนาดยักษ์ที่สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ระบุว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง โดยมีจำนวนประมาณ 400 คู่ที่เหลืออยู่ในป่า นกอินทรีถูกคุกคามทุกวันโดยกิจกรรมของมนุษย์ - ป่าเป็นแหล่งอาศัยเดียวของพวกมัน


น่าเสียดายที่การตัดไม้อย่างผิดกฎหมายและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รับผิดชอบได้ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยในป่าของพวกมันหายไป โดยมีนกอินทรีฟิลิปปินส์อย่างน้อยหนึ่งตัวถูกฆ่าทุกปี ในขณะที่เราเสียป่าไป นกอินทรีฟิลิปปินส์ก็ออกล่าไกลจากพื้นที่ล่าตามปกติเพื่อค้นหาเหยื่อ นกสุดงามชนิดนี้หายาก ไม่สามารถพบได้ในที่อื่นนอกจากในฟิลิปปินส์ การปล่อยให้นกนี้สูญพันธุ์ก็หมายความว่าโลกกำลังสูญเสียมรดกทางชีววิทยาอันล้ำค่า

พบชุมชน

Moraharivo มาดากัสการ์

พันธมิตรด้านการเพาะปลูกของเราในแม่น้ำ Betsiboka มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูป่าชายเลนอันทรงคุณค่า บริเวณปากแม่น้ำ Betsiboka เคยถูกล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลากหลายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ชาวมาลากาซีในท้องถิ่นพึ่งพาปลาและหอยที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศเหล่านี้ โดยใช้เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ระบบรากลึกของป่าโกงกางยังมีความสำคัญต่อการรักษาแนวชายฝั่งและลดการกัดเซาะ

 • ประเภทการปลูกป่า - ป่าชายเลน
 • ขนาดพื้นที่ - 872 เฮกตาร์
 • ต้นไม้ต่อเฮกตาร์ - 10,000
 • เฮกตาร์ที่ได้รับการฟื้นฟูปี 2021 - 20
 • คาร์บอนกักเก็บต่อเฮกตาร์ - 840 เมตริกตัน
 • การกักเก็บคาร์บอนโดยประมาณทั้งหมด - 16,800 เมตริกตัน
OnePrintOneTree_Madagascar
OnePrintOneTree_Mozambique

Mahubo โมซัมบิก

Mahubo ตั้งอยู่ในเขต Boane มีพื้นที่ประมาณ 82 กม. หมู่บ้านท้องถิ่นมีประชากรกว่า 100,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่พึ่งพาการเกษตรเพื่อการยังชีพ พื้นที่ดังกล่าวสูญเสียป่าชายเลนจำนวนมากเนื่องจากการเก็บเกี่ยวถ่านและไม้ซุงมากเกินไป Canva จะฟื้นฟูพื้นที่ประมาณ 20 เฮกตาร์โดยปลูกต้นโกงกางกว่า 200,000 ต้นโดยเฉพาะพันธุ์ Rizhopora, Ceriops และ Bruguiera

 • ประเภทการปลูกป่า - ป่าชายเลน
 • ขนาดพื้นที่ - 645 เฮกตาร์
 • ต้นไม้ต่อเฮกตาร์ - 10,000
 • เฮกตาร์ที่ได้รับการฟื้นฟูปี 2021 - 20
 • คาร์บอนกักเก็บต่อเฮกตาร์ - 840 เมตริกตัน
 • การกักเก็บคาร์บอนโดยประมาณทั้งหมด - 16,800 เมตริกตัน

Kitiligini เคนยา

ทางตอนเหนือของเมืองหลวงของเคนยา ไนโรบี มีหมู่บ้าน Kijabe ที่ตั้งอยู่ริม Great Rift Valley เป็นที่รู้จักเนื่องจากภูมิประเทศที่แห้งแล้งและป่า Afromontane ป่าที่มีเอกลักษณ์ในเคนยาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนอภิบาลจำนวนมากที่อาศัยระบบนิเวศในท้องถิ่นเพื่อดำรงตนและเศรษฐกิจ เนื่องจากเหตุการณ์การตัดไม้ทำลายป่าที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวถ่านเป็นหลัก ที่ดินจึงเสื่อมโทรมลงอย่างมาก พันธมิตรด้านการฟื้นฟูของเราจะใช้วิธีการปลูกป่าหลายวิธี รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติที่จัดการโดยเกษตรกร (FMNR) เพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่

 • ประเภทของการปลูกป่า - Afromontane
 • ขนาดพื้นที่ - 1493 เฮกตาร์
 • ต้นไม้ต่อเฮกตาร์ - 2,500
 • เฮกตาร์ที่ได้รับการฟื้นฟูปี 2021 - 20
OnePrintOneTree_Kenya
OnePrintOneTree_AquinBay

Aquin Bay West เฮติ

กิจกรรมการเก็บเกี่ยวฟืนและวัสดุก่อสร้างที่เกินขอบเขตได้ทำลายป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งของเฮติ มลพิษ การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล และพายุเฮอริเคนยังมีส่วนในการคุกคามสุขภาพของระบบนิเวศป่าชายเลนโดยการปิดกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสน้ำ การปลูกป่าบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้มีความสำคัญทั้งกับระบบนิเวศ รวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน การปลูกป่าโกงกางจะช่วยปกป้องคนในท้องถิ่นจากแรงทำลายล้างของเฮอริเคนที่โจมตีเฮติบ่อยเกินไป

 • ประเภทการปลูกป่า – ป่าชายเลน
 • ขนาดพื้นที่ – 338 เฮกตาร์
 • ต้นไม้ต่อเฮกตาร์ - 10,000
 • จำนวนเฮกตาร์ที่ได้รับการฟื้นฟูปี 2021 - 9
 • คาร์บอนกักเก็บต่อเฮกตาร์ - 840 เมตริกตัน
 • ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนทั้งหมดโดยประมาณ - 7,560 เมตริกตัน

ฟิลิปปินส์

ในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมา 70% ของฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่มีป่าไม้ แต่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียง 18.3% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากพื้นที่ป่ากว่า 304,000 เอเคอร์ที่ถูกทำลายในฟิลิปปินส์ในแต่ละปี ดังนั้นป่าที่เหลืออาจหมดไปภายในปี 2036

มีสายพันธุ์เฉพาะถิ่นมากกว่า 20,000 ชนิด ฟิลิปปินส์จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพรวมกันถึงสองในสามของโลก

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้และฟิลิปปินส์ก็เป็นส่วนสำคัญของครอบครัว Canva (ทีมงานนอกประเทศใหญ่ที่สุดของเราตั้งอยู่ในมะนิลา) เราจึงผลักดันให้ดำเนินการผ่านโปรแกรมนี้ ชุมชน Canva สามารถสร้างความแตกต่างได้ทั่วโลกและในพื้นที่ใกล้เคียงกับเราเอง

OnePrintOneTree_By the numbers
เครื่องหมายคำพูด
“พ่อสอนว่าถ้าคุณโค่นป่า มันจะกลับมาทำลายคุณ เหมือนกับขว้างหอกแล้วไปโดนหิน เลยกำลังปกป้องผืนป่า มีคนมาพยายามขโมยต้นไม้ของเรา เลยบอกไปว่า "ต้องข้ามศพฉันไปก่อน" ป่ามีความสำคัญต่อหมู่บ้านของเราอย่างมาก เพราะเราปกป้องผืนป่า จึงสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเองจากผืนดินที่นี่และไม่ต้องพึ่งพาที่อื่น"

Jean Zamanjisy

หัวหน้า Antanamarina มาดากัสการ์

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ เราไม่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยตัวเอง เราร่วมมือกับ Reduce. Reuse. Grow. Inc. (RRG) ธุรกิจด้านความยั่งยืนในฐานะบริการที่ดำเนินโครงการเพื่อช่วยชดเชยผลกระทบจากการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


RRG จะจัดการกระบวนการปลูกต้นไม้ในนามของเรา การทำงานในประเทศเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ Canva มีส่วนร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการปลูกป่าและป่าชายเลนที่ดักจับคาร์บอน และยังส่งมอบผลประโยชน์ทางนิเวศวิทยาและสังคมให้กับประชากรในท้องถิ่นอีกด้วย


พันธมิตรของเราในโครงการฟื้นฟูเหล่านี้ จ้างชาวบ้านในท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมการปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้เหล่านี้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ

RRG จะจัดการกระบวนการปลูกต้นไม้ในนามของเรา และเลือกสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะปลูกทั่วโลก เราจะขยายสถานที่ปลูกเหล่านี้ในแต่ละปี

พื้นที่เหล่านี้ได้รับเลือกเนื่องจากช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดด้านสิ่งแวดล้อมที่เรามอบให้ ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคที่เราปลูก


จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมุ่งมั่นและทำงานร่วมกับหมู่บ้านและชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จและพยายามปลูกป่าที่ส่งผลกระทบยาวนาน พันธมิตรของเราใช้วิธีการแบบ “Employ to Plant” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับประโยชน์ เนื่องจากมีการจ้างงานที่มั่นคง ชาวบ้านที่ยากจนสามารถเริ่มหาซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร ที่พัก เสื้อผ้า ยารักษาโรค และในที่สุดก็ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีป่าที่แข็งแรงเพื่อรักษาชุมชนของพวกเขา

เมื่อโปรแกรมของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจะร่วมกับ RRG ปลูกป่าในสถานที่ฟื้นฟูใหม่ทั่วโลก

RRG จะดูแลให้มีการปลูกต้นไม้พื้นเมืองที่เหมาะสมกับพื้นที่ พันธมิตรของเราจะไม่ปลูกหรือแนะนำสายพันธุ์ที่รุกราน ในบางครั้งสถานที่ต่างๆ จะมีการปลูกพันธุ์วนเกษตรเพื่อใช้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เราปลูก คำตอบคือสถานเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ หรือการเก็บเมล็ดพันธุ์โดยตรง ในปีแรกนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเก็บเมล็ดพันธุ์จากป่าที่เหลืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง หากจำเป็นต้องเสริมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรวบรวมเมล็ด จะซื้อจากธนาคารเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ ต้นกล้าทั้งหมดของ Canva ปลูกในสถานเพาะพันธุ์เฉพาะของพันธมิตรเพื่อให้ได้คุณภาพและอัตราการงอกที่เหมาะสม

โปรเจ็คต์ที่สร้างตามคำสั่งของ Canva ส่วนใหญ่อยู่บนที่ดินของรัฐบาลซึ่งชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจดูแลโดยตรง โปรเจ็คต์วนเกษตรขนาดเล็กของเราในเฮติบางส่วนอยู่บนที่ดินส่วนตัวที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ

ต้นไม้เป็นของชุมชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการฟื้นฟูป่าไม้ในภูมิภาคของตน ข้อยกเว้นประการหนึ่งคือ เมื่อมีการปลูกต้นไม้วนเกษตรบนที่ดินที่เป็นของเกษตรกรในท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ เกษตรกรคนนั้นจะเป็นเจ้าของต้นไม้พร้อมกับเงินที่ได้จากต้นไม้

RRG มีเครือข่ายพันธมิตรด้านการฟื้นฟูซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้คนจากชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับสมัครทีมปลูก เป้าหมายของเราคือการปลูกต้นไม้และบรรเทาความยากจน ซึ่งจะมอบงานให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนในชุมชนเหล่านั้น เพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอสำหรับพวกเขาและครอบครัว

วิธีการปลูกต่างๆ ที่เราใช้ ได้แก่ การปลูกแบบแยกเดี่ยวหรือการปลูกโดยเกษตรกร การเพาะเมล็ด การเพาะชำกล้าไม้ การย้ายรากแบบเปลือย และการปลูกขยายพันธุ์ป่าชายเลน

โดยเร็วที่สุด บางครั้งอาจใช้เวลาถึงสามเดือนจนกว่าต้นไม้ของคุณจะอยู่ในดิน ขึ้นอยู่กับประเทศที่ต้นไม้ของคุณถูกจัดสรรและฤดูกาลในการปลูก

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าป่าที่เราปลูกจะถาวรและยั่งยืน


ในตอนสุดท้ายนี้ พันธมิตรด้านการฟื้นฟูของเราทำงานอย่างรอบคอบร่วมกับหน่วยงานรัฐทุกระดับเพื่อรักษาข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งกำหนดให้สถานที่ฟื้นฟูได้รับการคุ้มครองตลอดไปและเราจะไม่ปลูกในพื้นที่ตัดไม้ ทีมงานจ้างชาวบ้านในท้องถิ่นให้ปลูกต้นไม้เพื่อให้มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและให้แน่ใจว่าโปรเจ็คต์ฟื้นฟูจะสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และยังจัดหาแหล่งเชื้อเพลิงทดแทนให้กับชาวบ้านในท้องถิ่น (เตาไม้แห้งที่ประหยัดเชื้อเพลิงและเตาพาราโบลาพลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งช่วยลดและ/หรือกำจัดการพึ่งพาถ่าน สุดท้ายจะจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงาน ในความเป็นจริงหนึ่งในพันธมิตรด้านการปลูกของเราคือ Eden Restoration ได้สร้างกองทุน Endowment Fund ของผู้พิทักษ์ป่าเมื่อไม่นานมานี้โดยเงินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของราคาของต้นไม้แต่ละต้นจะถูกนำไปเป็นกองทุนสำหรับการดูแลและปกป้องพื้นที่ปลูกป่าในระยะยาว

เปอร์เซ็นต์ของการตายของต้นกล้าและการขยายพันธุ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ RRG ค้นพบคือการตายเหล่านั้นไม่สำคัญและเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการฟื้นฟูตามธรรมชาติเริ่มเกิดขึ้นและเริ่มส่งผลกระทบทวีคูณ ที่บริเวณป่าชายเลน โดยทั่วไปการฟื้นฟูตามธรรมชาติจะเกิน 200% ของจำนวนเดิมที่ปลูก เช่นเดียวกับพื้นที่ผลัดใบที่แห้งแล้งในมาดากัสการ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 เราปลูกต้นไม้ไปแล้ว 2.4 ล้านต้น โดยจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรามุ่งมั่นปลูกต้นไม้มากขึ้น

ไม่ เราจัดหากระดาษจากแหล่งที่ยั่งยืนแยกต่างหากจากโปรเจ็คต์ปลูกป่าของเรา