รางวัล Canva Community Awards 2023

รางวัล Canva Community Awards 2023 - เกณฑ์ในการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หน้านี้เป็นการแปลที่ไม่มีผลผูกพันของเกณฑ์ในการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CANVA Community Awards 2023 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและข้อมูลเสริมเท่านั้น

สำหรับเกณฑ์ในการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพัน สามารถดูได้ที่: [https://www.canva.com/policies/canva-community-awards-terms-conditions/(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)]


เกณฑ์ในการแข่งขัน

วิธีการสมัครเข้าร่วมมีดังนี้

1. ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของ Canva ที่คุณต้องการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Canva Community Award โดยอาจเป็นเรื่องราวของคุณเองหรือเรื่องราวของบุคคลที่คุณต้องการชื่นชมก็ได้ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ตรวจสอบรายการด้านล่างเพื่อดูประเภทเรื่องราวที่มีสิทธิ์ในการส่งเข้าร่วม รายการสิ่งที่ต้องส่งพร้อมกับผลงาน และวิธีการตัดสินผลงาน

3. ส่งผลงานของคุณผ่านแบบฟอร์มประกอบการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Canva Community Awards ที่นี่ [https://www.canva.com/community-awards/submission(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)] และตอบคำถามทุกข้อที่จำเป็น โดยในแบบฟอร์มของคุณจะต้อง:

ก. บอกเล่าเรื่องราว Canva ของคุณหรือบุคคลที่คุณเสนอชื่อ โดยมีความยาวไม่เกิน 1,250 คำ (“เรื่องราว Canva”)

ข. บอกเราถึงสิ่งที่คุณหรือผู้ที่คุณเสนอชื่อประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือของ Canva โดยมีความยาวไม่เกิน 10 คำ และ

ค. แชร์ดีไซน์สนับสนุนผลงานดังกล่าวได้สูงสุด 3 ผลงาน (อย่าลืมตั้งค่าการอนุญาตในการแชร์เป็น 'ทุกคนสามารถดูได้') (“ดีไซน์สนับสนุน”)

ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งผลงานประกอบการเสนอชื่อที่ระบุไว้สำหรับประเภทรางวัลที่คุณเสนอชื่อ (“ผลงาน”) และโปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ


นักเล่าเรื่องมือหนึ่ง - คุณบอกเล่าเรื่องราวผ่านดีไซน์

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ใช้ Canva ทุกคน

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าทำไมผู้ได้รับการเสนอชื่อจึงเป็นนักเล่าเรื่องมือหนึ่ง พร้อมบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของดีไซน์ดังกล่าว
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาเรื่องราวของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่จัดทำขึ้นด้วย Canva

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความสวยงามของภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และ
 • การเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ


ครีเอทีฟตัวท็อป - คุณเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้เป็นจริงด้วย Canva

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ใช้ Canva ทุกคน

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าทำไมผู้ได้รับการเสนอชื่อจึงเป็นครีเอทีฟตัวท็อป และบุคคลดังกล่าวใช้ Canva ในรูปแบบที่สร้างสรรค์อย่างไร
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาการดีไซน์ Canva สุดสร้างสรรค์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความแปลกใหม่ และ
 • การใช้ Canva อย่างสร้างสรรค์และมีทักษะ


Canva ระดับตำนาน - คุณเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของกลุ่มชุมชน Canva

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: สมาชิกที่เป็นครีเอเตอร์ของ Canva, ครีเอเตอร์ด้านการศึกษา, Canvassador, ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง, ชุมชนดีไซน์ Canva (เดิมคือ Canva Design Circle), Canva สำหรับคุณครู หรือกลุ่มชุมชน Canva สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าทำไมผู้ได้รับการเสนอชื่อจึงเป็น Canva ระดับตำนาน และบุคคลดังกล่าวมอบพลังให้กับชุมชน Canva อย่างไร
 • ดีไซน์สนับสนุน: ตัวอย่างคอนเทนต์สูงสุด 5 ตัวอย่าง (เช่น ภาพหน้าจอของโพสต์โซเชียลมีเดียหรือเท็มเพลต Canva) ที่สร้างโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบพลังให้กับผู้ใช้ Canva คนอื่นๆ

เกณฑ์การตัดสิน:

 • คุณภาพ (ได้แก่ ความสวยงามและความเข้าใจ) ของคอนเทนต์ Canva ของสมาชิกชุมชน
 • คุณค่าและผลลัพธ์จากการสนับสนุนของสมาชิกชุมชนที่มีต่อ Canva หรือการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ Canva


เพื่อนร่วมทีมในฝัน - คุณทำงานร่วมกันโดยใช้ Canva สำหรับทีม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: มีสมาชิก 2 คนขึ้นไปในบัญชี Canva สำหรับทีม

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกเราถึงวิธีที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันบน Canva สำหรับทีมและสิ่งที่คุณดีไซน์ไว้
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาดีไซน์ Canva ที่ทีมของคุณทำงานร่วมกัน

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สะท้อนให้เห็นในผลงาน และ
 • หลักฐานการใช้ Canva ทำงานร่วมกัน


พลังเพื่อสังคม - คุณสร้างความแตกต่างด้วย Canva สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ Canva สำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไร

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าองค์กรใช้ Canva เพื่อสนับสนุนเป้าหมายหรือจุดประสงค์ขององค์กรอย่างไร และผลลัพธ์ที่ได้จากงานที่ดีไซน์ใน Canva (เช่น การบริจาคหรือการสร้างความตระหนักรู้อื่นๆ)
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาดีไซน์ Canva ที่องค์กรของคุณสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการและ/หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากองค์กร

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความชัดเจนของเป้าหมายหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
 • การใช้ Canva เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือสนับสนุนโครงการ และ
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากงานที่ดีไซน์ใน Canva


สุดยอดนักสร้างแอพ - คุณสร้างสรรค์แอพให้เกิดขึ้นจริงบนมาร์เก็ตเพลสของแอพ Canva

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ API ของ Canva เพื่อส่งแอพสำหรับการร่วมเสนอชื่อ หรือมีแอพในมาร์เก็ตเพลสของแอพ Canva ก่อนวันที่สมัคร

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกเราถึงเรื่องราวเบื้องหลังการพัฒนาและความต้องการของแอพ Canva และสิ่งที่ผู้ใช้ Canva สามารถทำได้ด้วยแอพนี้
 • ดีไซน์สนับสนุน: ตัวอย่างสิ่งที่แอพสามารถทำได้

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความแปลกใหม่ของแอพ และ
 • ฟังก์ชั่นการทำงานของแอพ


ผู้พิชิตเป้าหมาย - คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางธุรกิจด้วย Canva

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ใช้ Canva ทุกคน

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกเราถึงเป้าหมายที่บรรลุผลสำเร็จโดยการใช้ Canva, วิธีที่ใช้ Canva ในการบรรลุเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ได้ของเป้าหมาย เช่น ยอดขายหรือผลตอบแทนทางการเงิน การแสดงผล ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย และ/หรือมูลค่าของบุคคลที่ได้รับจากความสำเร็จ
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาดีไซน์ Canva ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความชัดเจนของเป้าหมาย
 • การใช้ Canva เพื่อบรรลุเป้าหมาย และ
 • ผลลัพธ์ที่ได้จากงานที่ดีไซน์ใน Canva


มือโปรงานพิมพ์ - คุณเติมชีวิตชีวาให้กับดีไซน์ของคุณด้วย Canva Print

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: ผู้ใช้ Canva ทุกคนที่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ผ่าน Canva Print

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกเราถึงเรื่องราวเบื้องหลังของสิ่งที่พิมพ์ด้วย Canva Print
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาดีไซน์ Canva ที่คุณพิมพ์ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ Canva Print ที่ได้พิมพ์ออกมาและแชร์ในลิงก์ดีไซน์ Canva

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความสวยงามของผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ และ
 • การใช้ Canva Print อย่างสร้างสรรค์


คุณครูเกียรตินิยม - คุณจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในห้องเรียนด้วย Canva สำหรับการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: คุณครูหรือเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษาที่มีสิทธิ์ใช้บัญชี Canva สำหรับการศึกษา

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าคุณครูใช้ Canva สำหรับการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบพลังให้นักเรียนอย่างไร
 • ดีไซน์สนับสนุน: ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณครู

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความคิดสร้างสรรค์ และ
 • การใช้ Canva เพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม


นักสร้างแบรนด์ตัวจริง - คุณสร้างแคมเปญที่ยิ่งใหญ่ด้วย Canva สำหรับทีม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม: สมาชิกบัญชี Canva สำหรับทีมที่มี 2 คนขึ้นไปและทำงานด้านการตลาดหรือการโฆษณา

ผลงานประกอบการเสนอชื่อ:

 • เรื่องราว Canva: บอกให้เรารู้ว่าทีมใช้ Canva เพื่อทำให้แคมเปญเป็นจริงได้อย่างไร
 • ดีไซน์สนับสนุน: สำเนาเอกสารแคมเปญที่ดีไซน์มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ หรืออีเวนต์

เกณฑ์การตัดสิน:

 • ความสวยงามของสื่อในการทำแคมเปญ
 • เทคนิคการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สะท้อนให้เห็นในผลงาน และ
 • ผลลัพธ์ที่ได้ของแคมเปญ เช่น ยอดขายหรือผลตอบแทนทางการเงิน การแสดงผล ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย และ/หรือมูลค่าของแบรนด์ที่ได้รับจากความสำเร็จ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การแข่งขันนี้ดำเนินการโดย Canva Pty Ltd (80 158 929 938) ที่อยู่ 110 Kippax St, Surry Hills NSW 2010 (Canva) โดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


2. คุณสมบัติ: การแข่งขันชิงรางวัล Canva Community Awards 2023 (“การแข่งขัน”) นี้เปิดรับสมัครเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่สมัครเท่านั้น รางวัลแต่ละประเภทเปิดให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเกณฑ์การแข่งขันสำหรับประเภทรางวัลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้เข้าร่วม (“คุณ”) อาจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในนามของตนเอง บุคคลอื่น (“ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”) หรือทีมที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (“ทีม”) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อและสมาชิกในทีมทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยเช่นกัน พนักงานของ Canva, บริษัทในเครือ และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแข่งขันนี้ (รวมเรียกว่า "พนักงาน") และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและ/หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันของพนักงานจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันนี้ไม่เปิดรับบุคคลใดๆ ที่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในเขตอำนาจศาลที่มีการแข่งขัน หรือบุคคลที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย


3. ข้อตกลงตามข้อกำหนด:

(ก) เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหรือการยอมรับสถานะเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย (ตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 8) จะถือว่าคุณยอมรับในข้อผูกพันของข้อตกลงเหล่านี้โดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข คุณยังรับรองและรับประกันว่าคุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือสมาชิกทุกคนในทีมมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และการแข่งขันและคุณที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้ถูกห้ามตามเขตอำนาจศาลของคุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือทีม หากมีข้อขัดแย้งระหว่างสื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับการแข่งขันนี้และข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ยึดข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่า นอกจากนี้ คุณและผู้เข้ารอบสุดท้ายตกลงที่จะยอมรับว่าการตัดสินใจของ Canva ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันตามที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

(ข) คุณรับทราบว่าหน้านี้เป็นการแปลที่ไม่มีผลผูกพันของเกณฑ์ในการแข่งขัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Canva Community Awards 2023 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและข้อมูลเสริมเท่านั้น สำหรับข้อกำหนดที่มีผลผูกพัน สามารถดูได้ที่: [https://canva.com/policies/canva-community-awards-terms-conditions(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)]


4. กระบวนการส่งผลงาน:

(ก) วันที่เริ่มการเสนอชื่อ: 31 สิงหาคม 2023 เวลา 9:00 น. AEST

(ข) วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ: 16 ตุลาคม 2023 เวลา 17:00 น. AEDT

(ค) ระยะเวลาในการเสนอชื่อ: เปิดรับการส่งผลงานสำหรับการแข่งขันทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการเสนอชื่อจนถึงวันที่สิ้นสุดการเสนอชื่อ (“ระยะเวลาในการเสนอชื่อ”) โดยจะต้องได้รับผลงานก่อนเวลาสิ้นสุดของระยะเวลาในการเสนอชื่อ

(ง) หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณต้องส่งผลงานตามเกณฑ์การแข่งขัน

(จ) คุณสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้นต่อประเภทรางวัลสำหรับตัวคุณเองหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ หากคุณส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงานสำหรับประเภทรางวัลเดียวกัน ผลงานที่ส่งมาภายหลังจะไม่ได้รับการพิจารณา

(ฉ) แม้จะมีการส่งผลงานสำหรับบุคคลหรือทีมเดียวกันเพื่อรับรางวัลมากกว่า 1 ประเภท แต่บุคคลหรือทีมจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเภทรางวัลเดียวเท่านั้น

(ช) หากผลงานไม่ประสบความสำเร็จในประเภทรางวัลที่ได้รับการเสนอชื่อและ Canva พิจารณาแล้วว่ามีสิทธิ์ได้รับประเภทรางวัลอื่น Canva อาจคัดเลือกผลงานดังกล่าวให้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับประเภทรางวัลอื่น โดยจะมีการแจ้งให้คุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือทีมทราบ

(ซ) ผลงานที่มาจากดีไซน์ Canva ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานคอนเทนต์ของ Canva ซึ่งดูได้ที่: www.canva.com/policies/content-license-agreement/(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่) อาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว

(ฌ) การส่งผลงานที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรุนแรงหรือการนองเลือด หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆ หรือมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมตามการพิจารณาของ Canva จะไม่ได้รับการยอมรับ

(ญ) ผลงานจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของการแข่งขันทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ จึงจะมีสิทธิ์ชนะ

(ฎ) ผลงานที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว

(ฏ) หากคุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือทีมใช้วิธีหลอกลวงหรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดเหล่านี้ ผลงานของคุณอาจถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว


5.การคัดเลือกและการประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย:

(ก) ผลงาน (“ผู้เข้ารอบสุดท้าย”) สูงสุด 3 ผลงานต่อประเภทรางวัลจะได้รับการคัดเลือกโดยทีมงานที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Canva (“คณะกรรมการ”) ตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน

(ข) คณะกรรมการอาจขอให้ผู้เข้าร่วมบางคนเตรียมลิงก์ดีไซน์ต้นฉบับของ Canva เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

(ค) ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับแจ้งทางอีเมลภายในหรือประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2023 และขอให้ยืนยันว่าต้องการเข้าร่วมในรอบโหวตเสียงสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 6 (“การโหวตสาธารณะและการคัดเลือกผู้ชนะ”) ของข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่ผลงานที่ส่งในนามของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือทีมได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย Canva จะขออีเมลแอดเดรสของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือสมาชิกในทีมจากคุณ เพื่อยืนยันความยินยอมในการเข้าร่วมในรอบโหวตสาธารณะและการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

(ง) หากผู้เข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถติดต่อได้ ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถยืนยันความยินยอมในการเข้าร่วมในรอบโหวตสาธารณะ หรือไม่สามารถดำเนินการแสดงตนและตอบรับได้ทันเวลา หรือไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดได้ภายในเวลาที่ระบุไว้ในอีเมลที่ส่งการแจ้งเตือน จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้เข้ารอบสุดท้ายสำรองจะได้รับเลือกแทน

(จ) ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Canva จะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้ารอบสุดท้ายในกรณีที่ไม่ได้รับการรับการแจ้งเตือนอันเนื่องมาจากสแปม อีเมลขยะ หรือการตั้งค่าความปลอดภัยอื่นๆ หรือการให้ข้อมูลติดต่อที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานไม่ได้ของคุณ

(ฉ) การยินยอมเข้าร่วมในรอบโหวตสาธารณะถือเป็นการยอมรับว่าผู้เข้ารอบสุดท้ายอาจถูกขอให้เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบันทึก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ หรือสัมภาษณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการค้าโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม


6. รอบโหวตสาธารณะและการคัดเลือกผู้ชนะ:

(ก) วันที่เริ่มการโหวต: 5 มกราคม 2024 เวลา 00:00 น. AEDT

(ข) วันที่สิ้นสุดการโหวต: 9 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 00.00 น. AEDT

(ค) ระยะเวลาในการโหวต: เปิดรับการโหวตทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่เริ่มการโหวตจนถึงวันที่สิ้นสุดการโหวต (“ระยะเวลาในการโหวต”) โดยจะต้องได้รับโหวตก่อนเวลาสิ้นสุดของระยะเวลาในการโหวต

(ค) ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนที่ [https://www.canva.com/community-awards/(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)] (“เว็บไซต์รางวัล”) ในวันที่ 5 มกราคม 2024 เวลา 00:00 น. AEDT

(ง) ชุมชน Canva (“ผู้โหวต”) จะได้รับเชิญให้โหวตให้กับผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ชื่นชอบผ่านแบบฟอร์มการโหวตบนเว็บไซต์รางวัลตลอดช่วงระยะเวลาในการโหวต โดยผู้โหวตจะต้องมีบัญชี Canva และต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีดังกล่าวในการโหวต หากไม่มีบัญชี Canva ผู้โหวตสามารถสมัครใช้งานได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์รางวัลเพื่อลงคะแนนโหวต

(จ) ผู้โหวตแต่ละคนสามารถโหวตให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายได้ 1 คนต่อประเภทรางวัลเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อโหวตแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

(ฉ) Canva ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการโหวตก่อนหรือเริ่มช่วงระยะเวลาในการโหวต

(ช) ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในแต่ละประเภทรางวัลจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ (“ผู้ชนะ”)

(ซ) ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมลในวันที่ 1 มีนาคม 2024 หรือประมาณวันดังกล่าว

(ฌ) ในกรณีที่เสมอกัน คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน

(ญ) หากผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะละเมิดข้อกำหนดอย่างเป็นทางการเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตามดุลพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว และสิทธิพิเศษทั้งหมดในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะจะถูกยกเลิกทันที


7. รางวัลผู้ชนะ:

(ก) ผู้ชนะทุกคนจะได้รับรางวัล Canva Community Award (“รางวัล”)

(ข) Canva จะเตรียมการจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ผู้ชนะแจ้ง

(ค) ข้อกำหนดเฉพาะของรางวัลทั้งหมดจะกำหนดโดย Canva แต่เพียงผู้เดียว รางวัลเป็นไปตามที่ระบุไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ และไม่มีของรางวัลหรือเงินสดเป็นรางวัลทดแทน หากมีเหตุผลใดๆ ที่เป็นปัญหาด้านการขนส่งหรือปัญหาอื่นๆ ในการมอบรางวัล Canva อาจให้รางวัลทดแทนที่มีมูลค่าเท่ากันโดยใช้ดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว


8. สิทธิ์ที่ได้รับจากคุณ: เมื่อส่งผลงานหรือยอมรับสถานะเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย จะถือว่าคุณ:

(ก) เข้าใจและยินยอมให้ Canva ผู้ใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของ Canva ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาต ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมายของ Canva มีสิทธิ์ในการพิมพ์ เผยแพร่ ทำการออกอากาศ แจกจ่าย และใช้ (รวมถึงในรูปแบบที่ตัดตอนมาหรือดัดแปลงเล็กน้อยโดยยังคงความรู้สึกเดิม) งานในสื่อใดๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในขณะนี้ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือทำการพัฒนาต่อจากนี้ไปตลอดและทำได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัด ผลงาน ชื่อของผู้เข้ารอบสุดท้าย ความคล้ายคลึง ประเทศที่พำนัก ชื่อในโซเชียลมีเดีย (หากเกี่ยวข้อง) และข้อความที่เกี่ยวกับการแข่งขัน สำหรับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล การค้า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องมีการชดเชย การแจ้ง การตรวจสอบ หรือความยินยอมเพิ่มเติม

(ข) รับรองและรับประกันว่าผลงานของคุณเป็นผลงานต้นฉบับของคุณ ทีม หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ และไม่ได้ละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากผลงานของคุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น คุณ ทีม หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจะถูกตัดสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว หากคอนเทนต์ในผลงานของคุณถูกอ้างว่าเป็นการละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ คุณจะต้องปกป้องหรือระงับการเรียกร้องดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และปกป้อง Canva จากและต่อคดีความ การดำเนินคดี การเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่ง Canva อาจได้รับ ได้รับความเสียหาย หรือต้องจ่ายเงินที่เกิดจากการละเมิดหรือสงสัยว่ามีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และ

(ค) ตกลงที่จะดำเนินการหรือจัดหาเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ทีม หรือเจ้าของทีมของคุณตามที่ Canva อาจกำหนดไว้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้สิทธิ์เหล่านี้มีผล รวมถึงใบอนุญาตเผยแพร่ที่ถูกต้องและแม่นยำสำหรับบุคคลหรือสถานที่ที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งปรากฏในผลงาน


9. สิทธิ์ของ Canva:

(ก) Canva ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ยุติ แก้ไขหรือระงับการแข่งขันตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ Canva ทราบหรือสงสัยว่ามีไวรัส ข้อบกพร่อง การแทรกแซงของมนุษย์โดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง การทุจริต หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Canva การทุจริตที่อาจส่งผลต่อการบริหารงาน ความปลอดภัย ความเป็นธรรม หรือการดำเนินการที่เหมาะสมของการแข่งขัน ในกรณีดังกล่าว Canva อาจเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายหรือผู้ชนะจากผลงานที่มีสิทธิ์ทั้งหมดหรือผลโหวตที่ได้รับก่อนและ/หรือหลัง (หากเหมาะสม) การดำเนินการดังกล่าวของ Canva

(ข) Canva ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงาน ผู้เข้ารอบสุดท้าย หรือผู้ชนะใดๆ ที่อาจทำให้ Canva เสื่อมเสียชื่อเสียงตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

(ค) Canva ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์บุคคลหรือทีมใดก็ตามที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือพยายามยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร หรือกระบวนการโหวต หรือการดำเนินการของการแข่งขันหรือเว็บไซต์ หรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

(ง) Canva มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความสมบูรณ์และซื่อตรงของการแข่งขัน ในการทำให้การเข้าร่วมเป็นโมฆะตามสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: การใช้บอท มาโคร สคริปต์ หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ ในการเข้าร่วม ความพยายามใดๆ ของผู้เข้าร่วมที่จงใจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์ หรือบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของการแข่งขัน อาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง หากมีความพยายามดังกล่าว Canva ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

(จ) เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าคุณรับทราบว่าการแข่งขันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือบริหารจัดการโดย หรือเกี่ยวข้องกับ Facebook หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ในทางใดทางหนึ่ง และคุณตกลงที่จะปลดภาระและปกป้อง Facebook หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ไม่ให้เป็นอันตรายจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนี้

(ฉ) เมื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่า Canva ให้สิทธิ์แก่คุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือทีมในการใช้แบรนด์ Canva เฉพาะที่รวมอยู่ในเท็มเพลตในชุดเครื่องมือโซเชียลมีเดียที่ให้ไว้หลังจากส่งผลงานแล้วเท่านั้น การใช้แบรนด์ Canva และ/หรือเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นไปตามนโยบายเครื่องหมายการค้าของเรา สามารถดูได้ที่นี่: https://www.canva.com/policies/trademark-policy/(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่) หรือการใช้งานในทิศทางอื่นใดที่ Canva กำหนดไว้ให้คุณ


10. ความรับผิด: เมื่อส่งผลงานหรือเข้าร่วมในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต จะถือว่าคุณตกลงที่จะปลดภาระและปกป้อง Canva และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ บริษัทตัวแทนโฆษณาและส่งเสริมการขาย พาร์ตเนอร์ ผู้แทน ตัวแทน ผู้สืบทอด ผู้รับมอบ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกรรมการไม่ให้ต้องรับผิดชอบในความรับผิด ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต การสูญเสีย การฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตาม จาก: (i) การเข้าร่วมการแข่งขันและ/หรือการยอมรับ การรับ การใช้ หรือการใช้รางวัลใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในทางที่ผิด (ii) ความล้มเหลวทางเทคนิคทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เครือข่าย ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ทางกลอื่นๆ (iii) ความไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถเข้าถึงการส่งสัญญาณ โทรศัพท์ หรือบริการอินเทอร์เน็ต; (iv) การแทรกแซงของมนุษย์โดยไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการเข้าร่วมหรือการแข่งขัน (v) ข้อผิดพลาดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยมนุษย์ในการบริหารการแข่งขันหรือการประมวลผลผลงาน ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Canva จะไม่รับผิดหากผู้เข้าร่วมละเมิดกฎหมายและ/หรือข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนี้ คุณอาจมีสิทธิหรือการเยียวยาบางอย่างที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้สิทธิหรือการเยียวยาใดๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมาย


11. ความเป็นส่วนตัว: Canva รวบรวมข้อมูลจากคุณหรือบุคคลที่ส่งการเสนอชื่อในชื่อของคุณ เช่น ชื่อและอีเมลแอดเดรสของคุณ และรายละเอียดที่ระบุไว้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงผลงาน ประเทศที่พำนัก เว็บไซต์หรือชื่อในโซเชียลมีเดีย ที่ทำงานหรือโรงเรียน เพื่อดำเนินการแข่งขัน และอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และผู้จัดหารางวัล ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปตามเงื่อนไขในการให้ข้อมูลนี้ และการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ถือว่าคุณรับทราบว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บ ใช้ และแชร์โดย Canva เพื่อจัดการการแข่งขันนี้ ข้อนี้ควรอ่านร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Canva (https://www.canva.com/policies/privacy-policy/(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)) ซึ่งอธิบายวิธีที่ Canva รวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะกำหนดสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงการเข้าถึงและการแก้ไข และวิธีที่คุณอาจร้องเรียนหรือสอบถามเกี่ยวกับการที่เราจัดการข้อมูลของคุณ Canva อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณตามที่พิจารณาในข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Canva ผู้เข้าร่วมหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อควรส่งคำขอเพื่อเข้าถึง อัพเดต หรือแก้ไขข้อมูลไปยัง Canva ที่ privacy@canva.com(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

นโยบายอื่นๆ

License Agreements

Policy Archives

Data Processing