นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ภารกิจของ Canva คือการมอบพลังแห่งการดีไซน์สำหรับทุกคน เราให้ความสำคัญกับชุมชนดีไซเนอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับโลกของเราที่มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้ และเรายังให้ความสำคัญกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังอีกด้วย

เมื่อใช้ Canva แสดงว่าคุณยอมรับว่าทุกคอนเทนต์ที่คุณอัพโหลดหรือใช้ในดีไซน์ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อความ และไฟล์เสียง) จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามในทุกรูปแบบ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อตกลงนี้คือการอัพโหลดเฉพาะคอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นเอง หรือคอนเทนต์ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านั้น

นโยบายนี้จะแสดงจุดยืนของ Canva เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และอธิบายวิธีที่คุณร้องเรียนได้หากเชื่อว่ามีคอนเทนต์บน Canva ที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณ นโยบายนี้ยังมีข้อมูลทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย แต่โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย

คำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายนี้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)ของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) คืออะไร?

ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมผลงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ งานวรรณกรรมและศิลปะ งานดีไซน์และสัญลักษณ์ ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ทางกฎหมาย เช่น ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งทำให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในผลงานสร้างสรรค์ของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และผู้อื่นจะสามารถใช้ผลงานสร้างสรรค์นั้นได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น

ลิขสิทธิ์จะปกป้องผลงานรูปธรรมที่เป็นไอเดียต้นฉบับ ลิขสิทธิ์จะปกป้องผลงานศิลปะ (เช่น กราฟิกหรือภาพถ่าย) งานวรรณกรรม (เช่น บทกวี เนื้อเพลง และเรื่องราว) ภาพยนตร์ ผลงานดนตรี และการบันทึกเสียง

เครื่องหมายการค้าจะปกป้องการใช้เครื่องหมายที่มีรูปแบบเฉพาะ ทั้งคำและโลโก้ ไปจนถึงสีและเสียง ซึ่งทำให้บอกได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เป็นแบรนด์อะไร

ใครเป็นเจ้าของ IP ในดีไซน์ที่สร้างบน Canva?

ในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของงาน
โดยทั่วไปแล้ว หากคุณเป็นครีเอเตอร์ของดีไซน์ต้นฉบับ คุณก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย แต่หากคุณใช้คอนเทนต์ของบุคคลที่สาม (เช่น คอนเทนต์ที่มีสิทธิ์ใช้งานจากไลบรารี่ Canva) ในดีไซน์ของคุณ ความเป็นเจ้าของของคุณจะอยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว (เช่น คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เหนือภาพถ่ายที่มาจากไลบรารี่ Canva ที่ใช้ในดีไซน์ได้ เนื่องจากคุณมีเฉพาะสิทธิ์ใช้งานภาพถ่ายดังกล่าวเท่านั้น)

Canva มอบสิทธิ์ใช้งานแบบไม่ผูกขาดให้คุณเพื่อให้คุณใช้องค์ประกอบต่างๆ ในดีไซน์ของคุณ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ ฟอนต์ และเพลงได้ คุณสามารถอ่านข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานคอนเทนต์(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)ของเราได้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งหนังสือแจ้งการละเมิดไปที่ Canva

Canva จะดำเนินการกับหนังสือแจ้งรายการที่สงสัยว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สอดคล้องกับ Digital Millennium Copyright Act ปี 1998 (“DMCA”) และหนังสือแจ้งการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

หากคุณเป็น Canva Creator ที่รายงานข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นต้นฉบับของเท็มเพลต โปรดอย่าทำตามขั้นตอนนี้ และโปรดให้รายละเอียดเท็มเพลตแทนโดยการส่งคำขอผ่านแบบฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือครีเอเตอร์(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

การละเมิดลิขสิทธิ์

หากเชื่อว่าผลงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ โปรดแจ้ง Canva ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างที่จะขอข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์
 2. สิ่งที่ใช้ระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด (คุณสามารถระบุหมายเลขจดทะเบียนและเขตอำนาจศาลได้ (หากมี))
 3. สิ่งที่ใช้ระบุคอนเทนต์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์และตำแหน่งของคอนเทนต์นั้นในบริการ (เช่น URL)
 4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของคุณ
 5. คำแถลงที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้คอนเทนต์ในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 6. คำแถลงที่อยู่ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ซึ่งรับรองว่าข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้อง และรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในชื่อของเจ้าของสิทธิ์

การละเมิดเครื่องหมายการค้า

หากเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของคุณถูกละเมิดในลักษณะที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ โปรดแจ้ง Canva ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างที่จะขอข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 2. สิ่งที่สามารถระบุเครื่องหมายการค้าที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดได้ ซึ่งรวมถึงหมายเลขทางการ เขตอำนาจศาล ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และสถานะ
 3. สิ่งที่ใช้ระบุคอนเทนต์ที่ถูกอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์และตำแหน่งของคอนเทนต์นั้นในบริการ (เช่น URL)
 4. คำอธิบายเหตุผลที่ทำให้คุณเชื่อได้ว่ามีการใช้คอนเทนต์ที่คุณรายงานในเชิงที่เป็นการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงที่คุณเชื่อว่ามีการใช้งานอยู่
 5. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของคุณ
 6. คำแถลงที่ระบุว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้คอนเทนต์ในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 7. คำแถลงที่อยู่ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ซึ่งรับรองว่าข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้อง และรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในชื่อของเจ้าของสิทธิ์

Canva จะไม่ยอมรับหนังสือแจ้งการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์เหนือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ภายใต้กฎหมายระดับสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา หากคุณเจตนาแจ้งว่าสื่อออนไลน์เป็นการละเมิดโดยที่ทราบดีว่าการแจ้งนั้นเป็นเท็จ คุณอาจมีโทษทางอาญาฐานให้การเท็จและโทษทางแพ่ง รวมถึงอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายศาล และค่าธรรมเนียมทนายความ

โปรดทราบว่าขั้นตอนนี้มีไว้เพื่อแจ้ง Canva ให้ทราบเท่านั้นว่าคอนเทนต์ที่มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของคุณถูกละเมิด ข้อกำหนดก่อนหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับสิทธิ์และภาระผูกพันของ Canva ภายใต้กฎหมาย แต่ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย คุณควรขอรับคำแนะนำทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณภายใต้ DMCA และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถส่งหนังสือแจ้งการละเมิดได้ที่นี่(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณส่งหนังสือแจ้งการละเมิดแล้ว

Canva มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ยื่นตามข้อกำหนดของ DMCA หาก Canva ได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง คอนเทนต์ที่อ้างถึงจะถูกลบออกจากบริการ และเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ Canva ที่เผยแพร่คอนเทนต์นั้นทราบ

หาก Canva ได้รับหนังสือแจ้งการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง Canva จะดำเนินการตรวจสอบ และอาจดำเนินการตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งรวมถึงการลบคอนเทนต์ที่อ้างถึงออกจากบริการ และแจ้งให้ผู้ใช้ Canva ที่เผยแพร่คอนเทนต์นั้นทราบ

การส่งหนังสือโต้แย้ง

หากเชื่อว่าการลบคอนเทนต์ของคุณเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด คุณสามารถยื่นหนังสือโต้แย้งได้

ทั้งนี้หนังสือโต้แย้งจะต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร:

 1. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในชื่อของเจ้าของคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง
 2. คำอธิบายเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราได้ลบออก รวมถึงตำแหน่งของคอนเทนต์ในบริการ (เช่น URL)
 3. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสของคุณ
 4. คำแถลงที่ระบุว่าคุณยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลแขวงรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณจะยอมรับกระบวนการส่งหมายศาลจากบุคคลที่ส่งหนังสือแจ้งตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หรือจากตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
 5. คำแถลงที่อยู่ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ซึ่งรับรองว่าคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าคอนเทนต์ที่ถูกลบหรือที่ถูกปิดใช้งานนั้นเป็นผลมาจากความผิดพลาด หรือเป็นการระบุคอนเทนต์ที่ต้องถูกลบหรือปิดใช้งานที่ผิดพลาด

ข้อมูลข้างต้นจะต้องส่งให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ DMCA ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

โปรดจำไว้ว่า: ข้อความที่เป็นเท็จในหนังสือโต้แย้งอาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่งได้

หากไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่มีผลงานของคุณอยู่ในหนังสือแจ้งการละเมิด คุณอาจต้องขอรับคำแนะนำทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ Canva ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายกับผู้ใช้ได้

หากหนังสือโต้แย้งของคุณครบถ้วนและถูกต้อง เราจะส่งต่อไปที่ผู้ร้องเรียนโดยตรง พร้อมข้อมูลติดต่อของคุณ เมื่อได้รับหนังสือโต้แย้ง ผู้ร้องเรียนอาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณในสหรัฐอเมริกา หากหลังจากได้รับหนังสือโต้แย้ง 10-14 วัน ผู้ร้องเรียนไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้เราคืนสถานะคอนเทนต์ของคุณได้ หากคอนเทนต์ของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา เราอาจคืนสถานะคอนเทนต์ของคุณในตอนนั้น

เราได้ระบุข้อมูลติดต่อสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ DMCA ที่ได้รับการแต่งตั้งของ Canva ไว้ที่นี่(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)

การละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำ

ในสถานการณ์ที่เหมาะสม Canva ได้ใช้นโยบายยุติการใช้งานของผู้ใช้ที่เราพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก DMCA และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ

Canva อาจจำกัดสิทธิ์เข้าถึงบริการและ/หรือยุติการใช้งานบัญชีของผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะมีการละเมิดซ้ำหรือไม่ก็ตาม

การละเมิดภายนอก Canva

อย่างไรก็ตาม Canva ไม่สามารถช่วยเหลือชุมชนของเราเกี่ยวกับการละเมิดผลงานของพวกเขาที่เกิดขึ้นนอก Canva ได้ (เช่น บนมาร์เก็ตเพลสออนไลน์) เราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือขอคำแนะนำทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นโยบายอื่นๆ