ยกระดับทีมกับ Canva Pro: Canva Pro เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ เพิ่มสมาชิกทีม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในราคาประหยัด

ลงตัวกับทุกทีม

ทีมของคุณมีสมาชิกกี่คน

ราคาตามขนาดทีม

Canva ให้บริการฟรีสำหรับชั้นเรียนและองค์กรการกุศล เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟรี

ทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อเริ่มออกแบบ

โปร

ออกแบบระดับมืออาชีพได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาระดับพรีเมียมไม่จำกัด

องค์กร

เพิ่มศักยภาพให้ทีม จัดการแบรนด์ และปรับขนาดเนื้อหาของคุณทั้งหมดในที่เดียว

$0.00

$119.99

/ปี

$30.00

$9.99 ต่อเดือน
/เดือนต่อคน
เปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงิน
เริ่มใช้งานทดลองใช้ฟรี
 • แม่แบบฟรีกว่า 250,000+ แบบ
 • งานออกแบบกว่า 100+ ประเภท (โพสต์โซเชียลมีเดีย, งานนำเสนอ, จดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย)
 • ภาพถ่ายและกราฟิกฟรีนับหมื่นภาพ
 • เชิญสมาชิกเข้าร่วมทีมของคุณ
 • ทำงานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB บนระบบคลาวด์
 • ทุกสิ่งที่แผนฟรีมี เสริมด้วย:
 • 75+ million premium stock photos, videos, audio and graphics
 • แม่แบบฟรีกว่า 420,000 รายการ มีดีไซน์ใหม่ทุกวัน
 • สร้างชุดข้อมูลแบรนด์ 1 ชุด แล้วอัปโหลดฟอนต์และโลโก้ของคุณเอง
 • Unlimited use of Background Remover
 • Resize designs infinitely with Magic Resize
 • บันทึกงานออกแบบเป็นเทมเพลตเพื่อให้ทีมของคุณใช้ต่อ
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 • กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียได้ใน 7 แพลตฟอร์ม
 • ทุกสิ่งที่แผน Pro มี เสริมด้วย:
 • กำหนดอัตลักษณ์ให้กับภาพแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ด้วยชุดข้อมูลแบรนด์หลายชุด
 • ควบคุมการเข้าถึงแอป กราฟิก สี โลโก้ และฟอนต์ของทีมด้วยการควบคุมแบรนด์
 • ควบคุมการอัปโหลดของทีมไปยัง Canva
 • ผังการทำงานในตัวเพื่ออนุมัติงานออกแบบ
 • กำหนดองค์ประกอบที่ทีมของคุณแก้ไขได้ และออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ด้วยการล็อกเทมเพลต
 • พื้นที่เก็บแบบไม่จำกัด
 • การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (SSO)
 • การสนับสนุนระดับองค์กร 24 ชั่วโมงทุกวัน

ฟรี

โปร

องค์กร

ฟรี

ทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อเริ่มออกแบบ

โปร

ออกแบบระดับมืออาชีพได้ง่ายๆ ด้วยสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาระดับพรีเมียมไม่จำกัด

องค์กร

เพิ่มศักยภาพให้ทีม จัดการแบรนด์ และปรับขนาดเนื้อหาของคุณทั้งหมดในที่เดียว

$0.00

$119.99

/ปี

$9.99 ต่อเดือน

เปลี่ยนความถี่ในการเรียกเก็บเงิน

$30.00

/เดือนต่อคน

เริ่มใช้งานทดลองใช้ฟรี
 • แม่แบบฟรีกว่า 250,000+ แบบ
 • งานออกแบบกว่า 100+ ประเภท (โพสต์โซเชียลมีเดีย, งานนำเสนอ, จดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย)
 • ภาพถ่ายและกราฟิกฟรีนับหมื่นภาพ
 • เชิญสมาชิกเข้าร่วมทีมของคุณ
 • ทำงานร่วมกันและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB บนระบบคลาวด์
 • ทุกสิ่งที่แผนฟรีมี เสริมด้วย:
 • 75+ million premium stock photos, videos, audio and graphics
 • แม่แบบฟรีกว่า 420,000 รายการ มีดีไซน์ใหม่ทุกวัน
 • สร้างชุดข้อมูลแบรนด์ 1 ชุด แล้วอัปโหลดฟอนต์และโลโก้ของคุณเอง
 • Unlimited use of Background Remover
 • Resize designs infinitely with Magic Resize
 • บันทึกงานออกแบบเป็นเทมเพลตเพื่อให้ทีมของคุณใช้ต่อ
 • พื้นที่เก็บข้อมูล 100GB บนระบบคลาวด์
 • กำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาบนโซเชียลมีเดียได้ใน 7 แพลตฟอร์ม
 • ทุกสิ่งที่แผน Pro มี เสริมด้วย:
 • กำหนดอัตลักษณ์ให้กับภาพแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ด้วยชุดข้อมูลแบรนด์หลายชุด
 • ควบคุมการเข้าถึงแอป กราฟิก สี โลโก้ และฟอนต์ของทีมด้วยการควบคุมแบรนด์
 • ควบคุมการอัปโหลดของทีมไปยัง Canva
 • ผังการทำงานในตัวเพื่ออนุมัติงานออกแบบ
 • กำหนดองค์ประกอบที่ทีมของคุณแก้ไขได้ และออกแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ด้วยการล็อกเทมเพลต
 • พื้นที่เก็บแบบไม่จำกัด
 • การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (SSO)
 • การสนับสนุนระดับองค์กร 24 ชั่วโมงทุกวัน

Free templates, logos, fonts, photos and graphics
Premium stock image library
Create designs with custom dimensions
Export designs as PDF, JPG, PNG
Built-in social sharing and presentation mode
Canva App for designing on the run
One-click design Magic Resize
One-click photo Background Remover
Create custom templates and upload your logos and fonts
Download designs with a transparent background and customize download quality
Export designs as animated GIFs or MP4 videos
Create and publish social media content directly from the Canva Editor to 7 platforms.

Team sharing
Share view or edit access to designs with people outside of your team through a design link
Share view or edit access to designs with select people within your team
Built-in commenting
Built-in workflows to get approval on your designs

Establish your brand’s visual identity across logos, colours and fonts with Brand KitsNone
Control what team members can see, access, and upload in Canva with brand controls
Protect any part of your design from team edits with advanced template locking

Cloud storage5 GB
Folders2

SupportSelf serve
Two factor authentication (2FA)
Single Sign-On (SSO) integrations

Free templates, logos, fonts, photos and graphics
Premium stock image library
Create designs with custom dimensions
Export designs as PDF, JPG, PNG
Built-in social sharing and presentation mode
Canva App for designing on the run
One-click design Magic Resize
One-click photo Background Remover
Create custom templates and upload your logos and fonts
Download designs with a transparent background and customize download quality
Export designs as animated GIFs or MP4 videos
Create and publish social media content directly from the Canva Editor to 7 platforms.

Team sharing
Share view or edit access to designs with people outside of your team through a design link
Share view or edit access to designs with select people within your team
Built-in commenting
Built-in workflows to get approval on your designs

Establish your brand’s visual identity across logos, colours and fonts with Brand Kits1
Control what team members can see, access, and upload in Canva with brand controls
Protect any part of your design from team edits with advanced template locking

Cloud storage100 GB
FoldersUnlimited

Support24/7 support
Two factor authentication (2FA)
Single Sign-On (SSO) integrations

Free templates, logos, fonts, photos and graphics
Premium stock image library
Create designs with custom dimensions
Export designs as PDF, JPG, PNG
Built-in social sharing and presentation mode
Canva App for designing on the run
One-click design Magic Resize
One-click photo Background Remover
Create custom templates and upload your logos and fonts
Download designs with a transparent background and customize download quality
Export designs as animated GIFs or MP4 videos
Create and publish social media content directly from the Canva Editor to 7 platforms.Template & Admin users only

Team sharing
Share view or edit access to designs with people outside of your team through a design link
Share view or edit access to designs with select people within your team
Built-in commenting
Built-in workflows to get approval on your designs

Establish your brand’s visual identity across logos, colours and fonts with Brand KitsMultiple
Control what team members can see, access, and upload in Canva with brand controls
Protect any part of your design from team edits with advanced template locking

Cloud storageUnlimited
FoldersUnlimited

Support24/7 Enterprise support
Two factor authentication (2FA)
Single Sign-On (SSO) integrations

ออกแบบและเผยแพร่

Free templates, logos, fonts, photos and graphics
Premium stock image library
Create designs with custom dimensions
Export designs as PDF, JPG, PNG
Built-in social sharing and presentation mode
Canva App for designing on the run
One-click design Magic Resize
One-click photo Background Remover
Create custom templates and upload your logos and fonts
Download designs with a transparent background and customize download quality
Export designs as animated GIFs or MP4 videos
Create and publish social media content directly from the Canva Editor to 7 platforms.
Template & Admin users only

ทำงานร่วมกัน

Team sharing
Share view or edit access to designs with people outside of your team through a design link
Share view or edit access to designs with select people within your team
Built-in commenting
Built-in workflows to get approval on your designs

การจัดการแบรนด์

Establish your brand’s visual identity across logos, colours and fonts with Brand Kits
None1Multiple
Control what team members can see, access, and upload in Canva with brand controls
Protect any part of your design from team edits with advanced template locking

พื้นที่เก็บของ

Cloud storage
5 GB100 GBUnlimited
Folders
2UnlimitedUnlimited

การรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุน

Support
Self serve24/7 support24/7 Enterprise support
Two factor authentication (2FA)
Single Sign-On (SSO) integrations
ได้รับความไว้วางใจโดย
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

คำถามที่พบบ่อย

แน่นอน Canva Pro เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก ไม่ว่าทีมของคุณจะใหญ่หรือจะเล็กเพียงใด คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพา Canva ให้ก้าวไปสู่ระดับถัดไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา จบเรื่องยุ่งยากของการครอบตัดและปรับขนาดงานออกแบบของคุณด้วยการใช้ ปรับขนาดทันใจ จัดระเบียบภาพถ่ายไว้ในโฟลเดอร์ และบันทึกโลโก้ สี และฟอนต์ของแบรนด์ ได้อย่างง่ายดาย

Canva for Enterprise เหมาะสำหรับองค์กร ธุรกิจ แฟรนไชส์ และตัวแทนที่มีทีมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการฟีเจอร์ในการสร้างผลงานและการออกแบบที่ชาญฉลาดทั้งหมดของ Canva Pro พร้อมการควบคุมขั้นสูง เพื่อประสานงาน และเผยแพร่งานออกแบบขนาดใหญ่ให้กับแบรนด์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canva for Enterprise ที่นี่

คุณสามารถเชิญสมาชิกกี่คนก็ได้เพื่อเข้าร่วมแบรนด์ของคุณใน Canva Pro คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างระยะทดลองใช้ Canva Pro ทำให้การทำงานร่วมกับคนอื่นในทีม แชร์แม่แบบและแอสเซทงานออกแบบ และแสดงความคิดเห็นหรือถูกใจงานของคนอื่น เป็นเรื่องง่าย

เราให้สมาชิกฟรีสำหรับ Canva Pro กับองค์กรไม่แสวงกำไร สมัครใช้งานวันนี้

Canva มีโปรแกรมเพื่อการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนและครู ดูว่าคุณได้รับสิทธิหรือไม่

Canva Pro มีราคา $119.99 เมื่อจ่ายรายปีหรือ $12.99 เมื่อจ่ายรายเดือน

คุณสามารถทดลอง Canva Pro ได้ฟรี 30 วัน เมื่อต้องการเปิดใช้งานบัญชี Canva Pro คุณจะต้องป้อนบัตรเครเดิต คุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ระหว่างการทดลองใช้และคุณจะไม่ต้องเสียเงิน

งานออกแบบทั้งหมดของคุณจะเป็นส่วนตัวเสมอ เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะแชร์ หรือบันทึกไว้เป็นแม่แบบสำหรับทีม