Canva เติบโตไปพร้อมกับแบรนด์ของคุณ

เลือกแผนการใช้งาน Canva ที่ใช่สำหรับคุณ

ราคาที่ดีที่สุด

แผน

ฟรี

สำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มขนาดเล็กที่ทำงานในโครงการสั้น ๆ

โปร

สำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มขนาดเล็กที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

องค์กร

สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการควบคุมแบรนด์และการประสานงานขั้นสูง

$0

/ตลอดไป

$9.95

/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเป็นรายปี

$30.00

/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเป็นรายปี

เริ่มต้นใช้งานเลยทันทีทดลองใช้ฟรี

หรือ $ 12.95 ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บรายเดือน

ฟีเจอร์เด่น
 • แม่แบบฟรีกว่า 8,000+ แบบ
 • งานออกแบบกว่า 100+ ประเภท (โพสต์โซเชียลมีเดีย, งานนำเสนอ, จดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย)
 • ภาพถ่ายและกราฟิกฟรีนับหมื่นภาพ
 • ทุกสิ่งที่แผนฟรีมี เสริมด้วย:
 • สร้างอัตลักษณ์ให้กับภาพของแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ในชุดข้อมูลแบรนด์ 1 ชุด
 • ปรับขนาดงานออกแบบในคลิกเดียว
 • แม่แบบฟรีกว่า 60,000+ แบบ
 • ภาพสต็อก ภาพถ่าย วิดีโอ และกราฟิกพรีเมียมกว่า 60 ล้านรายการ
 • อัปโหลดฟอนต์และโลโก้ของคุณเอง
 • แม่แบบกำหนดเอง
 • ทุกสิ่งที่แผน Pro มี เสริมด้วย:
 • กำหนดอัตลักษณ์ให้กับภาพแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ด้วยชุดข้อมูลแบรนด์หลายชุด
 • ควบคุมสิ่งที่สมาชิกในทีมเห็น เข้าถึง และอัปโหลดใน Canva ด้วยการควบคุมแบรนด์
 • ผังการทำงานในตัวเพื่ออนุมัติงานออกแบบ
 • ปกป้องแต่ละส่วนในงานออกแบบของคุณไม่ให้ทีมแก้ไขด้วยการล็อกแม่แบบขั้นสูง
 • พื้นที่เก็บแบบไม่จำกัด
 • การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (SSO)
 • การสนับสนุนระดับองค์กร 24 ชั่วโมงทุกวัน

ฟรี

โปร

องค์กร

ราคาที่ดีที่สุด

ฟรี

สำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มขนาดเล็กที่ทำงานในโครงการสั้น ๆ

โปร

สำหรับบุคคลทั่วไปและกลุ่มขนาดเล็กที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

องค์กร

สำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการควบคุมแบรนด์และการประสานงานขั้นสูง

$0

/ตลอดไป

เริ่มต้นใช้งานเลยทันที
$9.95

/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเป็นรายปี

ทดลองใช้ฟรี

หรือ $ 12.95 ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บรายเดือน

$30.00

/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเป็นรายปี

ฟีเจอร์เด่น
 • แม่แบบฟรีกว่า 8,000+ แบบ
 • งานออกแบบกว่า 100+ ประเภท (โพสต์โซเชียลมีเดีย, งานนำเสนอ, จดหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย)
 • ภาพถ่ายและกราฟิกฟรีนับหมื่นภาพ
ฟีเจอร์เด่น
 • ทุกสิ่งที่แผนฟรีมี เสริมด้วย:
 • สร้างอัตลักษณ์ให้กับภาพของแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ในชุดข้อมูลแบรนด์ 1 ชุด
 • ปรับขนาดงานออกแบบในคลิกเดียว
 • แม่แบบฟรีกว่า 60,000+ แบบ
 • ภาพสต็อก ภาพถ่าย วิดีโอ และกราฟิกพรีเมียมกว่า 60 ล้านรายการ
 • อัปโหลดฟอนต์และโลโก้ของคุณเอง
 • แม่แบบกำหนดเอง
ฟีเจอร์เด่น
 • ทุกสิ่งที่แผน Pro มี เสริมด้วย:
 • กำหนดอัตลักษณ์ให้กับภาพแบรนด์ทั้งโลโก้ สีสัน และฟอนต์ด้วยชุดข้อมูลแบรนด์หลายชุด
 • ควบคุมสิ่งที่สมาชิกในทีมเห็น เข้าถึง และอัปโหลดใน Canva ด้วยการควบคุมแบรนด์
 • ผังการทำงานในตัวเพื่ออนุมัติงานออกแบบ
 • ปกป้องแต่ละส่วนในงานออกแบบของคุณไม่ให้ทีมแก้ไขด้วยการล็อกแม่แบบขั้นสูง
 • พื้นที่เก็บแบบไม่จำกัด
 • การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว (SSO)
 • การสนับสนุนระดับองค์กร 24 ชั่วโมงทุกวัน
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuKhông
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây1 GB
Thư mục2
Hỗ trợTự phục vụ
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu1
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mây100 GB
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.Template & Admin users only
Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp
Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệuNhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao
Lưu trữ đám mâyKhông giới hạn
Thư mụcKhông giới hạn
Hỗ trợHỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)

ออกแบบและเผยแพร่

Mẫu, logo, phông chữ, ảnh và hình ảnh đồ họa miễn phí
Thư viện hình ảnh cao cấp
Tạo thiết kế có kích thước tùy chỉnh
Xuất thiết kế dưới dạng PDF, JPG, PNG
Chế độ chia sẻ lên mạng xã hội và trình chiếu được tích hợp
Đổi cỡ thiết kế chỉ với một cú chạm
Tạo mẫu tùy chỉnh và tải lên logo và phông chữ của bạn
Tải xuống thiết kế với nền trong suốt và tùy chỉnh chất lượng tải xuống
Xuất thiết kế dưới dạng GIF động hoặc video MP4
Tạo và đăng nội dung mạng xã hội trực tiếp từ Canva Editor lên 7 nền tảng.
Template & Admin users only

ทำงานร่วมกัน

Chia sẻ nhóm
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người bên ngoài nhóm của bạn thông qua liên kết thiết kế
Chia sẻ quyền truy cập chỉ xem hoặc được phép chỉnh sửa thiết kế với những người được chọn trong nhóm của bạn
Nhận xét được tích hợp
Quy trình làm việc để xin phê duyệt thiết kế được tích hợp

การจัดการแบรนด์

Thiết lập nhận diện thương hiệu của bạn thông qua logo, màu sắc và phông chữ với Bộ thương hiệu
Không1Nhiều
Kiểm soát những gì thành viên trong nhóm có thể xem, truy cập và tải lên trong Canva bằng tính năng kiểm soát thương hiệu
Bảo vệ bất kỳ phần nào của thiết kế khỏi các chỉnh sửa nhóm với tính năng khóa mẫu nâng cao

พื้นที่เก็บของ

Lưu trữ đám mây
1 GB100 GBKhông giới hạn
Thư mục
2Không giới hạnKhông giới hạn

การรักษาความปลอดภัยและการสนับสนุน

Hỗ trợ
Tự phục vụHỗ trợ 24/7Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
Xác thực hai yếu tố (2FA)
Tích hợp đăng nhập một lần (SSO)
ได้รับความไว้วางใจโดย
Baxter
King and Wood Mallesons
Hubspot
Warner Music
Total energy producer and provider
IDC

คำถามที่พบบ่อย

แน่นอน Canva Pro เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือทีมขนาดเล็ก ไม่ว่าทีมของคุณจะใหญ่หรือจะเล็กเพียงใด คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพา Canva ให้ก้าวไปสู่ระดับถัดไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา จบเรื่องยุ่งยากของการครอบตัดและปรับขนาดงานออกแบบของคุณด้วยการใช้ ปรับขนาดทันใจ จัดระเบียบภาพถ่ายไว้ในโฟลเดอร์ และบันทึกโลโก้ สี และฟอนต์ของแบรนด์ ได้อย่างง่ายดาย

Canva for Enterprise เหมาะสำหรับองค์กร ธุรกิจ แฟรนไชส์ และตัวแทนที่มีทีมขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการฟีเจอร์ในการสร้างผลงานและการออกแบบที่ชาญฉลาดทั้งหมดของ Canva Pro พร้อมการควบคุมขั้นสูง เพื่อประสานงาน และเผยแพร่งานออกแบบขนาดใหญ่ให้กับแบรนด์ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canva for Enterprise ที่นี่

คุณสามารถเชิญสมาชิกกี่คนก็ได้เพื่อเข้าร่วมแบรนด์ของคุณใน Canva Pro คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างระยะทดลองใช้ Canva Pro ทำให้การทำงานร่วมกับคนอื่นในทีม แชร์แม่แบบและแอสเซทงานออกแบบ และแสดงความคิดเห็นหรือถูกใจงานของคนอื่น เป็นเรื่องง่าย

เราให้สมาชิกฟรีสำหรับ Canva Pro กับองค์กรไม่แสวงกำไร สมัครใช้งานวันนี้

Canva มีโปรแกรมเพื่อการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนและครู ดูว่าคุณได้รับสิทธิหรือไม่

Canva Pro มีราคา $ 9.95 ต่อเดือนเมื่อจ่ายแบบรายปี หรือ $ 12.95 เมื่อจ่ายแบบรายเดือน

คุณสามารถทดลอง Canva Pro ได้ฟรี 30 วัน เมื่อต้องการเปิดใช้งานบัญชี Canva Pro คุณจะต้องป้อนบัตรเครเดิต คุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ระหว่างการทดลองใช้และคุณจะไม่ต้องเสียเงิน

งานออกแบบทั้งหมดของคุณจะเป็นส่วนตัวเสมอ เว้นแต่ว่าคุณเลือกที่จะแชร์ หรือบันทึกไว้เป็นแม่แบบสำหรับทีม