Mangyaring i-update ang iyong browser


Parang ikaw ay gumagamit ng luma o hindi suportadong browser. Upang magpatuloy sa pag-enjoy sa Canva, mangyaring i-update sa pinakahuling bersyon sa isa sa mga sumusunod na mga browser:

Aktibong i-click dito upang magamit ang Canva para sa Android o iOS.
O mag-click dito para matuto pa tungkol sa Canva.