A o lebetse khunololamoraba?
Saenela go tsena

Kopanela le batho ba feta dimilione di le 10 ba ba tlhamang mo Canva

Porokeramo ya go tlhama e e bonolo thata go e dirisa mo lefatsheng The Webbys

Canva e kgontsha mongwe le mongwe go nna motlhami PSFK