Uygunluk yönergeleri

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Programımızdaki uygunluk yönergelerimiz hakkında bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Canva'nın Kar Amacı Gütmeyen Programına Uygun Olmayan Kuruluşlar

 • 501(c)3 unvanına sahip olmayan kuruluşlar, bunun yerine 501 (c) 4, 501 (c) 6 veya diğer kar amacı gütmeyen statüye sahip olan kuruluşlar uygun değildir.
 • K-12 okulları, kolejleri, üniversiteleri. Kabul edilebilir istisnalar arasında bağımsız charter okulları bulunmaktadır. Lütfen Eğitim için Canva teklifimize bakın.
 • Bağış amacı gütmeyen veya üye olmayanlar yararına faaliyetler düzenlemeyen ticaret dernekleri
 • Siyasi örgütler ve işçi örgütleri
 • Kişiler

Canva'nın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Programı'na uygun kuruluşlar

 1. Kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 2. Kamu veya toplum yararı ile tutarlı bir misyonu olan sosyal etki kuruluşları
 3. Halk sağlığı örgütleri ve halk sağlığına yardımcı olan devlet kuruluşları

Gerekli belgeler

Not: Gerekli belgeler, kuruluş türünüze göre değişiklik gösterir.

1. Kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar (ülke bazında)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
 • Halk sağlığı örgütleri ve halk sağlığına yardımcı olan devlet kuruluşları (Canva'nın takdirine bağlı olarak)
 • Grup muafiyeti altındaki kuruluşların (örneğin Kiliseler) 501(c)(3) IRS vergi muafiyetinin tanınması gerekir.
KANADA
 • Kanada Gelir Ajansı'na (CRA) kayıtlı Kanada Yardım Kuruluşları
 • Sanayi Kanada'ya kayıtlı Kanada Federal Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
 • Sanayi Kanada'ya kayıtlı Kanada Federal Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
ARJANTİN
 • Adalet Bakanlığı'ndan alınan Dernek/Vakıf Kayıt Belgesi (IGJ Reg)
 • Administracion Federal De Ingreos Publicos'dan sivil/basit belge, İnsan Hakları Sertifikası — CN numarası
AVUSTRALYA
 • Avustralya Yardım Kuruluşları ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Komisyonu'na kayıtlı yardım kuruluşları (ACNC)
 • ATO tarafından tanımlanan gelir vergisinden muaf olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar.
AVUSTURYA
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), veya Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
BANGLADEŞ
 • Sağlık ve Aile Refah Bakanlığı'na kayıtlı olma
 • Sosyal Kalkınma Örgütü olarak Sosyal Refah Bakanlığına Kayıtlı olma
BELÇİKA
 • Kayıt Belgesi; Belçika Kabinesi — Hollandaca: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Kayıt Belgesi; Moniteur Belge — ASBL Association sans but lucratif, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
BERMUDA
 • Vergi Muafiyet Kaydı, NPO Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
BOLİVYA
 • del Registro de Asocaciones y Genel Müdüründen alınan NPO Kayıt Belgesi veya Fundaciones Sins Fines de Lucro'dan Vakıf Kayıt Belgesi
BOSNA-HERSEK
 • Adalet Bakanı, NPO/Dernek Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
BOTSVANA
 • Kayıtlı topluluklar/kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (NPO'lar), değiştirilen haliyle 2007 Şirketler Yasası'nın 31. Bölümünde açıklanan faaliyetleri takip eden şirketler veya kamu yararına kar amacı gütmeyen bir esasla faaliyet gösteren kuruluşlar.
BREZİLYA
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'ndan alınan Dernekler, Vakıflar, PBO Kayıt Belgesi
BULGARİSTAN
 • Adalet Bakanlığı'na bağlı Kamu Yararı Kuruluşları Merkez Sicili'ne kayıtlı Kamu yararına kar amacı gütmeyen tüzel kişiler (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) .
BURKİNA FASO
 • NPO/STK olarak Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
KAMERUN
 • Bakanlar Kurulu'ndan alınan NPO/STK olarak Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
ŞİLİ
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'ndan alınan NPO Kayıt Belgesi
KOLOMBİYA
 • Ticaret Odalarından alınan NPO Kayıt Belgesi
KOSTA RİKA
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'ndan alınan NPO Kayıt Belgesi
KIBRIS
 • NPO/STK olarak Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
ÇEK CUMHURİYETİ
 • Vakıf olarak Kayıtların Belgelendirilmesi, Vakıf Sicilinden Verilmesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
DANİMARKA
 • Vergilendirme Bakanlığı tarafından onaylanan dernekler (foreninger), vakıflar (stiftelser), kurumlar (institutioner) veya dini topluluklar (religiøse samfund)
EKVADOR
 • IRS'den Sosyal Yardımsever Kayıt Numarası Belgesi
MISIR
 • STK olarak Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
ESTONYA
 • Ülke Mahkemeleri'nden alınan Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
FİNLANDİYA
 • Patent ve Kayıtlar Ulusal Kurulu'na kayıtlı, kar amacı gütmeyen dernekler (rekisteröity yhdistys), vakıflar (säätiöt) ya da dini topluluklar (uskonnollinen yhdyskunta).
FRANSA
 • Dernek loi 1901 veya vakıf loi 1987 uyarınca kurulan ve “Journal Officiel des Associations” veya başka bir Fransız yasal yayınında kayıtlı kar amacı gütmeyen veya sivil toplum kuruluşları.
ALMANYA
 • Kamu yararı güden (Gemeinnützigkeit), hayırsever (Mildtaetigkeit) veya Dini (Kirchliche) statüye sahip ve/veya kamu yararına kar amacı gütmeyen bir şekilde faaliyet gösteren kuruluşlar, Vakıflar veya diğer kar amacı gütmeyen tüzel kişiler.
GANA
 • Sivil Toplum Kuruluşu Genel Müdürlüğünden alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
YUNANİSTAN
 • Maliye Bakanlığı'ndan alınan NPO/STK olarak kayıtlı olduğuna ilişkin Kayıt Belgesi, Resmi Hükümet Dergisi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
GUATEMALA
 • Yerel yönetimden alınan NPO/STK Kayıt Belgesi
GUYANA
 • Yerel yönetimden alınan NPO/STK Kayıt Belgesi
HONDURAS
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'ndan alınan Dernekler, Vakıflar, PBO Kayıt Belgesi
HONG KONG
 • Kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşları veya vakıflar, sözleşmeli veya başka bir şekilde kurulmuş ve İç Gelir Yönetmeliği Bölüm 88 uyarınca İç Gelir Dairesi tarafından hayır kurumu olarak onaylanmıştır.
MACARİSTAN
 • Yetkili Kayıt Mahkemesinden alınan NPO Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
HİNDİSTAN
 • Vakıf veya Dernek Kayıt Belgesi
ENDONEZYA
 • Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı tarafından tüzel kişiler olarak onaylanan Vakıflar (Yayasan) veya dernekler (Perkumpulan)
İRLANDA
 • Gelir İdaresi'nden alınan CHY numarası, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
İSRAİL
 • İsrail Devlet Sicili'nden alınan 'AMUTA' numarası, NPO Kayıt Belgesi
İTALYA
 • 'Onlus' olarak Kayıt Belgesi veya Cooperative Sociale Yasal Kaydı, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
JAMAİKA
 • Maliye Bakanlığından alınan STK Kayıt Belgesi “TRN” Numarası
JAPONYA
 • Valilik veya Kabine Ofisi tarafından onaylanan belirli Kar Amacı Gütmeyen Faaliyet Kuruluşları (NPO'lar)
 • Valiliğe ve/veya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'na kayıtlı Sosyal Refah Şirketleri
 • Kamu Yararı Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş Kamu Çıkarları Dernekleri ve Vakıfları; ya da kamu yararına kar amacı gütmeyen bir temelde faaliyet gösteren Genel Tüzel Dernekler (kar amacı gütmeyen tip).
ÜRDÜN
 • Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi (tercüme edilmiş)
KAZAKİSTAN
 • Adalet Bakanından alınan NPO Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
KENYA
 • Kenya Hükümeti'nden alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
KORE
 • Yerel Yönetimlerde Dernek, Vakıf, NPO olarak kayıtlı olunduğuna ilişkin Kayıt Belgesi
LETONYA
 • Devlet Sicili'nden alınan Vakıf Kayıt Belgesi
LİTVANYA
 • Yerel yönetimden alınan NPO Kayıt Belgesi
LÜKSEMBURG
 • Kayıtlı kar amacı gütmeyen dernekler (associations sans but lucratif — ASBL) veya vakıflar (fondations).
MALEZYA
 • Ana Sözleşme, Dernek Sicili'ne kayıtlı (ROS) olma, Gelir Vergisi Kanunu'na bağlı olarak Vergiden Muaf olarak kayıtlı olma
MALTA
 • Maliye Bakanlığı tarafından Vergiden Muaf olarak kayıtlı olma
MEKSİKA
 • Adalet Bakanlığı veya Mükellefler Sicilinden alınan NPO Kayıt Belgesi, Kamu Yönetimi veya Federal Sicilinden Sivil Topluluk/Dernek olarak kayıt olma
MOLDOVA
 • Adalet Bakanından alınan NPO/STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
FAS
 • Şirket Kuruluş Sözleşmesi (İngilizceye tercüme edildi)
NAMİBYA
 • Yerel Şirketler Kayıt Bürosu'ndan STK Kayıt Belgesi
HOLLANDA
 • Kamu Yararı Örgütü ile ilişkili kar amacı gütmeyen örgütler veya sivil toplum kuruluşları (Algemeen Nut Beogende Instelling — ANBI)
 • Sosyal Refahı Destekleyen Kurum (Sociaal Beland Behartigende Instelling — SBBI) vergi muafiyeti durumu
 • Kamu yararına olan faaliyetleri gözeten vakıflar (stichtingen) veya dernekler (verenigingen) veya kiliseler ya da diğer dini kuruluşlar (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
YENİ ZELANDA
 • Vakıf Komisyonu Sicilinde listelenen kar amacı gütmeyen örgütler veya sivil toplum kuruluşları.
NİKARAGUA
 • NPO Sertifikası, Sosyal Fayda Örgütü, Junta de Asistencia Privada'ya bağlı Sivil Toplum Örgütü, Juntas de Beneficencia Privada veya Indesol
NİJERYA
 • STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
KUZEY İRLANDA
 • XO/XN/XR Numarasıyla HMRC'de vergiden muaf olarak Kayıtlı olma
NORVEÇ
 • Yerel Yönetimlerden alınan NPO Kayıt Belgesi
PAKİSTAN
 • İç Gelir Komiserliği Dairesi Tarafından onaylanan Vergi Muafiyeti Kanunu
FİLİSTİN İDARESİ
 • Filistin Ulusal İdare Bakanlığı'ndan İç İşleri kayıt belgesi
PANAMA
 • NPO Kayıt Belgesi, Adalet Bakanlığı, Federal Sicili'ne bağlı Sivil Dernek
PARAGUAY
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil NPO Kayıt Belgesi
PERU
 • Adalet/İçişleri Bakanlığı'ndan alınan NPO Kayıt Belgesi, vergiden muaf olma
FİLİPİNLER
 • Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na kayıtlı (SEC) ve yürürlükteki belgeler aracılığıyla kar dışı, kar amacı gütmeyen statüsü belirtilebilen, İç Gelir Bürosu (BIR) tarafından verilen vergi muafiyeti sertifikası ve/veya Filipin STK Onay Konseyi (PCNC) tarafından sağlanan akreditasyon.
POLONYA
 • Kamu Yararı Kuruluşları (Organizacja Pożytku Publicznego), vakıflar veya Ulusal Mahkeme Sicili'ne kayıtlı ve Adalet Bakanlığı bünyesindeki dernekler (Krajowy Rejestr Sądowy — KRS).
PORTEKİZ
 • “Pessoa Colectiva” kayıt kartı, Maliye Bakanlığı Kayıt Belgesi
PORTO RİKO
 • Hazine Departmanı'ndan Vergi Muafiyet Kaydı, NPO Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
ROMANYA
 • Kuruluşlar dernekler, vakıflar, federasyonlar veya dini dernekler olarak kaydedilmeli ve kamu yararına kar amacı gütmeyecek şekilde çalışmalıdır.
RUSYA
 • Tüzel kişiliklerin kaydı ile ilgili Vergi, Hukuk Bakanlığından alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi (tercüme edilmiş)
RUANDA
 • Ulusal Güvenlik Servisi'nden veya STK olarak Rwanda Müdürlüğü'nden alınan Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
SAN SALVADOR
 • Hazine Departmanından alınan Vergi Muafiyet Kaydı, NPO Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
İSKOÇYA
 • Tüzel Kişilik Kazanç Vergi Yasası 15(1) Maddesine göre kurulan kayıtlı dernekler veya vakıflar.
SIRBİSTAN
 • Vakıf Komiserliğine kayıtlı ve/veya Kamu Karakteri statüsü (IPC) taşıyan kar amacı gütmeyen veya hükümet dışı kuruluşlar.
SİNGAPUR
 • Sosyal Kalkınma Departmanından alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi, hisse sermayesi olmayan bir şirketin Tescil Belgesi
GÜNEY AFRİKA
 • İçişleri Bakanlığı veya Kültür, Eğitim ve Spor Bakanlığı'na kayıtlı dernekler, vakıflar veya vergi indirimine tabi kooperatifler.
İSPANYA
 • İskoç Vakıf Ofisi'nden düzenleyici “SCXXXXX” sayılı Vakıf Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
İSVEÇ
 • Gelir Vergisi Kanunu 7. Bölüm altında gelir vergisi muafiyetine uygun ve/veya kamu yararına kar amacı gütmeden faaliyet gösteren dernekler, vakıflar veya dini topluluklar.
İSVİÇRE
 • NPO Kayıt Belgesi, “Gemeinnuetzigkeit”, “Stiftung”, CH numarası
TAYVAN
 • Noter onaylı Tüzel Kişiliğe sahip ve Merkezi Hükümetin bir departmanı tarafından lisanslanmış kar amacı gütmeyen veya hükümet dışı kuruluşlar veya ilgili yerel yönetim tarafından lisanslanmış yerel örgütler.
TAYLAND
 • Tayland'da Kültür Bakanlığına bağlı Ulusal Kültürel İşler Komisyonu'na kayıtlı olma, Ana Sözleşme
TÜRKİYE
 • NPO Sertifikası veya Bakanlıklar Konseyi'nden alınan Kamu Yararına Kuruluş Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
UGANDA
 • STK Kayıt Statüsü 1989, Komisyon'dan alınan STK Kaydı, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
 • Yerel İdare'den alınan STK Kayıt Belgesi
BİRLEŞİK KRALLIK
 • Vakıf Komisyonu'ndan alınan Vakıf Kayıt Numarası, CIC Düzenleyici organından alınan CIC Kayıt Numarası, Şirket Kuruluş Sözleşmesi
URUGUAY
 • Yerel İdarede Vergiden Muaf olarak kayıtlı olma, Sivil Dernekler Kayıt Belgesi
VENEZUELA
 • Yerel İdareden Vergiden Muaf olarak kayıtlı Sivil Dernekler Kayıt Belgesi
VİETNAM
 • Yasal Statüye sahip kayıtlı Dernekler, Vakıflar (45 sayılı Karar, (2010) ayrıca sosyal ve vakıf fonları için 148 sayılı Karar, (2007)) veya kooperatiflerle ilgili bildirim (151 sayılı Karar, (2007)
ZİMBABVE
 • Yerel İdareden alınan STK Kayıt Belgesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi

2. Kamu veya topluluk yararına uygun hareket eden sosyal etki örgütleri

 • Görevinizi ve tüm faaliyetlerinin bu amacı gerçekleştirmeyle nasıl uyumlu olduğunu gösteren yürürlükteki belgeler.
 • "Kamu veya topluluk yararına amaç", toplulukları daha iyi duruma getirerek, insanların hayatını veya çevresini iyileştirerek toplumsal sorunlarla baş etmeyi önüne koyan toplumsal, çevresel, kültürel veya ekonomik bir amaç anlamına gelir.
KURULUŞUNUZ KAZANÇ SAĞLAMIYORSA
 • Kuruluşunuzun geçerli belgeleriamacınızı net bir şekilde dile getirmeli ve tüm faaliyetlerinizin bu amacı gerçekleştirmeye dönük olduğunu (kazanç sağlamak yerine) göstermelidir.
KURULUŞUNUZ KAZANÇ SAĞLIYORSA
 • Kuruluşunuzun geçerli belgeleriamacınızı net bir şekilde dile getirmeli ve tüm faaliyetlerinizin bu amacı gerçekleştirmeye dönük olduğunu (yalnızca kazanç sağlamak yerine) göstermelidir.
 • Kuruluşunuz aynı zamanda mali belgelerinde kamu veya topluluk amacına uygun olarak gelirinin büyük bir kısmını bu yönde kullandığı ile ilgili kanıtlar göstermelidir.

3. Halk sağlığıyla ilgili yardımcı olan halk sağlığı örgütleri ve devlet kuruluşları

 • Kamu sağlığı durumunuz hakkında kanıt göstermeniz gerekir - bu konudaki karar da Canva'nın takdirine bağlıdır.