Uygunluk yönergeleri

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Programımızdaki uygunluk yönergelerimiz hakkında bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Canva planına uygun kuruluşlar

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun onaylanması için kuruluşunuzun aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

 • Kayıtlı olduğunuz ülkedeki yerel resmi makamlar tarafından hayır kurumu veya kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak tanınmış olmalısınız.
 • Kâr amacı gütmeyen bir şekilde faaliyet göstermelisiniz
 • Kamu yararı için faaliyet göstermelisiniz

Canva'nın Kar Amacı Gütmeyen Programına Uygun Olmayan Kuruluşlar

Aşağıdaki kategorilerden birine dahil olan kayıtlı yardım kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Canva planına uygun değildir:

 • Yasama
 • Siyasi Faaliyet
 • Devlet
 • Eğitim: okul öncesi, kreş ve anaokulu, ilkokul ve K-12, yükseköğretim, üniversite, mesleki ve teknik okul, mezun grupları, burslar, öğrenci refahı, özel eğitim, lisansüstü ve profesyonel okul, öğrenci hizmetleri, lisans koleji, charter okulu dahil
 • Profesyonel sporlar
 • Finans hizmetleri
 • İş geliştirme
 • Mesleki kuruluşlar ve dernekler
 • Mesleki eğitim
 • Ortaklık örgütü
 • Kardeşlik kulüpleri veya kız öğrenci dernekleri
 • Çalışanlara/üyelere fayda sağlayan kuruluş

Gerekli belgeler

Not: Gerekli belgeler, kuruluş türünüze göre değişiklik gösterir.

1. Kayıtlı kar amacı gütmeyen kuruluşlar (ülke bazında)

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin Canva planına erişimini doğrulamak için Percent ile işbirliği yaptık. Farklı ülkelerin destekleyici belgelere yönelik farklı gereksinimleri vardır. Ülkelerin gereksinimleri hakkında bilgi edinmek için Percent'in kâr amacı gütmeyen kuruluşları doğrulama kılavuzunu inceleyin.

2. Kamu veya topluluk yararına uygun hareket eden sosyal etki örgütleri
 • Görevinizi ve tüm faaliyetlerinin bu amacı gerçekleştirmeyle nasıl uyumlu olduğunu gösteren yürürlükteki belgeler.
 • "Kamu veya topluluk yararına amaç", toplulukları daha iyi duruma getirerek, insanların hayatını veya çevresini iyileştirerek toplumsal sorunlarla baş etmeyi önüne koyan toplumsal, çevresel, kültürel veya ekonomik bir amaç anlamına gelir.
 • Kuruluşunuzun geçerli belgeleri amacınızı net bir şekilde dile getirmeli ve tüm faaliyetlerinizin bu amacı gerçekleştirmeye dönük olduğunu (kazanç sağlamak yerine) göstermelidir.
3. Halk sağlığıyla ilgili yardımcı olan halk sağlığı örgütleri ve devlet kuruluşları
 • Kamu sağlığı durumunuz hakkında kanıt göstermeniz gerekir - bu konudaki karar da Canva'nın takdirine bağlıdır.