Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Tüm Canva kullanıcıları, Canva'nın Kabul Edilebilir Kullanım Politikasına uymalıdır. Bu Politika, yükleyebileceğiniz içerik, oluşturduğunuz tasarımlar ve Canva'yı kullanım biçiminiz ile ilgili belirli kısıtlamalar getirir.

Canva, içeriğin bu Politikayı ihlal edip etmediğini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Bu Politika zaman zaman güncellenebilir.

Ayrımcılık karşıtlığı

Canva, Hizmetinin özellikle ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, soy veya ulusal kökene dayalı olarak başkalarına karşı ayrımcılık yapmak için kullanılmasını desteklemez ve buna izin vermez. Hizmeti, bu tür ayrımcılığı kışkırtacak, teşvik edecek veya destekleyecek şekilde kullanmanız yasaktır ve Hizmeti, düşmanlığı veya şiddeti kışkırtmak ya da teşvik etmek için kullanmamalısınız. Hizmeti kullanımınızın, özellikle ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, soy veya ulusal kökene dayalı olarak ayrımcılık yapmak için kullanıldığına karar vermemiz halinde, herhangi bir nedenle bildirimde bulunmaksızın ve sorumluluk kabul etmeksizin Hizmete erişiminizi kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir ya da askıya alabiliriz.

Genel Kullanım

İçerik yüklememeyi, tasarım oluşturmamayı veya Canva'yı doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıda belirtildiği şekillerde kullanmamayı kabul edersiniz:

 1. Kendiniz, başka bir kişi veya bir hayvan ile ilgili fiziksel ya da ruhsal zarar, duygusal sıkıntı, ölüm, sakatlık veya kusur riskini teşvik edecek ya da yaratacak;
 2. Herhangi bir mülk ile ilgili zarar, kayıp veya hasar riskini teşvik eden veya yaratan;
 3. Çocuklara zarar vermeyi veya onları istismar etmeyi amaçlayan;
 4. Taciz edici, hakaret içerikli, ırk veya etnik köken temelinde saldırgan, karalayıcı, kişisel gizlilik ya da tanıtım haklarını ihlal edici, iftira niteliğinde veya tehdit edici;
 5. Irk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, soy, ulusal köken veya başka herhangi bir temele dayalı olarak başkalarına karşı ayrımcılık yapan, ayrımcılığı kışkırtan ya da teşvik eden;
 6. Cinsel içerikli veya pornografik nitelikte olan ya da bu tür materyallere bağlantılar içeren;
 7. Yasa dışı faaliyetlerin, ürünlerin veya hizmetlerin satışını ya da tanıtımını içeren;
 8. Hileli olan veya hileli faaliyetleri teşvik eden;
 9. Fikri mülkiyet ve veri gizliliği hakları da dahil olmak üzere herhangi bir bireyin veya üçüncü tarafın haklarını ihlal eden;
 10. Herhangi bir yasa uyarınca veya gizlilik, sözleşme ya da temsil görevleri gereğince kullanıma sunma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir bilgi veya içerik bulunduran;
 11. Asılsız, aldatıcı veya yanıltıcı herhangi bir bilgi veya dezenformasyon içeren veya başka bir yolla yanlış bilgilerin yayılmasını teşvik eden, onaylayan, teşvik eden veya kolaylaştıran;
 12. Yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal eden veya niteliği gereği yasa dışı olan faaliyetleri teşvik eden;
 13. Demokratik süreçleri veya kurumları tehdit eden ya da engelleyen.


İçerikleri nasıl yönettiğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Güven Merkezimizi(Yeni sekmede veya pencerede açılır) ziyaret edin.


Son güncelleme 16 Şubat 2024

Diğer politikalar